Is vroeg 'n bywoord: 7 belangrike feite wat u moet weet


Bywoord is een van die dele van spraak van Engelse taal. In hierdie artikel sal ons uitvind of die woord "vroeg" 'n bywoord is en ook leer hoe en hoekom.

Die woord "vroeg" is 'n bywoord. Enige woord wat addisionele besonderhede oor 'n aksiewoord (werkwoord), byvoeglike naamwoord of nog 'n ander bywoord verskaf, staan ​​bekend as 'n bywoord. Die woord "vroeg" verwys na 'n tyd voor die verwagte of gereelde tyd. Dit verwys ook na 'n tyd in die begin of begin van 'n tydperk.

Met behulp van interessante feite en voorbeelde, laat ons die gebruik van die woord "vroeg" as 'n bywoord ondersoek.

Hoekom is vroeg 'n bywoord?

Ons weet reeds dat die woord "vroeg" kan as 'n bywoord funksioneer. Kom ons vind nou uit waarom dit 'n bywoord is.

Die woord "vroeg" is 'n bywoord aangesien dit vir ons addisionele inligting oor die aksiewoord (werkwoord) in 'n sin vertel deur dit te wysig of te beskryf.

Voorbeeld: Varsha was baie moeg, so sy het geslaap vroeg.

Hier, die woord "vroeg" behoort tot die woordsoort "bywoord".  Die woord "vroeg" is 'n bywoord hier soos dit ons gee ekstra besonderhede oor die werkwoord "slaap" in die sin deur dit te wysig.

Hoe is vroeg 'n bywoord?

Enige woord wat 'n aksiewoord, 'n ander bywoord of 'n byvoeglike naamwoord verander, word as 'n bywoord beskou. Laat ons hier uitvind hoe die woord "vroeg" 'n bywoord is.

"Vroeg" word as 'n bywoord beskou aangesien dit vir ons bygevoegde besonderhede of aanvullende inligting oor die aksiewoorde in 'n sin verskaf. Die woord "vroeg" gee vir ons inligting oor die tyd wanneer die handeling in die sin plaasgevind het of plaasgevind het.

Voorbeeld: Sonali het na Indië gekom vroeë in die laaste jaar.

In hierdie sin, die woord "vroeg" is besig om die rol van 'n bywoord. Hier, "vroeg" is besig om die handeling te beskryf of te wysig "gekom" deur ons te vertel toe (die benaderde tyd) Sonali na Indië gekom het. "Vroeg" in die afgelope jaar beteken in die begin/begin van verlede jaar.

Wanneer is vroeg 'n bywoord?

Die woord "vroeg" kan ook ander dele van spraak opneem. So hier, laat ons kyk wanneer presies (in watter gevalle) "vroeg" as 'n bywoord.

Die woord "vroeg" is 'n bywoord op plekke waar dit die aksiewoorde (werkwoorde) wysig of beskryf. Slegs wanneer dit die handeling wat in die sin gebeur, wysig, vertel die woord "vroeg" vir ons wanneer (die tyd wanneer) die handeling plaasgevind het, en funksioneer daardeur as 'n bywoord.

Voorbeeld: As Suhasini tien minute gekom het vroeë, sou sy nie die trein gemis het nie.

In bogenoemde sin, die woord "vroeg" is 'n bywoord wysiging van die aksiewoord (werkwoord) "het gekom". Die bywoord "vroeg" vertel ons die tyd wanneer Suhasini moes gekom het (tien minute voor) om die trein te haal.

Wat is die tipe bywoord vroeg?

Gebaseer op hoe 'n bywoord wysig en gebaseer op watter ekstra inligting 'n bywoord verskaf oor 'n aksiewoord, byvoeglike naamwoord of bywoord, kan bywoorde in verskeie tipes geklassifiseer word.

"Vroeg", val onder die bywoord van tyd kategorie. 'n Bywoord van tyd is die een wat vir ons die tyd vertel wanneer 'n bepaalde handeling plaasvind. Op daardie manier vertel die bywoord "vroeg" vir ons dat die handeling plaasgevind het op 'n tyd wat voor die gewone tyd of aan die begin van 'n bepaalde tydperk is.

Voorbeeld: Vandag moet ek skool toe gaan vroeë aangesien ek 'n spesiale klas het.

In bogenoemde sin, die bywoord "vroeg” funksioneer as 'n bywoord van tyd. Dit wysig die aksiewoord "om te gaan" deur ons ekstra inligting oor die tyd wanneer “ek” vandag skool toe moet gaan.

Voorbeelde van vroeg as 'n bywoord

Vir 'n beter begrip oor die gebruik van die woord "vroeg" as 'n bywoord, kom ons gaan deur 'n paar voorbeelde en hul verwante verduidelikings.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit voorbeelde waar "vroeg" as 'n bywoord gebruik word.

               voorbeeldeverduidelikings
1. Die koerier is afgelewer vroeë aan my broer wat in Londen woon.In hierdie sin, die woord "vroeg" is besig om die rol van 'n bywoord. Dit beskryf die aksiewoord (werkwoord) "afgelewer” deur ons te vertel toe die aksie om die koerier af te lewer gebeur het.

Die bywoord "vroeg" hier beteken dat die koerier afgelewer is by 'n tyd voor die verwagte tyd.
2. Alhoewel Varun sy ouers verloor het vroeë in sy lewe het hy grootgeword om 'n verantwoordelike seun te wees.In hierdie sin, die woord "vroeg" funksioneer as 'n bywoord. Dit wysig die aksiewoord (werkwoord) "verlore" deur ons te vertel toe die aksie om sy ouers te verloor gebeur het.

Die bywoord "vroeg" hier beteken dat Varun sy ouers verloor het op 'n baie jong ouderdom (begin of begin van sy lewe).
3. Vandag het die bestuurder die kantoor verlaat vroeë aangesien hy persoonlike werk gehad het om by te woon.Die woord "vroeg" word gebruik as 'n bywoord in hierdie sin. Dit word gebruik om die aksiewoord (werkwoord) te beskryf "links" deur te vertel wanneer die aksie van vertrek plaasgevind het.

Die bywoord "vroeg" hier verwys dat die bestuurder vandag die kantoor verlaat het voor die gewone tyd.
4. Weens swaar reën sal die skool gesluit wees vroeë.Die woord "vroeg" word gebruik as 'n bywoord in hierdie sin. Dit word gebruik om die aksiewoord (werkwoord) te verander "sal gesluit wees" deur te vertel wanneer die aksie van die sluiting van die skool sal plaasvind.

Die bywoord "vroeg" hier verwys dat die skool gesluit sal wees voor die gewone gereelde tyd.
5. Vroeë in die somer het ons op vakansie gegaan na Nilgiris, die koningin van heuwelstasies.In hierdie sin, die woord "vroeg" funksioneer as 'n bywoord. Dit wysig en beskryf die aksiewoord (werkwoord) "gegaan" deur ons te vertel toe die aksie om op 'n vakansie na Nilgiris te gaan gebeur het.

Die bywoord "vroeg" hier verwys dat "ons" op vakansie gegaan het na Nilgirs, die koningin van heuwelstasies in die begin of begin van die somerseisoen.
Voorbeelde van vroeg as 'n bywoord

Kan vroeg 'n byvoeglike naamwoord wees?

Die woord "vroeg" neem ook die rol van ander dele van spraak behalwe net bywoorde in. Kom ons vind nou uit of die woord "vroeg" 'n byvoeglike naamwoord.

Die woord "vroeg" kan beslis 'n byvoeglike naamwoord wees. Alle woorde wat vir ons addisionele ekstra besonderhede en inligting gee oor die benaming van woorde (selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoorde) of voornaamwoorde, en sodoende hulle beskryf, behoort tot die woordsoort byvoeglike naamwoorde.

Voorbeeld: Vang die vroeë trein, sal ons help om die lokaal betyds te bereik.

  • In hierdie sin, die woord "vroeg" is nie 'n bywoord nie, maar is 'n byvoeglike naamwoord.
  • Die woord "vroeg" hier word gebruik om die te beskryf naamwoord (selfstandige naamwoord) "trein" deur ons te vertel meer besonderhede oor die trein en nie oor die aksiewerkwoord in die sin nie.
  • Die naamwoord "vroeg" hier, vertel ons dat om die lokaal betyds te bereik, ons die trein moet haal wat binnekort kom, en sodoende gee ekstra besonderhede oor die selfstandige naamwoord “trein”.  

Hoe vroeg kan 'n byvoeglike naamwoord wees?

Die woord "vroeg" kan 'n byvoeglike naamwoord wees aangesien dit vir ons bygevoegde besonderhede of aanvullende inligting oor die naamwoorde (selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoorde) in 'n sin verskaf.

Voorbeeld: Die vroeë vlug is geriefliker om in te reis.

In hierdie sin, die woord "vroeg" funksioneer as 'n byvoeglike naamwoord. "Vroeg" hier word die selfstandige naamwoord beskryf "vlug" ('n voorwerp), deur ons ekstra inligting oor te vertel watter vlug is geriefliker om te reis.

Wanneer vroeg kan 'n byvoeglike naamwoord wees?

Die woord "vroeg" kan die rol van 'n byvoeglike naamwoord vervul wanneer dit 'n persoon, plek, voorwerp of 'n dier beskryf of verander. "Vroeg" is 'n byvoeglike naamwoord wanneer dit vir ons ekstra besonderhede oor die selfstandige naamwoorde verskaf en nie die tyd van die handeling (werkwoorde) nie.

Voorbeeld: Die gesin het gister 'n vroeë aandete gehad.

In hierdie sin, die woord "vroeg" is 'n adjektief aangesien dit die wysiging is naamwoord (selfstandige naamwoord) "aandete" en nie die werkwoord “gehad” nie. Dit gee ons bykomende inligting omtrent tyd van die aandete (selfstandige naamwoord) eerder as die tyd toe hulle die aandete gehad het.

Gevolgtrekking

Uit hierdie artikel leer ons dus dat die woord "vroeg" 'n bywoord is wanneer dit vir ons sê wanneer die aksie plaasvind, gebeur of sal gebeur. Ons het ook geleer dat die woord "vroeg" nie vir ons die presiese tyd van die aksie vertel nie, maar slegs die benaderde tyd.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings