Is vriendelike byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord? 5 Volledige feite


In Engelse grammatika is daar verskillende woorde wat verskillende rolle speel. Hier sal ons verduidelik hoe die woord "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord optree.

Die woord "vriendelike'' word beslis as 'n byvoeglike naamwoord beskou aangesien dit gebruik kan word om 'n selfstandige naamwoord of sy ekwivalent te beskryf en dit speel ook die rol van 'n selfstandige naamwoord of 'n bywoord wat hul kenmerke vervul.

Nou sal ons 'n voldoende bespreking oor die gebruik van die woord kry saam met voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings om dit baie goed uit te maak.

Wanneer is "vriendelik" 'n byvoeglike naamwoord?

'n Byvoeglike naamwoord is nie net 'n beskrywende of modifiserende woord nie, maar dien ook as 'n onderwerpkomplement. Kom ons kyk wanneer "vriendelik" 'n byvoeglike naamwoord is.

Die woord "vriendelik" word beslis as 'n adjektief wanneer dit in die gebruik van 'n veranderlike woord is en 'n selfstandige naamwoord of sy ekwivalent beskryf om die aangename en behulpsame aard van iemand uit te beeld.

Nou sal ons die aspekte in die volgende tabel vind waar die voorbeelde en verduidelikings gegee word wanneer die woord “vriendelik” 'n byvoeglike naamwoord is.

SituasievoorbeeldVerduideliking
1. Ons kan die woord "vriendelik" toepas, ons wil verwys na mense wat altyd aangenaam en behulpsaam teenoor ander is.Ashok sal onthou word as 'n vriendelike en vriendelike mens.In hierdie voorbeeld speel die woord "vriendelik" die rol van 'n byvoeglike naamwoord wat die aard van "Ashok" beskryf. Die term dui op 'n aangename en behulpsame geaardheid teenoor ander mense.
2. “Vriendelik” kan as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word wanneer ons mense se gedrag moet noem.My twee vriende is na die kantoor waar die ontvangsdame by die toonbank hulle met 'n vriendelike glimlag gegroet het.Hier word die woord "vriendelik" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat ons inligting gee oor die persoon se gedrag.
3. Die woord word ook as 'n byvoeglike naamwoord gebruik wanneer ons dit gebruik om oor plekke of situasies te praat.Delhi is 'n baie vriendelike stad.In hierdie voorbeeld word die woord "vriendelik" gebruik as 'n byvoeglike naamwoord wat ons die situasie van 'n stad gee.
4. "Vriendelik" kan as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word wanneer ons verwys na 'n speletjie wat nie deel is van kompetisie nie, maar vir pret en plesier gespeel word.Argentinië het in die stad aangekom en in 'n vriendskaplike wedstryd teen Brasilië gespeel.Dit is die sin waar die woord "vriendelik" gebruik is as 'n byvoeglike naamwoord wat die wedstryd beskryf wat vir pret en plesier sal wees, nie 'n kompetisie nie.
5. Die woord kan in 'n sin as 'n byvoeglike naamwoord ingevoeg word wanneer ons verwys na 'n land of regering wat 'n goeie verhouding met mense het.Die nuwe land probeer altyd om 'n vriendskaplike verhouding met die buurlande te handhaaf.In hierdie voorbeeld tree die woord "vriendelik" op as 'n byvoeglike naamwoord wat verwys na die goeie mentaliteit van 'n land.
6. "Vriendelik" doen die funksie van 'n byvoeglike naamwoord wanneer ons verwys na mense wat met mekaar meeding maar vriende is.Op skool het ek twee vriende met die naam Nanda en Manas wat 'n vriendelike wedywering tussen hulle het.Dit is die voorbeeld waar die woord "vriendelik" werk as 'n byvoeglike naamwoord wat kompetisie tussen twee aandui, maar 'n goeie verhouding het.
7. Die woord "vriendelik" kan as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word wanneer dit verwys word na 'n maatskappy wat ingestem het om 'n vriendelike oorname te hê en 'n ander moet dit koop.Tata-maatskappy het vriendelike omgang met Apa-maatskappy.In hierdie sin sien ons dat die woord "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord optree en verwys na 'n maatskappy wat 'n warm verhouding met 'n ander maatskappy het.
Aspekte en voorbeelde van "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord

Is “vriendelik” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Byvoeglike naamwoorde het verskillende tipes gebaseer op hul funksies in Engelse grammatika. Kom ons kyk of die woord "vriendelik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Die woord "vriendelik" kan ongetwyfeld as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord toegepas word aangesien dit die funksie speel om 'n selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord ekwivalent te wysig of te beskryf met die betekenis vriendskaplik of naburig.

Kom ons bestudeer die voorbeelde in die tabelvorm hieronder waar die woord "vriendelik" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik is om die outentieke gebruik daarvan op 'n interessante manier te leer.

