Is skoon byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord, werkwoord of bywoord? 5 Nuttige feite


Die woord "skoon" is een van die mees gebruikte veeldoelige woorde in die Engelse taal. Kom ons kyk na die rolle wat die woord "skoon" gaan speel.

Die woord "skoon" kan die rol speel van vier tipes woordsoorte. Daardie vier rolle is "byvoeglike naamwoord", "selfstandige naamwoord", "werkwoord" en "bywoord." Vir duidelike begrip, moet ons probeer om die gebruik van die woord "skoon" in 'n sin te vermy om twee of meer tipes van dele van spraak.

Nou gaan ons deur verskeie verduidelikings gaan wat kennis sal verskaf aangaande die gebruik van "skoon" as 'n "byvoeglike naamwoord", 'n "selfstandige naamwoord", 'n "werkwoord" en 'n "bywoord."

Wanneer is "skoon" 'n byvoeglike naamwoord?

Byvoeglike naamwoorde is die belangrikste woorde om inligting oor 'n selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent te hê. Kom ons kyk wanneer die woord "skoon" die rol van 'n byvoeglike naamwoord vervul.

Die woord "skoon" kan 'n byvoeglike naamwoord wees wanneer dit na sekere aspekte van 'n sin verwys. Nou gaan ons deur die aspekte gaan waardeur die woord "skoon" moet gaan om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.

Aspekte om "skoon" 'n byvoeglike naamwoord te noemvoorbeeldVerduideliking
1. Enige "enkelvoud selfstandige naamwoord" moet gewysig of beskryf word deur die woord "skoon" om die woord "skoon" as 'n "byvoeglike naamwoord" te merk.Jy moet 'n skoon verstand hê om studente met spesiale vermoëns te onderrig.Ons kan die woord "skoon" as 'n byvoeglike naamwoord merk omdat dit gebruik word om na die enkelvoud selfstandige naamwoord "verstand" te verwys om die betekenis "sonder enige negatiewe gedagtes" uit te beeld.
2. Enige "meervoud selfstandige naamwoord" moet gewysig of beskryf word deur die woord "skoon" om die woord "skoon" as 'n "byvoeglike naamwoord" te merk.Julle moet almal skoon verstand hê om studente met spesiale vermoëns te onderrig.Ons kan die woord "skoon" as 'n byvoeglike naamwoord merk omdat dit in gebruik is om na die meervoudsselfstandige naamwoord "verstande" te verwys om die betekenis "sonder enige negatiewe gedagtes" uit te beeld.
3. Enige “singuliere voornaamwoord” moet gewysig of beskryf word deur die woord “skoon” om die woord “skoon” as 'n “byvoeglike naamwoord” te merk.Jy moet die regte verstand hê om studente met spesiale vermoëns te onderrig, en dit moet skoon wees.Ons kan die woord "skoon" as 'n byvoeglike naamwoord merk omdat dit in gebruik is om te verwys na die enkelvoudige voornaamwoord "dit", wat na die selfstandige naamwoord "verstand" verwys.
4. Enige "meervoude voornaamwoord" moet gewysig of beskryf word deur die woord "skoon" om die woord "skoon" as 'n "byvoeglike naamwoord" te merk.Ek het drie sakdoeke in die voetspoor van ons gebou gekry, en hulle is skoon.Ons kan die woord "skoon" as 'n byvoeglike naamwoord merk omdat dit in gebruik is om te verwys na die meervoudige voornaamwoord "hulle", wat na die selfstandige naamwoord "sakdoeke" verwys.
5. Die woord "skoon" kan gebruik word om ooreenkomste tussen twee soorte selfstandige naamwoorde, voornaamwoorde of selfstandige naamwoordekwivalente aan te toon.Jou kopieboeke is so skoon soos myne, aangesien albei van ons nie ons huiswerk voltooi het nie.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om ooreenkoms tussen twee witskrifte te toon.
6. Die woord "skoon" kan gebruik word om 'n vergelyking tussen naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent aan te toon.Die skooldrag van Mina is skoner as die skooldrag van Renu.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om 'n vergelyking tussen die skooldrag van Mina en die skooldrag van Renu te toon.
7. Die woord "skoon" kan gebruik word om die meerderwaardigheid van 'n selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent aan te toon.Mina se skooldrag is die skoonste onder al die klasleerlinge.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word vir die meerderwaardigheid van die selfstandige naamwoord "skooldrag van Mina". Die agtervoegsel "est" is bygevoeg om die vorm beter te maak.
Aspekte om "skoon" 'n byvoeglike naamwoord te noem

Is "skoon" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Beskrywende byvoeglike naamwoorde is daardie byvoeglike naamwoorde wat enige kwaliteit of toestand van 'n selfstandige naamwoord beskryf, hetsy naamwoord ekwivalent of voornaamwoord. Kom ons kyk of die woord "skoon" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord is of nie.

Die woord "skoon" kan beslis as 'n "beskrywende byvoeglike naamwoord" gemerk word in daardie sinne waar dit gebruik word om besonderhede oor 'n spesifieke selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent te verskaf.

Wanneer kan ons "skoon" as 'n "beskrywende byvoeglike naamwoord" gebruik?

Ons kan die woord "skoon" as 'n beskrywende byvoeglike naamwoord gebruik om enige van die onderstaande doeleindes te dien.

Gebruik van die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon"voorbeeldVerduideliking
1. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om die betekenis "vry van enige tipe vuil of besoedeling" oor te dra.Jy moet vir my 'n skoon draboks gee, want ek gaan my middagete daarop neem.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "dra boks" te beskryf om die betekenis "vry van vuil" uit te beeld.
2. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om 'n voorwerp te beskryf wat "nog nie gebruik word nie."Gee asseblief vir my 'n skoon sneespapier om my hand af te droog.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word, aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "tissue paper" te beskryf om die betekenis "steeds nie gebruik nie" uit te beeld.
3. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om 'n dokument te beskryf wat "geen fout" in het nie.Jy kan my nie 'n boete hef nie, want my rybewys is skoon van enige oortredings.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "rybewys" te beskryf om die betekenis "geen skuld" daarin uit te beeld.
4. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om die betekenis "maklik en eenvoudig" uit te beeld.Jou prosa is die beste van almal, aangesien jou prosa skoon is.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "prosa" te beskryf om die betekenis "eenvoudig" uit te beeld.
5. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om "goeie sedes" te sê.Ek hou daarvan om tyd saam met jou deur te bring aangesien jou skoon toespraak my help om myself te motiveer.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "spraak" te beskryf om die betekenis "goeie sedelikheid" uit te beeld.
6. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om 'n dokument of voorwerp aan te bied wat geen slegte opmerkings daaroor het nie.    Hersien asseblief my skoon verslag oor my finale opdrag, Moeder.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "verslag van finale opdrag" te beskryf om die betekenis "vry van enige tipe slegte opmerking" uit te beeld.
7. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om te sê "sonder enige kwaal of pyn."Jy hoef nie enige salf op jou skoon wond aan te smeer nie.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "wond" te beskryf om die betekenis "sonder enige pyn" uit te beeld.
8. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om 'n persoon te beskryf wat geestelik en fisies rein is.Slegs skoon mense word toegelaat om die kos te kom bedien.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "persoon" te beskryf om die betekenis "fisies en geestelik rein" uit te beeld.
9. Die beskrywende byvoeglike naamwoord “skoon” kan gebruik word om die betekenis “presies en kompak” van enige literêre werk uit te beeld.Ons moet skoon boeke kies vir die studente se Engelse letterkunde in graad ses.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word, aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "studente se Engelse literatuur van graad sesde" te beskryf om die betekenis "kompak" uit te beeld.
10. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om die betekenis "nie betrokke by" oor te dra nie.Jy kan my vertrou om die taak te voltooi, want ek is skoon van alle verslawings.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word, aangesien dit gebruik word om die voornaamwoord "ek" te beskryf om die betekenis "nie betrokke by" uit te beeld nie.
11. Die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon" kan gebruik word om die betekenis "vakant" van 'n stoortoestel uit te beeld.Ek wil 'n skoon rekenaar hê aangesien ek my persoonlike data daarop moet stoor.Die woord "skoon" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord gemerk word, aangesien dit gebruik word om die selfstandige naamwoord "rekenaar" te beskryf om die betekenis "vakant" uit te beeld.
Gebruik van die beskrywende byvoeglike naamwoord "skoon"

Is "skoon" 'n selfstandige naamwoord?

'n Woord moet 'n "benoemende entiteit" wees om 'n genoem te word "selfstandige naamwoord". Kom ons kyk of die woord "skoon" die rol van 'n selfstandige naamwoord kan vertolk of nie.

Die woord "skoon" speel soms die rol van 'n selfstandige naamwoord in 'n sin waar dit enige naam vervang. Die gebruik van die woord "skoon" as 'n "selfstandige naamwoord" is van toepassing in Britse Engels, hoewel dit nie algemeen in Amerikaanse Engels is nie.

Voorbeeld: Kom ons gee 'n goeie skoonmaak aan ons voorvader se huis.

Verduideliking:

Die woord "skoon" kan in hierdie sin 'n "selfstandige naamwoord" genoem word, aangesien dit as 'n "skoonmaakhandeling" gebruik word.

Is "skoon" 'n werkwoord?

Alle soorte selfstandige naamwoorde het drie tot vier tipes vormingsverandering volgens die tyd en persoon van die sin. Kom ons kyk of die woord "skoon" as 'n werkwoord gebruik kan word of nie.

Die woord "skoon" kan beslis as 'n "werkwoord" gemerk word as dit as 'n "aktiwiteit" gebruik word om die betekenis "verwyder die vuil" of "vee die stof" in 'n spesifieke sin uit te beeld.

Watter tipe werkwoord "skoon" is?

Die werkwoord "skoon" behoort tot die groep van "oorgangswerkwoorde" in die dele van spraak. Dit kan ook 'n "aksiewerkwoord" genoem word. Daar is vyf vorme van die werkwoord "skoon" volgens die persoon en tyd van die sin.

Vorme van die werkwoord "skoon"voorbeeldVerduideliking
1. Die vorm "skoon" kan gebruik word as die "teenwoordige" vorm van die werkwoord "skoon"Ek hou daarvan om my studeerkamer skoon te maak wanneer ek met vakansie van die koshuis af huis toe kom.Die werkwoordvorm "skoon" word gebruik om 'n "eenvoudige teenwoordige tyd" aan te bied.
2. Ons gebruik die werkwoordvorm “skoonmaak” in 'n eenvoudige teenwoordige tyd met 'n derdepersoon enkelvoud getal.Renu maak die kombuis skoon selfs nadat sy net tee vir almal voorberei het.Die bykomende "s" is by die stamvorm van die werkwoord "skoon" gevoeg, aangesien die onderwerp van die sin 'n derdepersoon enkelvoud getal is.
3. Die vorm "skoonmaak" kan gebruik word as die "teenwoordige kontinue" vorm van die werkwoord "skoon".Renu maak die kombuis skoon terwyl sy swart tee vir almal voorberei het.Die bykomende "ing" is bygevoeg by die stamvorm van die werkwoord "skoon" aangesien die sin in die "teenwoordige aaneenlopende tyd" is.
4. Die vorm "skoongemaak" kan gebruik word as 'n "verlede" vorm van die werkwoord "skoon"Renu het die kombuis skoongemaak nadat hy swart tee vir almal bedien het.Die bykomende "ed" is bygevoeg vanaf die stamvorm van die werkwoord "skoon" tot die huidige "verlede vorm" van die werkwoord "skoon".
5. Die vorm "skoongemaak" kan gebruik word as 'n "verlede deelwoord"-vorm van die werkwoord "skoon".Die kombuis gaan deur Renu skoongemaak word na die voorbereiding van die swart tee vir almal.Die bykomende "ed" is by die stamvorm van die werkwoord "skoon" gevoeg om die "verlede deelwoordvorm" van die werkwoord "skoon" aan te bied.
Vorme van die werkwoord "skoon"

Wanneer kan ons "skoon" as 'n "werkwoord" gebruik?

Ons kan die woord "skoon" as 'n oorganklike aksiewerkwoord gebruik wanneer ons die betekenis wil uitbeeld "om die vuil skoon te maak" of "om stof skoon te maak". Die woord "skoon" kan slegs een enkele bogenoemde betekenis as 'n "werkwoord" uitbeeld.

Voorbeeld: Ek het besluit om die hele huis skoon te maak met die hulp van 'n paar professionele persone voor my suster se huwelik.

Verduideliking:

Die woord "skoon" kan beslis as 'n "werkwoord" gemerk word, aangesien dit gebruik word om die aktiwiteit "verwydering van die vuil" uit die huis deur sommige professionele persone te merk. Ons het die werkwoord "skoon" in sy stamvorm gehou omdat die sin in die teenwoordige volmaakte tyd is en daar 'n oneindige "om" voor die werkwoord "skoon" in die voorbeeld is.

Is "skoon" 'n bywoord?

Ons het reeds die rol van die woord "skoon" as 'n byvoeglike naamwoord en selfstandige naamwoord gesien. Kom ons kyk nou of die woord "skoon" die rol van 'n "bywoord" kan speel of nie.

Die woord "skoon" kan beslis 'n "bywoord" genoem word in situasies waar dit gebruik kan word om enige werkwoord, bywoord of byvoeglike naamwoord te verander. Daar is 'n paar spesifieke doeleindes wat met behulp van die bywoord "skoon" gedien kan word.

Wanneer kan ons "skoon" as 'n bywoord gebruik?

Nou sal ons leer oor die situasies waar ons die woord "skoon" as 'n bywoord kan gebruik.

Situasies waar om die bywoord "skoon" te gebruikvoorbeeldVerduideliking
1. Om te beklemtoon dat 'n mens se werk "heeltemal klaar" isRom skep 'n skoon snit op die diamant met die glas.Die woord "skoon" kan beslis as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die werkwoord "sny" verander om die betekenis "heeltemal klaar" uit te beeld.
2. Om 'n "skoon manier" te merkRenu hou nie net daarvan om goed te kook nie, maar hou ook daarvan om 'n skoon bediening van die kos aan die gaste te doen. Die woord "skoon" kan beslis as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die werkwoord "bedien die kos" verander om die betekenis "skoon manier" uit te beeld.
3. Om "vuil heeltemal te verwyder" Ek versoek jou om my klere skoon te was.Die woord "skoon" kan beslis as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die werkwoord "was die klere" verander om die betekenis "om die vuilheid heeltemal te verwyder" uit te beeld.
4. Om enige "inhoud" of "kos duidelik" te eet Sandip hou daarvan om 'n skoon aandete te eet na die uitputting van 'n volle dag se kantoorwerk.Die woord "skoon" kan beslis as 'n "bywoord" gemerk word, aangesien dit die byvoeglike naamwoord "aandete" wysig om die betekenis uit te beeld "om enige inhoud of kos duidelik te eet".
Situasies waar om die bywoord "skoon" te gebruik

Afsluiting-

Ons kan ook die woord "skoon" as 'n "frasewerkwoord" gebruik. Ons moet 'n paar voorsetsels na die woord "skoon" byvoeg om dit as 'n frasewerkwoord te gebruik. Sommige van die bekendste frasewerkwoorde wat met "skoon" geraam is, is "skoonmaak", "skoonmaak van", "skoonmaak", "skoonmaak" en "skoonmaak".

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings