Is elektriese veldsterkte 'n vektor? 5 feite wat jy moet weet


Die elektriese veld het 'n grootte en 'n rigting. Kom ons kyk of die intensiteit/sterkte van die elektriese veld 'n vektorhoeveelheid is of nie in hierdie artikel.

Die elektriese veldsterkte het 'n vektor, en dit kan nie heeltemal gedefinieer word sonder 'n rigting nie. Die rigting van die elektriese veldsterkte is relatief tot die rigting van elektriese vloed en die krag omdat die elektriese veldsterkte direk eweredig is aan beide hierdie hoeveelhede.

Die elektriese veldsterkte word gevind deur die totale hoeveelheid elektriese vloed te ken wat deur die area van 'n geleidende gebied penetreer. Kom ons bespreek verder in hierdie artikel die verskillende faktore wat verantwoordelik is vir die vektorhoeveelheid van die elektriese veldsterkte en sy rigting.

Hoekom is elektriese veldsterkte 'n vektorhoeveelheid?

A vektor hoeveelheid het 'n rigting saam met die grootte. Kom ons kyk of die elektriese veldsterkte ook 'n rigting het of nie.

Die elektriese veldsterkte word gedefinieer as 'n vektorhoeveelheid omdat die sterkte van die veld afhang van die krag wat deur die elektriese vloed uitgeoefen word op die lading wat 'n rigting het en die grootte van die lading wat die elektriese veldgebied rondom dit genereer.

Die elektriese veldsterkte is nie 'n skalêre hoeveelheid nie, aangesien dit 'n spesifieke rigting het as gevolg van die teenwoordigheid van krag. Dit word geskat as die krag per eenheidlading en gemeet in Newton/Coulomb (N/C).

Wat is die rigting van elektriese veldsterkte?

Die rigting van die elektriese veld sterkte hang af van die deeltjie se lading. Kom ons kyk hoe die lading die rigting van elektriese veldsterkte bepaal.

Die rigting van die elektriese veld wys weg van die lading as dit negatief is en is gerig na die lading as dit positief is. Die rigting van die elektriese veldsterkte is parallel met die elektriese krag wat op die lading ervaar word.

Die elektriese veldsterkterigting is langs die elektriese krag op die positiewe lading, terwyl dieselfde in die teenoorgestelde rigting wys, maar tog parallel in die geval van 'n negatiewe lading. Aangesien die elektriese veldsterkte teenoor die krag is, word dit met 'n negatiewe teken aangedui.

Wat is die grootte van die elektriese veldsterkte?

Die grootte van die elektriese veldsterkte vertel van die omvang van die elektriese veld wat deur 'n lading geproduseer word. Kom ons bespreek nou dieselfde vorentoe.

Die elektriese veldsterkte word bereken deur die formule E = F/q te gebruik, waar q 'n lading is, F 'n krag is wat daarop inval, en E die elektriese veldsterkte is. Die grootte van die elektriese veldsterkte is altyd positief, ongeag die rigting en tipe lading.

Die grootte van die elektriese veldsterkte word ook uitgedruk as E = k (q)/r2, waar k die elektriese konstante gelyk aan (9×109 Nm2/C2), q is 'n lading, en r is die afstand tussen 'n lading en 'n punt.

As die elektriese vloeddigtheid hoog is in daardie veld, word meer krag op die gelaaide deeltjies gevoel. Gevolglik is die grootte van die elektriese veldsterkte ook eweredig aan die getaldigtheid van elektriese vloed.

Wat is die grootte van elektriese veldsterkte geproduseer deur +2 C en -4 C by 'n punt 2 m weg van beide ladings?

Gegee: Die lading q = +2 C.

Die lading Q = -4 C.

Die afstand tussen die punt en die ladings is r = 2 m.

Die uitdrukking vir die elektriese veldsterkte word gegee as,

E = kq/r2

Deur waardes in die uitdrukking hierbo te vervang, kry ons die elektriese veldsterkte as gevolg van lading q by 'n punt wat 2 m daarvandaan geleë is as,

E1 = 9 × 109 Nm2/C2 × (+2 C)/(2 m)2

= 9 × 109 Nm2/C2 × (2 C/4 m2)

= 9 × 109 Nm2/C2 × C/2m2

= 4.5 × 109 N / C

Nou, die elektriese veldsterkte as gevolg van lading Q op dieselfde punt is,

E2 = 9 × 109 Nm2/C2 × (-4 C)/(2 m)2

= -9×109 Nm2/C2 × (4 C/4 m2)

= -9×109 Nm2/C2 × C/m2

= -9×109 N / C

Gevolglik is die grootte van die elektriese veldsterkte wat op 'n punt geproduseer word as gevolg van hierdie twee ladings,

E = l E1 +E2l

= l(4.5×109 N/C) +( -9×109 N/C) l

= l(4.5 – 9)×109 N/C l

= l(-4.5×109 N/C l

= 4.5 × 109 N / C

vandaar, die grootte van die elektriese veldsterkte by 'n punt 2 m weg van beide ladings is 4.5 × 109 N/C.

Hang die rigting van die elektriese veldsterkte af van die elektriese vloed?

Die elektriese veldsterkte is direk afhanklik van die digtheid van die elektriese vloed. Kom ons oordink hoe die elektriese veldsterkterigting op elektriese vloed gebaseer is.

Die rigting van die elektriese veldsterkte is hoofsaaklik afhanklik van die elektriese vloed-oriëntasie en lê in dieselfde rigting as dié van die vloed. Die elektriese veldsterkte is 'n verhouding van elektriese vloed per eenheidsoppervlakte.

Die elektriese veldsterkte stem direk ooreen met die intensiteit van 'n veld. Die rigting van die elektriese vloed is na en weg vir die positiewe en 'n negatiewe lading, onderskeidelik, en so ook die rigting van die elektriese veldsterkte.

Gevolgtrekking

Die elektriese veldsterkte is die elektriese vloed per eenheid oppervlakte gemeet as krag per eenheid lading. Aangesien elektriese vloed en die krag rigting het, is die elektriese veldsterkte 'n vektorhoeveelheid. Die rigting van die elektriese veldsterkte word bepaal deur die tipe lading en die grootte daarvan.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings