Is digtheid 'n fisiese eienskap: hoekom, hoe en feite


Die digtheid van die materie hang af van die aantal atome of molekules wat die eenheidsvolume van die massa beslaan. In hierdie artikel sal ons bespreek hoe digtheid 'n fisiese eienskap is.

Die digtheid is 'n fisiese eienskap van die voorwerp en word gedefinieer as die verhouding van 'n massa van die materie wat die eenheidsvolume van die voorwerp uitmaak en word gegee deur die verband:-

ϱ =m/v

Waar ϱ die digtheid van die materie aandui

m is die massa en

v is 'n volume van die saak

Hoe is digtheid 'n fisiese eienskap?

Hoe kleiner die volume en groter die massa van die voorwerp, sal die digtheid van die voorwerp meer wees.

Die digtheid van die voorwerp hang af van die massa en die volumes, wat die fisiese eienskappe van die voorwerp is; gevolglik is die digtheid 'n fisiese eienskap.

Die digtheid van die voorwerp dui op die ondeurdringbaarheid van die molekules, so 'n dig kompakte massa. Die leemtes tussen die molekules hou 'n paar gapings tussen die molekules. As die voorwerp aan die hitte gesuspendeer word, neem die bindings tussen die molekules hierdie energie op. Wanneer die energie wat deur die molekules verkry word hoog genoeg is, breek die bindings tussen die molekules, en die afstand tussen die skeiding van die twee molekules neem toe. En dus verander die vaste stof in vloeistof en vloeistof in gasvorm.

Die digtheid van die vaste stof is meer in vergelyking met die vloeistof en die digtheid van die vloeistof is meer as dié van gas. Net so is die volume wat deur dieselfde aantal molekules in vastestof verkry word, minder in vergelyking met die vloeistof en die molekules van 'n gas is tot 'n groter afstand as dié van die vloeistof gesuspendeer.

Lees meer oor Is dinamiese ewewig 'n verspreiding: wat, hoekom, wanneer en gedetailleerde feite.

Is digtheidsverandering 'n fisiese eienskap?

Die digtheid van die voorwerp verander as die massa of volume van die voorwerp verskil as gevolg van sommige eksterne effekte.

Die variasie as gevolg van die digtheid is natuurlik die onvermydelike van die verandering in die volume of massa van die voorwerp; daarom is digtheidsverandering ook 'n fisiese eienskap wat 'n oorsaak is vir die fisiese verandering.

As jy 'n eenvoudige voorbeeld van die lugversorgers oorweeg, is daar basies die verandering in die fase van gas- na vloeibare en dan vloeibare toestand om terug te keer na die gasvorm. Die kompressor word gebruik om die gas saam te druk om 'n vloeistof te vorm wat dan deur 'n spoel beweeg en koel word en uitgelaat word.

Lees meer oor Is spanning 'n kontakmag: hoekom, hoe, gedetailleerde feite.

Hoe is digtheidsverandering 'n fisiese eiendom?

Die styging in temperatuur breek die molekulêre bindings tussen die atome wat lei tot die verhoging van die ruimte en dus die volume van die materie.

Soos die volume van die voorwerp toeneem, sal die materie wat per volume-eenheid van die voorwerp beslaan afneem, dus sal die digtheid van die voorwerp afneem, wat 'n fisiese verandering is.

Die digtheid van die voorwerp sal toeneem as die voorwerp saamgepers word. By kompressie sal die leë spasies tussen die voorwerp gevul word. Dit sal die gaping tussen die molekules wat die materie uitmaak verminder, en dus sal die massa per volume-eenheid van die materie meer wees en daarom sal die digtheid van die voorwerp toeneem wanneer dit saampers. Kortom, ons kan sê dat die toename in druk op die voorwerp die digtheid van die voorwerp sal styg.

is digtheid 'n fisiese eienskap
Gas kompressor;
Image Credit: Pixabay

As die druk op die voorwerp verlaag word, sal die molekules in die omliggende gebied versprei, wat 'n afname in digtheid tot gevolg sal hê. In hierdie geval sal die verandering in die volume van die voorwerp 'n variasie in die digtheid tot gevolg hê.

Lees meer oor Negatiewe elektrostatiese krag: wat, wanneer en feite.

Wat is 'n digtheidsverandering van gas met toenemende temperatuur as die volume van V verander1 aan V2?

Die aanvanklike volume van die voorwerp is V1 en die finale volume van die voorwerp is V2.

Die digtheid van die voorwerp is die verhouding van m/v, dus die verandering in digtheid is

Die massa van die voorwerp bly dieselfde terwyl slegs die volume van die voorwerp vanaf V strek1 aan V2.

Lees meer oor Elektrostatiese krag en lading: wat, hoe en gedetailleerde feite.

Wat is 'n digtheidsverandering van 'n houer as sommige molekules van 'n gas uit die houer ontsnap?

Die molekules van 'n gas ontsnap uit die houer; dus is daar 'n afname in die massa van die houer.

Terwyl die volume van die houer dieselfde bly en gasmolekules maklik oral rondom die houer kan versprei. Daarom is die verandering in die digtheid as gevolg van die afname in die massa van die gas in 'n houer, gegee deur,

Waar Δ m=m2-m1

Lees meer oor Hoe om sleepkoëffisiënt te bereken: verskeie entiteite en feite.

Algemene vrae

’n Gas met volume 0.3m3 word saamgepers teen 'n druk van 1.2 atm. Die gas word omgeskakel in die vloeistof by kompressie wat 'n finale volume van 0.08m gee3. Wat is 'n digtheidsverandering van 'n materie met 'n massa van 25 gram?

Gegee: m=25 gram=0.025kg

V1= 0.3m3

V2= 0.08m3

Ons het,

Die verandering in die digtheid van die saak is 0.23 kg/m3.

Vier ysblokkies van afmetings 3cm × 4cm × 5cm en massa 55.2 gram elk word in 'n silindriese skinkbord met deursnee 8 cm en hoogte 10cm gehou. Die ysblokkies word heeltemal gesmelt om water te vorm en die silinder word tot 'n hoogte van 4 cm gevul. Wat is die digtheidsverandering van ys na water?

Die volume van die ysblokkie is

V=lxbxh

=3 x 4 x 5

= 60cm3

Dus, die volume van 4 ysblokkies is

V=4 x 60=240 cm3

Digtheid van ys is

= 4 x 55.2/240

=0.92 g/cm3

Volume water in die silindriese houer is

Vc=πr2h

=3.14 x (4)2 x 4

= 200.96 cm3

We weet dat die digtheid van water is 1 g/cm3, dus die massa van die water is

M=ϱwater V

M=1 x 200.96=200.96 gram

Die verandering in die digtheid is

Δϱ =ϱwater ys

=1-0.92=0.08 g/cm3

Waarom is die digtheid van ys ligter in 'n vaste toestand in vergelyking met die water?

Die vaste stof is gewoonlik digter as die vloeistof, maar dit is nie waar in die geval van water en ys nie.

Die bindings wat tussen die waterstof- en suurstofatome gevorm word, is in 'n tetrahidraatstruktuur. Die oriëntasie van bindings tussen die molekules in ys maak 'n leemte wat dus die digtheid van die water in die vaste vorm verminder.

Hoe beïnvloed die temperatuur die digtheid van die voorwerp?

Die temperatuur kan die digtheid van die voorwerp verhoog of verlaag.

Die styging in temperatuur verskaf die hitte-energie aan die massa wat in wese die bindings tussen die molekules breek en die faseverandering vind plaas, wat die digtheid van die voorwerp verminder. Terwyl die temperatuur verlaag word, verhoog die digtheid van die voorwerp.

Hoe beïnvloed die druk die digtheid van die voorwerp?

Die styging in druk verhoog die digtheid van die voorwerp.

Op die uitoefening van die druk op die voorwerp, die molekules in die voorwerp oefen 'n krag uit wat hulle basies nader aan mekaar bring en 'n kompakte struktuur vorm; dit verhoog die aantal molekules per volume-eenheid van die voorwerp.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings