Is verder 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Voegwoorde as 'n sub-onderwerp van Engelse grammatika kan verder uitbrei as hul algemene gebruiksinhoud. Kom ons kyk dieper na 'verder' as 'n voegwoord.

"Verder" kan al dan nie as 'n voegwoord gebruik word, afhangende van hoe dit gebruik word en in watter konteks dit gebruik word.

Kom ons ondersoek hierdie onderwerp in detail met beter uiteengesit feite en voorbeelde.

Wanneer is “verder” 'n voegwoord?

“Verder”, wanneer dit in sekere kontekste gebruik word, kan as 'n voegwoord beskou word. Kom ons ondersoek hierdie verskynsel meer deeglik.

"Verder" is 'n voegwoord wanneer dit tussen twee klousules gebruik word, meer dikwels as nie om hulle te verbind nie. Dit kan egter slegs in sommige gevalle moontlik wees en "verder" is nie primêr 'n voegwoord nie.

Hoe is “verder” 'n konjunktiewe bywoord?

"Verder" kan soms gebruik word as 'n byvoeglike bywoord. Kom ons kyk van naderby na hoe dit bewerkstellig kan word.

“Verder” is 'n konjunktiewe bywoord op grond van die feit dat dit eintlik 'n bywoord is en slegs as 'n voegwoord funksioneer wanneer dit gebruik word om twee sinsdele te koppel.

Ook in sulke gevalle word dit nie as slegs 'n voegwoord beskou nie en word die twee grammatikale begrippe van "bywoorde" en "voegwoorde" saamgevoeg om die "voegwoordelike bywoord" of "bywoordelike voegwoorde" te vorm.

Voorbeelde van "verder" as voegwoord

Kom ons ondersoek die gebruik van "verder" as 'n samevoeging met veelvuldige voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ek het nie die hulpbronne om die taak uit te voer nie, verder, Ek wil ook nie.Soos hier gesien, wanneer 'n woord soos "verder" in die middel van twee klousules gebruik word, verander dit dit outomaties in 'n voegwoord.
2. Hy wil 'n dokter word, verder, wil hy by sy droomuniversiteit ingaan.In hierdie sin is die term "verder" gebruik om die tweede klousule aan die eerste een te koppel, en maak dit dus 'n voegwoord.
3. Ons het vir hulle 'n verrassingspartytjie gehou, verder, dit was lank verskuldig.Soos 'n mens kan sien, word in voorbeelde soos hierdie voegwoorde soos "verder" 'n 'komma' voorafgegaan en opgevolg.
4. Ek het minder gepak vir die reis, verder, Ek het ook my pad na my bestemming verloor.Die woord "verder" funksioneer hier ook as 'n voegwoord aangesien dit gebruik word om twee klousules saam te voeg.
5. My tante het 'n aanleg vir besigheid, verder, sy is op die punt om 'n klein maatskappy van haar eie te begin.Soos waargeneem kan word, word 'n woord soos "verder" onmiddellik 'n voegwoord wanneer dit in die middel van twee klousules gebruik word.
6. Sy het gevra vir 'n verlenging van sperdatum, verder, het sy selfs meer take opgeneem as wat sy kon hanteer.Die woord "verder" funksioneer as 'n voegwoord in hierdie frase omdat dit by die tweede en eerste klousule aansluit.
7. Hulle bewonder kuns, verder, wil hulle 'n klein galery van hul eie oopmaak.As one can see, conjunctions like “furthermore” are preceded and followed by a “comma” in examples like these.
8. Dit is my gunsteling resep, verder, dit moet aan elke geslag oorgedra word.Aangesien dit twee klousules saamvoeg, dien die woord "verder" in hierdie konteks ook as 'n voegwoord.
Voorbeelde van 'verder' wat as 'n voegwoord of konjunktiewe bywoord gebruik word.

Wanneer word “verder” nie as voegwoord beskou nie?

"Verder" het baie meer gebruike in verskillende vorme anders as 'n voegwoord. Kom ons kyk hierna van nader.

"Verder" word nie as 'n voegwoord beskou as dit in die beoogde vorm van 'n "bywoord". Die woord is hoofsaaklik 'n bywoord en word as sodanig in meerderheid gevalle gebruik.

Voorbeelde van "verder" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van "verder" wat in vorme afgesien van 'n voegwoord gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
9. My baas het verskeie opdragte oor my pad gegooi. Verder, verwag hy dat ek hulle oor die naweek sal voltooi.Die primêre gebruik van 'n woord soos "verder" is dié van hoofsaaklik 'n bywoord, soos hier die geval is.
10. Dit was die einde van die storie. Verder, moet ons die betekenis daarvan ontleed.Die bywoordelike vorm van die term "verder" word meer dikwels as nie in die begin van 'n nuwe sin gebruik, soos gesien in hierdie gegewe voorbeeld.
11. Die professor het vir haar studente 'n interessante projek gegee om aan te werk. Verder, kry hulle volledige kreatiewe vryheid.Soos 'n mens in hierdie sin kan sien, moet bywoorde soos "verder" deur 'n volledige sin voorafgegaan word sodat hulle bykomende inligting kan oordra deur die sin waarvan hulle deel is.
12. Die kos by hierdie restaurant was nie wonderlik nie. Verder, die bestuurder was ook onbeskof.'n Term soos "verder" word tipies as 'n bywoord gebruik, soos dit in hierdie sin is.
13. Dit is 'n keerpunt vir die maatskappy. Verder, ons moet ons sokkies optrek om tred te hou met die momentum.Bywoorde soos "verder" moet deur 'n hele sin voorafgegaan word, soos in hierdie sin gesien kan word, om meer inligting oor te dra deur die sin waarvan hulle deel is.
14. Sy werk twee voltydse poste. Verder, doen sy ook vrywilligers in haar vrye tyd.Meer gereeld as nie, soos in die geval van hierdie voorbeeld, word die woord "verder" as 'n bywoord aan die begin van 'n nuwe sin gebruik.
15. Hy het gevra vir 'n verhoging. Verder, het hy ook 'n paar ekstra byvoordele geëis.Om ekstra inligting by die stelling te voeg waarvan hulle deel is, moet bywoorde soos "verder" deur 'n volledige sin voorafgegaan word, soos in hierdie sin die geval is.
Voorbeelde van 'verder' wat in sy primêre vorm funksioneer, wat 'bywoord' is.

Gevolgtrekking

Dit is dus baie duidelik hoe 'n woord soos "verder" as 'n voegwoord in spesifieke situasies en kontekste kan funksioneer wanneer dit op 'n sekere manier gebruik word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings