Is gevolglik 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


Daar is sekere bywoorde wat die rol van voegwoord kan speel. Kom ons sien die gebruik van die woord "gevolglik" as 'n voegwoord.

Die woord "gevolglik" is oorspronklik 'n bywoord wat soms 'n "voegwoord" word om die gevolge van enige gebeurtenis of aktiwiteit aan te toon deur twee onafhanklike klousules te verbind.

Kom ons kyk na vyf feite wat verband hou met die gebruik van die woord "gevolglik" as 'n "voegwoord".

Wanneer word "gevolglik" as voegwoord beskou?

Daar is sekere reëls wat 'n woord gevolg moet word om 'n voegwoord genoem te word. Kom ons kyk na die rol van die woord "gevolglik" as 'n voegwoord.

Die woord "gevolglik" kan as 'n voegwoord beskou word wanneer dit twee onafhanklike sinsdele in een verbind om "oorsaak en gevolg" aan te dui, want dit is nie 'n eenvoudige voegwoord nie maar 'n "voegwoord".

Nou sal ons deur 'n paar sinne gaan wat met die konjunktiewe bywoord "gevolglik" geraam is.

Konjunktiewe BywoordBetekenisvoorbeeldVerduideliking
"gevolglik""as gevolg daarvan"Mina luister nooit behoorlik na haar onderwyser se instruksies in die klas nie; gevolglik het sy altyd probleme om haar huiswerk te doen.Die woord "gevolglik" kan beslis as 'n "voegwoord bywoord" gemerk word, want dit verbind die tweede selfstandige klousule "sy ondervind altyd probleme om haar huiswerk te doen" met die eerste onafhanklike klousule "Mina luister nooit behoorlik na haar onderwyser se instruksies in die klas nie" om uit te beeld die betekenis “as gevolg daarvan”.  
Voorbeeld van die konjunktiewe bywoord "gevolglik"

Hoe is "gevolglik" 'n konjunktiewe bywoord?

Nie almal nie, maar sommige bywoorde speel die rol van voegwoorde, en daar is 'n paar spesifieke leestekenreëls om dit te gebruik. Kom ons sien die gebruik van die woord "gevolglik" as 'n byvoeglike bywoord.

Die woord "gevolglik" word 'n "konjunktiewe bywoord" op so 'n manier dat dit twee onafhanklike klousules verbind om 'n "oorsaak en gevolg"-verwantskap aan te toon terwyl dit die betekenis "as gevolg daarvan" uitbeeld.

Leestekenreël –

  • Daar is 'n spesifieke leestekenreël wat gevolg moet word wanneer 'n konjunktiewe bywoord in 'n sin gebruik word.
  • Ons moet die leesteken "kommapunt" aan die einde van die eerste onafhanklike klousule plaas en moet die leesteken "komma" na die voegwoord bywoord "gevolglik" gebruik.
  • Die konjunktiewe bywoord "gevolglik" moet in klein letters voor die tweede onafhanklike bysin geplaas word.

Voorbeeld: My niggie het 'n hoë pos in 'n baie kort tydjie in sy kantoor verwerf; gevolglik moes hy baie kantoorpolitiek trotseer.

Verduideliking:

Die woord "gevolglik" kan sekerlik as 'n "konjunktiewe bywoord" gemerk word, want dit verbind die tweede onafhanklike klousule "hy moes baie kantoorpolitiek trotseer" met die eerste onafhanklike klousule "My niggie het 'n hoë posisie in 'n baie kort tyd in sy amp” om die betekenis “as gevolg daarvan” uit te beeld.

Voorbeelde van "gevolglik" as konjunktiewe bywoord-

Hier is 'n paar voorbeelde wat geraam is met die konjunktiewe bywoord "gevolglik", saam met verwante verduidelikings.

voorbeeldVerduideliking
1. Die onderhoudsproses is vir 'n uur vertraag; gevolglik was kandidate uit geduld om die onderhoud te gee.Die woord "gevolglik" kan beslis gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" omdat dit die tweede onafhanklike klousule "kandidate was uit geduld om die onderhoud te gee" verbind met die eerste onafhanklike klousule "Die onderhoudsproses is vir 'n uur vertraag" om uit te beeld die betekenis “as gevolg daarvan”.
2. Ons maatskappy gee graag prestasiebonusse aan hul werknemers; gevolglik hou werknemers daarvan om hul beste te presteer vir die wins van die maatskappy.Die woord "gevolglik" kan beslis as 'n "konjunktiewe bywoord" gemerk word, want dit verbind die tweede onafhanklike klousule "werknemers hou daarvan om hul beste te presteer vir die wins van die maatskappy" met die eerste onafhanklike klousule "Ons maatskappy gee graag prestasiebonusse aan hul werknemers" om die betekenis "as gevolg daarvan" uit te beeld.
3. Mina het die koek verbrand; gevolglik is die verjaardagpartytjie verwoes weens die gebrek aan verjaardagkoek.Die woord "gevolglik" kan beslis as 'n "konjunktiewe bywoord" gemerk word, want dit verbind die tweede onafhanklike klousule "die verjaardagpartytjie is verwoes weens die gebrek aan verjaardagkoek" met die eerste onafhanklike klousule "Mina het die koek gebrand" om uit te beeld die betekenis “as gevolg daarvan”.
4. Die spyskaart van die middagetepartytjie is baie smaaklik; gevolglik raak kelners uit voedselitems in 'n paar porsies.Die woord "gevolglik" kan beslis as 'n "konjunktiewe bywoord" gemerk word, want dit verbind die tweede onafhanklike klousule "kelners raak uit voedselitems in 'n paar porsies" met die eerste onafhanklike klousule "Die spyskaart van die middagetepartytjie is baie lekker" om die betekenis "as gevolg daarvan" uit te beeld.
5. My skoolonderwysers is nie net doeltreffend nie, maar ook baie vriendelik teenoor hul studente; gevolglik deel studente graag hul hekkies met hul mentors.Die woord "gevolglik" kan beslis gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" want dit verbind die tweede onafhanklike klousule "studente hou daarvan om hul hekkies met hul mentors te deel" met die eerste onafhanklike klousule "My skoolonderwysers is nie net doeltreffend nie, maar ook baie vriendelik aan hul studente” om die betekenis “as gevolg daarvan” uit te beeld.
Voorbeelde van "gevolglik" as konjunktiewe bywoord

Wanneer word "gevolglik" nie as voegwoord beskou nie?

Die woord "gevolglik" is deel van twee tipes spraakdele in die Engelse taal. Kom ons kyk na die rol wat die woord "gevolglik" speel, behalwe dat dit 'n konjunktiewe bywoord is.

Die woord "gevolglik" is werklik 'n "bywoord" wat soms die rol van 'n "voegwoord bywoord" speel, alhoewel die betekenis dieselfde bly in beide tipes spraakdele, dit wil sê, "as gevolg daarvan."

Leestekenreël om die woord "gevolglik" as 'n bywoord te gebruik -

  1. As ons die woord "gevolglik" in die middel van twee klousules wil plaas, dan moet daar 'n ander voegwoord wees wat daardie onderskeie klousules verbind.
  2. As ons die bywoord "gevolglik" aan die begin van 'n sin plaas, dan moet ons die leesteken "komma" na die bywoord.

Voorbeeld: My pa is sedert my kinderdae siek. Gevolglik moes ek ophou studeer om 'n bestaan ​​vir die gesin te verdien.

Verduideliking:

Die woord "gevolglik" kan as 'n "bywoord" gemerk word aangesien dit die gevolge toon van die tragedie wat met die spreker gebeur het. Die leesteken "komma" is na die bywoord "gevolglik" geplaas omdat die bywoord aan die begin van die sin geleë is om die betekenis "as gevolg daarvan" uit te beeld.

Voorbeelde van "gevolglik" wat nie as voegwoorde beskou word nie-

Hier is 'n paar voorbeelde en verwante verduidelikings rakende die gebruik van die woord "gevolglik" in 'n sin, maar nie as 'n voegwoord nie.

voorbeeldVerduideliking
1. 'n Swaar reënval is sedert gisteroggend buite. Gevolglik is al die paaie heeltemal oorstroom.Die woord "gevolglik" kan as 'n "bywoord" gemerk word aangesien dit die gevolge van die swaar reënval op paaie sonder verbindingsklousules aandui.
2. Aardverwarming is 'n mensgemaakte vloek. Gevolglik dra ons die vloek wat ons aan onsself gegee het.Die woord "gevolglik" kan as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die gevolge van mensgemaakte aardverwarming op mense wys sonder verbindingsklousules.
3. My pa is altyd besig met huishoudelike take, selfs in sy tagtigs. Gevolglik het hy nooit enige gesondheidsprobleme in die gesig nie.Die woord "gevolglik" kan as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die gevolge toon van gereelde oefening selfs op die ouderdom van tagtig sonder verbindingsklousules.
4. Mina spandeer altyd tyd saam met haar beste vriendin Renu. Gevolglik wil ander meisies nie hul speelmaats wees nie.Die woord "gevolglik" kan as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die gevolge aandui van tyd deur te bring met 'n enkele vriend sonder verbindingsklousules.
5. Gevolglik moet Pijush sy sangvaardighede meer as ander verbeter.Die woord "gevolglik" kan as 'n "bywoord" gemerk word aangesien dit die gevolge toon wat Pijush nodig het om sy sangvaardighede te verbeter sonder om klousules te verbind.
Voorbeelde van "gevolglik" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking:

Ons kan 'n punt hou oor die verwarring tussen die betekenisse van "daarom" en "gevolglik" omdat beide die konjunktiewe bywoorde 'n "oorsaak en gevolg"-verwantskap tussen twee onafhanklike klousules toon. Dus lyk hul uiterlike betekenis dieselfde, maar hul innerlike betekenis het 'n effense verskil. Die betekenis van die konjunktiewe bywoord "gevolglik" is "as gevolg daarvan", terwyl die betekenis van die voegwoord bywoord "daarom" is "as gevolg van daardie rede."

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings