Is Bepaalde Byvoeglike naamwoord of Werkwoord? 3 feite (wanneer en voorbeelde)

Funksionaliteite van byvoeglike naamwoorde en werkwoorde verskil van mekaar. Hierdie artikel sal ondersoek in watter een van hierdie twee dele van die spraak die woord "bepaal" behoort.

Die woord "vasbeslote" is beide 'n byvoeglike naamwoord en 'n werkwoord. Wanneer dit die werk doen om die selfstandige naamwoorde of naamwoordfrases in 'n sin te kwalifiseer of te wysig, is dit 'n byvoeglike naamwoord en wanneer dit 'n handeling of 'n aktiwiteit verteenwoordig, is dit 'n werkwoord. Die woord "vasberade" verwys na 'n sterk wil.

Ons sal met verskeie voorbeelde ondersoek hoe en wanneer die woord "bepaal" as 'n byvoeglike naamwoord en as 'n werkwoord funksioneer.

Wanneer is "bepaal" 'n byvoeglike naamwoord?

Dit is nou duidelik dat die woord "bepaal" 'n byvoeglike naamwoord kan wees. Hier sal ons meer te wete kom oor wanneer die woord "bepaal" 'n byvoeglike naamwoord sal wees.

Die tabelkolom hieronder sal ons lei oor die gevalle wanneer die woord "bepaal" die selfstandige naamwoorde en selfstandige naamwoorde sal beskryf en sodoende as 'n byvoeglike naamwoord.

Gevalle wanneer "Bepaal" 'n byvoeglike naamwoord isvoorbeeldeverduidelikings
1. Word gebruik om die gemoedstoestand van 'n benoemende woord te verander wat sterk wil/is oor iets wat niks of niemand van plan kan verander of hulle kan keer om iets te doen nie.Sujatha was bepaal om die oorsaak van die ongeluk uit te vind.In hierdie sin word die byvoeglike naamwoord "vasberade" wys aan ons die gemoedstoestand van die selfstandige naamwoord "Sujatha" ('n persoon) wie is so sterk wil om die rede of oorsaak vir die ongeluk te vind.

Dit wys ook vir ons dat sy besluit is finaal en sy sal nie van plan verander nie, maak nie saak wat nie.
2. Word gebruik om 'n selfstandige naamwoord of naamwoordfrase te verander wat vol (gevul met) vasberadenheid is of vasberadenheid besitRishi was 'n bepaal seun van baie jong ouderdom af.Die naamwoord "vasbeslote" in hierdie sin, beeld vir ons die vasberade (gevul met vasberadenheid), onwrikbare aard van Rishi (die naamwoord – 'n persoon) sedert 'n baie jong ouderdom.
Gevalle wanneer "Bepaal" 'n byvoeglike naamwoord is

Is "bepaal" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Alle byvoeglike naamwoorde kwalifiseer selfstandige naamwoorde, maar hoe doen hulle dit? Op grond van hoe hulle kwalifiseer, word byvoeglike naamwoorde in tipes verdeel. Kom ons weet of “bepaal” 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is.

Die woord "bepaald" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord. Byvoeglike naamwoorde wat enkelvoud of meervoud naamwoorde beskryf of wysig deur vir ons te vertel van hul eienskappe, aard en kenmerkende kenmerke soos kleur, gemoedstoestand, vorm, grootte, gedrag ensovoorts is niks anders as beskrywende byvoeglike naamwoorde nie.

Voorbeeld: Rupali was bepaal om die eerste rang in haar klas te kry.

In hierdie sin, die woord "vasbeslote" is 'n adjektief dit kwalifiseer die naamwoord "Rupali". Die naamwoord "vasbeslote" wysig selfstandige naamwoord "Rupali" deur ons van te vertel haar sterk wilsgeaardheid of gemoedstoestand om die eerste rang in haar klas te wil kry. Vandaar, "vasbeslote" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Wanneer is "bepaal" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

“Bepalend” is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit ons vertel van die sterk wil, vasbeslote, gevul met die vasberadenheid aard, gemoedstoestand, gedrag van 'n enkelvoud of meervoud selfstandige naamwoord. "Bepaald" kan 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wees terwyl dit geplaas word of nie voor die selfstandige naamwoord wat dit beskryf, geplaas word nie.

Ons sal nou deur 'n paar voorbeelde lees om die gebruik van die woord "bepaal" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in detail te verstaan.

voorbeeldeGebruik van "Bepaal" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoordverduidelikings
1. My spanlede is bepaal om die transaksie in te pak.In hierdie sin, die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasberade" wys aan ons die geestelike toestand van die selfstandige naamwoord "spanlede" (versamelnaam wat gebruik word vir mense wat as 'n groep saamwerk) wie is baie sterk wil en beslissend oor die aangaan van die transaksie.
 
Die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" word dus hier gebruik as 'n predikaat byvoeglike naamwoord om die onderwerpselfstandige naamwoord te beskryf "spanlede", deur te vertel dat hul besluit is finaal en hulle sal nie van plan verander nie, maak nie saak wie of wat nie, daardeur dien as die vakkomplement.
2. Die bepaal ma het haar kinders alleen grootgemaak.Die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" in hierdie sin, beeld vir ons die uit vasberade (gevul met vasberadenheid), onwrikbare kenmerkende kenmerk van die moeder (die selfstandige naamwoord – 'n persoon) om haar kinders alleen groot te maak.Die beskrywende byvoeglike naamwoord “vasbeslote” word dus hier gebruik as 'n vakpredikaat om onderwerpselfstandige naamwoord te beskryf “Moeder” deur vir ons haar te vertel volhard natuur ondanks alle moeilikhede.
3. Van kleins af was Ayaana bepaal om 'n weermagoffisier te word.In hierdie sin, die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasberade" wys aan ons die deursettingsvermoë van die selfstandige naamwoord "Ayaana" ('n persoon) wat van kleins af baie was seker van wat sy in die toekoms wil word.Die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" hier is die onderwerp kompliment van die naamwoord "Ayaana" wat deel van die vak is. Dit beskryf Ayana s'n sterk houding van kleintyd af.
4. Jou pa is een van die mees bepaal persone wat ek nog ooit in my lewe teëgekom het.Die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" in hierdie sin gebruik, wys vir ons die vader se onwrikbare geaardheid gevul met vasberadenheid.Hier, die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" word in sy gebruik superlatief vorm "mees vasberade" om die naamwoord te beskryf "vader" en is in die predikaat geposisioneer wat dit a predikaat byvoeglike naamwoord.
5. Varsha is bepaal om Ram met Sita te laat praat."Bepaald", die beskrywende byvoeglike naamwoord hier word gebruik om ons te wys hoe gebuig op Varsha is deur Ram met Sita te laat praat.In die gegewe sin, die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" is besig om die naamwoord te wysig "Varsha" ('n persoon) in die vak. "Beslis" hier is 'n predikaat byvoeglike naamwoord wat ons vertel van die vasberade aard van Varsha.
6. Die bepaal ou man kom elke dag hier en glo dat hy eendag sy verlore vrou sal vind.Die beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" wat in hierdie sin gebruik word, dui vir ons die hardnekkige kenmerkende kenmerk of gedrag van die ou man.Hier, die onderwerp beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" kwalifiseer die naamwoord "man" ('n persoon) saam met nog 'n byvoeglike naamwoord "oud" in die onderwerp om die enkelhartigheid van die ou man. 
7. Die hele bestuur is bepaal om hierdie kwessies vandag hier op te los.In hierdie sin "vasbeslote", die beskrywende byvoeglike naamwoord word gebruik om die aan te dui vaste en besliste denke of besluit van die bestuur in die oplossing van die kwessies vandag hier.Die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord "vasbeslote" kwalifiseer die naamwoord "bestuur" geleë in die vak, dus maak dit die onderwerp aanvulling soos dit ons vertel van die deursettingsvermoë van die bestuur.
Gebruik van "Bepaal" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "bepaal" 'n werkwoord?

Daar is tye wanneer een woord op meer as een manier gebruik kan word, dit wil sê, kan tot meer as een deel van spraak behoort. Ons sal hier sien of "bepaal" 'n werkwoord kan wees.

Die woord “vasbeslote” is a werkwoord. 'n Woord wat 'n handeling of 'n aktiwiteit in verlede, huidige of toekomstige tyd toon of uitbeeld, kan as 'n werkwoord beskou word. Sommige werkwoorde toon ook die toestand van bestaan.

Voorbeeld: Die plek vir die toer sal wees bepaal gebaseer op die studente se wense.

In bogenoemde sin, die woord "vasbeslote" funksioneer as 'n werkwoord aangesien dit hier 'n aksie van verteenwoordig besluit. Die werkwoord "vasbeslote" dui aan dat die plek vir die toer besluit sal word gebaseer op die wense van die studente.

Wanneer word "bepaal" 'n werkwoord?

Die woord "bepaal" sal 'n werkwoord wees wanneer dit gebruik word om verskeie handelinge voor te stel soos om te beheer, te ontdek, te besluit, te bereken en te beïnvloed.

Die tabelkolom sal hieronder 'n paar voorbeelde lys waar ons kan vind dat die woord "bepaal" as 'n aksiewoord (werkwoord) gebruik word.

voorbeeldeVerduidelikings – Gebruik van “Bepaal” as 'n Werkwoord
1. Die kruisondersoek bepaal dat hy onskuldig was.In hierdie sin word die werkwoord “vasbeslote”Verwys na die aksie van ontdek dat “hy” onskuldig was deur die kruisondersoek.
2. Die haarkleur en tekstuur van 'n individu kan wees bepaal geneties.Die werkwoord "vasbeslote" hier in hierdie sin verwys na die aksie van die gene besluit of beheer die haarkleur en die tekstuur van 'n individu.
3. in bepaal om uit te vind wat verkeerd geloop het in die eksperiment.Hier, die werkwoord "vasbeslote" verteenwoordig die aksie van besluit om uit te vind wat die fout in die eksperiment gebeur het.
4. Die koste van die kaartjies vir die pretpark is bepaal volgens die seisoene.In die gegewe sin, die werkwoord "vasbeslote" dui aan dat die koste van die kaartjies vir die pretpark is beïnvloed of bereken gebaseer op die seisoene.
5. Die algehele kampioenskap is bepaal deur die uitslae van die verskillende kompetisies.Die werkwoord "vasbeslote" hier verwys na invloed of beheer. Dit wys verwys dat die algehele kampioenskap is beheer of beïnvloed deur die uitslae van die verskeie kompetisies.
Gebruik van "Bepaal" as 'n werkwoord

Gevolgtrekking

Dus gee hierdie artikel duidelik aan ons die gebruik van die woord "bepaal" as 'n byvoeglike naamwoord en as 'n werkwoord in verskillende plekke en situasies.

Scroll na bo