Is gemaklike byvoeglike naamwoord of bywoord? 3 Feite wat jy moet weet


Baie soorte terme in die Engelse taal het talle grammatikale vorme en doeleindes. Kom ons ondersoek hierdie verskynsel van naderby.

Die woord "gemaklik" kan as 'n byvoeglike naamwoord of 'n bywoord beskou word, afhangende van die konteks, woordvorm of hoe dit in 'n stelling gebruik word.

Kom ons ondersoek hierdie onderwerp nou 'n bietjie dieper met behulp van 'n paar feite en voorbeelde.

Wanneer is "gemaklik" 'n byvoeglike naamwoord?

Soos voorheen genoem, is daar verskeie grammatikale vorme vir 'n woord soos "gemaklik". Kom ons ondersoek 'n enkele een van hulle.

"Gerieflik” word as 'n byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit 'n selfstandige naamwoord voorafgaan. Aangesien byvoeglike naamwoorde ook bepalers is, moet die byvoeglike naamwoord "gemaklik" gebruik word om 'n selfstandige naamwoord se kwaliteit of toestand te spesifiseer om as 'n byvoeglike naamwoord te kwalifiseer.

Kom ons kyk na 'n paar gevalle van hierdie onderwerp.

voorbeeldeverduidelikings
1. Dit was nie 'n baie gemaklik posisie om in te wees en tog het sy my in een geplaas.Die term 'gemaklik' word in hierdie konteks as 'n byvoeglike naamwoord gebruik aangesien dit voor 'n selfstandige naamwoord geplaas word en dit 'n leser help om meer oor daardie spesifieke selfstandige naamwoord te leer. Die byvoeglike naamwoord is voor die selfstandige naamwoord 'posisie' geplaas om dit in hierdie besonder gegewe voorbeeld te beskryf.
2. Hy is 'n uiters gemaklik persoon om rondom wat ek hoekom ek hom altyd ontmoet wanneer ek hierdie dorp besoek.Wanneer 'n woord soos 'gemaklik' soos dit in hierdie geval is, voor 'n selfstandige naamwoord ingevoer word, word dit outomaties as 'n byvoeglike naamwoord beskou aangesien dit die selfstandige naamwoord beskryf en verdere besonderhede verskaf. Die byvoeglike naamwoord is voor die selfstandige naamwoord 'persoon' geplaas om dit in hierdie spesifieke sin te beskryf.
Voorbeelde van 'gemaklik' as 'n byvoeglike naamwoord.

Is "gemaklik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "gemaklik" is een van talle variëteite wat in die Engelse taal gebruik word. Kom ons kyk daarna.

"Gemaklik" is 'n beskrywende adjektief omdat dit hoofsaaklik gebruik word om 'n bepaalde kwaliteit van die selfstandige naamwoorde wat dit voor geplaas word, te illustreer. Meer spesifiek gee dit die woord wat gebruik word voor 'n beskrywing van 'n spesifieke toestand van bestaan.

"Gemaklik" is meestal en spesifiek dien as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit uitbrei oor die selfstandige naamwoord wat dit bedoel is om te beskryf. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Dit is die mees gemaklik stoel waarin jy ooit sal sit, want dit is ons nuutste model en daar is niks anders soos dit in die mark nie.Die woord 'gemaklik' is klaarblyklik 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie omgewing, aangesien dit 'n beskrywende aspek gee aan die selfstandige naamwoord waarvoor dit gebruik is, wat meer inligting verskaf oor die toestand of toestand van so 'n selfstandige naamwoord. Die superlatiewe vorm van die byvoeglike naamwoord wat is, 'mees gemaklik' is gebruik voor die selfstandige naamwoord 'stoel'
2. My baba is gemaklik is nou en gelukkig nie so chagrijnig soos voorheen nie.Selfstandige naamwoorde kan beskryf word deur byvoeglike naamwoorde te gebruik sonder om dit altyd voor hulle te plaas. Die manier waarop die beskrywende byvoeglike naamwoord 'gemaklik' in hierdie spesifieke sin gebruik is, demonstreer dat hulle steeds as byvoeglike naamwoorde beskou word solank dit lyk of dit 'n direkte beskrywende rol speel in verwysing na 'n selfstandige naamwoord. Die byvoeglike naamwoord is gebruik om die selfstandige naamwoord 'baba' in hierdie spesifieke stelling te beskryf.
3. Dit is 'n meer gemaklik meer as daardie een, so ons moet hierheen skuif voordat dit te laat is.Dit word hier in hierdie sin gesien dat die term 'gemaklik' 'n beskrywende byvoeglike naamwoord genoem kan word omdat dit die selfstandige naamwoord gee wat dit voor gebruik is - 'n beskrywende element, wat ons ekstra inligting gee oor die toestand of scenario van genoemde selfstandige naamwoord. Die vergelykende vorm van die byvoeglike naamwoord wat 'gemakliker' is, is voor die selfstandige naamwoord 'kol' gebruik
4. Hierdie kafee is 'n gemaklik plek om in te wees aangesien dit so 'n oulike en gesellige atmosfeer het.Weereens, dit is duidelik dat die woord 'gemaklik' verpligtend is as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie spesifieke voorbeeld, aangesien dit die selfstandige naamwoord gee wat dit gebruik is voor 'n vorm van beskrywing, wat ons verdere inligting gee oor die situasie of omgewing van gesê selfstandige naamwoord. Die byvoeglike naamwoord is gebruik om die selfstandige naamwoord 'kafé' in hierdie spesifieke sin te beskryf.
5. My nefie is gemaklik solank hy sy videospeletjies en 'n paar versnaperinge voor hom het.Dit is nie altyd nodig om byvoeglike naamwoorde voor selfstandige naamwoorde te plaas om dit te beskryf nie. Hierdie spesifieke sin se gebruik van die beskrywende byvoeglike naamwoord 'gemaklik' wys dat byvoeglike naamwoorde steeds beskou word as woorde wat blykbaar 'n direkte beskrywende rol in verband met 'n selfstandige naamwoord het. Die byvoeglike naamwoord is gebruik om die selfstandige naamwoord 'neef' in hierdie spesifieke voorbeeld te beskryf.
Voorbeelde van 'gemaklik' as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "gemaklik" 'n bywoord?

Die woord "gemaklik" het 'n ander grammatikale vorm behalwe 'n byvoeglike naamwoord. Kom ons ondersoek wat dit kan wees.

"Gemaklik" word beskou as 'n bywoord slegs in sekere spesifieke kontekste en in sommige spesifieke vorme. Dit beteken dat die vorm van die woord "Gemaklik" dalk 'n bietjie gebuig moet word wanneer dit as 'n bywoord gebruik word.

Dit is 'n bywoord wanneer dit in die vorm "gemaklik" gebruik word. Die "-ly" aan die einde is nodig vir woorde soos hierdie om as bywoorde gebruik te word. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde hieroor.

voorbeeldeverduidelikings
1. in gemaklik onsself op die matrasse geplaas en die jogaklas begin wat direk na ons kantoorure plaasgevind het.Bywoorde is woorde wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig, soos gedemonstreer deur die feit dat die term 'gemaklik' in hierdie scenario eenvoudig as 'n bywoord dien as gevolg van sy bywoordelike vorm, wat is – 'gemaklik'. Die bywoord is voor die werkwoord 'plaas' gebruik.
2. Dit is die meeste gemaklik rustige plek waar ek nog ooit was en ek wil elke jaar terug hier wees.Die woord 'gemaklik' is 'n bywoord in hierdie spesifieke gebruik binne die frase aangesien dit 'n bywoordelike weergawe is van die basiswoord wat voorheen gebruik is. Die bywoord is voor die byvoeglike naamwoord 'serene' gebruik.
3. Sy gemaklik het al die vrae wat ons haar gevra het beantwoord sonder 'n greintjie vrees op haar gesig.As gevolg van die feit dat die term 'gemaklik' in hierdie situasie duidelik as 'n bywoord dien as gevolg van sy bywoordelike vorm wat – 'gemaklik' is. bywoorde is woorde wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig. Die bywoord is voor die werkwoord 'antwoord' gebruik.
4. Hulle gemaklik het hulle binne 'n kort tydjie op hul nuwe plek gevestig, terwyl almal gedink het hulle sal bekommerd wees oor hul verhuising en hul eie lekker tyd daarmee saamneem.Aangesien bywoorde woorde is wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig, funksioneer die woord 'gemaklik' in hierdie geval onmiskenbaar as 'n bywoord vanweë sy bywoordelike vorm wat – 'gemaklik' is. Die bywoord is voor die werkwoord 'vereffen' gebruik.
5. My oupa is die meeste gemaklik kalm persoon wat ek nog ooit geken het en ek wil graag eendag soos hy wees.Die term 'gemaklik', soos dit gebruik word, is 'n bywoordelike vorm van die basiswoord wat voorheen gebruik is, wat dit 'n bywoord in hierdie spesifieke gebruik binne die sin maak. Die bywoord is voor die byvoeglike naamwoord 'kalm' gebruik.
Voorbeelde van 'gemaklik' as 'n bywoord.

Gevolgtrekking

Daarom kan afgelei word dat die woord "gemaklik" maklik as beide 'n byvoeglike naamwoord kan dien wanneer dit in die toepaslike konteks gebruik word en as 'n bywoord wanneer dit in 'n spesifieke vorm gebruik word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings