Triplet vs Codon: 7 feite wat u moet weet!


Die term kodon word gebruik om na 'n mRNA-drieling te verwys. 'n Drieling is die term wat gebruik word om 'n groep van drie nukleotiedbasisse op DNA te beskryf. Kom ons praat oor hierdie twee.

Die drie nukleotiede vorm 'n "kodon“, wat een aminosuur in die polipeptiedketting aandui. Aan die ander kant word 'n enkele aminosuur bepaal deur die "drielingkode", wat uit drie nukleotiede bestaan.

Hieronder gaan ons 'n paar belangrike feite oor drieling en kodons in detail bespreek. Ons sal ook leer oor die term "genetiese kode", vorming van kodons, 'n paar voorbeelde van kodons, hoe om dit te lees of te identifiseer ensovoorts.

Wat is genetiese kodering?

Die genetiese kode word gedefinieer as die verband tussen die DNA-basisse volgorde wat A, C, G en T teenwoordig is in 'n geen en die ooreenstemmende proteïenvolgorde wat dit kodeer. Kom ons bespreek.

Genetiese kode is die kombinasie van reëls wat die lewende selle gebruik om inligting oor te dra wat binne die genetiese materiale gekodeer is, soos DNA, RNA-volgorde van nukleotied-drieling of kodons in die proteïene. Alle spesies deel 'n groot mate van genetiese ooreenkomste, wat in 'n tabel van 64 items aangegee word.

Nadat die geen binne-in die RNA gesinchroniseer is, word gevind dat die vier RNA-basisse die drieling verteenwoordig, dit wil sê, timien word deur die uracil vervang. Die molekules van DNA en RNA is die twee tale wat in die vorm van nukleotiede geskryf word. Kodons speel 'n belangrike rol waardeur hierdie twee tale in mekaar vertaal kan word.

Hoe word kodons gevorm?

'n Kodon word verwys na die volgorde van 3 nukleotiedbasisse teenwoordig in DNA- en RNA-stringe wat die komponent van genetiese kode is. Kom ons bespreek hoe kodons gevorm word. 

Kodons is baie soortgelyk aan die enkele aminosure. Die volgende maniere wys die vorming van kodons:

 • Die vorming van kodons of die stelsel van genetiese kodering is as gevolg van die verskillende belyning van die 4 basisse binne die DNA of RNA.
 • Volgens hierdie stelsel bestaan ​​'n kodon uit 3 basisse of letters.
 • Altesaam 64 verskillende kombinasies van DNA- of RNA-kodons bestaan.
 • 'n Drielingkodon word gevorm deur 'n kombinasie van drie nukleotiede met vier stikstofbasisse wat slegs met een aminosuur kodeer.
 • Daarom is die moontlike aantal aminosure wat gevorm word 4 x 4 x 4 = 64, terwyl daar natuurlik net 20 aminosure bestaan.
DNA- en RNA-kodons - Beeldkrediet: Wikipedia

Kan kodons beide DNA en RNA hê?

'n Kodon word gedefinieer as die volgorde van DNA of RNA met trinukleotied wat met 'n spesifieke aminosuur verbind. Kom ons bespreek of kodons beide DNA en RNA kan hê.

Elke kodon is 'n stel van drie basisse of letters wat uit beide DNA en RNA daarin bestaan. Hulle vorm altesaam die instruksies vir DNA of RNA. Aangesien DNA en RNA slegs uit vier nukleotiede daarin bestaan, sal daar dus moontlik 64 kodons wees.

DNA- en RNA-kodontabelle - Beeldkrediet: Wikipedia

Uit 64 kodons is 61 kodes vir aminosure, wat die boustene van proteïen verteenwoordig. DNS bevat vier nukleotiedbasisse, naamlik adenien (A), guanien (G), sitosien (C) en timien (T). Terwyl RNA bestaan ​​uit die nukleotiede soos adenien, guanien, sitosien en uracil (U).

Kodon voorbeeld

Uit die totale aantal 64 kodons, is daar 61 kodons wat aminosure verteenwoordig, en die ander drie word as die stopseine voorgestel. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van kodons.

Ongeag enige soort organisme, die kodes is dieselfde vir elke skepsel. Soms as gevolg van die moontlikheid dat meer as een kodon vir dieselfde aminosuur kodeer, word gesê dat die genetiese kode foutief of oortollig is, byvoorbeeld:

 • CGU sal kodeer vir arginien in diere sowel as in bakterieë, maar uitsonderings bestaan.
 • CGU dui op arginien in die geval van diere en ook vir bakterieë, maar soms kan uitsonderings bestaan.
 • Die kodon AUG kodeer of dui metionien aan wat optree as die inisieerkodon of die beginkodon van 'n proteïen. Dit is teenwoordig by die opkoms van elke mRNA.
 • Die aminosuur genaamd glutamien word aangedui deur die kodon CAG.
 • TAA word as die stopkodon aangedui.

Hoe om DNA-kodons te lees?

Kodons met drie basisse of letters wat in genetiese kode voorkom, kan op drie verskillende maniere gerangskik word. Hierdie maniere staan ​​bekend as Leesrame. Kom ons leer hoe om hulle te lees.

Volgens die genetiese kode kan met behulp van leesrame al die gene en die DNS-volgordes op drie (want daar is drie letters) verskillende maniere gelees word. Hierdie basisse of letters is - eerste letter, tweede letter en derde letter:

 • As gevolg van verskillende eienskappe van aminosure, sal elke enkele raam 'n spesifieke volgorde van verskeie aminosure vorm.
 • As ons 'n voorbeeld van die geen CGAGCCTCC neem, in die eerste raam of posisie, bestaan ​​dit uit die kodons- CGA, GCC, TCC.
 • As die lesing van die tweede raam of posisie geneem word, dan bestaan ​​dit uit kodons-GAG en CCT.
 • Nou, vir die derde raam of posisie, bestaan ​​dit uit kodons - AGC en CTC.
 • Vir die tweede en derde leesraamwerk sluit hulle net twee volle kodons in aangesien die kode as drielingkodons vir elke raam verwerk word.
 • Uit die totale rame wat gelees kan word, is daar eintlik net een korrekte raam wat die volgorde van proteïen produseer. Die ander twee rame is die verkeerde.
 • Normaalweg in die selle word die werklike of die korrekte raam waarin die volgorde van proteïen vertaal word aangedui deur die Start-kodons en eindig met die Stop-kodons.
Die drie letters of basisse (eerste, tweede en derde) van kodontabel wat 20 aminosure opeenvolgens- Beeldkrediet: Wikipedia

Hoe om DNA na mRNA te kodeer?

Die vertaalproses vind plaas wanneer die instruksies van dekodering om proteïene te produseer plaasvind. Kom ons bespreek hoe DNA na mRNA gekodeer word.

Uitdrukking van 'n geen verwys na die produksie van proteïen wat daarmee ooreenstem. Dit is 'n twee-stap proses wat transkripsie en vertaling insluit. Die proses word deur hierdie twee belangrike stappe uitgevoer:

 • In die aanvanklike stap word die instruksie in DNS na die molekule van boodskapper-RNA (mRNA) oorgedra deur die proses bekend as transkripsie.
 • Terwyl transkripsie plaasvind, dien die DNA in 'n geen as 'n templaat vir komplementêre basisparing.
 • RNA-polimerase II is 'n soort ensiem wat help om die molekule van pre-RNA te kataliseer wat in die volwasse mRNA omgeskakel word.
 • Die mRNA wat gevorm word, is die duplikaat van die geen wat enkelstrengig is. Dit moet dan in die proteïenmolekule vertaal word.
 • In die tweede belangrike stap van geenuitdrukking, dit wil sê tydens die proses van vertaling, word die mRNA "gelees" soos deur die genetiese kode gestel, wat die volgorde van DNS kombineer of koppel aan die volgorde van aminosuurkettings in die proteïene.
 • Van die totale kodons van 64 is daar slegs 3 kodons wat nie deelneem aan kodering vir enige aminosure nie en dus die translasieprosedure beëindig.
Genetiese kode (transkripsie en vertaling) - Beeldkrediet: Wikipedia

Waaraan is kodons geheg?

'n Enkele kodon staan ​​vir 'n aminosuur, terwyl die kodonvolgorde die inligting gee oor die aminosure wat in proteïen voorkom. Kom ons kyk waaraan kodons gebind is.

Elke kodon is oor die algemeen aan 'n bepaalde geheg aminosuur. Sommige spesifieke aminosure word deur die drielingkodons gekodeer. Oor die algemeen, vir die 20 aminosure wat in die natuur teenwoordig is, is daar 64 drielingkodons om hulle te kodeer.

'n Reeks kodons in 'n deel van 'n boodskapper-RNA (mRNA)-molekule wat ooreenstem met 'n enkele aminosuur- Beeldkrediet: Wikipedia

Die proteïen wat geproduseer moet word, is die resultaat van die spesifieke volgorde van aminosure. Tydens die translasieproses word die aminosure heeltemal gekombineer om 'n totale aantal proteïene te produseer.

Gevolgtrekking

Individueel kodeer kodon slegs enkele aminosuur, talle aminosure is rondom veelvoud van kodons omdat daar 64 denkbare groeperings van basisse van DNA is.

Milanckona Das

Hallo, ek is Milanckona Das en volg my M. Tech in Biotegnologie van Heritage Institute of Technology. Ek het 'n unieke passie vir die navorsingsveld. Ek werk in Lambdageeks as 'n vakkenner in biotegnologie. LinkedIn profiel skakel- https://www.linkedin.com/in/milanckona-das-9368981ab

Onlangse plasings