voorbeeldVerduideliking
1. Ishika het vriendelik met my opgetree.In hierdie sin het ons gesien dat die woord "vriendelik" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik word. Dit gee ons hier meer inligting oor die selfstandige naamwoord “manier”.
2. Ons onderwysers is altyd baie vriendelik teenoor ons.In hierdie sin het ons afgekom dat die woord "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord optree en die selfstandige naamwoord "onderwysers" beskryf of wysig.
3. Die plaaslike mense van Odisha is baie vriendelik met besoekers wat hier uitstappies kom maak.In hierdie scenario doen die woord "vriendelik" die funksie van 'n beskrywende woord, dws 'n byvoeglike naamwoord, en gee ons meer inligting oor die selfstandige naamwoord "mense''.
4. Al die mense in die buurt handhaaf vriendelike korrespondensie met mekaar.Hier het ons gesien dat die woord "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord werk en ons meer oor die selfstandige naamwoord-ekwivalent gee.
5. 'n Vriendelike glimlag word altyd deur almal verwelkom.In hierdie voorbeeld het ons gevind dat die woord "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word en dien as 'n wysiger van die selfstandige naamwoord "glimlag".
6. Sohini is 'n goeie meisie wie se vriendelike glimlag haar vriende aanmoedig om hul geheime met haar te deel.Hier word gesien dat die woord "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word en ons meer inligting gee oor die selfstandige naamwoord "glimlag".
7. Die vriendelike briesie het ons gehelp om verder op die see te vaar.Hierdie voorbeeld verskaf vir ons die inligting dat die woord "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord optree en die selfstandige naamwoord "bries" beskryf.
Voorbeelde en verduidelikings van "vriendelik" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is “vriendelik” 'n selfstandige naamwoord?

A selfstandige naamwoord is 'n belangrike deel van spraak in Engelse grammatika wat die name van plekke, persone of dinge toon. Nou sal ons kyk of “vriendelik” 'n selfstandige naamwoord is.

Die woord "vriendelik" kan beslis as 'n selfstandige naamwoord gebruik word aangesien dit verwys na iets wat 'n aspek van een of ander idee van konsepsie het. Die meervoudsvorm daarvan is "vriende".

Wanneer is "vriendelik" 'n selfstandige naamwoord?

Die woord "vriendelik" kan as 'n selfstandige naamwoord optree wanneer dit gevorm word van "vriendskap" en verwys na 'n abstrakte idee. Dit word ook as 'n selfstandige naamwoord gebruik wanneer ons verhoudings tussen mense met die woord "vriend" noem.

Kom ons bestudeer die volgende sinne in die tabel hieronder om die gebruik van die woord “vriendelik” as 'n selfstandige naamwoord vir beter verwesenliking te verstaan.

voorbeeldVerduideliking
1. Ons het almal na die stadion gegaan om 'n vriendskaplike sokkerwedstryd tussen Oos-Bengale en Mohamedan-klub te geniet.In hierdie sin tree die woord "vriendelik" op as 'n selfstandige naamwoord. Dit verwys na 'n speletjie en nie 'n deel van 'n belangrike kompetisie nie.
2. Sourav het vir Bihar in 'n vriendskaplike wedstryd teen Jharkhand gespeel.Dit is die voorbeeld waar die woord "vriendelik" as 'n selfstandige naamwoord gebruik is en na 'n speletjie verwys.
3. Ons geniet almal graag die vriendskaplike wedstryde tussen Chili en Argentinië.In hierdie voorbeeld het ons agtergekom dat die woord "vriende" die funksie van 'n selfstandige naamwoord in die meervoudsvorm doen. Dit verwys na die wedstryde wat tussen twee spanne gespeel word.
4. Ons het 'n sterk vriendskappe met ons mede-klasmaats.Hier word gevind dat die woord "vriendskap" gebruik is as 'n selfstandige naamwoord wat na 'n abstrakte idee verwys.
5. Ons klub is deur ons buurklub genooi om aan 'n vriendskaplike wedstryd deel te neem.In hierdie voorbeeld sien ons dat die woord "vriendelik" optree as 'n selfstandige naamwoord wat na vuurhoutjies verwys.
Voorbeelde en verduidelikings van "vriendelik" as 'n selfstandige naamwoord

Is “vriendelik” 'n bywoord?

An bywoord, anders as 'n byvoeglike naamwoord, tree op as 'n wysiger van ander dele van spraak soos 'n byvoeglike naamwoord, werkwoord of ander bywoorde. Nou sal ons verduidelik of “vriendelik” 'n bywoord is.

Die woord "vriendelik" moet as 'n bywoord beskou word aangesien die funksie daarvan is om 'n byvoeglike naamwoord, werkwoord of 'n ander bywoord te verander.

Nou sal ons die sinne vind waar die woord "vriendelik" as 'n bywoord gebruik is en ons help om dit baie duidelik te leer.

voorbeeldVerduideliking
1. Gourav glimlag vriendelik vir sy vriend.In hierdie voorbeeld sien ons dat die woord "vriendelik" as 'n bywoord gebruik word om die werkwoord "glimlag" af te toon.
2. Sy gedrag is vriendelik teenoor sy vriende.In hierdie sin tree die woord "vriendelik" op as 'n bywoord wat die selfstandige naamwoord "gedrag" wysig.
3. Sougata het hulle vriendelik ontvang.Dit is die voorbeeld waar die woord "vriendelik'' onder die kategorie van 'n bywoord kom wat wel die werkwoord "ontvang'' beklemtoon.
4. Ankita het my hande vriendelik ontvang en geswaai.In hierdie sin speel die woord "vriendelik" die funksie van 'n bywoord. Dit wysig die werkwoord "waai''.
5. Hasy steek sy helpende hande vriendelik uit.In hierdie voorbeeld doen die woord "vriendelik" die funksie van 'n bywoord. Dit wysig die werkwoord “verleng”.
Voorbeelde en verduidelikings van "vriendelik" as 'n bywoord

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor die bespreking van die gebruik van "vriendelik" as 'n byvoeglike naamwoord, 'n selfstandige naamwoord en 'n bywoord. Dit sal beslis vir ons voordelig wees terwyl ons enige sin konstrueer. Ons sal grondige kennis kry deur versigtig en deur lees.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings