Is wrywing 'n konserwatiewe krag: Uitputtende insig


Dit is moeilik om van een plek na 'n ander te beweeg sonder wrywing. Maar wat is wrywingskrag? Is wrywing 'n konserwatiewe krag of nie-konserwatief? Hier gaan ons hierdie vrae bespreek.

Wanneer twee voorwerpe op mekaar gly of vryf, vind wrywing tussen hulle plaas. Hierdie wrywing probeer om die relatiewe beweging van hierdie twee liggame te stop deur 'n mate van krag op elke liggaam toe te pas. Hierdie krag word wrywingskrag genoem. Aangesien die wrywingskrag van die pad afhang, is dit nie 'n konserwatiewe krag nie.

Wrywing: 'n Noodsaaklike euwel 

Wanneer twee liggame relatief tot mekaar beweeg en op mekaar gly of vryf, vind wrywing plaas. Wrywingskrag werk altyd teenoor die rigting van die beweging. Wrywing is 'n noodsaaklike euwel vir beweging, dit is 'n selfverstelbare krag en hang af van die oppervlaktes van liggame wat in aanraking kom, of ons kan sê dit hang af van die pad waarin die relatiewe beweging voorkom.

Ons kan loop net as gevolg van wrywing, 'n bus kan van een plek na 'n ander beweeg net as gevolg van wrywing, 'n koeël wat van 'n geweer afgevuur word, vertraag as gevolg van wrywing, ens. So wat is wrywing? Wat is wrywingskrag? Is dit 'n konserwatiewe of nie-konserwatiewe? Kom ons bespreek hierdie vrae in detail.

Wrywing is hoofsaaklik van twee tipes,

  • Statiese wrywing
  • Kinetiese wrywing

Statiese wrywing– Die opponerende krag kom ter sprake wanneer 'n liggaam oor die oppervlak van 'n ander liggaam probeer beweeg, maar die werklike beweging wat nog nie begin het nie, word statiese wrywing genoem. Bv. 'n boek op 'n rak, 'n motor in 'n parkeerterrein, 'n metaal kubus op 'n tafeloppervlak, ens.

                 Die vergelyking vir die krag van statiese wrywing is,

waar,

            N – 'n normale reaksie

Is wrywing 'n konserwatiewe krag
Statiese wrywing
Image krediet:Maxmath12, CC0, via Wikimedia Commons

Kinetiese wrywingKinetiese wrywing is wrywing tussen twee liggame in bewegende toestande. Kinetiese wrywing is altyd die teenoorgestelde van die beweging en probeer om die beweging te stop, soos wrywing tussen die pad en 'n bewegende motor, wrywing tussen glyende houtkubus op 'n skuins vlak oppervlak, ens.

Die vergelyking vir die kinetiese wrywing

Waar -

μk-koëffisiënt van kinetiese wrywing

              N -normale krag

Is wrywing 'n konserwatiewe krag
Kinetiese wrywing
Image krediet: Polyvore, publieke domein, via Wikimedia Commons

Aard van wrywingskrag

Kragte is van twee tipes se konserwatiewe kragte en nie-konserwatiewe kragte.

Konserwatiewe mag -

Die krag wat afhang van die aanvanklike en finale verplasing van die voorwerp en nie afhanklik is van die bewegingspad nie, word konserwatiewe krag genoem, byvoorbeeld gravitasiekrag, elektrostatiese krag, ens. In konserwatiewe krag, werk gedoen is onafhanklik van pad. Totaal energie onder konserwatiewe krag bly konstant.

Nie-konserwatiewe krag -

 Die totale energie bly nie konstant onder die invloed van nie-konserwatiewe kragkragte nie. In die nie-konserwatiewe kragte hang werk verrig af van die pad waardeur beweging plaasvind. Die wrywingskrag, spanning en krag oor 'n houtblok is voorbeelde van nie-konserwatiewe kragte.

So uit bogenoemde bespreking kan ons sê dat die wrywingskrag nie-konserwatief is omdat dit van die pad afhang. Om dit meer akkuraat te verstaan, oorweeg 'n metaal kubus op 'n skuins vlak,

Eerstens plaas ons daardie metaal kubus op 'n gladde oppervlak skuins vlak. In hierdie geval beweeg die kubus vinnig op 'n oppervlak omdat die wrywing tussen die kubus en die skuinsvlak baie swak is. Die welpie kan dus maklik op 'n gladde oppervlak afgly.

Plaas nou dieselfde kubus oor 'n ruwe oppervlak skuins vlak met dieselfde helling as 'n gladde vlak. In hierdie vlak moet die kubus meer werk doen om oor 'n skuinsvlak te gly. Hier is die wrywing tussen die kubus se oppervlak en die skuinsvlak groter as die gladde oppervlak. Wrywing hang dus af van die pad van beweging, en dit is hoekom dit 'n nie-konserwatiewe hoeveelheid is.

Vrae se

Wat is normale krag?

Ons kan op die grond staan ​​as gevolg van hierdie krag.

Die grond oefen 'n reaksiekrag uit op die voorwerp gelyk aan sy gewig, word die normaalkrag genoem. Hierdie krag is altyd loodreg op die oppervlak.

Wat beperk wrywing?

Die definisie van beperkende wrywing is soos volg.

Wanneer die toegepaste krag die statiese wrywingskrag oorskry, begin die liggaam beweeg. Beperkende wrywing is dus die maksimum waarde van statiese wrywing tot waar die liggaam in die toestand van ewewig bly.

Is wrywing 'n konserwatiewe krag
Motion of square is net op die punt om te begin Beeldkrediet: Keta, Pieter Kuiper, CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5, via Wikimedia Commons

Wat is die wrywingshoek?

Die hoek tussen die normale reaksie en die gevolglike beperkende wrywing word die wrywingshoek genoem.

                                 

Shambhu Patil

Ek is Shambhu Patil, 'n fisika-entoesias. Fisika intrigeer my altyd en laat my dink oor hoe hierdie heelal werk? Ek het 'n belangstelling in kernfisika, kwantummeganika, termodinamika. Ek is baie goed met probleemoplossing en verduidelik komplekse fisiese verskynsels in eenvoudige taal. My artikels sal jou deur elke konsep in detail lei. Sluit by my aan oor LinkedIn na https://www.linkedin.com/in/shambhu-patil-96012b1a1. E-pos: shambhupatil1997@gmail.com

Onlangse plasings