Is oorvol byvoeglike naamwoord of werkwoord? 5 feite wat jy moet weet


Daar is baie woorde in die Engelse taal wat verskillende grammatikale funksies en vorme het. Kom ons kyk dieper na hierdie verskynsel.

"Oorvol" kan beskou word as 'n adjektief of werkwoord afhangende van die konteks en ook die manier waarop dit in 'n sin geplaas word.

Kom ons ondersoek 'n bietjie meer oor hierdie onderwerp met behulp van 'n paar feite en voorbeelde.

Wanneer is "vol" 'n byvoeglike naamwoord?

Soos voorheen genoem, het 'n woord soos "vol" 'n paar vorme wanneer dit by grammatika kom. Kom ons kyk na een van hulle.

"Oorvol" word as 'n byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit voor 'n selfstandige naamwoord gebruik word. Aangesien byvoeglike naamwoorde ook bepalers is, moet "vol" gebruik word om die toestand van 'n selfstandige naamwoord te bepaal sodat dit as 'n byvoeglike naamwoord beskou kan word.

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde oor hierdie onderwerp.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die mark is geneig om te wees stampvol gedurende aande; daarom moet ons nou gaan wanneer dit meestal leeg sal wees.Byvoeglike naamwoorde word soms gebruik om selfstandige naamwoorde te karakteriseer sonder om voor hulle geplaas te word. Byvoeglike naamwoorde word steeds beskou as woorde wat blykbaar 'n direkte beskrywende aspek met betrekking tot 'n selfstandige naamwoord het, soos blyk uit die gebruik van die byvoeglike naamwoord 'vol' in hierdie sin.
2. Die lughawe is stampvol nou maar dit sal oor 'n rukkie leeg raak na van die vliegtuig se vertrek.Weereens, byvoeglike naamwoorde is dikwels voldoende om selfstandige naamwoorde te beskryf sonder om onmiddellik voor hulle te kom. Byvoeglike naamwoorde word steeds beskou as woorde wat blykbaar 'n direkte beskrywende aspek met betrekking tot 'n selfstandige naamwoord het, soos blyk uit die gebruik van die byvoeglike naamwoord 'vol' in hierdie sin.
3. Ons het na 'n baie stampvol kermis gegaan en die beste tye van die lewe gehad as gevolg van al die ritte en kos.Soos gesien in hierdie sin, is dit baie duidelik dat die woord 'vol' in hierdie situasie as 'n byvoeglike naamwoord funksioneer omdat dit die selfstandige naamwoord wat dit gebruik is voor 'n beskrywende aspek gee en verdere inligting verskaf oor die toestand of scenario van die selfstandige naamwoord .
4. Ons het na 'n stampvol paleis aangesien dit ook 'n baie gewilde toeristeplek was.Omdat dit 'n beskrywende element byvoeg tot die situasie van die selfstandige naamwoord waarvoor dit gebruik is en verdere inligting verskaf oor die toestand of omstandighede van genoemde selfstandige naamwoord, is dit redelik duidelik dat die woord 'vol' in hierdie geval as 'n byvoeglike naamwoord werk.
5. Ons huis is stampvol weens opknappingswerk, kom dus asseblief 'n ander keer terug.Weereens, soos hier gesien, word soms byvoeglike naamwoorde gebruik om selfstandige naamwoorde te beskryf sonder om voor hulle te kom. Soos gesien deur die gebruik van die byvoeglike naamwoord 'vol' in hierdie reël, word byvoeglike naamwoorde steeds beskou as woorde wat blykbaar 'n direkte beskrywende element in verband met 'n selfstandige naamwoord het.
Voorbeelde van "vol" as 'n adjektief.

Is "vol" 'n kwantitatiewe byvoeglike naamwoord?

Daar is baie vorme van byvoeglike naamwoorde in die Engelse taal en "vol" is een van hulle. Kom ons kyk.

"Oorvol" is nie 'n kwantitatiewe byvoeglike naamwoord nie aangesien die woord na 'n ongesê groep mense, dinge of situasies verwys. Dit beskryf wel die selfstandige naamwoord waarvoor dit geplaas is, ja, maar in hierdie spesifieke geval gee dit steeds 'n kwaliteit van beskrywing van toestand of situasie aan die selfstandige naamwoord en nie 'n hoeveelheid nie.

Kom ons verstaan ​​met behulp van 'n paar voorbeelde oor hoe "vol" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is en nie 'n kwantitatiewe byvoeglike naamwoord nie.

voorbeeldeverduidelikings
1. Dit is nogal 'n stampvol kafee so ons moet iewers anders gaan.Aangesien dit duidelik is uit hierdie voorbeeld dat 'n woord soos 'vol' die betrokke selfstandige naamwoord beskryf, maar die hoeveelheid entiteite waarna dit verwys is onbenoem, in hierdie geval is daardie hoeveelheid entiteite 'n groot groep mense. Aangesien die byvoeglike naamwoord 'vol' nie direk die genoemde 'mense' beskryf nie en eerder die ruimte wat daardie 'mense' beslaan, kan dit nie as 'n kwantitatiewe byvoeglike naamwoord beskou word nie.
2. Ons het deur 'n gestap stampvol park, maar dit was nogal lekker.Ook hier, soos dit uit hierdie voorbeeld blyk, verwys 'n term soos 'vol' na die voorgenoemde selfstandige naamwoord in die sin, maar noem nie die aantal individue waarna dit verwys nie, in hierdie geval dit 'n aansienlike aantal mense. Die byvoeglike naamwoord 'vol' kan nie as 'n kwantitatiewe byvoeglike naamwoord beskou word nie, want dit verwys na die ruimte wat die veronderstelde 'volk' inneem eerder as die werklike 'mense' self.
Voorbeelde van "vol" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "vol" 'n werkwoord?

Afgesien van 'n byvoeglike naamwoord, het die term "vol" een ander grammatikale vorm. Kom ons kyk na wat dit kan wees.

"Oorvol" is 'n werkwoord wanneer dit op 'n sekere manier en konteks gebruik word. Dit is belangrik dat hierdie woord gebruik word as 'n handeling wat plaasvind deur die voorwerp of onderwerp van 'n sin sodat dit as 'n werkwoord beskou kan word.

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van "vol" wat as 'n werkwoord gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
1. Die studente stampvol om hul onderwyser op die eerste skooldag.Soos 'n mens kan sien, is die term 'vol' as 'n werkwoord gebruik aangesien dit gebruik word binne 'n konteks van 'n handeling en nie 'n beskrywer nie.
2. 'n Groot groep mense stampvol op straat om te sien wat gebeur het.Weereens is die woord 'vol' gebruik op 'n manier om aksie ten toon te stel, wat dit gevolglik 'n werkwoord maak.
Voorbeelde van "vol" as 'n werkwoord.

Wanneer is "vol" 'n werkwoord?

"Oorvol" is 'n werkwoord wanneer dit gebruik word as 'n doenwoord, soos die meeste werkwoorde, wat gebruik moet word in die konteks van 'n aksie wat in plek gestel is eerder as om die toestand van 'n persoon, ding of situasie te beskryf.

Kom ons verstaan ​​die konsep van "vol" as 'n werkwoord met behulp van nog 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Hulle het die winkelsentrum oorvol weens 'n groot deurlopende uitverkoping wat aan die gebeur was.Weereens is die woord 'vol' omskep in 'n werkwoord deur gebruik te word op 'n manier wat dit uitlig as 'n aksie wat plaasvind en nie gebruik word as 'n manier om 'n persoon, ding of situasie te beskryf nie.
2. Die ouers stampvol in die onderwyser se sitkamer tydens oop huis.Wanneer dit in die toepaslike konteks gebruik word, soos dit in hierdie geval is, kan die woord "vol" self as 'n werkwoord gebruik word. Dit is omdat die woord veral in aksie aangewend word en nie as 'n beskrywer nie.
3. Die toeskouers het saamgedrom rondom die straatspel wat plaasvind.Weereens, deur te beklemtoon dat dit 'n handeling is wat plaasvind eerder as om gebruik te word om 'n persoon, ding of omstandigheid te beskryf, is die woord 'vol' verander van 'n byvoeglike naamwoord na 'n werkwoord.
4. Ons gesin het om die televisie saamgedrom en gewag vir die wedstryduitslae.Soos 'n mens hier kan sien, in hierdie gegewe voorbeeld dat deur die klem op die rol daarvan as 'n vorm van handeling en nie 'n beskrywing nie, die woord 'vol' verander is van 'n byvoeglike naamwoord na 'n werkwoord.
5. Verbygangers het die museum saamgedrom om na die nuwe uitstalling te kyk.Die term 'vol' self kan as 'n werkwoord gebruik word wanneer dit in die regte situasie gebruik word, soos dit in hierdie geval is. Dit is as gevolg van die woord se spesifieke gebruik in aksie eerder as as 'n beskrywing.
Voorbeelde van "vol" as 'n werkwoord.

Is "vol" 'n selfstandige naamwoord?

Afgesien van 'n byvoeglike naamwoord, het die term "vol" een ander grammatikale vorm. Kom ons kyk na wat dit kan wees.

"Oorvol" is nie 'n selfstandige naamwoord. Dit is afgelei van die selfstandige naamwoord “skare”, maar die woord self kan in geen omstandighede as 'n selfstandige naamwoord funksioneer nie.

Gevolgtrekking

Daarom kan die gevolgtrekking gemaak word dat die woord “vol” vlot as byvoeglike naamwoord sowel as werkwoord kan funksioneer, mits dit in die korrekte konteks gebruik word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings