Is 'n ander byvoeglike naamwoord of selfstandige naamwoord of bywoord? 5 Feite


Die rolle van verskillende dele van spraak verskil in een enkele sin. Kom ons kyk of die woord "anders" die rol van 'n byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord of bywoord speel.

Die woord "anders" kan beslis 'n "byvoeglike naamwoord" genoem word as dit gebruik word om enige selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord-ekwivalent in 'n sin te wysig of te beskryf, maar die vorm van die woord "anders" as 'n selfstandige naamwoord en as 'n bywoord is anders.

Kom ons leer verskeie feite en verduidelikings wat verband hou met die gebruik van die byvoeglike naamwoord "anders".

Wanneer is "anders" 'n byvoeglike naamwoord?

'n Woord moet sekere aktiwiteite uitvoer om as 'n byvoeglike naamwoord gemerk te word. Kom ons kyk of die woord "anders" die rol van 'n byvoeglike naamwoord kan vervul of nie.

Ons kan die woord "anders" as 'n byvoeglike naamwoord merk wanneer dit verskeie eienskappe of aspekte van 'n selfstandige naamwoord wysig of beskryf, voornaamwoord, of non-ekwivalent. Die byvoeglike naamwoord "anders" kan eienskappe van beide enkelvoud en meervoud toon Woorde.

Nou sal ons die situasies leer waar die woord "anders" as 'n "byvoeglike naamwoord" gebruik kan word.

 Situasies om die byvoeglike naamwoord "anders" te gebruikvoorbeeldVerduideliking
1. Die byvoeglike naamwoord "anders" kan gebruik word om die eienskappe van enige "enkelvoud selfstandige naamwoord" te wysig of te beskryf.Rahul lyk deesdae anders as die dae toe hy in sy veertigs was.Die variansie van die enkelvoud selfstandige naamwoord “Rahul se voorkoms” is beskryf met behulp van die byvoeglike naamwoord “anders”.
2. Die byvoeglike naamwoord "anders" kan gebruik word om die eienskappe van enige "meervoud selfstandige naamwoord" te wysig of te beskryf.Die gedrag van Rahul se familie teenoor die woonbuurt is anders as dié van Sandip se familie.Die woord "anders" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word aangesien dit gebruik word om die verskil tussen die gedrag van Rahul se familie en die gedrag van Sandip se familie aan te toon.
3. Die byvoeglike naamwoord "anders" kan gebruik word om die eienskappe van enige "enkelvoud selfstandige naamwoord frase te wysig of te beskryf."        Die lieflike klein wit katjie het anders gelyk as die ander katjies in die binnehofDie woord "anders" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit gebruik word om die kontras tussen die katjies te wys.
4. Die byvoeglike naamwoord "anders" kan gebruik word om die eienskappe van enige "meervoudsnaamwoordfrase" te wysig of te beskryf.Die kosgewoontes van die nuwe klein hondjies in ons huis verskil van dié van ons vorige troeteldiere.Verskeie kosgewoontes van die hondjies is beskryf met behulp van die byvoeglike naamwoord “anders”.
5. Die byvoeglike naamwoord "anders" kan gebruik word om die eienskappe van enige "enkelvoud voornaamwoord" te wysig of te beskryf.Die manier waarop jy jou goedgesindes in hierdie patetiese situasie optree, verskil van die gedrag van jou gesin.Die woord "anders" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit gebruik word om die diversiteit van gedrag onder verskeie lede van dieselfde familie aan te toon.
6. Die byvoeglike naamwoord "anders" kan gebruik word om die kenmerke van enige "meervoud voornaamwoord" te wysig of te beskryf.Hulle kom op 'n ander pad as die een wat ons gevolg het om die bestemming te bereik.Die verskille in paaie om die bestemde plek te bereik, is aangetoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "anders".
7. Die “ooreenkoms” tussen twee selfstandige naamwoorde of naamwoordekwivalente kan met behulp van die byvoeglike naamwoord “anders” aangetoon word.Die skoonheid van hierdie twee rokke is so verskillend soos die kleure wit en swart.Die ooreenkoms tussen rokke en kleure is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "anders".  
8. “Vergelyking” tussen verskeie selfstandige naamwoorde of naamwoordekwivalente kan met behulp van die byvoeglike naamwoord “anders” aangetoon word.Jou voorkoms is baie anders as gister s'n.Die vergelyking tussen die voorkoms van die aangesprokene op verskillende dae is op verskillende dae gewys.
9. Die “meerderwaardigheid” van enige selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent kan aangetoon word met behulp van die byvoeglike naamwoord “anders”.Die skryfstyl van Rina is die mees verskillend onder al die studente in die kalligrafieklas.Die superioriteit van Rina se handskrifstyl onder al die studente in die klas is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord “anders”.
Situasies om die byvoeglike naamwoord "anders" te gebruik

Is "anders" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die agt tipes byvoeglike naamwoorde het hul eie kenmerke en funksies om te dien. Kom ons kyk na die groep byvoeglike naamwoorde waaraan die byvoeglike naamwoord "anders" behoort.

Die woord "anders" behoort aan die groep "beskrywende byvoeglike naamwoorde." Daar is sekere funksies waarin die byvoeglike naamwoord "anders" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord dien.

Nou sal ons die verskillende doeleindes leer dat die byvoeglike naamwoord "anders" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord dien.

Gebruik van die beskrywende byvoeglike naamwoord "anders"voorbeeldVerduideliking
1.Om "verskeie tipes" te merkEk het al verskillende penne probeer, maar nie een van hulle help my om vlot te skryf nie.'n Variasie op die gebruik van verskillende soorte penne deur die spreker is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord "anders".
2. Om "nie dieselfde as" te wysJy lyk heeltemal anders in hierdie rooi rok as in jou gewone huisrokke.Die byvoeglike naamwoord "anders" kan beslis gemerk word as 'n "beskrywende byvoeglike naamwoord" aangesien dit gebruik word om te wys dat die aangesprokene nie dieselfde lyk as wat sy in haar huisrokke gelyk het nie.
3.Om "kontras" te wysDie visuele natuurskoon van enige strand is heeltemal anders as dié van enige berggebied.Die byvoeglike naamwoord "anders" kan beslis as 'n "beskrywende byvoeglike naamwoord" gemerk word aangesien dit gebruik word om die kontras tussen die visuele natuurskoon van die see- en berggebied aan te toon.
4.Om te merk "nie eenders in kwaliteit nie"Die aantrekgevoel van albei die susters is anders, maar op hul eie manier merkbaar.Die kontras in die inkledingsin van die twee susters is getoon met behulp van die byvoeglike naamwoord “anders”.
5. Om "teenoorgestelde" te wysDie uitwerking van 'n skaam persoon en 'n spraaksame persoon op hul sosiale interaksie is heeltemal anders.Die byvoeglike naamwoord "anders" kan beslis gemerk word as 'n "beskrywende byvoeglike naamwoord" aangesien dit gebruik word om die teenoorgestelde effek van twee tipes mense op hul sosiale interaksie te toon.
Gebruik van die beskrywende byvoeglike naamwoord "anders"

Is "anders" 'n selfstandige naamwoord?

Soms is die vorm van die selfstandige naamwoord en die vorm van die byvoeglike naamwoord van 'n woord nie dieselfde nie. Kom ons kyk of die woord "anders" die rol van 'n selfstandige naamwoord kan speel of nie.

Ons kan nie die woord "anders" as 'n selfstandige naamwoord gebruik nie, want die naamwoordvorm van die byvoeglike naamwoord "anders" is "verskil". Die doel van die gebruik van die naamwoord "verskil" is om die variansie, kontras, dispuut, onderskeid, ens. tussen verskeie lewende en nie-lewende entiteite aan te toon.

Nou gaan ons deur verskeie voorbeelde en verduidelikings wat verband hou met die gebruik van die selfstandige naamwoord "verskil."

Gebruik van die selfstandige naamwoord "verskil"voorbeeldVerduideliking
1. Die selfstandige naamwoord “verskil” kan gebruik word om kontras te wys.Daar is 'n verskil tussen die smaak van die draakvrug en die smaak van ons plaaslike vrugte.Die woord "verskil" kan beslis as 'n "selfstandige naamwoord" gemerk word, aangesien dit as 'n "benoemende entiteit" gebruik word om die verskil tussen die smaak van die draakvrug en die smaak van ander vrugte aan te toon.
2. Die selfstandige naamwoord “verskil” kan gebruik word om variansie aan te toon.Die verskil tussen die onderrigstyle van ons vakonderwysers is redelik sigbaar.Die woord "verskil" kan beslis as 'n "selfstandige naamwoord" gemerk word aangesien dit as 'n "benoemende entiteit" gebruik word om die verskil tussen onderwysers van verskillende soorte vakke se onderwysers aan te toon.
Gebruik van die selfstandige naamwoord "verskil"

Is "anders" 'n bywoord?

Soms moet ons voorvoegsels of agtervoegsels by 'n byvoeglike naamwoord voeg om dit as 'n bywoord. Kom ons kyk of die woord "anders" die rol van 'n bywoord kan vervul of nie.

Ons kan nie die woord "anders" as 'n bywoord gebruik nie, aangesien die bywoordelike vorm van die byvoeglike naamwoord "anders" is. Die byvoeging van die agtervoegsel "ly" by die byvoeglike naamwoord "anders" is 'n moet om die bywoordelike vorm "anders" te omraam.

Daar is 'n paar spesifieke situasies wat behoorlik beskryf kan word met behulp van die bywoordelike vorm "anders". Verwante voorbeelde en verduidelikings word ook hieronder gegee.

Gebruik van die bywoordelike vorm "anders"voorbeeldVerduideliking
1. Ons kan die woord "anders" as 'n bywoord merk as dit in die sin gebruik word om "die verskil tussen twee lewende of nie-lewende wesens" te wys. Rina en Menu hou daarvan om enige hindernis in die lewe anders te hanteer.Die woord "anders" kan beslis as 'n bywoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die verskil aan te toon tussen hoe Rina die hekkies van die lewe hanteer en hoe Menu dieselfde hanteer.
2. Ons kan die woord "anders" as 'n bywoord merk as dit in die sin gebruik word om "die verskil tussen twee tipes gedrag/manier of pad" aan te toon.Rahul en Sandip dikteer hul broers en susters anders terwyl hulle hulle leer.  Die woord "anders" kan beslis as 'n bywoord gemerk word, aangesien dit gebruik word om die verskil tussen die diktaat van Rahul en Sandip teenoor hul broers en susters te beskryf.
Gebruik van die bywoordelike vorm "anders"

Afsluiting -

Nou sal ons vinnig na verskillende vorme van die byvoeglike naamwoord "anders" kyk. Die naamwoordvorm van die byvoeglike naamwoord "anders" is "verskil", terwyl die bywoordelike vorm van die byvoeglike naamwoord "anders" is "anders".

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings