Is voegwoord 'n deel van spraak: 3 feite (gebruike, tipes en voorbeelde)


Verskeie kategorieë spraakdele speel verskillende rolle in die stel van 'n volledige en betekenisvolle sin. Kom ons kyk of "voegwoorde" dele van spraak is of nie.

Voegwoorde is woorde of woordgroepe wat 'n groot rol speel in dele van spraak. Hulle word gebruik om verskillende woorde, frases, klousules en sinne te verbind om meer as een idee of gedagte aan te bied.

Nou sal ons 'n paar belangrike feite en verduidelikings leer wat verband hou met "voegwoorde" as 'n deel van spraak.

Gebruike van voegwoorde as deel van spraak-

Die gebruik van voegwoorde om volledige en betekenisvolle sinne aan te bied, moet sekere reëls volg. Kom ons kyk na die gebruik van voegwoorde in die engelse taal.

Enkele voorbeelde om die verskillende gebruike van "voegwoorde" as 'n woorddeel te wys, is hieronder gelys.

Gebruike van "voegwoorde" as 'n deel van spraakvoorbeeldeverduidelikings
1. Voegwoorde is nuttig om 'n woord met 'n ander sinsdeel of sin te verbind.My pa drink graag swart koffie en tee.Die voegwoord "en" word gebruik om die woord "tee" te verbind met die hoofklousule, "My pa hou daarvan om beide swart koffie te drink."
2. Voegwoorde is nuttig om 'n frase aan 'n ander sinsdeel of sin te verbind.My pa is mal daaroor om swart koffie en groen tee te drink.Die voegwoord "en" word gebruik om die frase "groen tee" te verbind met die hoofklousule "my pa hou daarvan om albei swart te drink."
3. Voegwoorde is nuttig om 'n klousule met 'n ander klousule te verbind.My pa drink graag swart koffie, en groen tee is ook sy gunsteling.Die voegwoord "en" word gebruik om die afhanklike klousule "groen tee is ook sy gunsteling" te verbind met die hoofklousule "my pa hou daarvan om beide swart koffie te drink."
4. Voegwoorde is nuttig om een ​​sin met 'n ander te verbind.My pa drink graag swart koffie, en hy drink ook groen tee.Die voegwoord "en" word gebruik om die sinne te verbind "hy drink ook groen tee" en "my pa drink graag swart koffie."
Gebruike van "voegwoorde" as 'n deel van spraak

Tipes voegwoorde-

Ons kan nie alle voegwoorde in 'n enkele groep plaas nie, aangesien daar 'n aparte groep vir elke tipe voegwoord is. Kom ons kyk na verskillende soorte voegwoorde.

Ons kan alle voegwoorde in vier hooftipes kategoriseer voegwoorde. Nou sal ons van hierdie vier tipes "voegwoorde" leer.

Koördinerende verbinding-

Konsep van koördinerende voegwoordvoorbeeldVerduideliking
1. Koördinerende voegwoorde verbind altyd sinsdele wat ewe belangrik is in beide grammatikale en sintaktiese aspekte.Ek stel belang om saam met julle almal te gaan vir die vakansie, maar ek het 'n paar familiebyeenkomste om by te woon.Die koördinerende voegwoord "maar" word gebruik om die klousule "Ek het 'n paar familiebyeenkomste om by te woon" te verbind met die hoofklousule "Ek stel belang om saam met julle almal te gaan vir die vakansie." Hier is beide klousules van gelyke belang en status.
2. Sewe voegwoorde kan onder die groep "koördinerende voegwoorde" gekategoriseer word en hulle is vir, en, ook nie, maar, of, nog, en so.Ek gaan na 'n koue streek vir my somervakansie, so ek sal 'n paar warm klere moet pak om warm te bly.Die koördinerende voegwoord "so" word gebruik om die "oorsaak en gevolg"-verwantskap aan te toon deur twee onafhanklike klousules te verbind.
3. Koördinerende voegwoorde kan twee onafhanklike sinsdele, twee frases of twee woorde verbind. Sandip het nie ná die optrede teruggekom huis toe nie, en ook nie sy beste vriend nie.Die koördinerende voegwoord "nor" word gebruik om 'n negatiewe stelling te toon deur die frase "het sy beste vriend" te verbind met die hoofklousule "Sandip het nie teruggekom huis toe na die optrede nie".
4. As ons twee onafhanklike klousules verbind met behulp van 'n koördinerende voegwoord, dan moet ons 'n "komma"-teken voor die voegwoord plaas. Die leesteken "komma" word nie vereis as ons twee frases of woorde met die hulp van "koördinerende voegwoorde" verbind nie.Ek sal 'n brood vir die piekniek bring en jy moet 'n paar gekookte eiers saambring om by die piekniek te geniet.Die koördinerende voegwoord "en" word gebruik om twee onafhanklike klousules te verbind wat gelyke grammatikale en sintaktiese betekenis deel. Ons het nie die leesteken "komma" voor die voegwoord gebruik nie, want die voegwoord "en" verbind twee onafhanklike klousules.
Konsep van koördinerende voegwoord

Korrelatiewe voegwoord-

Konsep van korrelatiewe voegwoordvoorbeeldVerduideliking
1. In plaas van 'n enkele woord, gebruik ons ​​twee gepaarde woorde as 'n enkele "korrelatiewe voegwoord" om "oorsaak en gevolg", "rede", "effektief", "positiewe stelling," "negatiewe stelling," ens. tussen twee aan te toon klousules wat nie 'n gelyke rang deel nie.Mnr. Roy is nie net my kantoorbaas nie, maar 'n ware gids op my professionele pad.  Die paar "nie net" en "maar ook" is in gebruik om die betekenis van die eerste klousule te voltooi deur dit met die tweede klousule te verbind.
2. Óf/of, nóg/nie, nie net/maar ook, of/of, nie/maar, ens. kan onder die groep van “korrelatiewe voegwoorde” gekategoriseer word.  Berggebiede is so goed soos seegebiede vir enige tipe vakansie.Die koördinerende voegwoord "en" word gebruik om die frase "dinkskrum om te lees" te verbind met die hoofklousule "Hierdie boek is nogal interessant". Die korrelatiewe voegwoord "as/as" word gebruik om die ooreenkoms tussen die berggebied en die see aan te toon.
Konsep van korrelatiewe voegwoord

Ondergeskikte voegwoord-

Konsep van ondergeskikte voegwoordvoorbeeldVerduideliking
1. Wanneer ons 'n voegwoord gebruik om die betekenis van die afhanklike klousule te voltooi deur dit met 'n onafhanklike klousule te verbind, dan kan daardie klousule as 'n "ondergeskikte voegwoord" gemerk word.  Ek het jou gebel sodra ek uitgevind het dat jy jou duur beursie by my huis gelos het.Die ondergeskikte voegwoord "sodra" is in gebruik om "verwantskap" tussen twee klousules aan te toon.
2. Aangesien, want, al, as, hoewel, ens. kan as ondergeskikte voegwoorde bestempel word.  Renu gaan nie môre sing nie, want die liedjie moet meer verbeter word.Die ondergeskikte voegwoord "omdat" is in gebruik om die "rede" agter 'n moontlike gebeurtenis aan te toon.
Konsep van ondergeskikte voegwoord

Konjunktiewe Bywoord-

Konsep van konjunktiewe bywoordvoorbeeldVerduideliking
1. Daar is 'n paar woorde wat as "voegwoorde" genoem word omdat hulle oorspronklike "bywoorde" is, maar soms as "voegwoorde" gebruik word.  Renu tel gewig op sonder om daaroor bekommerd te wees; trouens, sy het regtig mediese hulp nodig om gewig te verloor.Die bywoord "in werklikheid" kan beslis gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" omdat dit die klousules verbind om die betekenis "in werklikheid" te merk.
2. Maar, dus, inteendeel, dus, in werklikheid, anders, ens. kan onder die groep “konjunktiewe bywoord” gekategoriseer word.  Ek gaan die maaltyd kook soos ek wil.Die konjunktiewe bywoord "hoewel" word gebruik om die betekenis "in elk geval" te wys.
Begrip van konjunktiewe bywoord

Voorbeelde van voegwoorde as deel van spraak-

Nou gaan ons deur 'n paar voorbeelde gaan wat met verskillende soorte voegwoorde geraam is.

voorbeeldKonjunksie in gebruikVerduideliking
1. Ek sal die opdrag by die klasonderwyser of by die tekenonderwyser indien."Of"Die koördinerende voegwoord "of" word gebruik om twee opsies in een sin te wys.
2. Pijush het reeds die toelatingsvorm ingevul, tog moet hy toestemming van sy pa kry."nog"Die koördinerende voegwoord "nog" word gebruik om die klousule "nog moet hy toestemming van sy pa kry" te verbind met die hoofklousule" het Pijush reeds die toelatingsvorm ingevul".
3. Vir my somervakansie beplan ek om 'n berggebied of 'n kusoord te besoek.                                                      "vir"Die koördinerende voegwoord "vir" word gebruik om die frase "my somervakansie" te verbind met die hoofklousule "Ek beplan om 'n berggebied of 'n kusoord te besoek".
4. Hierdie boek is nogal interessant en dinkskrum om te lees."En"Die koördinerende voegwoord "en" word gebruik om die frase "dinkskrum om te lees" te verbind met die hoofklousule "Hierdie boek is nogal interessant".
5. Ek het reeds vir jou instruksies gegee. Of jy my instruksies sal volg of ek sal jou dwing om dit te doen."of"Die korrelatiewe voegwoord "of/of" word gebruik om twee opsies te wys.
6. Óf jy dien die werkopdrag betyds in óf ek sal by die skoolhoof kla oor jou vertraging met die indiening van die opdrag."Een of die ander"Die korrelatiewe voegwoord "óf/of" word gebruik om twee opsies in positiewe modus te wys.
7. Nie jy gaan na die middagete partytjie toe nie en ook nie jou suster gaan na dieselfde nie.“Nog/nog nie”Die korrelatiewe voegwoord "nie/nog nie" word gebruik om twee opsies in negatiewe modus te wys.
8. Sandip sal nie net roomyspartytjie vir die gesin gee nie, maar ons almal ook vir 'n lang rit neem.“nie net/maar ook”Die korrelatiewe voegwoord "nie net/maar ook" word gebruik om begeleiding te wys.
9. Ek weet jy sal my ontmoet; teen daardie tyd sal ek ook al my kantoorwerk voltooi het om jou te ontmoet."Teen daardie tyd"Die ondergeskikte voegwoord "teen daardie tyd" word gebruik om die klousule "Ek sal ook al my kantoorwerk voltooi het om jou te ontmoet" te verbind met die hoofklousule "Ek weet jy sal my kom ontmoet".
10. Nadat ek hom oor die vergadering ingelig het, het hy al die nodige stappe gedoen om dit te hou."na"Die ondergeskikte voegwoord "na" is in gebruik om 'n "volgorde" tussen twee gebeurtenisse aan te toon.
11. Ek roep jou omdat jy my huis verlaat het sonder jou beursie."sedert"Die ondergeskikte voegwoord "sedert" is in gebruik om die duur van die "tydperk" aan te dui.
12. Ek sal jou nie bel nie, tensy ek die geld wat ek by jou geleen het moet teruggee."tensy"Die ondergeskikte voegwoord "tensy" word gebruik om die klousule "Ek moet die geld wat ek by jou geleen het teruggee" te verbind met die hoofklousule "Ek sal jou nie bel nie" om die rede agter 'n aktiwiteit te wys.
13. Ek het jou gebel toe ek uitvind dat jy jou duur beursie by my huis gelos het."wanneer"Die ondergeskikte voegwoord "wanneer" word gebruik om 'n "tyd" te merk deur twee klousules te verbind.
14. Ek het vir jou 'n paar vrugte gebring, alhoewel ek weet dat jy graag neute eet."hoewel"Die ondergeskikte voegwoord "alhoewel" is in gebruik om die klousule "Ek weet dat jy graag neute eet" met die hoofklousule " te verbind. Ek het vir jou vrugte gebring”.
15. Sandip gaan nie alleen eet nie, want hy weet dat sy ma vir hom wag om saam te eet."omdat"Die ondergeskikte voegwoord "omdat" word gebruik om die "rede" agter 'n aktiwiteit aan te toon.
16. Ek het reeds jou middagete bedien voordat jy eers daarvoor gevra het."voor"Die ondergeskikte voegwoord "selfs" word gebruik om die "volgorde" van twee aktiwiteite aan te toon.
17. Ek het vir my kind verpakte kos gekoop ingeval hy in die middel van die reis honger voel."ingeval"Die ondergeskikte voegwoord "in geval" word gebruik om die moontlikheid van 'n situasie aan te dui.
18. Noudat jy dit genoem het, het ek daarvan gehou om 'n roomys as 'n woestyn te bestel."nou dit"Die ondergeskikte voegwoord "nou dit" word gebruik om die frase "jy het dit genoem" te verbind met die hoofklousule "Ek het daarvan gehou om 'n roomys as 'n nagereg te bestel".
19. Ek kan nie vir jou sê of die vergadering om 10:11 of XNUMX:XNUMX sal begin nie "al dan nie"Die ondergeskikte voegwoord "al dan nie" word gebruik om twee opsies te wys.
20. Jy moet die boek dophou terwyl jy aantekeninge in jou skryfboek skryf."terwyl"Die ondergeskikte voegwoord "terwyl" word gebruik om die klousule "skryf aantekeninge in jou skryfboek" te verbind met die hoofklousule "Jy moet die boek dophou."
21. Ek is verheug om te hoor van jou uitkoms; uiteindelik kan jy jou professionele lewe hervat. "uiteindelik"Die konjunktiewe bywoord "uiteindelik" word gebruik om twee onafhanklike sinne te verbind om 'n uiteindelike resultaat te toon.
22. Sandip het nie daarin belang gestel om sy ingenieurstudie voort te sit nie; hy het immers reeds besluit om letterkunde na te streef. "na alles"Die konjunktiewe bywoord "na alles" word gebruik om twee klousules te verbind om die betekenis "in elk geval" uit te beeld.
23. Ek eet graag skaapkerrie behalwe rys."behalwe"Die konjunktiewe bywoord "behalwe" word gebruik om die frase "bietjie rys" te verbind met die hoofsin "Ek hou daarvan om skaapvleiskerrie te eet".
24. Ons het vergeet om warm klere vir hierdie vakansie saam te bring; gevolglik gaan ons almal 'n koue nag in die gesig."gevolglik"Die konjunktiewe bywoord "gevolglik" word gebruik om klousules te verbind om "as gevolg daarvan" te wys.
25. Die skrynwerker het 'n gemors gemaak met die nuwe tafel; daarom moet ek 'n ander skrynwerker bel om die tafel te herstel."daarom"Die konjunktiewe bywoord "daarom" word gebruik om twee sinsdele te verbind om die betekenis "as gevolg van" uit te beeld.
Voorbeelde van verskillende voegwoorde

Afsluiting -

Voegwoorde is nuttig om ons skryfwerk kompak te maak. Ons moet voegwoorde gebruik om meer as een idee, gedagte of stuk kennis in een sin te voltooi in plaas van om 'n nuwe sin vir elke tipe idee, gedagte of kennis.

 

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings