Is billike byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of werkwoord? 5 feite wat jy moet weet


Die Engelse taal gebruik 'n wye verskeidenheid grammatikale strukture en terminologieë. Kom ons ondersoek hierdie spesifieke onderwerp in meer besonderhede met behulp van die woord “regverdig”.

Die woord "billike” kan as 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of werkwoord gebruik word, afhangende van die situasie, die woordkeuse, die vorm of waar dit in 'n sin kom.

Kom ons kyk nou nader na hierdie onderwerp deur 'n paar feite, konkrete voorbeeldsinne en verduidelikings te gebruik.

Wanneer is "regverdig" 'n byvoeglike naamwoord?

Daar is baie scenario's waarin 'n woord soos "regverdig" in baie verskillende grammatikale vorms gebruik word. Kom ons kyk na een van hulle.

"Birlik" word beskou as 'n adjektief wanneer dit gebruik word op 'n manier dat dit 'n selfstandige naamwoord voorafgaan of as 'n kwalifiseerder vir een gebruik word en ook as 'n bepaler vir genoemde selfstandige naamwoorde optree.

Voorbeeld: Die beoordelaars was redelik regverdig in hul oordeel.

Verduideliking: Die woord “regverdig” is geplaas as 'n beskrywing van die selfstandige naamwoord 'beoordelaars', wat dit dus duidelik 'n byvoeglike naamwoord maak. Selfs al is die genoemde byvoeglike naamwoord nie direk voor die selfstandige naamwoord geplaas nie, word dit steeds gebruik met verwysing na die selfstandige naamwoord, dit wil sê, dit tree op as 'n kwalifiserende agent vir gegewe selfstandige naamwoord, en behou dus sy vorm as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "regverdig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die adjektiefvorm het verskeie subtipes waaronder verskillende woorde geneig is om te funksioneer. Kom ons kyk na een van hulle.

"Regtig" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die toestand van die selfstandige naamwoord beskryf wat dit voor kom of direk daarna verwys.

Voorbeeld: Hy het vir ons 'n goeie voorbeeld gegee van wat gedoen moet word as 'n situasie soos hierdie ooit opduik.

Verduideliking: In hierdie spesifieke voorbeeld word die byvoeglike naamwoord “billik” gebruik om die selfstandige naamwoord 'voorbeeld' te beskryf, wat dit dus 'n beskrywende byvoeglike naamwoord maak. Dit is omdat die term “billik” aan die leser verdere inligting gee oor die term 'voorbeeld', wat dus as die kwalifiseerder daarvan optree en die naamwoorde se kwaliteit as 'n woord bepaal.

Wanneer is "regverdig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "billik" word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit help om uit te brei oor die toestand of kwaliteit van die selfstandige naamwoord wat dit bedoel is om te beskryf.

Kom ons ondersoek nou nog 'n paar gebruike van die beskrywing "billik" wat ook aan die kant bespreek is om 'n beter begrip van hierdie onderwerp te kry.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ons het hom 'n gegee billike aantal kanse om homself te verlos, maar hy het almal misbruik.In hierdie gegewe voorbeeld is die term “billik” voor die selfstandige naamwoord 'getal' gebruik, wat dit dus 'n byvoeglike naamwoord maak.  
2. Die kaptein is a skoner speler as al sy spanmaats en sal nooit vuil speel nie.Die vergelykende vorm van die betrokke beskrywende byvoeglike naamwoord, wat "regverdiger" is, is gebruik om die selfstandige naamwoord 'speler' te beskryf.
3. Mev. Woods was die mees onpartydige en regverdigste onderwyseres wat ons ooit gehad het, aangesien sy altyd in al haar studente se vermoëns geglo het.Die superlatiewe vorm van die byvoeglike naamwoord “regverdig” wat die “regverdigste” is, is as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord voor die selfstandige naamwoord 'onderwyser' gebruik.
4. Europese vroue word beskou as het billike vel, wat 'n ander term vir bleek vel is.Die byvoeglike naamwoord “billik” word gebruik om die selfstandige naamwoord 'vel' te beskryf, wat dit dus 'n beskrywende byvoeglike naamwoord maak.
5. Hy was bekend as 'n billike heerser omdat hy na al sy onderdane se bekommernisse geluister en toegepas het.In hierdie geskrewe verklaring is die term “billik” voor die selfstandige naamwoord 'liniaal' gebruik, wat dit dus 'n byvoeglike naamwoord maak.  
6. Die werknemer het 'n skoner punt as die baas oor hoe die projek vorentoe moes beweeg het.Die vergelykende vorm van die byvoeglike naamwoord, wat "regverdiger" is, is as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord voor die selfstandige naamwoord 'punt' gebruik.
7. Dit is die regverdigste opinie wat ek al ooit iemand sien gee het.Die superlatiewe vorm van die beskrywende byvoeglike naamwoord wat die “regverdigste” is, is gebruik om die selfstandige naamwoord 'opinie' te beskryf.
Voorbeelde van "regverdig" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "regverdig" 'n selfstandige naamwoord?

Die term "regverdig" funksioneer as 'n selfstandige naamwoord maar slegs onder 'n sekere vorm. Kom ons kyk na wat dit is.

"Birlik" kan op sigself nie gebruik word as 'n selfstandige naamwoord maar dit kan as 'n selfstandige naamwoord in verskillende grammatikale vorm gebruik word, wat is; "regverdigheid".

Voorbeeld: Die koning het sy onderdane met regverdigheid gedien.

Verduideliking: 'n Selfstandige naamwoord soos "regverdigheid" word gewoonlik as 'n abstrakte selfstandige naamwoord beskou aangesien dit uitbrei oor die betekenis van 'n ontasbare konsep. "Billikheid" in hierdie geval beteken onpartydigheid of gedrag teenoor iemand of iets met gelykheid. Dit kan ook verband hou met 'n ligter velkleur.

Wanneer is "regverdig" 'n selfstandige naamwoord?

"Regverdigheid” word as 'n selfstandige naamwoord beskou en word as een gebruik wanneer dit as onderwerp of voorwerp van 'n sin gebruik word, soos die meeste selfstandige naamwoorde is.

Kom ons kyk na 'n paar ekstra voorbeelde van "billikheid" wat as 'n selfstandige naamwoord gebruik word, wat ook in die volgende kolom verduidelik is, aangesien dit 'n beter begrip van hierdie onderwerp bied.

voorbeeldeverduidelikings
1. In alle regverdigheid het die ander groep die rusie begin.Die abstrakte selfstandige naamwoord "regverdigheid" hierbo is gebruik as onderwerp van die geskrewe sin.
2. Ons, as 'n agentskap, moet seker maak dat alle partye wat deelneem met die meeste regverdigheid behandel word.Die term "regverdigheid" in hierdie sin kan gesien word as 'n selfstandige naamwoord, spesifiek 'n ontelbare selfstandige naamwoord.
3. Billikheid in oordeel sal vir jou duideliker resultate gee.“Billikheid” is gebruik as die onderwerp van die gegewe sin wat dit outomaties 'n selfstandige naamwoord maak.
4. Ons moet al die deelnemers met regverdigheid behandel om seker te maak dat die moraal hoog bly.Die selfstandige naamwoord "billikheid" dui op 'n idee eerder as 'n ding of voorwerp, wat dit 'n abstrakte selfstandige naamwoord maak, maar 'n selfstandige naamwoord.
5. Sy het stappe in totale regverdigheid geneem en dit was net vir ons almal ten goede.In hierdie spesifieke geval is die woord "regverdigheid" as die voorwerp van die sin gebruik, wat dit 'n selfstandige naamwoord maak.
Voorbeelde van "regverdigheid" as 'n selfstandige naamwoord.

Is "regverdig" 'n werkwoord?

"Regtig" as 'n term funksioneer onder verskeie grammatikale strukture. Kom ons verken een van hulle.

"Birlik" is 'n werkwoord omdat dit soms gebruik kan word om 'n handeling te beskryf eerder as om iets in 'n spesifieke omstandigheid te beskryf.

Voorbeeld: Sy het baie goed gevaar en nommer een in al haar eksamens behaal en haar familie is uiters trots op haar.

Verduideliking: In die sin hierbo is die woord "faired" as 'n aksiewoord gebruik, wat dit 'n werkwoord maak. Die tyd wat dit gebruik is in is- Present Perfect Tense.

Wanneer is "regverdig" 'n werkwoord?

"Regtig" is 'n werkwoord wanneer dit in 'n aksievorm gebruik word, soos die meeste werkwoorde, anders as om in 'n beskrywende vorm gebruik te word.

Om 'n dieper kennis hiervan te hê, laat ons 'n paar verdere regverdigings en gebruike van die werkwoord "regverdig" ondersoek.

voorbeeldeGespanne Vormverduidelikings
1. Ek dink nie ek sal wees nie kermis goed in my bestuurderstoets aangesien ek nie baie my kar uitgehaal het nie.Toekomstige deurlopende tyd"Fairing" as 'n aksiewoord in hierdie voorbeeld word outomaties as 'n werkwoord beskou.
2. Ons sal almal billike goed op die vraelys, ek weet dit net.Eenvoudige Toekomstige TydIn hierdie voorbeeldsin is die woord "regverdig" gebruik om 'n handeling aan te dui, wat dit gevolglik 'n werkwoord maak.
3. Hoe het al die kinders billike in die wedloop?Eenvoudige huidige tydOok hier is "regverdig" as 'n aksiewoord gebruik, daarom word dit as 'n werkwoord beskou.
4. Wie van hierdie spesifieke groep kinders geskei die beste in die nasionale kompetisie vir teken en skilder?Tans in perfekte tydAangesien werkwoorde aksiewoorde is en hier die woord "faired" gebruik word om aksie aan te dui, word dit as 'n werkwoord beskou.
5. Ek was kermis redelik goed tydens my viva totdat ek op een van my antwoorde uitgewis het en al my antwoorde vorentoe begin vroetel het.Verlede Deurlopende TydWeereens word "fairing" as 'n werkwoord gebruik, aangesien dit in hierdie geval aksie aandui.
Voorbeelde van "regverdig" as 'n werkwoord.

Gevolgtrekking

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat solank terme soos “billik” gepas gebruik word volgens watter grammatikale funksie 'n stelling vereis, dit heel moontlik as byvoeglike naamwoorde, selfstandige naamwoorde en selfs werkwoorde kan funksioneer.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings