Is selfs 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


Daar is 'n paar woorde wat nie alleen kan staan ​​om die rol van "konjunksie" te vervul nie. Kom ons kyk hoe die woord "selfs" die rol van 'n voegwoord speel.

Die woord "selfs" benodig die woorde "as" en "hoewel" saam met dit, aangesien dit nie alleen kan staan ​​om die rol van 'n "voegwoord" te verrig nie.

Kom ons kyk nou hoe die woorde "selfs al" en "al is" die rol van voegwoord vervul.

Wanneer is "selfs" 'n voegwoord?

Daar is 'n paar woorde wat nie gebruik kan word as 'n samewerking as hulle alleen staan. Kom ons kyk na die situasies waar ons die woord "Ewe" as 'n voegwoord kan gebruik.

Die woord "gelyk" is 'n voegwoord wanneer ons die woorde, "as" en "hoewel" na die woord "selfs" byvoeg om dit 'n "voegwoord" te maak, want die enkele woord "selfs" tree altyd as 'n bywoord op. 

Nou sal ons die betekenis van die woorde "selfs al" en "al is" sien terwyl ons dit as 'n "voegwoord" gebruik.

samewerkingBetekenisvoorbeeldVerduideliking
1. "selfs al"'al dan nie'Selfs al ontvang ek ’n uitnodiging na die groot partytjie by die vyfsterhotel, sal ek dit nie bywoon nie.Die woordgroep "selfs al" kan beslis as 'n "voegwoord" gemerk word aangesien dit die klousule "Ek sal dit nie bywoon nie" verbind met die klousule "Ek het 'n uitnodiging na die groot partytjie by die vyfsterhotel ontvang" om die wat beteken "al dan nie".
2. "alhoewel"'ten spyte van die feit dat'Ek sal nie die groot partytjie by die vyfsterhotel bywoon nie, al het ek reeds die uitnodiging ontvang.Die woordgroep "alhoewel" kan beslis as 'n "voegwoord" gemerk word aangesien dit die klousule "Ek het reeds die uitnodiging ontvang" verbind met die klousule "Ek sal nie die groot partytjie by die vyfsterhotel bywoon nie" om die wat beteken "ten spyte daarvan dat".
Betekenis van die voegwoorde "selfs al" en "al is" saam met voorbeelde

Hoe is "selfs" 'n ondergeskikte voegwoord?

Sommige woorde vereis byvoegings om die rol van voegwoord te speel. Kom ons kyk of die woord "selfs" 'n voegwoord is of nie.

Die woord "gelyk" is 'n "ondergeskikte konjunktief" op so 'n manier waar ons "as" en "hoewel" na die woord "selfs" byvoeg om dit te help om te verbind een bysin tot die hoofsin.

Nou sal ons leer oor die gebruik van "selfs al" en "al is" as 'n "ondergeskikte voegwoord".

  • Ons moet die woord "selfs" in die woordgroep "selfs al" of "al is" omskep om dit soos 'n ondergeskikte voegwoord te laat funksioneer.
  • Die woordgroep "selfs al" kan beslis as 'n bysin gemerk word omdat dit help om 'n bysin aan die hoofsin te verbind om die betekenis van die hoofsin te voltooi.
  • Ons gebruik hoofsaaklik die ondergeskikte voegwoord "selfs al" om 'n denkbeeldige of onwerklike situasie voor te stel.
  • Die woordgroep "alhoewel" kan ook sekerlik as 'n ondergeskikte voegwoord gemerk word omdat dit twee sinsdele verbind om die betekenis volledig te maak.
  • Ons gebruik hoofsaaklik die ondergeskikte voegwoord "alhoewel" om 'n werklike situasie of feit aan te toon.
  • Ons kan dus stel dat die betekenisse van die ondergeskikte voegwoorde "selfs al" en "al is" teenstrydig is.
Ondergeskikte voegwoordvoorbeeldVerduideliking
1. "selfs al"Ek gaan môre dansklas toe, al is daar in die oggend reën.Die ondergeskikte voegwoord "al is" verbind die bysin "daar reën in die oggend" met die hoofsin "Ek gaan môre dansklas toe" om 'n denkbeeldige situasie uit te beeld.
2. "alhoewel"Ek het gister na die dansklas gegaan al was daar van die oggend uiterste reënval.Die byvoeglike voegwoord “alhoewel” verbind die bysin “daar was van die oggend uiterste reënval” met die hoofklousule” Ek het gister na die dansklas gegaan “om 'n werklike situasie uit te beeld.
Maniere om "selfs al" en "al is" as ondergeskikte voegwoord te gebruik

