Verplasingskalaar of vektor: 11 volledige vinnige feite


Om die vraag te beantwoord: Is verplasing skalaar of vektor? Ons moet eers die konsep van verplasing in detail verstaan.

Ons kan sê dat verplasing 'n vektorhoeveelheid is aangesien dit die kortste lengte is tussen enige twee verwysingspunte wat beide padrigtings en die grootte van sy beweging toon. In die algemeen is vektore sulke fisiese hoeveelhede wat beide rigting en grootte insluit.

Kom ons bespreek nou die bestudering van verskeie aspekte om te weet hoe 'n verplasing vektor kan wees.

Verplasing: skalaar of vektor

Kom ons bestudeer vektore en skalare voordat ons verstaan ​​hoe verplasing skalaar of vektor is.

Skalare is meetbare hoeveelhede wat slegs grootte toon.

Beeld: Skalêre meetbare hoeveelheid


Vektore is egter hoeveelhede wat beide aanduiding en omvang van die pad het.

Beeld: Vektor meetbare hoeveelheid

Ons kan verduidelik dat verplasing altyd 'n vektorhoeveelheid is aangesien dit die kortste padlengte tussen enige twee verwysingspunte is. Dit bevat beide grootte en rigting, wat die noodsaaklike kenmerke van 'n vektorhoeveelheid is.

is verplasing skalaar of vektor
Beeld: Verplasing as 'n vektor fisiese grootheid

Uit die verduidelikingsgedeelte is dit verstaanbaar dat verplasing 'n vektor is.

Verplasing: 'n Vektorhoeveelheid

Verplasing is 'n fisiese grootheid wat bekend staan ​​as 'n vektor.

Oor die algemeen is verplasing die meetbare fisiese hoeveelheid, wat die kortste afstand tussen twee punte is, dit wil sê, aanvanklike en 'n finale punt. Dit verteenwoordig beide die lengte en die rigting van die pad waarin die liggaam beweeg. Verplasing is 'n uitstekende voorbeeld vir vektor, en dit word met 'n pyl beskryf.

Daarom kan ons sê dat verplasing 'n vektorhoeveelheid is.

is verplasing skalaar of vektor

Hoe is verplasing 'n vektorhoeveelheid?

 Neem nou 'n voorbeeld om in detail te weet hoe 'n fisiese hoeveelheid verplasing 'n vektor is.

 • 'n Persoon beweeg 6 meter wes, 4 meter noord, 6 meter oos en 4 meter suid.
is verplasing skalaar of vektor
Beeld: Persoon wat langs die paadjie beweeg
 • Hy loop 'n totaal afstand van 20 m tydens die beweging in terme van skalaar.
 • Maar as ons dit in terme van verplasing sê, dan het die persoon nul meter beweeg, want op vektorskaal neem ons beide rigting en lengte van die pad in ag.
 • Hier beweeg hy dieselfde afstand saam met teenoorgestelde rigtings.
 • Die teenoorgestelde rigtings kanselleer mekaar, wat lei tot die verplasing as nul meter.

Uit hierdie waarnemings kan ons sê dat verplasing 'n vektor is.

Verplasing as eendimensionele beweging.

Om die rigting van 'n vektorhoeveelheid te ken, benodig ons 'n koördinaatstelsel met 'n verwysingsraamwerk.

 • Ons weet dat verplasing 'n vektor is, en dit kan in 'n meer eenvoudige vorm in die 1-D-koördinaatstelsel voorgestel word.
 • Wanneer 'n liggaam in 'n horisontale pad beweeg, word sy regterkant as positief beskou, en na sy linkerkant as negatief.
 • Net so, wanneer 'n liggaam in 'n vertikale pad beweeg, is die opwaartse beweging positief en omgekeerd.

Dus, verplasing is 'n eendimensionele beweging.

is verplasing skalaar of vektor
Beeld: Verplasing in eendimensionele beweging

Formule om verplasing te bereken

In fisika word spesifieke verplasingsformules gebruik om die kortste te vind afstand lengte tussen twee verwysingspunte en hul rigting.

Verplasing = D = =xf - xi 

D = verplasing tussen twee punte.

  = Verskil tussen twee punte.

Xf = Simbool vir finale verwysing

Xi = Simbool vir aanvanklike verwysing

Dit is die basiese formule om verplasing te bereken.

Enkele probleme om op te los gebaseer op die verplasingsformule.

Laat ons die konsep van verplasing in detail verstaan ​​deur die oplossing met behulp van numeriese formule.

Probleem 1

Srinidhi gooi die bal 18 m suid en sê vir sy broer of suster om dit te vang. Sy broer of suster vang die bal en bring dit verby Rajath, wat 28 m van Srinidhi af staan. Bereken die verplasing van 'n krieketbal?

Oplossing:

Gegee: Beginposisie = 18 m

              Finale posisie = 28 m

Nou uit die formule kan ons verplasing bereken

Δx = xf - xi

Δx = 28 – 18 = 10 m

Daar is dus 'n verplasing van 10m vanaf die aanvanklike posisie van Srinidhi.

Probleem 2

'n Boksie word op die beginpunt geplaas; na 'n spesifieke tyd word die boks gemaak om 4m na voor te beweeg. Weereens beweeg die boks vir 5m agteruit. Bereken die verplasing van die boks?

is verplasing skalaar of vektor

Oplossing: Aanvanklik is die boks by oorsprong; beskou dit as 0 by die aanvanklike punt.

Geval 1: Boks beweeg vorentoe vir 3m.

Beginposisie = 0m

Finale posisie = 4m

 Δx = xf - xi = 4 – 0 = + 4 m, dit wil sê, na regs

 So, die boks het 'n verplasing van 4 meter na regs gemaak.

Geval 2: Boks beweeg agteruit vir 5m.

In hierdie geval word die finale posisie in die vorige geval nou die beginposisie.

Beginposisie = 4m

 Finale posisie = 5m

Ons kan die verplasing vind deur die formule te gebruik.

  Δx = xf - xi = – 5 – (+ 4) = – 9 m, dws, aan die linkerkant

Uit die twee gevalle het ons geleer dat verplasing slegs afhang van die Verskil van twee verwysingspunte en nie van die pad van 'n liggaam nie.

Enkele noodsaaklike kenmerke oor verplasing

Die vereiste kenmerke watter antwoord die vraag is verplasing, 'n skalaar of vektor is soos volg.

 • Verplasing word ook gedefinieer as die verandering in die plek van 'n liggaam van een punt na 'n ander, met inagneming van selfs die rigting.
 • Dit word met 'n pyl aangedui aangesien dit 'n vektor is.
 • Dit word slegs langs 'n lineêre pad gemeet.
 • Dit hang af van die eindpunte.
 • Dit gee nie inligting oor die pad wat afgelê is nie.

Dit is die noodsaaklike kenmerke wat sê dat verplasing 'n vektor is.

Werklike voorbeelde vir verplasing

Kan die onderwerpverplasing verstaan ​​deur 'n paar voorbeelde te ken, wat soos volg is,

Reis regoor die land

Om oor die land heen te reis, behels beweging oor al vier rigtings. As 'n individu 'n ietwat gelyke afstand aflê en terugkom na die oorspronklike posisie, sal sy verplasing nul word.

Speel met 'n troeteldier

Terwyl jy met jou troeteldier speel, wanneer jy 'n stok in 'n lineêre beweging gooi en vir hulle sê om dit na jou terug te bring, vind 'n verplasing plaas.

Deur die dinge deur te gee

Terwyl hulle verbygaande goed speel, staan ​​mense in lineêre posisies op spesifieke afstande van ander. Hier sluit die beweging wat plaasvind beide rigting en grootte in en is 'n verplasing.

 • Wanneer jy op 'n toepassing soek om die aanwysings te vra en die afstand te meet om te reis, word dit verplasing.
 • Wanneer jy probeer om bome op 'n lineêr te plant, beweeg jy van een plek na 'n ander, selfs dit is verplasing.

Dit is 'n paar werklike situasies van verplasing.

Gereelde vrae oor verplasing | Gereelde vrae

Wat is verplasing?

Verplasing is 'n fisiese hoeveelheid wat gebruik word om beweging te beskryf.

Oor die algemeen kan ons sê dat verplasing 'n meetbare vektorhoeveelheid is wat beide die rigting van die pad en die grootte van die kursus waarin die liggaam beweeg, aandui. Dit word gebruik om die kortste afstand tussen enige twee punte te meet.

Kan verplasing 'n skalêre fisiese hoeveelheid wees?

Verplasing kan nooit 'n skalêre hoeveelheid wees nie.

Daar word gesê dat verplasing 'n meetbare vektorhoeveelheid is. Aangesien dit die lengte van die liggaam se pad meet wanneer dit beweging is, wat in fisika as grootte beskou word, dui dit ook die rigting aan waarin die liggaam beweeg. Wat die noodsaaklike kwaliteit van 'n vektor is.

Verskil tussen afstand en verplasing?

Die verwagte verskille tussen afstand en verplasing is soos volg:

Afstand word beskou as die totale lengte van die pad gemeet wanneer 'n liggaam beweeg; dit konsentreer nie op die rigting nie. Daarteenoor is verplasing die kortste lengte tussen twee verwysingspunte.

Verskil tussen vektor- en skalaarhoeveelheid?

Die primêre verskille tussen vektor- en skalêre fisiese hoeveelhede word hieronder getoon,

            skalaar            Vector
 DefinisieDit is 'n fisiese grootheid wat slegs op grootte konsentreer.Dit is 'n fisiese hoeveelheid wat op beide rigtings van pad en grootte konsentreer.
  Simbool gebruikGemeet hoeveelheid simbool.Hoeveelheid met 'n pyl om rigting aan te dui.
          komponenteBestaan ​​slegs uit grootte.Beide rigting en hoeveelheid (grootte).
Voorstelling van hoeveelheidSonder 'n pyl.Met 'n pyl.
             voorbeeldAfstand, Tyd, ens.Verplasing, versnelling, ens

Kan verplasing nul wees?

Verplasing is 'n meetbare vektorhoeveelheid wat nul kan word.

Verplasing kan nul word wanneer 'n liggaam gelyke afstande aflê en terugkom na die aanvanklike posisie; teenoorgestelde rigtings is geneig om dieselfde waarde te hê en kanselleer mekaar. In hierdie spesifieke geval is verplasing nul.

Kan verplasing van 'n liggaam in beweging negatief wees?

Verplasing kan negatief wees aangesien dit rigting daarin insluit.

Verplasing is 'n maatstaf van die lineêre pad, en dit kan negatief wees wanneer jy na agter beweeg vanaf die aanvanklike verwysingspunt tydens die beweging, en dit word positief wanneer jy vorentoe beweeg om die aanvanklike punt langs die pad te vorm.

Is verplasing 'n eendimensionele beweging?

Al die vektore moet in die koördinaatstelsel voorgestel word aangesien dit rigting het.

Verplasing is 'n fisiese vektorhoeveelheid, en dit is 'n eendimensionele beweging omdat dit óf nul, positief of negatief kan wees, afhangende van die rigting wat dit beweeg. 'n Koördinaatstelsel is noodsaaklik om beweging te wys, en in 1D word dit gegee deur + / -.

Raghavi Acharya

Ek is Raghavi Acharya, ek het my nagraadse studie in fisika voltooi met 'n spesialisasie in die veld van gekondenseerde materie fisika. Met 'n baie goeie begrip in Latex, gnu-plot en oktaaf. Ek het fisika nog altyd as 'n boeiende studiegebied beskou en ek geniet dit om die verskillende velde van hierdie vak te verken. In my vrye tyd is ek besig met digitale kuns. My artikels is daarop gemik om die konsepte van fisika op 'n baie vereenvoudigde wyse aan die lesers te lewer. Kom ons koppel deur - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raghavi-cs-260a801b1 E-pos ID: raghavics6@gmail.com

Onlangse plasings