5 feite oor vir as voegwoord: wanneer, hoe, voorbeelde


Konjunksie is een soort woorddeel. Dit word gebruik om twee of meer woorde, klousules en sinne saam te voeg. Hier sal ons die woord 'vir' as voegwoord ondersoek.

Die woord 'vir ' kan gebruik word as 'n voorsetsel of voegwoord gebaseer op ons behoeftes. Ons kan beslis die woord 'vir' as 'n voegwoord gebruik, want dit help ons om twee sinne saam te voeg om 'n enkele sin te vorm.

Ek kan nie vandag die studente onderrig nie, want ek is siek.

Verduideliking- Hier word die woord 'vir' gebruik om twee sinne saam te voeg, dws 'Ek kan nie vandag die studente onderrig nie.' en "Ek is siek." en raam 'n enkele sin.

Kom ons verduidelik meer feite oor die gebruik van die woord 'vir' as 'n voegwoord.

Wanneer is 'vir' 'n voegwoord?

Dit is vir ons duidelik dat die woord 'vir' die funksie as voegwoord kan verrig. Hier sal ons bespreek wanneer ons 'vir' as voegwoord kan gebruik.

Ons kan die woord 'vir' gebruik om die rede te verduidelik. Ons kan die woord 'vir' as voegwoord gebruik wanneer ons enige oorsaak wil aantoon.

Ex-Pratap is ondergewig, want hy het nie behoorlike proteïene in die kos nie.

Verduideliking- Hier word die woord 'vir' as 'n koördinerende voegwoord gebruik. Dit spreek die rede uit.

Eks-Ranjan is haastig, want hy is laat om by die skool aan te kom.

Verduideliking- Hier word gevind dat die woord 'vir' die funksie doen om twee hoofsinne saam te voeg en 'n enkele sin te maak.

Is 'vir' altyd 'n voegwoord?

Ons het reeds agtergekom dat 'vir' as 'n voegwoord kan optree. Nou sal ons bespreek of 'vir' altyd voegwoord is.

Die woord 'vir' is nie altyd 'n voegwoord nie. Behalwe dat dit voegwoord is, tree die woord 'vir' op as 'n voorsetsel. Ons kan die woord 'vir' gebruik as 'n voorsetsel of as voegwoord gebaseer op ons behoeftes. 

Wanneer ons dit voor 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord gebruik, werk dit as 'n voorsetsel en wanneer ons dit gebruik om sinne te verbind, word dit voegwoord.

Ex- Hy woon in Suri vir vyf jaar.

Verduideliking- In hierdie sin vind ons dat die woord 'vir' as 'n voorsetsel gebruik word. Dit verwys na die tydperk en vestig 'n verhouding met die ander dele van die sin.

Eks- Deep kon nie gister skool toe gaan nie weens siekte.

Verduideliking- Hier word die woord 'vir' as 'n voorsetsel gebruik en dien die doel van rede. Dit skep 'n verhouding met die ander woorde van die sin.

Wanneer word 'vir' nie as voegwoord beskou nie?

Die woord 'vir' funksioneer nie altyd as 'n voegwoord nie. Dit werk ook as 'n ander deel van spraak. Nou, ons sal dit sien.

Die woord 'vir' word nie as voegwoord beskou as dit deur 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord gevolg word en 'n verband met die ander dele van die sin vestig nie.

Ek sal 'n pop vir my dogtertjie bring.

Verduideliking- Hier sien ons dat die woord as 'n voegwoord werk deur twee sinne saam te verbind en 'n enkele sin te vorm.

Watter soort voegwoord is die woord 'vir'?

Daar is verskillende soorte voegwoorde. Dit is koördinerende voegwoord en ondergeskikte voegwoord. Hier sal ons bespreek watter soort voegwoord die woord 'vir' is.

Voegwoord wat die hoofsinne kan saamvoeg en 'n enkele sin maak, word 'n koördinerende voegwoord genoem. Aangesien die woord 'vir' hierdie doel dien, val dit in die kategorie van koördinerende voegwoord.

Ex- Suchi het rys onder die tafel gesit, want sy wou vir die kat kos gee.

Verduideliking- Suchi het rys onder die tafel gesit. (hoofklousule)

                     Sy wou vir die kat kos gee. (hoofklousule)

                      Vir (koördinerende voegwoord)

     Bogenoemde twee hoofsinne word saamgevoeg deur die woord 'vir' om 'n enkele sin te raam. Dus, die woord 'vir' dien hier as 'n koördinerende voegwoord.

Hoekom is 'vir' konjunksie?

Ons het geweet dat 'vir' konjunksie is. Nou sal ons bespreek waarom die woord 'vir' 'n voegwoord is.

'n Voegwoord verbind woorde, frases, klousules en sinne. Die woord 'vir' kan die twee klousules saamvoeg en 'n enkele komplekse sin. So, ons kan dit beslis konjunksie noem.

Ex- Die studente word geprys, want hulle is gehoorsaam aan hul onderwysers.

Verduideliking- Hier dien die woord 'vir' as 'n voegwoord omdat dit die twee hoofsinne saamvoeg en 'n enkele sin omraam.

Voorbeelde van 'vir' as voegwoord:

Hier sal ons die sinne leer ken waar die woord 'vir' as 'n voegwoord gebruik word.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
1.Moenie Sohini steur nie, want sy lees.In hierdie sin sien ons dat die woord 'vir' gebruik word om twee hoofsinne saam te voeg om 'n enkele sin te raam.
2.Die baba huil, want hy is honger.Hier word gesien dat 'vir' as 'n koördinerende voegwoord optree deur twee sinne saam te voeg en 'n enkele sin te raam.
3..Ek het nie skool toe gekom nie, want ek was ongesteld.Hier sien ons dat die woord 'vir' as 'n voegwoord gebruik word. Dit verbind twee hoofklousules saam.
4.My suster het water gedrink, want sy was dors.In hierdie sin word gevind dat die woord 'vir' die twee sinne verbind.
5..Help asseblief vir Hori, want hy is behoeftig.Dit is die voorbeeld waar die woord 'vir' gebruik word om die twee eenvoudige sinne saam te voeg om 'n groter sin te vorm.
6.Sanjana kan nie sing nie, want sy voel pyn in haar keel.Hier word die woord 'vir' gebruik om die twee sinne te verbind.
7.Hulle kon nie op die bus klim nie, want hulle was laat.Hier sien ons dat die woord 'vir' die twee sinne verbind en 'n enkele sin vorm.
8..Ek kon nie die artikel voltooi nie, want die elektrisiteit was wegIn hierdie sin word die woord 'vir' gebruik om die twee hoofsinne te verbind en dien dus as voegwoord.
9.Kan jy vir die man kos gee, want hy is honger?Hier word gevind dat die woord 'vir' gebruik word om die twee hoofsinne saam te voeg.
10.Sy klap haar hande, want sy is verheug om haar ma te sien komHier het ons gevind dat die woord 'vir' gebruik word om die twee hoofsinne saam te voeg.
11.Die onderwyser was gelukkig, want die studente het al die somme reg gemaak.Hier is die sin waar ons sien dat die woord 'vir' gebruik word om twee hoofsinne met mekaar te verbind om 'n enkele sin te raam.
12My oupa kan nie harde kos eet nie, of hy het sy tande verloor.Die voorbeeld toon dat die woord 'vir' by die twee hoofklousules aansluit.
13Ons kan nie uitgaan nie, want dit reën buite.In hierdie sin sien ons dat die woord 'vir' die twee sinne verbind en 'n enkele komplekse sin omraam.
14.Rajaji het gisteraand uitgehardloop, want hy het 'n harde geluid gehoor.Hierdie sin dui duidelik daarop dat die woord 'vir' as 'n voegwoord optree deur twee hoofsinne te verbind.
Voorbeelde van 'vir' as 'n voegwoord.

Gevolgtrekking

Die gedetailleerde bespreking oor die woord 'vir' as voegwoord sal beslis vir ons nuttig wees. Ons kan die woord 'vir' as voegwoord gebruik terwyl ons sinne omraam.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings