Is verplasing deurlopend of diskreet: 9 belangrike feite

Verplasing word beskou as die kortste afstand vanaf beginpunt tot finale punt. Kom ons bespreek of verplasing kontinu of diskreet is.

Verplasing is 'n deurlopende datatipe omdat verplasing waardes het wat op oneindige skaal meetbaar is. Byvoorbeeld, lengte. In meetkunde word gesê dat verplasing die vektor is.

Kom ons bespreek in hierdie artikel of die verplasing kontinu of diskreet is, hoekom dit kontinu is en voorbeelde met probleme met behulp van verskeie feite wat ons die inligting verskaf.

Waarom is verplasing kontinue hoeveelheid?

Kontinue hoeveelheid is die een waar die numeriese waardes soos, desimale, breuke en so aan. Kom ons vind uit hoekom verplasing 'n kontinue hoeveelheid is.

Verplasing is a voortdurende hoeveelheid omdat dit negatiewe, nie-telbare en oneindige waardes inhou. Aangesien kontinue hoeveelheid nie uit diskrete waardes bestaan ​​nie, word dit dikwels gebruik om die weervoorspelling, gewigte, temperatuur, spoed, ensovoorts te bepaal.

Deurlopende datatipe het 'n groot toepassing in atletiek waar die tydsberekening van die naelloper elke dag bepaal word en die waardes word aangedui as 5.79, 5.81, ensovoorts. Dus, hierdie voorbeeld toon duidelik dat kontinue hoeveelheid in terme van desimale bereken kan word.

Voorbeeld van verplasing as kontinue hoeveelheid

Kontinue hoeveelheid word hoofsaaklik beskou as ewekansige waardes en soms wat altyd heelgetalle is of nie, afhangende van die data. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van kontinue hoeveelheid.

temperatuur

Temperatuur kom onder die aaneenlopende hoeveelheid aangesien dit waardes opneem wat ook heelgetalle en breuke is. Byvoorbeeld, die temperatuur van 'n menslike liggaam is 37°C en die temperatuuromskakeling van Celsius na Kelvin word opgemerk as K = C + 273.15.

Spoed van wind

Die spoed van die wind word gemeet deur 'n instrument wat 'n windmeter genoem word en die waardes lei tot die vorm van deurlopende datatipe, aangesien dit ewekansig is en soms in terme van desimale getalle gegee word. Normale windspoed word as 40.52 mph beskou.

Hoekom is verplasing altyd volg reguit lyn?

In terme van meting, 'n reguit lyn openbaar die lengte gedek deur 'n spesifieke aksie of 'n lyn wat deur 'n punt nagespoor word. Kom ons kyk na die feite waarom verplasing 'n reguit lyn is.

Verplasing volg altyd 'n reguit lyn omdat dit die kort en direkte afstand tussen twee gegewe punte is. 'n Reguit lyn stel geen verandering in rigting voor nie, aangesien die geboë pad geag word die rigting te verander saam met die lengte.

Hoe om die verplasing van 'n voorwerp in 'n beweging te meet?

Verplasing meet die lengte van 'n beweging van een punt na 'n ander punt. Kom ons vind die verplasing van die voorwerp in 'n beweging uit.

Meting van verplasing van 'n voorwerp in 'n beweging vir 'n reguit pad word gegee deur die formule, Verplasing= Finale punt – Beginpunt = Verandering in punt. Kom ons sê die beginpunt is x1 en laaste punt is x2, dus die verandering in punt is Δx, en die formele gaan so, Δx= x2-x1.

Verplasing vir 'n sirkelbeweging, bekend as hoekverplasing word gegee deur, ϴ=s /r radiale. Waar s die verplasing is en r die radius is.

Probleme gebaseer op verplasing

Probleem:

Megna loop om 'n sirkelbaan wat 'n deursnee van 9m het. As sy vir 'n afstand van 60 m om die hele baan hardloop, wat is haar hoekverplasing?

Oplossing:

Lineêre verplasing, s = 50 m.

Ook die deursnee van die geboë pad, d = 9 m

Soos ons weet dat, d = 2r, dus r = 9/2= 4.5 m

En volgens die formule vir hoekverplasing,

θ = 60m /4.5 m θ = 13.33 radiale

Gevolgtrekking:

Verplasing is die minste hoeveelheid area wat deur 'n voorwerp in beweging gedek word. Verplasing word onderworpe aan 'n deurlopende datatipe wat ewekansige waardes het, insluitend heelgetal, nie-heelgetal, negatiewe, desimale breuk, ensovoorts. Metings van verplasing het twee tipes, een lineêr en die hoekige, wat elkeen sy eie formule het.

Scroll na bo