Is duidelike byvoeglike naamwoord of bywoord of werkwoord? 5 feite wat u moet weet


Baie soorte terme in die Engelse taal het talle grammatikale vorme en doeleindes. Kom ons ondersoek hierdie verskynsel van naderby.

Die woord "duidelik" kan as 'n byvoeglike naamwoord, werkwoord of 'n bywoord beskou word, afhangende van die konteks, woordvorm of hoe dit in 'n stelling gebruik word.

Kom ons delf nou 'n bietjie dieper in hierdie onderwerp met behulp van 'n paar feite en voorbeelde.

Wanneer is "duidelik" 'n byvoeglike naamwoord?

Soos voorheen genoem, is daar verskeie grammatikale vorme vir 'n woord soos "duidelik". Kom ons ondersoek 'n enkele een van hulle.

"Duidelik" word as 'n byvoeglike naamwoord beskou wanneer dit 'n selfstandige naamwoord voorafgaan. Aangesien byvoeglike naamwoorde ook bepalers is, moet die byvoeglike naamwoord "duidelik" gebruik word om 'n naamwoord se kwaliteit of toestand te spesifiseer om as 'n byvoeglike naamwoord te kwalifiseer.

Kom ons kyk na 'n paar gevalle van die woord 'duidelik' wat hieronder as 'n byvoeglike naamwoord gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
1. Ek hoop elke werknemer in hierdie maatskappy het 'n duidelik begrip van wat hul werk behels gebaseer op hul spesifieke posisies.Wanneer 'n woord soos 'duidelik' soos dit in hierdie geval is, voor 'n selfstandige naamwoord ingevoer word, word dit outomaties as 'n byvoeglike naamwoord beskou aangesien dit die genoemde selfstandige naamwoord beskryf en verskaf. Die byvoeglike naamwoord 'duidelik' is gebruik om die selfstandige naamwoord 'verstaan' te beskryf.
2. Die onderwyser het aan die studente 'n bondige en duidelik verduideliking van die hoofstukke.Die woord 'duidelik' dien as 'n byvoeglike naamwoord in hierdie konteks aangesien dit voor 'n selfstandige naamwoord geplaas word en die leser help om meer oor daardie selfstandige naamwoord te leer. Die byvoeglike naamwoord 'duidelik' is gebruik om die selfstandige naamwoord 'verduideliking' te beskryf.
Voorbeelde van 'duidelik' as 'n byvoeglike naamwoord.

Is "duidelik" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Die byvoeglike naamwoord "duidelik" is een van talle variëteite wat in die Engelse taal gebruik word. Kom ons kyk daarna.

"Duidelik" is 'n beskrywende adjektief omdat dit hoofsaaklik gebruik word om 'n bepaalde kwaliteit van die selfstandige naamwoorde wat dit voor geplaas word, te illustreer. Meer spesifiek gee dit die woord wat gebruik word voor 'n beskrywing van 'n spesifieke toestand van bestaan.

"Duidelik" dien meestal en spesifiek as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord wanneer dit uitbrei oor die selfstandige naamwoord wat dit bedoel is om te beskryf. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde.

voorbeeldeverduidelikings
1. Hierdie spieël is so duidelik dat mens dalk reg daardeur kan loop!Byvoeglike naamwoorde hoef nie altyd voor selfstandige naamwoorde te verskyn om dit te beskryf nie. Die manier waarop die beskrywende byvoeglike naamwoord 'duidelik' in hierdie spesifieke stelling gebruik is, toon dat hulle steeds as byvoeglike naamwoorde beskou word solank dit blyk dat dit 'n direkte rol van beskrywing het met verwysing na 'n selfstandige naamwoord. Die byvoeglike naamwoord 'duidelik' is gebruik om die selfstandige naamwoord 'spieël' te beskryf.
2. Dit was die duidelikste voorbeeld van wat enigeen van ons nooit moet doen tydens 'n situasie soos hierdie nie.Die woord 'duidelikste' is natuurlik 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie situasie aangesien dit 'n aspek van beskrywing gee aan die selfstandige naamwoord waarvoor dit gebruik is, wat ons meer inligting gee oor die toestand of toestand van die spesifieke selfstandige naamwoord. Die superlatiewe vorm van die byvoeglike naamwoord 'duidelik' is gebruik om die selfstandige naamwoord 'voorbeeld' te beskryf.
3. Die idee wat jy gegee het is duideliker as voorheen, maar die uitvoering daarvan is steeds nie so dit sal wonderlik wees as jy ons 'n bietjie help.Selfstandige naamwoorde kan beskryf word deur byvoeglike naamwoorde te gebruik sonder om dit altyd voor hulle te plaas. Die manier waarop die beskrywende byvoeglike naamwoord 'duideliker' in hierdie spesifieke sin gebruik is, demonstreer dat hulle steeds as byvoeglike naamwoorde beskou word solank dit blykbaar 'n direkte beskrywende rol in verwysing na 'n selfstandige naamwoord het. Die vergelykende vorm van die byvoeglike naamwoord 'duidelik' is gebruik om selfstandige naamwoord 'idee' te beskryf.
4. Gee my asseblief 'n duideliker glas sodat ek my koffie kan sien terwyl ek dit maak en aanhou om dit aan te pas op grond van die perfekte kleur.Dit word hier in hierdie sin gesien dat die term 'duideliker' 'n beskrywende byvoeglike naamwoord genoem kan word omdat dit die selfstandige naamwoord gee wat dit voor gebruik is - 'n beskrywende element, wat ons ekstra inligting gee oor die toestand of scenario van genoemde selfstandige naamwoord. Die vergelykende vorm van die byvoeglike naamwoord 'duidelik' is voor die selfstandige naamwoord 'glas' gebruik.
5. Dit is so 'n helder, sonnige, en duidelik dag daar buite vandag dat ons almal besluit het om saam te gaan stap.Weereens, dit is nogal onmiskenbaar dat die woord 'duidelik' as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord in hierdie spesifieke voorbeeld toegee, aangesien dit die selfstandige naamwoord gee wat dit gebruik is voor 'n tipe beskrywing, wat ons addisionele inligting gee oor die toestand of agtergrond van gesê selfstandige naamwoord. Die byvoeglike naamwoord 'duidelik' is voor die selfstandige naamwoord 'dag' gebruik.
Voorbeelde van 'duidelik' as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord.

Is "duidelik" 'n bywoord?

Die woord "duidelik" het 'n ander grammatikale vorm behalwe 'n byvoeglike naamwoord. Kom ons ondersoek wat dit kan wees.

"Duidelik" word beskou as 'n bywoord slegs in sekere spesifieke kontekste en in sommige spesifieke vorme. Dit beteken dat die vorm van die woord "duidelik" dalk 'n bietjie gebuig moet word wanneer dit as 'n bywoord gebruik word.

"Duidelik" is 'n bywoord wanneer dit in die vorm "duidelik" gebruik word. Die "-ly" aan die einde is nodig vir woorde soos hierdie om as bywoorde gebruik te word. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde hieroor.

voorbeeldeverduidelikings
1. Dit is 'n duidelik pragtige vaas geskenk aan ons deur die nuwe moedermaatskappy.Die woord 'duidelik' is 'n bywoord in hierdie spesifieke gebruik binne die frase aangesien dit 'n bywoordelike weergawe is van die basiswoord wat voorheen gebruik is. Die bywoord is in hierdie geval voor die byvoeglike naamwoord 'mooi' gebruik.
2. Dit is duidelik 'n werk gedoen deur die beste persoon in hierdie span, so almal sit hande bymekaar vir me. Tina!Die term 'duidelik' dien in hierdie situasie duidelik as 'n bywoord vanweë sy bywoordelike vorm wat – 'duidelik' is. Bywoorde is woorde wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig. Die bywoord is in hierdie geval voor die selfstandige naamwoord ''n werk' gebruik.
3. Dit is duidelik dat, nie een van ons wil hier wees nie aangesien dit vandag 'n vakansiedag is, so laat ons gou maak en ons werk vroeg klaarmaak sodat ons huis toe kan gaan.Aangesien bywoorde woorde is wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig, funksioneer die woord 'duidelik' in hierdie geval onmiskenbaar as 'n bywoord vanweë sy bywoordelike vorm wat – 'duidelik' is. Die bywoord, in hierdie geval, is as 'n selfstandige entiteit gebruik.
4. Sy is duidelik baie besig aangesien sy 'n toets op hande het en nou al amper drie jaar daarvoor voorberei.Die term 'duidelik', soos hier gebruik, is 'n bywoordelike vorm van die basiswoord wat voorheen gebruik is, wat dit 'n bywoord in hierdie spesifieke gebruik binne die sin maak. Die bywoord is in hierdie geval voor 'n ander bywoord 'baie' gebruik.
5. Sy duidelik het meer tyd nodig om haar opdrag te voltooi, so toon asseblief 'n bietjie genade en gee haar 'n uitstel.Bywoorde is woorde wat byvoeglike naamwoorde, werkwoorde en ander bywoorde verder wysig, soos gedemonstreer deur die feit dat die term ” in hierdie scenario duidelik as 'n bywoord dien as gevolg van sy bywoordelike vorm, wat – 'duidelik' is. Die bywoord is in hierdie geval voor die werkwoord 'nodig' gebruik.
Voorbeelde van 'duidelik' as 'n bywoord.

Is "duidelik" 'n werkwoord?

Soos hierbo verduidelik, kan terme soos "duidelik" verskeie grammatikale vorme hê of nie. Kom ons kyk na nog een.

"Duidelik" is 'n werkwoord wanneer dit in 'n spesifieke wyse en konteks in diens geneem word. Hierdie term moet gebruik word om 'n aktiwiteit aan te dui wat deur die voorwerp of onderwerp van 'n sin uitgevoer word om as 'n werkwoord geklassifiseer te word.

Dit is 'n werkwoord wanneer dit as 'n doenwoord gebruik word, wat beteken dat dit 'n handeling beskryf wat plaasvind. Kom ons ondersoek 'n paar gevalle van hierdie woord wat as 'n werkwoord gebruik word.

voorbeeldeverduidelikings
1. Almal help ons asseblief duidelik by die tafel uit sodra aandete verby is.Soos 'n mens kan sien, is die woord 'duidelik' gebruik as 'n aksiewoord eerder as 'n beskrywende woord, wat dit in hierdie geval gepas 'n werkwoord weergee. Die teenwoordige tyd 'duidelik' van die werkwoord 'verduidelik' is in hierdie spesifieke sin gebruik.
2. Die bankteller skoongemaak my tjek in een slag en dit was voor dit al weke lank vas!Die woord 'duidelik' kan op sigself as 'n werkwoord gebruik word wanneer dit binne die regte konteks gebruik word, dit wil sê as 'n woord wat aksie beklemtoon en nie beskrywing nie, soos in hierdie sin die geval is. Die verlede tyd 'skoongemaak' van die werkwoord 'vee' is in hierdie spesifieke sin gebruik.
3. Die verkeerspolisie was skoonmaak die strate van te veel voertuie wat op 'n kruispad van mekaar was.Soos 'n mens kan sien, is die woord 'duidelik' gebruik as 'n aksiewoord eerder as 'n beskrywende woord, wat dit korrek 'n werkwoord in hierdie konteks maak. Die verlede aaneenlopende tyd 'was opklaar' van die werkwoord 'verhelder' is in hierdie spesifieke sin gebruik.
4. in sal duidelik hierdie probleem met haar sodra sy terug is en ons hoop sy is nie ontsteld met ons nie.Wanneer dit in die toepaslike konteks gebruik word, dit wil sê as 'n woord wat aksie eerder as beskrywing beklemtoon, soos dit in hierdie reël is, kan die woord 'duidelik' op sigself as 'n werkwoord gebruik word. Die toekomende tyd 'sal opklaar' van die werkwoord 'verhelder' is in hierdie spesifieke sin gebruik.
5. Die mense skoongemaak spasie uit om die beseerde man deur die groot skare te laat gaan.Weereens, deur aksie eerder as beskrywing te beklemtoon, is die woord 'duidelik' in 'n werkwoord verander. Die verlede tyd 'skoongemaak' van die werkwoord 'vee' is in hierdie spesifieke sin gebruik.
Voorbeelde van 'duidelik' as 'n bywoord.

Gevolgtrekking

Daarom kan afgelei word dat die woord "duidelik" maklik as 'n byvoeglike naamwoord en 'n werkwoord kan dien wanneer dit in die toepaslike konteks gebruik word en ook 'n bywoord wanneer dit in 'n spesifieke vorm gebruik word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings