Is digtheid intensief: hoe, hoekom en 7 feite wat u moet weet


In hierdie artikel sal die onderwerp, "Is digtheid intensief" bespreek word met hoe, hoekom en ander 7 relevante feite. Intensiewe eienskap verduidelik as, die eienskap van 'n saak of sisteem figureer nie op massa nie.

Intensiewe eienskap vir 'n stof is, die eienskappe wat nie is nie, lê op die grootte van die hoeveelheid van die stof. Die digtheid van 'n vloeibare stof is nie veranderinge tydens die veranderinge van sy grootte of hoeveelheid van die vloeibare stof nie, dus kan ons duidelik sê dat digtheid van 'n stof 'n intensiewe eienskap is.

Die ander voorbeelde van die intensiewe eiendom word in die onderstaande afdeling gelys,

 1. Temperatuur (T)
 2. Druk (P)
 3. Oppervlakspanning
 4. viskositeit
 5. Spesifieke hittekapasiteit cp
 6. Chemiese potensiaal
 7. Elektromotoriese krag
 8. Termiese geleidingsvermoë
 9. Spesifieke interne energie (u)
 10. Smeltpunt
 11. Magnetiese deurlaatbaarheid
 12. Standaard verminderingspotensiaal E0
 13. Spesifieke rotasie (a)
 14. Brekingsindeks
 15. Konsentrasie
is digtheidsintensief
Beeld - 'n Gegradueerde silinder gevul met verskeie vloeistowwe om digtheid te illustreer. Dis ook baie kleurvol en mooi;
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Hoe is digtheid intensief?

Digtheid vir 'n stof kan verduidelik word as massa van 'n eenheidsvolume.

Die digtheid van stof is nie afhanklik van die verandering van massa van 'n stof nie. Die digtheid bly konstant wanneer die massa van 'n materie verander. Aangesien die eienskap van intensief ook onveranderd bly, verander die massa van 'n saak. Die digtheid hang nie af van die vorm en grootte van enige saak nie.

Die formule digtheid van 'n stof kan geskryf word as,

ρ=M/V

Waar ρ uitgedruk word as digtheid van 'n stof, M is uitgedruk as massa van 'n stof en V is uitgedruk as volume van 'n stof.

Die eenheid van die digtheid in SI-eenheid is, Kilogram per kubieke meter.

Wanneer is digtheid intensief?

'n Stelseleienskap kan in twee afdelings verdeel word, een is intensief en 'n ander is omvangryk, gegrond op die fisiese natuurafhanklikheid.

Digtheid genoem as intensiewe eiendom omdat 'n klein limiet teenwoordig is van digthede oor die monsters. Digtheid van 'n materie is nie afhanklik van die grootte, vorm en hoeveelheid van 'n materie nie. Die fisiese hoeveelheid intensiewe hang ook nie af van die vorm, hoeveelheid en grootte van die materie nie.

Nog iets wat ons kan waarneem dat die verhouding van twee enige tipe uitgebreide eiendom gemaak intensiewe eiendom. Soos, die verhouding van massa en volume is gelyk aan die digtheid. Massa en volume is albei omvangryk, maar hul proporsiedigtheid is intensief.

Massa/Volume = Digtheid

Is massadigtheid intensief of omvangryk?

Ja, massa-digtheid intensief.

Die digtheid ρ van een of ander vloeibare en vaste stof word hieronder gelys,

 1. Die digtheid van water is 1000 kilogram per kubieke meter
 2. Digtheid van staal is 7750 – 8050 kilogram per kubieke meter
 3. Betondigtheid is 2400 kilogram per kubieke meter
 4. Die digtheid van lug is 1.2 kilogram per kubieke meter
 5. Digtheid van waterstof is 0.0898 kilogram per kubieke meter

Verskil tussen intensief en ekstensief:-

Die groot verskil tussen die intensiewe eiendom en uitgebreide eiendom word hieronder gelys,

Intensiewe eiendomUitgebreide eiendom
Intensiewe eiendom kan verduidelik word as die eienskap van 'n saak of sisteem nie afhang van die grootte, vorm en hoeveelheid van die saak nie.Uitgebreide eiendom kan verduidelik word as, die eienskap van 'n saak of sisteem hang af van die grootte, vorm en hoeveelheid van die saak.
Identifikasie vir 'n intensiewe eiendom is maklik.Identifisering vir 'n uitgebreide eiendom is nie maklik nie.
In die intensiewe eiendom bly die grootte van 'n saak onveranderd.In die uitgebreide eiendom bly die grootte van 'n saak nie onveranderd nie.
Intensiewe eiendom van 'n saak kan nie bereken nie.Uitgebreide eiendom van 'n saak kan bereken.
Intensiewe eiendom beskou as onafhanklike kenmerke van 'n sisteem of saak.Uitgebreide eiendom beskou as afhanklike kenmerke van 'n sisteem of saak.
Die voorbeelde van die intensiewe eiendom word in die onderstaande afdeling gelys,
1. Temperatuur (T)
2. Druk (P)
3. Oppervlaktespanning
4. Viskositeit
5. Spesifieke hittekapasiteit cp
6. Chemiese potensiaal
7. Elektromotoriese krag

8. Warmtegeleiding
9. Spesifieke interne energie (u)
10. Smeltpunt
11. Magnetiese deurlaatbaarheid
12. Standaard verminderingspotensiaal E0
13. Spesifieke rotasie (a)
14. Brekingsindeks
15. konsentrasie
 
Die voorbeelde van die uitgebreide eiendom word in die onderstaande afdeling gelys,
1. Volume (V)
2. Hoeveelheid stof (n)
3. Veerstyfheid (K)
4. Massa (m)
5. Gibbs energie (G)
6. Interne energie (U)
7. Hittekapasiteit cp

Hoe is massadigtheid intensief?

Massadigtheid kan verduidelik word as die hoeveelheid massa van 'n sisteem of stof, voorwerp of materiaal in kontak met die omstandighede beslaan.

Die verhouding van twee enige tipe uitgebreide eiendom het intensiewe eiendom gemaak. Soos, die verhouding van massa en volume is gelyk aan die digtheid. Massa en volume is albei omvangryk, maar hul proporsiedigtheid is intensief aangesien die massadigtheid 'n intensiewe eienskap is.

Beeld – Driehoekige vorm van beskrywing van verhouding van MASSA, VOLUME en DIGTHEID;
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Die massadigtheid van stof hang nie af van die verandering van massa van 'n stof nie. Die digtheid bly konstant wanneer die massa van 'n materie verander. Aangesien die eienskap van intensief ook onveranderd bly, verander die massa van 'n saak. Die massadigtheid hang nie af van die vorm en grootte van enige materie nie.

Die verskillende terme vir die massadigtheid is volumetriese massadigtheid, digtheid en spesifieke massa. Die massadigtheid hang af van sekere feite soos druk en temperatuur.

'n Gasvormige stof is besig om sy volume te vergroot wanneer oortollige hoeveelheid hitte deur die stof geabsorbeer word en temperatuur toeneem. Ons weet dat, Massa/Volume = Digtheid dit beteken wanneer die volume van 'n gasvormige stof toeneem, neem die digtheid af en wanneer die volume van 'n gasvormige stof afneem, neem die digtheid toe.

Is dampdigtheid intensief of omvangryk?

Dampdigtheid kan verduidelik word as; massa van 'n spesifieke stof se volume word gedeel deur die massa van ekwivalente volume waterstof. Dampdigtheid is die digtheid van 'n damp in verband met dié van waterstof.

Dampdigtheid is 'n intensiewe eienskap. Dampdigtheid van 'n materie is nie afhanklik van die grootte, vorm en hoeveelheid van 'n materie nie, dit is 'n onafhanklike fisiese kenmerk. Die fisiese hoeveelheid intensief hang om hierdie rede ook nie van die vorm, hoeveelheid en grootte van die saak af nie; dampdigtheid is duidelik 'n intensiewe eienskap.

Die formule vir die dampdigtheid is,

Dampdigtheid =Mass van n molekule gas/massa van n molekule waterstof

Dampdigtheid = molêre massa van gas/molêre massa van H2 dampdigtheid= Molêre massa van gas/ 2.016 dampdigtheid= 1/2 * Molêre massa

(En dus: molêre massa

× dampdigtheid)

Byvoorbeeld, dampdigtheid van mengsel van NO2en N2O4 is 38.3.

Is verandering in digtheidspunt intensief?

Die digtheid van 'n materie kan verskil weens die verandering van druk of verandering van temperatuur. Die verhoging van die drukdigtheid neem toe en verhoging van temperatuurdigtheid neem af.

Ja, verandering in digtheid punt is intensief. Verandering in digtheidspunt van 'n saak hang nie af van die grootte, vorm en hoeveelheid van 'n saak nie, dit is 'n onafhanklike fisiese kenmerk. Die fisiese hoeveelheid intensief hang om hierdie rede ook nie van die vorm, hoeveelheid en grootte van die saak af nie; dampdigtheid is duidelik 'n intensiewe eienskap.

Verhitting van 'n materie kan veroorsaak dat die molekules van die materie versnel en effens verder uitmekaar versprei, met die veronderstelling van 'n groter volume wat 'n afname in digtheid tot gevolg het.

Gevolgtrekking:

Ja, digtheid is 'n intensiewe eienskap. Digtheid is 'n onafhanklike eienskap van 'n fisiese materie, dit hang nie af van die hoeveelheid, grootte en vorm van die materie nie. Digtheid kan nie dieselfde bereken word as wat die intensiewe eienskap nie bereken kan word nie.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings