Is maklik byvoeglike naamwoord of bywoord? 3 feite (wanneer en voorbeelde)


Die woord "maklik" het veeldoelige gebruike in Engelse grammatika. Hier sal ons verduidelik of die woord "maklik" die rol van 'n byvoeglike naamwoord of bywoord speel.

Die woord "maklik '' word beslis as 'n byvoeglike naamwoord of as 'n selfstandige naamwoord beskou wanneer ons dit in sinne gebruik. As 'n byvoeglike naamwoord gee dit ons die betekenis "nie moeilik nie''.

Kom ons gaan deur 'n paar interessante feite wat verband hou met die woord "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord of bywoord saam met wanneer en voorbeelde op 'n interessante manier.

Wanneer is "maklik" 'n byvoeglike naamwoord?

Elke beskrywende woord in Engelse grammatika word as 'n byvoeglike naamwoord beskou en gee ons meer inligting oor 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord. Kom ons kyk wanneer "maklik" 'n byvoeglike naamwoord is.

Die woord "maklik" word beslis as 'n adjektief wanneer dit in 'n sin gebruik word om 'n selfstandige naamwoord of die ekwivalent daarvan te beskryf.

Nou sal ons die sinne in die volgende tabel lees om te leer wanneer die woord "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord optree.

Aspekte van om 'n byvoeglike naamwoord te weesvoorbeeldVerduideliking
1. Die woord “maklik” kan as 'n byvoeglike naamwoord toegepas word wanneer ons enige handeling noem wat nie moeilik is om te doen nie of baie moeite verg.Dit is nou baie maklik om goeie punte in Engels aan te teken.In hierdie sin tree die woord "maklik" op as 'n byvoeglike naamwoord en wysig die selfstandige naamwoord "merke".
2. Die woord "maklik" kan as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word wanneer ons verwys na iets wat nie moeilik is om te weet, te verstaan ​​of te glo nie.Die onderwyser se verduidelikings oor die saak is eenvoudig en maklik om te verstaanIn hierdie voorbeeld speel die woord "maklik" die rol van 'n byvoeglike naamwoord en dien dit as 'n wysiger van die selfstandige naamwoord "verduidelikings".
3. Ons kan die woord "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord toepas wanneer ons verwys na iets wat maklik is om uit te voer, maar wat dalk nie die beste ding is om weer te gee nie.Ek is in staat om 'n maklike besluit oor die kwessie te neem.In hierdie sin wys die woord "maklik" sy rol as 'n byvoeglike naamwoord deur die selfstandige naamwoord "kwessie" hier te beskryf.
4. Die woord “maklik” kan 'n byvoeglike naamwoord wees wanneer ons verwys na die tyd wat aanvaarbaar is om enige handeling uit te voer.Gelukkig het Johnny 'n maklike dag op kantoor gehad om al sy verantwoordelikheid na te kom.Dit is die voorbeeld waar die woord “maklik” die funksie van 'n byvoeglike naamwoord speel en dit klem lê op die selfstandige naamwoord.
Situasies en voorbeelde van "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord

Is "maklik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

 Elke tipe byvoeglike naamwoord het verskillende kenmerke om te dien. 'n Beskrywende byvoeglike naamwoord het die funksie om te beskryf. Kom ons kyk of die woord "maklik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Die woord “maklik” word beslis as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord beskou aangesien dit gebruik word om iemand of iets in prosa of in spraak te beskryf. Dit voeg ook betekenis aan die selfstandige naamwoord wat dit beskryf.

Kom ons kyk na die tabel hieronder wat die voorbeelde bevat waar die woord "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord vir ons akute besef toegepas is.

voorbeeldVerduideliking
1. Jy het 'n maklike som gemaak.In hierdie scenario is die woord "maklik" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord toegepas. Dit het ons hier meer inligting oor die selfstandige naamwoord "som" gegee.
2. Elke student verkies maklike vrae.Dit is die voorbeeld waar die woord "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord optree en die selfstandige naamwoord "vrae" beskryf.
3. Dit is nie maklik om 'n beroep te kies nie.In hierdie sin tree die woord "maklik" op as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord en doen die funksie om 'n selfstandige naamwoord te beskryf.
4. Wridhiman het 'n gemakstoel gekoop.Hier word gevind dat die woord "maklik" gebruik word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "stoel" beskryf.
5. Moenie die maklike vrae in die finale toets los nie.Dit is die voorbeeld waar gesien word dat die woord "maklik" gebruik word as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wat die selfstandige naamwoord "vrae" beskryf.
6. Die onderwyser het 'n maklike toets aan sy studente gegee.In hierdie voorbeeld word die woord "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik. Dit beskryf die selfstandige naamwoord "toets" hier.
7. Die taak is te maklik om op te los.In hierdie sin tree die woord "maklik" op as 'n byvoeglike naamwoord wat die rol speel om die selfstandige naamwoord "taak" te beskryf.
Voorbeelde van "maklik" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "maklik" 'n bywoord?

'n Bywoord is 'n woorddeel wat dien as 'n wysiger van 'n werkwoord, byvoeglike naamwoord of 'n ander bywoord. Kom ons kyk nou of die woord "maklik" 'n bywoord is of nie.

Ons kan sekerlik die woord "maklik" as 'n bywoord toepas, aangesien dit die funksie het in 'n sin van 'n wysiger van die werkwoord, byvoeglike naamwoord of 'n ander bywoord. Ons kan ook die bywoordvorm van "maklik" raam deur die by te voeg agtervoegsel "ly" met die stamwoord en dus produseer dit "maklik".

Kom ons sien die gebruik van "maklik" in die sinne hieronder om dit baie goed te verstaan.

voorbeeldVerduideliking
1. Die kind het die sak maklik opgelig.Dit is die sin waar die woord "maklik" optree as 'n bywoord wat die werkwoord "opgehef" wysig en sonder moeite daarna verwys.
2. Die onderwerp is maklik verkrygbaar op die internet.In hierdie sin doen die woord "maklik" die funksie van 'n bywoord en wysig die byvoeglike naamwoord "verkrygbaar" hier.
3. Die taak was baie maklik bereik.In hierdie voorbeeld word die woord "maklik" as 'n bywoord toegepas en wysig die bywoord "baie" hier.
Voorbeelde en verduidelikings van "maklik" as 'n bywoord

Kom ons gaan deur die voorbeelde in die tabel hieronder waar die woord "maklik" as 'n bywoord optree en 'n werkwoord, byvoeglike naamwoord of 'n ander bywoord verander.

voorbeeldVerduideliking
1. Die opdrag van die onderwyser lyk maklik.In hierdie voorbeeld tree die woord "maklik" op as 'n bywoord wat die werkwoord "kyk" hier wysig.
2. Sabnam kan nie rustig rus voordat haar pa terug is huis toe nie.Dit is die voorbeeld waar die woord "maklik" as 'n bywoord toegepas is deur die voorafgaande werkwoord "rus" te wysig.
3. As jy drie vrae kry, sal jy rustig asemhaal.Hier word gevind dat die woord "maklik" as 'n bywoord optree en die werkwoord "asemhaal" wysig.
4. Almal sal maklik voel om die gladde pad te stap.Die voorbeeld verskaf die wysiging van die werkwoord “voel” en die woord “maklik” word sekerlik as 'n bywoord beskou.
5. Jy lyk maklik in die teaterskietsaal.Hier in hierdie sin sien ons dat die woord "maklik" as 'n bywoord optree en die werkwoord "lyk" is gewysig of beklemtoon.
Voorbeelde en verduidelikings van "maklik" as 'n bywoord

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor die bespreking oor die regte gebruik van die woord "maklik" as 'n byvoeglike naamwoord en as 'n bywoord. Ons sal oorgenoeg voorbeelde en 'n gedetailleerde verduideliking van die onderwerp vir ons presiese diens in die sinne kry.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings