Is nuuskierige byvoeglike naamwoord of bywoord? 3 feite (wanneer en voorbeelde)


Baie soorte terme in die Engelse taal het talle grammatikale vorme en doeleindes. Kom ons ondersoek hierdie verskynsel van naderby.

Die woord "nuuskierig" kan as 'n byvoeglike naamwoord of 'n bywoord beskou word, afhangende van die konteks, woordvorm of hoe dit in 'n stelling gebruik word.

Kom ons delf nou 'n bietjie dieper in hierdie onderwerp met behulp van 'n paar feite en voorbeelde.

Wanneer is "nuuskierig" 'n byvoeglike naamwoord?

'n Woord soos "nuuskierig" verskeie het grammatikale vorme, soos voorheen genoem. Kom ons ondersoek 'n enkele een van hulle.

 "Nuuskierig” word as 'n byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit 'n selfstandige naamwoord voorafgaan. Aangesien byvoeglike naamwoorde ook bepalers is, moet die byvoeglike naamwoord "nuuskierig" gebruik word om 'n naamwoord se kwaliteit of toestand te spesifiseer om as 'n byvoeglike naamwoord te kwalifiseer.

Kom ons kyk na 'n paar gevalle van hierdie onderwerp.

voorbeeldeverduidelikings
1. Dit was 'n nuuskierig geval van koue wat op die mense van die hele geboukompleks afgekom het.Die woord 'nuuskierig' funksioneer as 'n byvoeglike naamwoord in hierdie situasie aangesien dit voor 'n selfstandige naamwoord kom en die leser help om daardie selfstandige naamwoord beter te verstaan.
2. Het jy al ooit die boek gelees?Nuuskierig George'?Aangesien dit bykomende inligting oor die selfstandige naamwoord beskryf en bied, word 'n woord soos 'nuuskierig' soos dit in hierdie geval is, outomaties as 'n byvoeglike naamwoord herken wanneer dit voor 'n selfstandige naamwoord gebring word.
Voorbeelde van 'nuuskierig' as 'n byvoeglike naamwoord.

Is "nuuskierig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "nuuskierig" is een van talle variëteite wat in die Engelse taal gebruik word. Kom ons kyk daarna.

"Nuuskierig" is 'n beskrywende adjektief aangesien dit hoofsaaklik gebruik word om 'n spesifieke kwaliteit van die selfstandige naamwoorde wat dit voor geplaas word oor te dra. Meer spesifiek gee dit die woord wat gebruik word voor 'n beskrywing van 'n spesifieke toestand van bestaan.

Kom ons kyk na 'n handvol voorbeelde wat met hierdie onderwerp verband hou.

voorbeeldeverduidelikings
1. Jy het 'n nuuskierig kind wat 'n goeie ding is.Dit is duidelik dat die woord 'nuuskierig' in hierdie geval as 'n byvoeglike naamwoord funksioneer, want dit gee die selfstandige naamwoord wat dit gebruik is voor 'n beskrywingselement, wat enige leser wat hierdie voorbeeld lees, meer inligting gee oor die scenario van genoemde selfstandige naamwoord.
2. Sy is regtig nuuskierig en is geneig om baie vrae te vra wanneer ons ook al uitstap.Byvoeglike naamwoorde hoef nie altyd voor selfstandige naamwoorde te kom om hulle te beskryf nie. Die manier waarop die beskrywende byvoeglike naamwoord 'nuuskierig' in hierdie spesifieke sin gebruik is, toon dat hulle steeds as byvoeglike naamwoorde beskou word solank dit blyk dat dit 'n direkte beskrywende rol speel in verwysing na 'n selfstandige naamwoord.
Voorbeelde van 'nuuskierig' as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Wanneer is "nuuskierig" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die term "Nuuskierig" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit gebruik word om 'n selfstandige naamwoord te beskryf. Hierdie term dien spesifiek as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord omdat dit uitbrei oor die selfstandige naamwoord wat dit bedoel is om te beskryf.

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van "nuuskierig" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ons het onsself in nogal 'n nuuskierig situasie.Die term 'nuuskierig' is natuurlik 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie konteks, aangesien dit 'n aspek van beskrywing bevorder van die selfstandige naamwoord waarvoor dit gebruik is, wat ons ekstra en aanskoulike inligting verskaf oor die omstandigheid van die selfstandige naamwoord.
2. Dit is een nuuskierig voël op die rand.In hierdie konteks is die term onmiskenbaar 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die selfstandige naamwoord gee dat dit voor 'n beskrywende aspek geplaas word, wat meer besonderhede oor sy situasie of status openbaar.
3. Daardie seun is nuuskierig en wil weet wat ons doen.Dit is nie altyd noodsaaklik om byvoeglike naamwoorde voor selfstandige naamwoorde te plaas sodat hulle beskryf kan word nie. Hierdie spesifieke sin se gebruik van die beskrywende byvoeglike naamwoord 'nuuskierig' toon dat byvoeglike naamwoorde steeds gebruik word as terme wat gewoonlik 'n direkte funksie van beskrywing in verband met 'n selfstandige naamwoord het.
4. Ons het een keer 'n werklik nuuskierig hond in ons gesin.Aangesien dit 'n beskrywende kwaliteit byvoeg by die selfstandige naamwoord waarvoor dit voor gestel is en ons verdere inligting gee oor die toestand van daardie spesifieke selfstandige naamwoord, maak dit die woord ook 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie stelling.
5. My ma het gesê dat ek een van die min is nuuskierig meisies van my klas toe ek jonger was.Weereens is dit 'n duidelike feit dat die term 'nuuskierig' 'n element van beskrywing by die selfstandige naamwoord voeg wat dit gebruik is voordat dit 'n beskrywende byvoeglike naamwoord maak en aanvullende inligting oor die genoemde selfstandige naamwoord byvoeg.
Voorbeelde van 'nuuskierig' as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "nuuskierig" 'n bywoord?

Die woord "nuuskierig" het 'n ander grammatikale vorm behalwe 'n byvoeglike naamwoord. Kom ons ondersoek wat dit kan wees.

"Nuuskierig" word beskou as 'n bywoord slegs in sekere spesifieke kontekste en in sommige spesifieke vorme. Dit beteken dat die vorm van die woord "nuuskierig" dalk 'n bietjie gebuig moet word wanneer dit as 'n bywoord gebruik word. Die "-ly" aan die einde is nodig vir woorde soos hierdie om as bywoorde gebruik te word.

Kom ons kyk net na 'n paar gevalle van hierdie term wat as 'n bywoord gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die kinders nuuskierig het hul onderwyser honderde vrae oor die wêreld gevra.Aangesien bywoorde woorde is wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig, funksioneer die woord 'nuuskierig' in hierdie geval onmiskenbaar as 'n bywoord vanweë sy bywoordelike vorm wat – 'nuuskierig' is.
2. Ek nuuskierig het my pa op sy oggendstap gevolg.Die term 'nuuskierig', soos haar gebruik, is 'n bywoordelike vorm van die basiswoord wat voorheen gebruik is, wat dit 'n bywoord maak in hierdie spesifieke gebruik binne die sin.
3. in nuuskierig het die geskenke sonder ons ouers begin uitpak.As gevolg van die feit dat die term 'nuuskierig' in hierdie situasie duidelik as 'n bywoord dien as gevolg van sy bywoordelike vorm, naamlik – 'nuuskierig', is bywoorde woorde wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig.
4. Sy nuuskierig het op die bus geklim toe sy gedink het sy sien iemand wat sy van jare gelede ken.Bywoorde is woorde wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig, soos gedemonstreer deur die feit dat die term 'nuuskierig' in hierdie scenario duidelik as 'n bywoord dien as gevolg van sy bywoordelike vorm, wat – 'nuuskierig' is.
5. Die kleuters nuuskierig kyk na die nuwe speelgoed wat hul tannie dit pas gekoop het.Omdat dit 'n bywoordelike variant van die basiswoord is wat voorheen gebruik is, is die woord 'nuuskierig' 'n bywoord in hierdie spesifieke gebruik binne hierdie spesifieke frase.
6. Ek het nuuskierig die stasiemeester gevra waarheen die volgende trein my sou lei.Die woord 'nuuskierig' is 'n bywoord in hierdie spesifieke gebruik binne die frase aangesien dit 'n bywoordelike weergawe is van die basiswoord wat voorheen gebruik is.
7. Hy nuuskierig agter sy ma aan gegaan.Aangesien die woord 'nuuskierig' 'n bywoordelike variant is van die basiswoord wat voorheen gebruik is, kwalifiseer dit as 'n bywoord in hierdie spesifieke gebruik binne die sin.
Voorbeelde van 'nuuskierig' as 'n bywoord.

Gevolgtrekking

Daarom kan afgelei word dat die woord "nuuskierig" maklik as beide 'n byvoeglike naamwoord kan dien wanneer dit in die toepaslike konteks gebruik word en as 'n bywoord wanneer dit in 'n spesifieke vorm gebruik word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings