Is gek byvoeglike naamwoord of bywoord of selfstandige naamwoord? 5 Feite


'n Woord kan 'n byvoeglike naamwoord, bywoord of 'n selfstandige naamwoord wees gebaseer op die funksies wat hulle verrig. In hierdie artikel sal ons uitvind of "mal" 'n byvoeglike naamwoord, bywoord of 'n selfstandige naamwoord is.

Die woord "gek" is 'n byvoeglike naamwoord, bywoord en 'n selfstandige naamwoord in verskillende plekke en situasies. Byvoeglike naamwoorde in eenvoudige woorde kan genoem word as beskrywende woorde wat kwalifiseer om woorde of voornaamwoorde te benoem. Woorde wat aksiewoorde, ander bywoorde of byvoeglike naamwoorde verander, is bywoorde. Selfstandige naamwoorde is niks anders as om woorde te benoem nie.

Ons sal nou met gepaste voorbeelde vind hoe, hoekom en wanneer die woord "mal" 'n byvoeglike naamwoord, bywoord of 'n selfstandige naamwoord kan wees.

Wanneer is "mal" 'n byvoeglike naamwoord?

Die woord "mal" kan 'n byvoeglike naamwoord wees. Hier laat ons weet wanneer (op watter plekke) presies "mal" sal funksioneer as 'n byvoeglike naamwoord.

Ons sal nou deur die tabel hieronder lees wat die verskillende gevalle aandui wanneer die woord "mal" as 'n funksioneer byvoeglike naamwoord.

Gevalle wanneer "gek" 'n byvoeglike naamwoord isvoorbeeldeverduidelikings
1. Wanneer dit gebruik word om 'n individu wat geestesongesteld of ongesond is, te kwalifiseerSedert die verlies van sy vrou het die ou man geword mal.In hierdie sin, die woord "gek" funksioneer as 'n adjektief aangesien dit die naamwoord kwalifiseer 'man' ('n persoon) deur ons te vertel dat sedert die verlies van sy vrou, die die mens het geestelik siek geword en aangetas.
2. Wanneer dit gebruik word om te vertel van die irriterende, irriterende of kwaai gemoedstoestand van 'n persoonHaar aanhoudende praat maak my gek."Gek" hier in hierdie sin word gebruik om die naamwoordfrase te kwalifiseer 'sy praat' deur vir ons te vertel die geïrriteerde of irriterende gemoedstoestand van my dit word veroorsaak as gevolg van haar aanhoudende praat. Dus, die woord "gek" neem die rol van 'n adjektief hier afgelaai word.
3. Wanneer dit gebruik word om te sê oor die gevoel om onvoorwaardelik van iemand of iets te houVaishali was mal oor Mughil sedert die dag toe sy hom ontmoet het.In hierdie gegewe sin, die woord "gek" is besig om die rol van 'n adjektief deur ons te vertel Vaishali hou onvoorwaardelik van Mughil sedert die dag dat sy hom ontmoet het deur die naamwoord te beskryf 'Vaishali' (n persoon).
4. Wanneer dit gebruik word om 'n individu se verrassende, opgewonde of entoesiastiese gemoedstoestand te beskryfDie hele skare het die akteur in die winkelsentrum gesien mal.Hier, die woord "gek" is 'n adjektief aangesien dit aan ons oordra oor die opgewonde en entoesiastiese aard van die skare nadat hulle die akteur in die winkelsentrum gesien het, en sodoende die kollektiewe selfstandige naamwoord beskryf 'skare'.
5. Wanneer dit gebruik word om 'n individu, gebeurtenis of 'n situasie te beskryf wat dwaas, vreemd, vreemd of dom isDie mal idee wat hy voorgestel het, is beslis nie goedgekeur en goedgekeur nie.Die woord "gek" is hier besig om aan ons oor te dra die dom en dwase aard van die idee dat "hy" voorgestel het deur die naamwoord te wysig 'idee' en dus funksioneer as 'n byvoeglike naamwoord.
Gevalle wanneer "gek" 'n byvoeglike naamwoord is

Is "mal" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Alle byvoeglike naamwoorde wysig, kwalifiseer of beskryf selfstandige naamwoorde of selfstandige naamwoorde op verskillende en unieke maniere. Kom ons ontleed hier of "mal" onder die beskrywende adjektieftipe val.

"Mal" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit gebruik word om die naamwoorde (selfstandige naamwoorde, selfstandige naamwoord-frases of voornaamwoorde) te beskryf deur die aard, gedrag, kenmerkende kenmerke of gemoedstoestand van 'n individu, 'n idee, 'n gebeurtenis of 'n situasie te noem.

Voorbeeld: Vittal is mal oor renfietse en motors.

In bogenoemde sin, die byvoeglike naamwoord "gek" word beskou as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord aangesien dit die vertel aard en geestelike toestand van Vittal deur die kwalifikasie van die benoem woord 'Vittal' (n persoon). Die beskrywende byvoeglike naamwoord "gek" word gebruik om te wys Vittal se onvoorwaardelike hou en opgewondenheid oor renfietse en motors.

Wanneer is "mal" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die woord "mal" is 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit die opgewonde, kwaad, ontsteld, geïrriteerde, verbaas, vreemd, vreemd, dom, onvoorwaardelike hou, entoesiastiese of ongesonde gemoedstoestand, kenmerkende kenmerk, aard of gedrag van 'n selfstandige naamwoord aandui of 'n selfstandige naamwoord.

Ons gaan nou deur die volgende tabel om die voorbeelde te verstaan ​​waar “mal” as beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik word.

voorbeeldeGebruik van "Crazy" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord
1. Suha kom altyd met 'n paar vorendag mal planne.In hierdie sin, die attributiewe beskrywende byvoeglike naamwoord "gek" word reg voor die naamwoord geplaas 'planne' wat dit wysig. "Gek", hier vertel ons dit Suha se planne is dom en dwaas.
2. Dit is dertig jaar sedert hulle getroud is, en vandag nog is hulle mal oor mekaar.Hier, "gek", die beskrywende byvoeglike naamwoord word gebruik om die voornaamwoord te wysig 'hulle' (mense), deur vir ons te vertel al het dertig jaar gerol, is hulle albei so lief vir mekaar en wys hulle hul onvoorwaardelike liefde en liefde teenoor mekaar.
3. Die seuntjie het geword mal nadat sy kleinsus verdwaal het."Gek" is die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord wat hier in hierdie sin gebruik word aangesien dit in die predikaat geleë is en die naamwoord wysig 'seun' ('n persoon). "Gek" hier laat ons weet dat die geestelike toestand van die seun is onstabiel of ongesond vandat sy kleinsus verdwaal het.
4. Die mal gepeupel het onbeheerbaar geword en die mense op die verhoog begin aanval.Die onderwerp beskrywende byvoeglike naamwoord "gek" is besig om die versamelnaamwoord te wysig 'mob' (groep mense) in hierdie sin deur ekstra inligting oor die woedende gemoedstoestand van die gepeupel toe hulle die mense op die verhoog begin aanval het.
5. Pradyumna is mal oor die verskillende superhelde."Gek", die predikaat beskrywende byvoeglike naamwoord hier kwalifiseer die naamwoord 'Pradyumna' ('n persoon) in die vak. "Gek" hier laat ons weet oor die uiterste voorliefde en voorliefde wat Pradyumna teenoor die verskillende superhelde het.
Gebruik van "Crazy" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord

Is "mal" 'n bywoord?

Daar is sommige gevalle wanneer 'n woord meer as een deel van spraak kan beslaan aangesien dit meer as een funksie verrig. Ons sal leer of "mal" 'n bywoord kan wees.

Die woord "mal" is 'n bywoord aangesien dit die funksie doen om 'n handeling ('n werkwoord), 'n bywoord of 'n byvoeglike naamwoord te wysig of te kwalifiseer deur vir ons bykomende en aanvullende inligting daaroor te gee.

Voorbeeld: Ons het mal heerlike kos by die partytjie gisteraand.

In bogenoemde sin, die woord "gek" funksioneer as 'n bywoord. Die bywoord "gek" in hierdie sin beskryf of kwalifiseer die byvoeglike naamwoord 'lekker' deur ons te vertel hoeveel (baie) lekker die kos by die laaste aandpartytjie was.

Wanneer is "mal" 'n bywoord?

Die woord "mal" is 'n bywoord wanneer dit addisionele inligting verskaf soos baie, uiters of wild oor die werkwoord, 'n ander bywoord of 'n byvoeglike naamwoord.

Ons sal 'n beter begrip hê van hoe en wanneer "mal" 'n bywoord is wanneer ons deur die volgende voorbeelde gaan wat in die tabelkolom gelys word.

voorbeeldeGebruik van "Crazy" as 'n bywoord
1. Amrita is mal goed in die maak van al hierdie kuns- en kunsvlyt-items.In hierdie sin word die bywoord "gek" is besig om die byvoeglike naamwoord te wysig 'goed' deur ons te vertel dat Amrita is uiters goed in die maak van die kuns en handwerk items.
2. Gisteraand het Lokesh die motor bestuur mal vinnig dat ons almal gewag het om veilig by die huis te kom.  Die bywoord "gek" in hierdie sin, vertel ons hoe woes vinnig Lokesh gery het die kar gisteraand deur 'n ander bywoord te kwalifiseer 'vinnig'.
3. Hierdie spesifieke musiekgroep is mal gewild byna regoor die wêreld.In hierdie gegewe sin word die bywoord "gek" is besig om die byvoeglike naamwoord te beskryf 'gewild' deur vir ons te vertel dat hierdie spesifieke musiekgroep is baie gewild byna oor die hele wêreld.  
4. Ons moet ons bes doen soos ons opponentspan is mal sterk.Die bywoord "gek" in hierdie sin, sê vir ons hoe uiters sterk die opponentspan is deur die byvoeglike naamwoord te kwalifiseer 'sterk'.
5. Die fliek is mal stadig dat ek tussendeur begin slaap het.In hierdie gegewe sin word die bywoord "gek" is besig om die byvoeglike naamwoord te wysig 'stadig' deur aan ons te sê dat die fliek is baie stadig dat 'ek' tussendeur begin slaap het.   
Gebruik van "Crazy" as 'n bywoord

Is "mal" 'n selfstandige naamwoord?

Wel, ons het reeds geleer dat "mal" 'n byvoeglike naamwoord en 'n bywoord kan wees. Hier sal ons uitvind of die woord "mal" ook as 'n selfstandige naamwoord kan funksioneer.

Die woord "mal" kan wees en is 'n naamwoord. 'n Woord wat gebruik word om enkelvoud of meervoud individu, dier, plek, ding, idee ensovoorts te benoem, kan as 'n selfstandige naamwoord beskou word.

Voorbeeld: Die mal wat heeldag skree woon langsaan.

In hierdie sin, die woord "gek" funksioneer as 'n selfstandige naamwoord soos dit gebruik word noem 'n individu ('n persoon) wat verstandelik aangetas, vreemd of vreemd kan wees, wat langsaan bly en heeldag aanhou skree.

Wanneer is "mal" 'n selfstandige naamwoord?

Die woord "mal" is 'n selfstandige naamwoord wanneer dit gebruik word om 'n individu te noem wat dom, kranksinnig, dwaas, eksentriek, vreemd, vreemd of vreemd is.

Die tabel hieronder bestaan ​​uit voorbeelde wat ons sal help om 'n duidelike begrip te kry oor hoe en wanneer die woord "mal" 'n selfstandige naamwoord is.

voorbeeldeGebruik van "Crazy" as 'n selfstandige naamwoord
1. Ek kan nog steeds die chaos en verwarring onthou mal by die aandete veroorsaak.In hierdie sin, die selfstandige naamwoord "gek" is gewoond aan noem 'n dwase persoon (hy/sy) wat chaos en verwarring in die aandete veroorsaak het.
2. Iemand moet dit beheer mal anders sal hy vir almal moeilikheid veroorsaak.Hier, die selfstandige naamwoord "gek" word aangewend ten einde noem 'n individu wat kranksinnig is en die een wat vir almal moeilikheid sal veroorsaak.
3. Dit mal doen altyd iets wat probleme sal skep.Die selfstandige naamwoord "gek" in hierdie sin word gebruik om noem 'n vreemde en dom persoon wat vir almal probleme sal skep.
4. Die mal in ons klas praat selde met ons.Die selfstandige naamwoord “gek" in die gegewe sin is noem 'n vreemde en vreemde seun of meisie in wat selde met ons in die klas praat.
5. Dit is die mal wat tussen die vergadering deur geskree het.In hierdie sin, die selfstandige naamwoord "gek" is gewoond aan noem 'n eksentrieke of 'n dom persoon wat geskree het toe die vergadering aan die gang was.
Gebruik van "Crazy" as 'n selfstandige naamwoord

Gevolgtrekking

Hierdie artikel verduidelik dus duidelik aan ons hoe en wanneer die woord "mal" die rol van 'n byvoeglike naamwoord, bywoord en 'n selfstandige naamwoord in verskillende situasies en gevalle kan inneem.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings