Is selfstandige naamwoord Meervoud (7 belangrike feite)


In Engelse grammatika val selfstandige naamwoorde in die kategorie van konkrete selfstandige naamwoorde. Nou sal ons bespreek of 'n selfstandige naamwoord enkelvoud of meervoud is.

A selfstandige naamwoord meervoud kan wees. 'n Algemene naamwoord is die generiese naam van 'n item in 'n klas of groep. Dit kan gebruik word as beide die getalle-enkelvoud en meervoudsgetal.

Kom ons verduidelik nog 'n paar interessante feite wat verband hou met ''is selfstandige naamwoord meervoud'' saam met wanneer, hoekom, hoe en watter op 'n interessante manier.

1. Kan selfstandige naamwoorde meervoud wees?

Ons kan die selfstandige naamwoorde gebruik terwyl ons enige sin bou wat ons nodig het. Hier sal ons ondersoek waarom selfstandige naamwoorde meervoud is.

Gewone selfstandige naamwoorde kan meervoud wees. Hulle kan albei wees enkelvoud en meervoud. Ons kan hulle in meervoudsgetalle gebruik indien nodig. Hulle dui meer as een klas mense, plekke en dinge aan terwyl dit in die meervoudsgetalle gebruik word.

voorbeeldVerduideliking
1. Trou is mal daaroor om elke dag storieboeke te lees voordat jy gaan slaap.In hierdie sin is die woord ''boeke' 'n meervoudsselfstandige naamwoord omdat dit na meer as een boek verwys. Dit behoort tot 'n klas dinge.
2. Die tiere brul in die oerwoud.In hierdie sin verwys die woord ''tiere'' na die klas dier. Dit is die meervoudsvorm omdat dit na meer as een tier verwys.
Voorbeelde van 'n algemene meervoudsselfstandige naamwoord

2. Wanneer selfstandige naamwoorde meervoud is?

Gewone selfstandige naamwoorde word in die meervoudsgetal gebruik. Hier sal ons ondersoek wanneer selfstandige naamwoorde meervoud is.

Gewone selfstandige naamwoorde is meervoud wanneer hulle na meer as een klas mense, plek of dinge verwys. Die enkelvoudsvorm verwys na een eenheid of groep en die meervoud vorm verwys na meer as een eenheid of groep. Wanneer ons na meer as een moet verwys, gebruik ons ​​die meervoud selfstandige naamwoord.

Ex- Daar is 'n paar woeste tiere in die Sundarban.

Verduideliking- Hier is die selfstandige naamwoord ''tiere'' in die meervoudsvorm. Dit verwys na meer as een dier. Aangesien ons na meer as een tier wil verwys, word die meervoudsvorm ''tiere'' hier gebruik.

3. Watter selfstandige naamwoorde is meervoud?

Gewone selfstandige naamwoorde word as meervoudsgetalle gebruik wanneer ons dit nodig het. Hier sal ons ondersoek watter selfstandige naamwoorde meervoud is.

Die selfstandige naamwoorde wat na meer as een klas mense, plekke of dinge verwys, word as meervoudige selfstandige naamwoorde beskou. Ons voeg hierdie selfstandige naamwoorde in sinne in vir die verwysing van die bogenoemde klasse generiese selfstandige naamwoorde.

Kom ons kyk na die tabel waarin die meervoude selfstandige naamwoorde op 'n interessante manier in sinne gebruik word.

voorbeeldGebruik van die selfstandige naamwoordVerduideliking
1. Daar is elf spelers in elke span.Selfstandige naamwoord as 'n meervoudsgetal.In hierdie sin is die selfstandige naamwoord ''spelers'' in die meervoudsvorm. Dit verwys na meer as een speler.
2. Ek het ses boompies in my tuin geplant.Selfstandige naamwoord as 'n meervoudsgetal.Hier is die selfstandige naamwoord ''boompies'' in die meervoudsgetal omdat dit na meer as een boompie verwys.
Voorbeelde van die meervoud selfstandige naamwoords

4. Waarom is selfstandige naamwoorde meervoud?

Die selfstandige naamwoorde in die algemeen kan in die meervoudsgetal gebruik word. Nou sal ons ondersoek waarom selfstandige naamwoorde meervoud is.

Gewone selfstandige naamwoorde is meervoud omdat hierdie selfstandige naamwoorde verwys na die nie-spesifieke term vir meer as een konkrete selfstandige naamwoord, dit wil sê plekke, persoon of dinge. Ons gebruik dit terwyl ons 'n sin raam.

Ex- Die onderwysers is in die klaskamer.

Verduideliking- Hier is die woord ''onderwysers'' in die meervoud. Ons kom agter dat meer as een onderwyser in die klaskamer is.

5. Hoe om meervoude selfstandige naamwoorde te vorm?

Die selfstandige naamwoorde kan meervoud in getal wees. Hier sal ons bespreek hoe selfstandige naamwoorde meervoud gevorm word.

  • Die selfstandige naamwoorde word meervoud gevorm deur ''s'', ''es'', ''ies'', ''ves'' met die enkelvoudsvorm van die selfstandige naamwoord by te voeg.
  • Weereens is daar 'n paar selfstandige naamwoorde wat dieselfde bly in beide enkelvoud en meervoud.
  • Daar is ook 'n paar algemene onreëlmatige selfstandige naamwoorde wat meervoud gemaak kan word deur die spelling van die woord te verander of deur die byvoeging van agtervoegsels by die stamwoord.

Kom ons volg die tabel waar die reëls van raamwerk van enkelvoud selfstandige naamwoorde tot meervoud selfstandige naamwoorde op 'n interessante manier gegee word.

Reëls van raam meervoudvoorbeeldVerduideliking
1. Deur ''s'' by die grondwoord te voeg.Susters-susters, onderwysers-onderwysers, leeus-leeus, boeke-boeke,Dit is die selfstandige naamwoorde wat meervoudgetalle geraam word deur 'n ''s'' met rooi woorde by te voeg.
2. Deur ''es'' by te voeg.Busbusse, mango-mango's, aartappel-aartappels, vulkane-vulkane,Dit is die selfstandige naamwoorde wat meervoud gevorm word deur ''es'' met die enkelvoud by te voeg.
3. Deur ''ies'' by te voeg.Hemel, vlieë, stede, hondjies,Die selfstandige naamwoorde word meervoud gemaak deur ''ies'' by te voeg met die enkelvoudsvorm wat die ''y'' aan die einde verwyder.
4. Deur ''ves'' by te voeg.Blare- blare, vrou- vrouens, lewens- lewens, Hier word die selfstandige naamwoorde meervoud gevorm deur ''ves'' by die enkelvoud te voeg, en ''f'' ''fe'' word verwyder.
5. Deur ''is'' na ''es'' te verander.Krisis- krisisse, tesis- tesisse, analise- ontledingsIn die woorde word die 'is'' verwyder, en ''es'' word bygevoeg om meervoudsgetalle te maak.
6. Deur ''aan'' na ''a'' te verander.Fenomen- verskynsels, kriterium- kriteriaHier word die enkelvoud selfstandige naamwoorde meervoud geraam deur ''a'' by te voeg en ''aan'' van die woorde te verwyder.
7. Deur agtervoegsels by die stamwoord te gebruik.Kind kinders,Hier word die agtervoegsel ''ren'' by die enkelvoud gevoeg om 'n meervoudsvorm te maak.
Voorbeelde van hoe om meervoude selfstandige naamwoorde te vorm

6. Watter selfstandige naamwoorde is altyd meervoud?

Ons het reeds geweet dat selfstandige naamwoorde beide as enkelvoud en meervoud aangetref word. Kom ons bespreek hier die selfstandige naamwoorde wat altyd meervoud is.

Sommige selfstandige naamwoorde, bv besittings, gehoor, klere, verdienste, goedere, persele, spaargeld, trappe, omgewing, skêr en sonbril word altyd as meervoudsgetalle gebruik. Hulle het geen enkelvoudige vorm nie.

Ons kan nie bogenoemde selfstandige naamwoorde as enkelvoudige getalle gebruik nie. Kom ons volg die sinne vir beter begrip.

voorbeeldVerduideliking
1. Die studente word gevra om omstreeks 7:XNUMX by die skoolterrein op te daagIn hierdie sin word die woord ''perseel'' as 'n meervoudsgetal gebruik. Dit het geen enkelvoudige vorm nie.
2. Ons moet mooi spaargeld vir die toekoms handhaaf.In hierdie voorbeeld word die woord ''spaargeld'' gebruik om na 'n meervoudsgetal te verwys. Ons kan nie hierdie selfstandige naamwoord as 'n enkelvoudige getal gebruik nie.
Voorbeelde van selfstandige naamwoorde wat altyd meervoud is

7. Meervoud selfstandige naamwoord voorbeelde:

Die selfstandige naamwoorde wat na meer as een verwys, is meervoud in getal. Kom ons kyk na die voorbeelde. 

Die volgende sinne beskryf die meervoude selfstandige naamwoorde wat baie interessant sal wees om te besef.

voorbeeldVerduideliking
1. Die pragtige meisies dans op die verhoog. In hierdie voorbeeld is die woord ''meisies'' 'n meervoudsselfstandige naamwoord. Dit verwys na meer as een meisie.
2. Die toeskouers klap hande van verrukking. In hierdie sin is die woord ''toeskouers'' in die meervoudsgetal. Ons vind dat die woord ''toeskouers'' meer as een persoon aandui.
3. Hierdie twee katte is swart van kleur.Dit is die sin waar die woord ''katte'' in die meervoudsgetal is omdat dit na meer as een kat verwys.
4. Daar is verskeie monumente in Kolkata.Hier is die woord ''monumente'' 'n meervoudige selfstandige naamwoord. Dit dui op meer as een monument.
5. Sommige sangers voer 'n pragtige program op die verhoog uit.In hierdie sin is die woord ''sangers'' 'n meervoudsselfstandige naamwoord. Dit is nie met hoofletters nie en verwys na meer as een sanger.
Voorbeelde van die meervoud selfstandige naamwoords

Gevolgtrekking

Hierdie artikel is 'n gedetailleerde bespreking oor die meervoud selfstandige naamwoord. Dit sal vir ons baie nuttig wees terwyl ons 'n sin opstel deur 'n meervoudsselfstandige naamwoord te gebruik.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings