Is ensiem geïnhibeer: 7 interessante feite (lees eers dit)


In hierdie artikel fokus ons op die onderwerp "Is Ensiem Geïnhibeer: 7 Interessante Feite (Lees dit eers)", gee die ondersteunende stellings en feite wat die onderwerp ondersteun.

Ensiem-inhibeerder word gedefinieer as enige stof wat veroorsaak dat die ensiemsubstraatbindingsreaksie stop. Dit veroorsaak 'n voorkoming in die reaksie wat veronderstel is om plaas te vind as gevolg van die binding van 'n ensiem aan sy substraat. Ensieme tree op as 'n katalisator in 'n chemiese reaksie 'n inhibeerder verhoed die aktiwiteit van 'n ensiem deur daaraan te bind.

Daar is variëteite van ensieminhibeerders wat natuurlik gevind word sowel as in laboratoriums geproduseer word. Inhibeerders wat natuurlik uit die plantekstrakte vervaardig word, is Bidens pilosa, Cassia alata, Capsicum frutescens, Ficus carica, ens. Chemies vervaardigde inhibeerders is Lepirudin, Bivalirudin, Siklosporien, Ramiprill, Masoprocol, ens.

Wat is 'n Ensiem?

Ensieme staan ​​bekend as natuurlike katalisators en bestaan ​​uit aminosure, wat een of meer polipeptiedkettings bevat, daarom word dit proteïene genoem volgens struktuur, maar nie alle proteïene tree as ensiem op nie. Die biologiese funksie van ensieme is om enige chemiese reaksie wat in die lewende organismes plaasvind, te bespoedig.

Ensieme funksioneer deur aan spesifieke molekules te bind en maak hulle geaktiveer deur sekere morfologiese veranderinge in die molekule te veroorsaak. Hulle speel 'n belangrike rol in die biologiese prosesse soos asemhaling, vertering, wondgenesing, seldeling, voortplanting, ens. Ensieme kataliseer enige chemiese reaksie deur byvoeging, verwydering of oordrag van chemiese groepe, atome of elektrone.

is ensiem geïnhibeer
Ensiem-Substraat kompleks Beeld van Wikipedia

Tipes ensieme

Ensiem tipefunksie
OksidoreduktaseHulle rol is om die oksidasie-reduksie-reaksies te kataliseer deur elektrone hoofsaaklik waterstofatome of hidriedione na die akseptor suurstofatoom oor te dra.
OordragteSoos die naam aandui, kataliseer hulle oordragreaksies waar die oordrag van groep van 'n skenker na die aanvaarder, byvoorbeeld Hexokinase-ensiem.
HidrolaseHulle kataliseer hidrolisereaksies, wat die oordrag van 'n chemiese groep na die water behels. Dit is 'n tipe transferase-reaksie waar 'n funksionele groep van die skenker na die water as 'n aanvaarder oorgedra word.
LyasesHulle kataliseer reaksies deur die verwydering en toevoeging van funksionele groep om 'n dubbelbinding te breek of te vorm.
IsomerasesHulle kataliseer die oordrag van 'n chemiese groep binne 'n molekule, waardeur isomere vorms gevorm word wat die geometrie en struktuur van die verbinding verander.
LigasesLigase is die gom-ensiem wat die vorming van chemiese bindings kataliseer om die twee substrate saam te voeg, die reaksies word kondensasiereaksies genoem. Hulle benodig energie in die vorm van ATP om die reaksies te kataliseer.
TranslokasieHulle is teenwoordig binne die selmembrane waar hulle die beweging van ioon en ander molekules in en uit die membraan help en kataliseer.
Tabel wat tipes ensieme toon

Tipes ensieminhibisie

  • Omkeerbare inhibisie: hier is die ensiem-inhibeerderbinding nie sterk nie, maar eerder swak on-kovalente interaksies soos; waterstofbindings, ioniese bindings en hidrofobiese bindings. Hulle word verder in vier tipes gekategoriseer.
  • Onomkeerbare inhibisie: die ensieme wat onomkeerbare inhibisie ondergaan, bind sterk met die inhibeerder via kovalente bindings. Die onomkeerbare inhibeerders is van drie tipes.
    • Groepspesifieke reagense
    • Reaktiewe substraatanaloë (Affiniteitsetikette)
    • Selfmoord inhibeerders

Verskil tussen omkeerbare en onomkeerbare ensieminhibisie

S.nr.omkeerbareonomkeerbaar
 1.Ensieme wat omkeerbare inhibisie ondergaan, volg Michaelis-Menten-vergelyking.Ensieme wat onomkeerbare inhibisie ondergaan, volg nie Michaelis-Menten-vergelyking nie.
2.  Inhibeerder bind losweg met die teikenensiem en dissosieer vinnig.Inhibeerder bind styf aan die aktiewe plek van die ensiem en dissosieer stadig.
 3.Die tipe binding hier is swak nie-kovalente, waterstofbindings en ioniese bindings.Hier kan die binding kovalent of nie-kovalent wees.
 4.Hulle word in drie tipes geklassifiseer; mededingende, nie-mededingende en gemengde inhibisie.Hulle word in drie tipes geklassifiseer; groepspesifieke reagense, selfmoordremmers en substraatanaloë.
Verskil tussen omkeerbare en onomkeerbare ensieminhibisie

Wat beteken inhibisie in Ensieme?

Ensieminhibisie verwys na die proses waar al die ensiemverwante prosesse en die ensiemaktiwiteit verminder word. Die ensieminhibeerders verander die ensiemaktiwiteit deur hul normale struktuur te vernietig. Ensiem-inhibeerders is sekere chemiese en biologiese stowwe wat die ensiemaktiwiteit moduleer.

Die ensieminhibeerders bevat dieselfde struktuur en chemiese eienskappe as van die substrate wat veronderstel is om in die aktiewe plek van die ensiem te bind, maar in plaas van substrate inhibeerder daaraan bind, word so 'n inhibisie mededingende inhibisie genoem.

Waarom word ensieme geïnhibeer?

Ensieme word tydens baie biologiese prosesse geïnhibeer en dus speel inhibeerders 'n belangrike rol in 'n biologiese sisteem. Ensiem inhibeerders verhoed die vorming van ensiem substraat kompleks vorming.

Ensieme word geïnhibeer wanneer hulle ooruitgedruk word of wanneer hulle hiperaktiwiteit toon. Inhibeerders kan op baie maniere voordelig wees in 'n chemiese reaksie soos, om newereaksies te voorkom, om die temperatuur van die reaksie te beheer, ens.

Wanneer word ensieme geïnhibeer?

Ensieme kan hoogs gereguleer word deur middel van aktiveerders en inhibeerders. 'n Aktiveerder verhoog 'n ensiemaktiwiteit terwyl 'n inhibeerder 'n ensiemaktiwiteit verlaag en sy normale funksie heeltemal verander. 'n Inhibeerder kan óf aan die aktiewe plek of 'n allosteriese plek op 'n ensiem bind en 'n chemiese reaksie wat binne 'n sel plaasvind, stop.

In die teenwoordigheid van inhibeerdermolekules vind ensieminhibisie plaas, hulle kan omkeerbaar of onomkeerbaar op die ensiem inwerk en die vorming van ensiem-substraatkompleks stop.  

Watter ensieme word geïnhibeer?

Byna al die ensieme word geïnhibeer deur die teenwoordigheid van spesifieke inhibeerders. Sekere sintetiese inhibeerders is malathion, onkruiddoders, asetielcholienesterase. Inhibeerders kan of aan die aktiewe plek of aan die allosteriese plek op die ensiem bind om die ensiem-substraat vorming en dus die produk vorming te voorkom.

Hoe word 'n ensiem geïnhibeer?

'n Ensiem word geïnhibeer deur die teenwoordigheid van sekere molekules wat op verskillende maniere tydelik of permanent aan die ensieme bind en die ensiem inhibeer om normaal te funksioneer. Inhibeerdermolekule bind aan die ensiem óf op die bindingsplek óf aan enige ander plek op ensiem op so 'n manier dat die reaksie gestop word.

Ensiem-inhibeerder kan omkeerbaar of onomkeerbaar bind deur verskillende bindingsmeganismes en kompeteer met die substraat vir dieselfde aktiewe plek en soms bind dit met die ensiem selfs wanneer substraat daaraan bind. Die inhibisie word genoem op grond van die meganisme wat inhibeerder gebruik word.

Wat gebeur wanneer ensiem geïnhibeer word?

Wanneer 'n ensiem omkeerbaar of onomkeerbaar geïnhibeer word, stop dit uiteindelik die proses. In 'n normale proses help ensiem om enige chemiese reaksie te bespoedig deur aan die substraat te bind om 'n produk te produseer en dan die substraat te verlaat sonder om in die reaksie verteer te word.

Tydens inhibisie word die aktiewe plek van die ensiem beset deur die inhibeerder wat soortgelyk is aan die substraat en ensiemspesifiek is. As gevolg hiervan is ensiem nie meer in staat om normaal te funksioneer soos in die afwesigheid van inhibeerder nie. Sekere ensieminhibeerders word gebruik as hulpmiddel vir die voorkoming van verskeie genetiese en fisiese abnormaliteite.

Wat is die belangrikheid van ensiem inhibeerders?

Ensieminhibisie is 'n belangrike biologiese beheermeganisme wat binne die lewende sisteem voorkom. Ensiem-inhibeerders is ensiemspesifiek en is betekenisvol in die beheer van die aktiwiteit van daardie spesifieke ensiem. Ensiem-inhibeerders kan die ensiemfunksie verminder of heeltemal stop.

Ensiem-inhibeerders help om die chemiese reaksies te stop en dus die biologiese prosesse wanneer die produkvorming te hoog is, so 'n inhibisie wat deur die produk self veroorsaak word, staan ​​bekend as Terugvoer-inhibisie of negatiewe terugvoer. Ensiem inhibeerders speel 'n belangrike rol in metaboliese regulering byvoorbeeld, glikolitiese pad.

Gevolgtrekking

Om die artikel af te sluit, kan ons sê dat ensieme geïnhibeer word deur die teenwoordigheid van sekere chemikalieë bekend as inhibeerders wat spesifiek aan die ensiem bind en die aktiwiteit van die ensiem verander en uiteindelik die reaksie stop.

Sneha Sah

Haai! Ek is Sneha Sah, ek het nagraadse studie in Biotegnologie voltooi. Wetenskap was nog altyd vir my fassinerend en skryf is my passie. As 'n akademiese skrywer is my doel om Wetenskap maklik en maklik te maak om te leer en te lees. Bereik my by- Snehashah14111996@gmail.com

Onlangse plasings