Is huidige dieselfde in parallel: 3 belangrike verduidelikings

In hierdie artikel sal ons bespreek Is huidige dieselfde in parallel of nie. Dit is bekend dat die parallelle verbinding die stroombaan in takke verdeel. Dus word die hele stroom in daardie takke verdeel.

Parallelle stroombane bestaan ​​uit een of meer takke. Wanneer die totale stroom een ​​tak binnegaan, verdeel dit in onderskeie takke. Die takstrome is laer as die totale hoeveelheid stroom. Die takstroomwaardes hang af van die takweerstand. Dus, die stroom is anders in parallelle stroombane.

Is huidige dieselfde in parallel? - Illustreer 

Ons weet die stroom is anders in parallelle stroombane. Kom ons neem 'n analogie om hierdie verskynsel beter te verstaan. 'n Persoon jaag om die kantoor te bereik aangesien hy reeds laat is. Daar is twee keuses vir hom; 'n Pad met minder verkeer, en 'n ander pad met swaar verkeersknope. Hy sal die eerste pad kies aangesien dit minder druk en minder tydrowend is.

'n Elektron het veelvuldige paaie om parallel te vloei. Die elektron kies die pad met die minste opposisie of weerstand. Dit beskadig die kring. Stroom verdeel volgens die weerstandwaarde. Hierdie waardes wissel met stroom omgekeerd en bepaal die stroom in die paaie. Die stroom is dus parallel onderskeibaar.

Lees meer op.. Is spanning dieselfde in parallel: volledige insigte en algemene vrae 

Hoe om stroom in 'n parallelle stroombaan te bereken? Verduidelik met 'n numeriese voorbeeld.

Ons gebruik Ohm se wet om die hoeveelheid stroom in parallelle stroombaankonfigurasie te bepaal. Ons sal die proses bespreek met 'n maklike wiskundige illustrasie.

Is Stroom Dieselfde In Parallel- stroombaan

Figuur 1 toon 'n parallelle elektriese stroombaan met vier weerstandskomponente met onderskeidelik 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm en 20 ohm. Die toevoerspanning is 30 Volt. Ons doelwit is om die totale stroombaan i en al die waardes van stroom wat deur die vier weerstande gaan, te vind. Dit is reeds aan ons bekend dat, in 'n parallelle stroombaan, die totale stroom meer as een pad kry om te vloei.

Gevolglik word dit in kleiner komponente verdeel wat deur die resistors gaan. In hierdie voorbeeld sal ons aanvanklik die hele stroombaan meet en daarna voortgaan om die strome deur elke weerstand te bereken. 

Dus, die eerste fase is om die ekwivalente netwerkweerstand te ken. Ons ken Req vir parallelle kombinasie = produk van vier resistors/som van produkte van resistors wat drie op 'n slag neem =5 x 10 x 15 x 20/5 x 10 x 15 + 10 x 15 x 20 + 15 x 20 x 5 + 20 x 5 x 10=2.4amp

Die toevoerspanning is 30 Volt. 

Die totale stroom I = 30/2.4=12.5 amp

Nou sal ons die strome deur die vier resistors vind. Ons ken die stroom wat deur enige weerstand in 'n parallelle netwerk gaan = toevoerspanning/waarde van daardie weerstand.

So ek1= 30/5 = 6 amp

i2= 30/10 = 3 amp

i3= 30/15 = 2 amp

i4= 30/20 = 1.5 amp

Dit is hoe ons die stroom bepaal in enige parallelle stroombaan.

Is Huidig ​​Dieselfde In Parallel-vrae

Is stroom konstant in parallelle stroombane?

Die stroom wat deur elke resistiewe komponent in a parallelle stroombaan is nie dieselfde of konstant nie.

Ons het voorheen beskryf hoekom dit nie parallel dieselfde is nie. Dit is as gevolg van die verdeling wat voorkom in takke met verskillende weerstand. Die stroom is ook nie konstant nie. Die woord 'konstant' spesifiseer 'n bepaalde waarde. Net soos die spanning is die stroom ook nooit 'n konstante parameter nie. Daar kan dus nie gesê word dat dit konstant is nie.

Vergelyk die stroommetings in serie- en parallelle stroombane met 'n wiskundige voorbeeld.

Vir hierdie vergelyking sal ons een parallelle en een reeks gekombineerde stroombane neem. Beide die stroombane bevat drie gelyke waarde weerstande in onderskeie konfigurasies.

Figuur 2 beskryf twee stroombane, een met serieweerstande, nog een met parallelle resistors. Al die drie weerstande in die serie-gekonfigureerde stroombaan is identies aan dié in die parallel-gekonfigureerde stroombaan. Beide die stroombane ontvang 10 Volt toevoerspanning.

Die ekwivalente weerstand in seriestroombaan = 2+4+8 = 14 ohm

Dus, I = 10/14 = 0.71 amp

Die ekwivalente weerstandshoeveelheid in parallelle stroombaan =2 x 4 x 8/2 x 4 + 4 x 8 + 2 x 8=1.14Ω

Dus, I = 10/1.14 = 8.77 amp

As ek1die2, en i3 is die strome vir die 2 ohm, 4 ohm en 8 ohm resistors onderskeidelik,

Dan, vir die reekskonfigurasie, I= i1=i2=i3 = 0.71 amp

Vir die parallelle konfigurasie, i1 = 10/2 = 5 amp

i2 = 10/4 = 2.5 amp

i3 = 10/8 = 1.25 amp

Uit bogenoemde afleidings kan ons verstaan ​​hoe die verskillende stroomkomponente in beide stroombane bereken word.

Hoekom verander stroom in parallelle stroombaan, maar nie in seriestroom nie?

Parallelle stroombane bevat meer as een pad vir die stroom om te slaag, terwyl daar net een pad vir stroom in die seriestroombaan is.

Wanneer stroom enige parallelle netwerk binnegaan, moet dit proporsioneel in die takke verdeel word. Aan die ander kant staar seriestroombane nie hierdie dwang in die gesig nie, aangesien dit net een manier vir stroomvloei het. Dit is hoekom stroom in parallel verander, maar nie in seriestroombane nie.

Bereken die ekwivalente weerstand tussen A en B in die parallelle netwerk wat hieronder getoon word.

Die elektriese netwerk wat in die bostaande beeld uitgebeeld word, is niks anders as die samevoeging van 'n paar parallelle stroombane nie. Ons sal hulle verdeel en die vereiste stroom bereken.

Ons sal eers die ekwivalente weerstand van ABC-netwerk uitvind. AB en BC is seriegekoppelde weerstande, dus is die ekwivalente weerstand 2+2= 4 ohm. Dit word parallel by AC gevoeg en word 4/2 = 2 ohm. So nou is die netwerk verminder na figuur 3.

Ons kan verder op soortgelyke wyse bereken en die volgende stadiums kry. Dus, uiteindelik die ekwivalente weerstand verkry = 2 || 4 = 8/6 = 1.33 ohm.

Wanneer is huidige dieselfde in parallel?

Daar is net een geval wanneer die takstrome in parallelle stroombane identies kan wees. Kom ons bespreek dit met 'n algemene stroombaankonfigurasie.

In die stroombaan wat hierbo uitgebeeld word, kan ons 'n parallelle netwerk sien wat uit sommige resistors bestaan. Die spanning wat verskaf word is V. Ons moet die totale stroom sowel as die takstrome bereken en tussen hulle vergelyk. Kom ons bepaal eers die totale stroom.

Dus, totale stroom I=V/Req = 3V/R

Req= Ekwivalente weerstand van die netwerk= R3/ (R2+ R2+ R2) = R/3

Nou sal ons die waarde van drie individuele weerstandstrome sien. 

Stroom deur die komponent R1=i1= V/R1= V/R

Stroom deur die komponent R2=i2= V/R2= V/R

Stroom deur die komponent R3=i3= V/R3= V/R

Daarom kan ons waarneem dat i1=i2=i3

Daarom kan ons tot 'n gevolgtrekking kom dat as die waardes van alle takweerstande dieselfde is, hulle dieselfde hoeveelheid stroom deur hulle sal hê.

Uit hierdie voorbeeld kan ons ook 'n algemene formule aflei dat indien 'n parallelle netwerk N identiese weerstande het, die ekwivalente weerstand van so 'n netwerk = die waarde van enige weerstand/N sal wees

Scroll na bo