Voorbeelde van "gelyk" as voegwoord -

Nou gaan ons deur sinne gaan wat geraam is met die ondergeskikte voegwoord "selfs al" of "al is dit".

Ondergeskikte voegwoordvoorbeeldVerduideliking
1. "selfs al"Daar sal geen ruimte vir versoening met jou wees nie, al vra jy om verskoning.Die woordgroep "selfs al" kan beslis as 'n "ondergeskikte voegwoord" gemerk word aangesien dit die bysin "as jy om verskoning vra" verbind met die hoofklousule "Daar sal geen ruimte vir versoening met jou wees nie" om die betekenis uit te beeld "al dan nie" in 'n denkbeeldige situasie.
2. "selfs al"Ek gaan nie my ambisie prysgee nie, al gee my ouers my opdrag om dit te doen.Die woordgroep "selfs al" kan beslis as 'n "ondergeskikte voegwoord" gemerk word aangesien dit die bysin "my ouers beveel my om dit te doen" verbind met die hoofklousule "Ek gaan nie my ambisie prysgee nie" om die wat beteken "al dan nie" in 'n denkbeeldige situasie.
3. "alhoewel"Pijush stel daarin belang om mode-ontwerp na te streef, al is hy 'n opgeleide sagtewarewerktuigkundige.Die woordgroep "alhoewel" kan beslis as 'n "voegwoord" gemerk word, aangesien dit die klousule "hy is 'n opgeleide sagtewarewerktuigkundige" verbind met die hoofklousule "Pijush stel belang om mode-ontwerp na te streef" om die betekenis uit te beeld "ten spyte van die feit dit” in 'n werklike situasie.
4. "alhoewel"Mina is baie goed met sketse, al het sy uitstekende vaardighede in olieverf ook.Die woordgroep "alhoewel" kan beslis as 'n "voegwoord" gemerk word aangesien dit die klousule verbind "sy het uitstekende vaardighede in olieverf ook" met die hoofklousule "Mina is baie goed met sketse" om die betekenis "ten spyte van die feit dat” in 'n werklike situasie.
5. "alhoewel"Ek het op 'n solo-reis na die berge gegaan, al het vriende hul bes probeer om saam met my te kom.Die woordgroep "alhoewel" kan beslis as 'n "voegwoord" gemerk word aangesien dit die klousule "vriende het hul bes probeer om saam met my te kom" verbind met die hoofklousule "Ek het op 'n solo-reis na die berge gegaan" om die betekenis uit te beeld. "ten spyte van die feit dat" in 'n werklike situasie.
Voorbeelde van "selfs" as voegwoord

Wanneer word "selfs" nie as voegwoord beskou nie?

Die woord "selfs" speel die rol van drie tipes woorddele. Kom ons kyk na die rolle wat die woord "selfs" in Engels speel, maar nie as 'n voegwoord nie.

Ons kan die gebruik van die woord "selfs" sien as 'n "bywoord" en 'n "werkwoord" in die Engelse taal.

Gebruik van die woord "selfs" as 'n "bywoord" -

Nou, ons gaan oorweeg daardie aspekte wat beklemtoon kan word met behulp van die bywoord "selfs."

Aspekte wat beklemtoon kan word met behulp van die bywoord "selfs"voorbeeldVerduideliking
1.Om uiterste situasie te wysMina se gesin kan weens hul swak finansiële toestand nie eers hul huishuur betaal nie.Die woord "selfs" kan as 'n "bywoord" gemerk word omdat dit gebruik word om "die uiterste situasie" van Mina se familie te wys.
2.Om verbasing te wysEk is verbaas om te sien dat jy my kom ontmoet het selfs ná daardie vernedering wat jy in die gesig gestaar het.Die woord "selfs" kan as 'n "bywoord" gemerk word omdat dit gebruik word om die "verbasing" van die spreker oor die gedrag van die aangesprokene te wys.
3.Om onverwagte oomblikke te wys Ek het nie eers 'n enkele verjaardagwens van jou verwag nie, maar jy het vir my 'n groot ruiker gegee.Die woord "selfs" kan as 'n "bywoord" gemerk word omdat dit gebruik word om "onverwagte oomblikke" deur die spreker te wys.
Aspekte wat beklemtoon kan word met behulp van die bywoord "selfs"

Gebruik van die woord "selfs" as 'n "werkwoord" -

Ons kan die woord "selfs" as 'n "werkwoord" gebruik om 'n spesifieke aktiwiteit te verwys "om glad te maak."

Aspek wat beklemtoon kan word met behulp van die werkwoord "selfs"voorbeeldVerduideliking
"Om glad te maak" / "Om 'n balans te skep"Ons het die laaste een uur hard probeer om die oppervlak van die vanieljekoek gelyk te maak.Die woord "selfs" kan as 'n "werkwoord" gemerk word omdat dit gebruik word om die aktiwiteit "om glad te maak" van die vanieljekoek te merk.
Aspek wat beklemtoon kan word met behulp van die werkwoord "selfs"

Voorbeelde van "selfs" wat nie as voegwoorde beskou word nie -

Nou gaan ons deur 'n paar voorbeelde en verwante verduidelikings gaan waar die woord "selfs" nie as 'n voegwoord gebruik word nie.

voorbeeldRol van die woord "selfs"Verduideliking
1.Ek kan nie eers glo dat hulle Ladakh toe is net deur middel van fietse as vervoer nie.bywoordDie woord "selfs" kan as 'n "bywoord" gemerk word omdat dit gebruik word om die "verrassing" van die spreker te wys oor die enigste vervoeropsie wat 'n fiets is om na Ladakh te gaan.
2.Die skrynwerker het 'n rukkie gevra om die meubels af te lewer, want hy moes die oppervlak van die tafel egalig maak.werkwoordDie woord "gelyk" kan as 'n "werkwoord" gemerk word omdat dit gebruik word om die aktiwiteit "om glad te maak" die oppervlak van die tabel te merk.
3.Sandip is so desperaat om die werk te kry dat hy selfs iemand sal omkoop om dit te kry.bywoordDie woord "selfs" kan as 'n "bywoord" gemerk word omdat dit gebruik word om "die uiterste situasie" te wys dat Sandip werk kry.
4.Kinders moet 'n bottel vashou wat nie 'n ewe lyf het nie, maar 'n krom een.werkwoordDie woord "selfs" kan as 'n "werkwoord" gemerk word omdat dit gebruik word om die betekenis "glad" van die liggaam van die bottel te merk.
5.Ek sal die taak doen selfs al beteken dit om my gesondheid in gevaar te stel.bywoordDie woord "selfs" kan as 'n "bywoord" gemerk word omdat dit gebruik word om "die uiterste situasie" van die spreker te wys om 'n taak te voltooi.
Voorbeelde van "selfs" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking:

Daar is nog twee woorde wat ook saam met die woord "gelyk" gebruik kan word, maar hierdie kombinasies kan nie as 'n voegwoord gebruik word nie. Hierdie twee kombinasies is "selfs nou" en "selfs toe". Die doel van die woord "selfs nou" is om verbasing te toon dat een of ander aktiwiteit steeds in aksie is en die betekenis van die woord "selfs toe" is om verbasing te toon oor 'n handeling of selfs na die voorkoms van die aksie of gebeurtenis.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings