Is uiteindelik bywoord of voegwoord? 3 Volledige feite


Voegwoorde en bywoorde is twee verskillende dele van spraak waarvan die funksionaliteite heeltemal van mekaar verskil. Ons sal sien of "uiteindelik" 'n bywoord of 'n voegwoord is.

“Uiteindelik” is 'n bywoord wat egter ook 'n verbinder kan wees. Woorde wat ekstra inligting oor beskrywers, aksiewoorde (werkwoorde) of ander bywoorde gee, is bywoorde. Woorde wat bloot skakel is voegwoorde. Maar bywoord "uiteindelik" kan ook klousules of woorde koppel terwyl die werkwoord, of byvoeglike naamwoord gekwalifiseer word.

Hierdie artikel sal ons 'n gedetailleerde antwoord gee op die vraag tot watter deel van die spraak behoort die woord "uiteindelik" met 3 belangrike feite en verskeie voorbeelde. 

Wanneer is "uiteindelik" 'n bywoord?

Ons weet reeds dat die woord "uiteindelik" 'n bywoord is. Nou sal ons meer leer oor die situasies wanneer die woord "bywoord" die rol van 'n bywoord inneem.

Die volgende tabelkolom gee 'n lys van die verskillende situasies wanneer die woord "uiteindelik" die werk van 'n sal of kan doen bywoord.

Situasies wanneer "Uiteindelik" 'n bywoord isvoorbeeldeverduidelikingsGebruik van "Uiteindelik" as 'n bywoord
1. Wanneer dit gebruik word om 'n handeling of 'n aktiwiteit aan te dui wat plaasgevind het of plaasgevind het na 'n lang tyd / 'n lang proses met groot vertraging of moeiteNa soveel harde werk en gesukkel was die projek uiteindelik deur die jurie gekies. Hier, die woord "uiteindelik" word gebruik om daardie aksie van die projek aan te dui gekies word plaasgevind het na a lang tyd van harde werk en stryd.Vandaar, hier die bywoord “uiteindelik” verander die aksiewoord (werkwoord) "gekies" deur te vertel die tyd / die hoeveelheid tyd dit het geneem vir die keuse van die projek deur die jurie.
2. Wanneer dit gebruik word om 'n aksie of aktiwiteit aan te dui wat op die laaste plaasvind of in 'n reeks of lys eindigSuresh het sy aandversnaperinge geëet, saam met sy vriende gespeel, en uiteindelik, sy huiswerk geskryf het.Hier, die woord "uiteindelik" word gebruik om aan te dui dat die aksie van skryf sy huiswerk het gebeur op die laaste nadat hy sy versnaperinge geëet en saam met sy vriende gespeel hetDus, hier die bywoord “uiteindelik” kwalifiseer die aksiewoord (werkwoord) "geskryf" deur te vertel die tyd / watter tyd van die ry waarin Suresh sy huiswerk geskryf het. 
3. Wanneer dit gebruik word om 'n aksie aan te dui wat nie meer enige veranderinge sal hê nieDie wenner van die kompetisie was uiteindelik besluit.In hierdie sin, die woord "uiteindelik" word gebruik om aan te dui dat die aksie van om die wenner van die kompetisie te besluit is klaar / verby en daar sal geen veranderinge in die besluit wees nie.So, hier, die bywoord "uiteindelik" verander die aksiewoord (werkwoord) "besluit" deur ons te vertel dat die besluit om die wenner te kies is verby en finaal.
Situasies wanneer "Uiteindelik" 'n bywoord is

Is "uiteindelik" 'n konjunktiewe bywoord?

Dit is reeds vir ons duidelik dat die woord "uiteindelik" 'n bywoord is. Kom ons ondersoek hier of die woord "uiteindelik" 'n konjunktiewe bywoord kan wees of nie.

Die woord "uiteindelik" is 'n konjunktiewe bywoord. 'n Bywoord wat nie net die aksiewoord (werkwoord) kwalifiseer nie, maar ook die funksie van 'n voegwoord verrig deur twee sinsdele in een sin saam te voeg of te koppel, staan ​​bekend as 'n konjunktiewe bywoord.

Voorbeeld: Suhana het huis toe gekom, haar aandete geëet, en uiteindelik, voorberei vir haar aanbieding.

  • Klousule 1: Suhana het huis toe gekom
  • Klousule 2: haar aandete geëet
  • Klousule 3: en uiteindelik voorberei vir haar aanbieding

In bogenoemde sin, die woord "uiteindelik" funksioneer as 'n byvoeglike bywoord aangesien dit die werkwoord verander "voorbereid" deur vir ons die tyd te vertel toe Suhana voorberei het vir die aanbieding en ook om mee te help koppel die klousule 3 met die ander twee klousules, maak dit dus in 'n enkele sin.

Wanneer is "uiteindelik" 'n konjunktiewe bywoord?

Die woord "uiteindelik" is / kan 'n konjunktiewe bywoord wees wanneer dit 'n sin verbind wat funksioneer as 'n bywoordelike wysiger van die aksiewoord (werkwoord) wat in die vorige sin geleë is en daardeur die volgorde en tyd van die handeling of aktiwiteit toon.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit 'n paar voorbeelde waar die woord "uiteindelik" as 'n konjunktiewe bywoord funksioneer.

voorbeeldeKlousules / SinneverduidelikingsGebruik van "Uiteindelik" as 'n konjunktiewe bywoord
1. Al die studente het gewag vir die uitslae. uiteindelik, na 'n lang wag en vertraging, is dit op die universiteit se amptelike webwerf gepubliseer.  Sin 1: Al die studente het gewag vir die uitslae

Sin 2:  uiteindelik, na 'n lang wag en vertraging, is dit op die universiteit se amptelike webwerf gepubliseer.  
Hier, "uiteindelik" funksioneer as 'n konjunktiewe bywoord. 

As 'n bywoord dit beeld vir ons uit dat die aksie om die resultate te publiseer plaasgevind het na 'n baie lang tyd en vertraging.
As 'n konjunktiewe bywoord, die woord "uiteindelik" is besig om die werkwoord te wysig "gepubliseer" deur vir ons te vertel die tyd wanneer die resultate is gepubliseer.
 
Dit is ook ' verbind die twee sinne deur 'n oorgang of skakel tussen hulle te skep.
2. Viraj gaan sit op die stoel, drink 'n bietjie water, en uiteindelik, gesê wat by die partytjie gebeur het.Klousule 1: Viraj gaan sit op die stoel

Klousule 2: 'n bietjie water gedrink

Klousule 3: en uiteindelik, het gesê wat by die partytjie gebeur het.
In hierdie sin, die woord "uiteindelik" neem die rol van 'n konjunktiewe bywoord aan. 

As 'n bywoord dit openbaar aan ons dat die aktiwiteit om te sê wat by die partytjie gebeur het plaasgevind het uiteindelik na Viraj sit en drink 'n bietjie water.  
As 'n konjunktiewe bywoord, die woord "uiteindelik" kwalifiseer die aksiewoord (werkwoord) "gesê" deur vir ons die aan te dui tyd wanneer (in 'n reeks ander aksies) Viraj het gesê wat by die partytjie gebeur het.  
 
"Uiteindelik" is ook die derde klousule met die eerste twee klousules te koppel daardeur maak dit 'n eenvormige sin.  
3. Die wedstryd was lank en vermoeiend, maar uiteindelik, ons het die wedstryd gewen.Klousule 1: Die wedstryd was lank en vermoeiend

Klousule 2: maar, uiteindelik, ons het die wedstryd gewen
In die gegewe sin, die woord "uiteindelik" funksioneer as 'n konjunktiewe bywoord. 

As 'n bywoord dit dui vir ons aan dat die aksie om die wedstryd te wen laas gebeur of plaasgevind het na 'n lang en vermoeiende wedstryd.
As 'n konjunktiewe bywoord, die woord "uiteindelik" kwalifiseer hier die aksiewoord (werkwoord) "gewen" deur aan ons die openbaar te maak tyd wanneer (na 'n lang tyd) “ons” het die wedstryd gewen.
 
Die konjunktiewe bywoord "uiteindelik" help ook voeg by die twee klousules maak dit daardeur in een sin vir beter begrip.  
4. Alhoewel ons 'n lang bespreking in die vergadering gehad het, was die probleem onder die raadslede nog nie uiteindelik tot nou toe opgelos.Klousule 1: Alhoewel ons 'n lang bespreking in die vergadering gehad het

Klousule 2: die probleem onder die raadslede was nog nie uiteindelik opgelos.
Hier in hierdie sin, die woord "uiteindelik" is niks anders as 'n konjunktiewe bywoord nie. 

As 'n bywoord “uiteindelik” wys ons dat die aksie om die probleem op te los tot nou toe nog nie gebeur of op 'n finale wyse plaasgevind het nie.
As 'n konjunktiewe bywoord, die woord "uiteindelik" beskryf hier die aksiewoord (werkwoord) "was nie opgelos nie" deur dit vir ons te vertel tot wanneer (nou – tyd) die probleem onder die raadslede is nie op 'n finale wyse/wyse opgelos nie.
 
In hierdie sin "uiteindelik" werk ook as 'n connector in die koppeling van beide die klousules in een sin, om meer en volledige sin te maak.   
5. Noudat die seminaar tot 'n einde gekom het, sou ons; uiteindelik, lewer die dankstem.Klousule 1: Noudat die seminaar tot 'n einde gekom het

Klousule 2: ons sou; uiteindelik, lewer die dankstem
In hierdie sin, die woord "uiteindelik" speel die rol van 'n konjunktiewe bywoord. 

As 'n bywoord, "uiteindelik" noem aan ons dat die aktiwiteit of aksie om die dankstem te lewer gaan plaasvind uiteindelik of aan die einde van die seminaar.   
As 'n konjunktiewe bywoord, "uiteindelik" kwalifiseer hier die aksiewoord (werkwoord) "lewer af" deur aan ons aan te dui die tyd wanneer die dankstem sal gelewer word.
 
Hier, "uiteindelik" funksioneer ook as 'n skakelaar om by die twee aan te sluit klousules in een sin, om die oorgang en volledige betekenis te merk.    
Gebruik van "Uiteindelik" as 'n konjunktiewe bywoord

Is "uiteindelik" 'n voegwoord?

“Uiteindelik” help met koppeling en aansluiting, maar kan dit as 'n voegwoord beskou word? Hier sal ons die antwoord op hierdie vraag uitvind.

"Uiteindelik" is beslis nie 'n samewerking. 'n Woord wat net die werk doen om te verbind en te koppel, is 'n voegwoord. Ten spyte daarvan dat dit "uiteindelik" gehelp het om klousules aan te sluit, kan dit nie as 'n voegwoord beskou word nie, aangesien dit ook die aksiewoorde wat in die klousules voorkom, kwalifiseer terwyl dit gekoppel word.

Voorbeeld: Almal van ons het ons toetse geskryf, ons vraestelle ingedien, en uiteindelik die klas verlaat het.

In die bogenoemde gee sin, die woord "uiteindelik" is nie 'n voegwoord nie. Behalwe om by die drie klousules aan te sluit “Almal van ons het toetse geskryf”, “ons vraestelle ingedien” en "uiteindelik die klas verlaat", dit vertel ons ook wanneer (uiteindelik) ons die klas verlaat het, deur die werkwoord te kwalifiseer "links". Daarom kan dit beskou word as 'n byvoeglike bywoord en nie as 'n voegwoord nie.

Gevolgtrekking

Die bogenoemde artikel verduidelik dus duidelik vir ons die woordgedeelte waartoe die woord "uiteindelik" behoort deur ook die redes te noem.

Lees meer oor Konjunksie

Is Intussen Bywoord Of Naamwoord Of Voegwoord?
3 feite oor samehang met komma
29 Tydvoegwoorde Voorbeelde
3 feite oor beginsin met voegwoord
7 feite oor so as voegwoord
5 feite oor vir as voegwoord
7 Feite oor Maar as voegwoord
7 Feite oor Want as voegwoord
Is voegwoord 'n deel van spraak?
25 Voegwoordelike frase voorbeelde
5 Feite Oor Konjunksie In Compleks sin
5 feite oor na as voegwoord
9 feite daaroor as voegwoord
7 Feite oor Once as Conjunction
9 feite oor terwyl as voegwoord
7 Feite oor Sedert as voegwoord

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings