Is afstand deurlopend of diskreet: 9 belangrike feite


Afstand is basies die hoeveelheid lengte wat 'n liggaam in 'n gegewe tyd afgelê het. Kom ons bespreek of afstand kontinu of diskreet is.

Afstand, soos bekend deur feite, is 'n aaneenlopende datatipe, die rede daarvoor is dat die afstand waardes het wat van tyd tot tyd op enige gegewe interval wissel. Afstand kan ook nie diskreet wees nie omdat die waardes nie konstant bly nie.

Afstand is 'n maatstaf van die hoeveelheid lengte wat deur 'n voorwerp in beweging gedek is. Kom ons bespreek verskeie feite wat ons inligting verskaf oor hoe en hoekom afstand diskreet of kontinu kan wees.

Deurlopende datatipe

Deurlopende datatipes word gebruik wanneer ons vereis dat die waardes in opeenvolgende formaat moet wees. Kom ons kyk nou wat deurlopende datatipe is met 'n voorbeeld.

Die deurlopende datatipe is basies die waardes wat nie die presiese numeriese interval tussen enige twee metings hou nie. Oor die algemeen bestaan ​​die kontinue datatipes nie altyd uit heelgetalle nie, hulle dra heelgetalle, desimale getalle, negatiewe heelgetalwaardes ensovoorts.

Byvoorbeeld, die afstand tussen Coonoor na Coimbatore is 68.8 wat 'n desimale getal is en blyk 'n deurlopende datatipe te wees.

Diskrete datatipe

Diskrete datatipe word gebruik wanneer die waardes 'n vaste een moet wees. Kom ons vind die betekenis saam met die voorbeeld in hierdie afdeling uit.

Die diskrete datatipe kan gedefinieer word as die waardes wat nie selfs met tyd sal wissel nie, hierdie waardes is eindig, diskreet en het geen negatiewe waardes nie. Diskrete datatipe is heeltemal teenoor dié van die kontinue datatipe, waar die waardes van meting altyd 'n positiewe heelgetal is.

Die diskrete datatipe bestaan ​​uit waardes wat presiese resultaat gee. Daar is byvoorbeeld gevind dat die aantal studente wat in 'n klas vir 'n studie teenwoordig was 25 is en hierdie getal is 'n heelgetal wat blyk dat dit diskrete datatipe is.

Is afstand kontinu of diskrete hoeveelheid?

In wiskunde is afstand 'n lynstuk wat enige twee gegewe punte verbind. Kom ons vind uit of afstand kontinu of diskreet is.

Afstand is 'n kontinue hoeveelheid omdat dit numeriese waardes het wat soms ongespesifiseer is en ook negatief is, maar diskreet is altyd 'n positiewe heelgetal. Afstand kan nie een vir een bereken word nie en dus kom dit onder die kontinue hoeveelheid.

Hoekom is afstand kontinue hoeveelheid?

In fisika is afstand die hoeveelheid grond wat deur die voorwerp gedek word tydens sy beweging. Kom ons kyk hoekom afstand kontinue hoeveelheid is.

Afstand is deurlopende hoeveelheid aangesien daar geen moontlike presiese waardes is nie en kan tot enige aantal waardereeks tussen twee metings neem. Afstand word gekategoriseer onder die deurlopende hoeveelheid aangesien die waardes daarvan tegnies nie telbaar is nie.

Hoe afstand is kontinue hoeveelheid?

Afstand meet die hoeveelheid lengte wat afgelê word en dit gebruik millimeter, kilometer as die eenheid. Kom ons kyk hoe afstand kontinue hoeveelheid is.

Daar word gesê dat afstand 'n aaneenlopende hoeveelheid is wanneer afstand of spoed relatief verskil. Oorweeg 'n kolwer wat 'n bal teen 'n spesifieke spoed slaan en die afstand wat die bal aflê, sal verskil elke keer as hy slaan en ook vir elke ander kolwer verskil.

Hier word gesê dat die bal 'n sekere hoeveelheid afstand afgelê het wat nie 'n konstante bly vir elke ander treffer nie, wat 'n aaneenlopende hoeveelheid blyk te wees.

Kan afstand diskrete hoeveelheid wees?

Afstand is 'n skalêre hoeveelheid, dit is die totale oorgang van 'n voorwerp ongeag rigting. Kom ons kyk na die moontlikheid dat afstand diskrete of kontinue hoeveelheid is.

Afstand word altyd as 'n kontinue hoeveelheid beskou aangesien die waardes ewekansige veranderlikes is wat met tyd verander. Ons kan byvoorbeeld nie 'n spesifieke stel waardes vir afstand noem wanneer twee liggame vergelyk word nie, so op hierdie manier is dit bekend waarom afstand nie 'n diskrete grootheid kan wees nie.

Die afstand het ook waardes wat val in 'n volgordepatroon soortgelyk aan dié van kontinue hoeveelheid.

Voorbeeld van afstand as kontinue hoeveelheid

Ons weet dat afstand 'n kontinue grootheid is met 'n reeks numeriese waardes wat altyd verander. Kom ons kyk na die voorbeelde wat daartoe bydra dat afstand kontinue kwantiteit is.

Afstand tussen motors

Byvoorbeeld, wanneer twee motors op 'n gegewe tydstip in beweging is, moet ons weet watter lengte dit gedek word, so die waarde sal nie dieselfde wees nie aangesien elke motor sy eie spoed sal hê en die afstand dienooreenkomstig sal aflê. Dit wys dat die afstand 'n kontinue hoeveelheid is omdat dit 'n reeks waardes vir elke gespesifiseerde tydsinterval weergee.

bofbalspeler

'n Bofbalspeler gee 'n treffer waarmee die bal 'n sekere afstand aflê, en hierdie waarde is ook opeenvolgend tot 'n sekere reeks. Die rede is dat daar geen vaste getalle in 'n aaneenlopende hoeveelheid is nie, en so ook die afstand wat die bal aflê. So hoe ver die bal beweeg totdat dit op die grond val, is die aaneenlopende hoeveelheid: die afstand.

Eenvoudige slinger

In fisika word eenvoudige pendulum basies gekategoriseer onder die meganiese stelsel wat in 'n aaneenlopende beweging ossilleer. Hier is die waardes nie spesifiek nie as gevolg van konstante ossillasie. Die slingerbob word gewoonlik van die beginpunt verplaas en beweeg na die finale punt sodat die afstand onder die reeks waardes tussen twee punte val, wat 'n aaneenlopende hoeveelheid is.

Hoe om afstand van 'n voorwerp in 'n beweging te meet?

'n Voorwerp se afstand word beskou as die lengte vanaf die beginpunt tot die laaste punt van 'n interval. Kom ons vind afstand uit deur 'n formule te gebruik.

Meting van afstand vir 'n voorwerp in beweging neem spoed en tyd in ag waar die algemene formule vir afstand gegee word deur; Afstand (meter) = Tyd (sekondes) X Spoed (meter/sekonde). Die dimensionele formule vir afstand word gegee deur M0L1T0 waar, M meter is, L lengte is en T tyd is.

Gevolgtrekking

Afstand is 'n kontinue hoeveelheid met 'n reeks waardes tot 'n bepaalde waarde wat nie konstant bly nie. Die afstand wat 'n skalêre hoeveelheid is, sal ook waardes hê wat geen impak op die rigting het nie. Kontinue hoeveelheid hou waardes wat altyd as 'n veranderlike bly.

Keerthana Srikumar

Hallo...ek is Keerthana Srikumar, besig met Ph.D. in Fisika en my spesialiteitsgebied is nanowetenskap. Ek het my Baccalaureus- en Meestersgraad van onderskeidelik Stella Maris College en Loyola College voltooi. Ek het 'n groot belangstelling daarin om my navorsingsvaardighede te verken en het ook die vermoë om Fisika-onderwerpe op 'n eenvoudiger manier te verduidelik. Behalwe vir akademie is ek lief daarvoor om my tyd aan musiek deur te bring en boeke te lees. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/keerthana-s-91560920a/

Onlangse plasings