Is chemiese verandering omkeerbaar: gedetailleerde ontleding


"Is chemiese verandering omkeerbaar?" – Hierdie vraag is al talle kere gevra en het mense laat kopkrap.

Die chemiese verandering is soms omkeerbaar. Ja, jy het dit reg gelees! Wel, 'n chemiese verandering is gewoonlik 'n onomkeerbare proses, maar die skoonheid van chemie is dat dit uitsonderings het, net soos hierdie een.

Die omkeerbare chemiese reaksie het die vermoë om op beide maniere te vorder, wat eenvoudig beteken om vorentoe sowel as agtertoe te beweeg. Maar hierdie proses vind slegs plaas tot dinamiese ewewig bereik word. Ewewig, in hierdie geval, word bereik wanneer twee reaksies, wat op teenoorgestelde maniere plaasvind, op dieselfde tyd en teen dieselfde tempo plaasvind.

Wat is 'n omkeerbare proses?

Reaksies wat nie tot die absolute voltooiing bereik nie, is omkeerbaar.

'n Omkeerbare proses of reaksie is 'n reaksie waarin reaktante in produkte omgeskakel word en produkte gelyktydig in reaktante omgeskakel word.

Soms kan die aantal reaktante wat teruggeskakel word van produkte verskil van die oorspronklike hoeveelheid reaktante.

Gee 'n paar voor- en nadele van 'n omkeerbare chemiese reaksie.

voordeleDisadvantages
Omkeerbare chemiese reaksies of in die algemeen, elke chemiese reaksie help ons om die eienskappe van materie te verstaan ​​en om nuwe tegnologieë of nuwe produkte te ontwikkel.Soms kan die geproduseerde uitkoms skadelik wees vir die omgewing sowel as vir die ander lewensvorme op aarde (soos mense, diere, plante, seelewe, ens.).
Verhoogde reaksietempo's.Hulle kos meer in terme van beide, geld en tyd.
Verbeterde kwaliteit van die produk.Eindige toepassings.
Minder aanvanklike belegging.Vereiste van komplekse bewerkings wanneer die reaksie wil omkeer.
Eenvoudige reaktant tot 'n produkmengsel.Nogal 'n tyd, komplekse produk na reaktante omskakeling.
Fyner produkkwaliteit.Aansienlike eksperimentele ontwikkeling is nodig.
Verbeterde katalisator lewe.Slegs 'n paar reaksies kan omgekeer word in vergelyking met meer aantal onomkeerbare reaksies.

Lees meer oor Hoe chemiese verandering plaasvind

Gee een voorbeeld van omkeerbare chemiese verandering.

Die reaksie van ammoniak en waterstofchloried is een so voorbeeld van omkeerbare chemiese verandering.

Ammoniumchloried, 'n mengsel van ammoniak en waterstofchloried, wat 'n wit vaste stof is. Wanneer waterstofchloried en ammoniak by kamertemperatuur gemeng word, dit wil sê, 25°C, vorm hulle ammoniumchloried.

Dit breek weer af in ammoniak en waterstofchloried wanneer dit verhit word.

Wanneer 'n omkeerbare chemiese reaksie plaasvind, sal 'n deel van die reaksie wat in een rigting beweeg altyd eksotermies wees, en die reaksie wat in 'n ander rigting oppad is, sal altyd endotermies wees.

Onthou, die reaksie van links na regs hoef nie eksotermies te wees nie, en die reaksie van regs na links hoef nie endotermies te wees nie. Dit kan op watter manier ook al moontlik plaasvind.

Wat moet die ewewigsposisie wees vir 'n omkeerbare reaksie?

Die ewewig van 'n omkeerbare chemiese reaksie word deur verskeie faktore beïnvloed.

Die reaksie is in ewewig wanneer die konsentrasie van reaktante en produkte is gelyk.

Mens kan die ewewig van 'n omkeerbare chemiese reaksie verander deur verskeie ander toestande soos die aanpassing van die temperatuur, die verandering van die druk, die verandering van die konsentrasie, ens.

Kom ons kyk na 'n eenvoudige voorbeeld om die konsentrasie van 'n reaksie te verstaan met behulp van die Haber-proses.

Sê, een deel stikstofmolekules en drie dele waterstofmolekules word saam gemeng om twee dele ammoniakmolekules te kry.

Nou, as ons sê een deel beteken 1 N2 molekule en nie 1 N nie, aangesien stikstof (N) alleen nie kan bestaan ​​nie. 'n Enkele stikstofatoom maak onmiddellik 'n binding met 'n ander stikstofmolekule om sy valansband te vervul.

Net so beteken drie dele waterstof 3 H2 molekules.

Die reaksie vir die Haber-proses word dus soos volg gegee:

Nou ontstaan ​​die vraag dat 1N2 + 3 uur2 behoort 4NH te lewer3 maar in plaas daarvan het ons 2NH3.

Wel, as dit goed gekyk word, is daar 2 N molekules aan die linkerkant sowel as 2 N molekules aan die regterkant.

Net so, vir waterstof aan die linkerkant, het ons 3H2 molekules, wat 3×2 = 6 waterstofatome sowel as 3×2 = 6 waterstofatome aan die regterkant gee.

Wanneer die getalle atome of molekules aan beide kante gelyk is, word gesê dat die reaksie gebalanseerd is, en dus kan ons sê dat dit in ewewig is.

is chemiese verandering omkeerbaar
Algemene Chemiese Omkeerbare Reaksie

Lees meer oor Omkeerbare reaksie.

Wanneer daar 'n toename in druk is, beweeg die reaksie in die rigting waar daar minder aantal molekules is, en wanneer die druk verlaag word, gaan die reaksie voort in die volgorde waar daar meer aantal molekules is.

Wanneer daar 'n toename in konsentrasie is, sal die ewewigsposisie in die teenoorgestelde rigting beweeg vanaf die rigting van die reaktant, waarvan die konsentrasie verhoog word. Byvoorbeeld, as die konsentrasie van reaktant 'A', wat aan die regterkant is, verhoog word, sal die ewewig aan die linkerkant beweeg.

Net so, wanneer daar 'n toename in die temperatuur is, sal die ewewig na die endotermiese proses beweeg. Dus, as die voorwaartse reaksie eksotermies is, behoort die terugwaartse reaksie endotermies te wees, en as die voorwaartse reaksie endotermies is, moet die terugwaartse reaksie in wese eksotermies wees.

Om hierdie inligting meer effektief te onthou, is dit beter om dit in 'n tabelvorm te plaas.

veranderingEwewig
Druk verhoogBeweeg na minder molekules
Konsentrasie verhoogBeweeg na die teenoorgestelde rigting van daardie reaktant
Temperatuur verhoogBeweeg na die endotermiese reaksie

Voorbeelde van omkeerbare chemiese reaksie

  • Haber proses.
  • Vorming van waterstofjodied.
  • Ontbinding van kalsiumkarbonaat.
  • Die reaksie van broom met water.
  • Die reaksie van ysterione met tiosianaat-ione.

Durva Dave

Ek is Durva Dave, het my nagraadse studie in Fisika voltooi. Fisika fassineer my baie en ek hou daarvan om die 'Hoekom' en 'Hoe' te weet van alles wat in ons heelal ontvou. Ek probeer om my blogs in eenvoudige dog effektiewe taal te skryf sodat dit makliker is vir die leser om te verstaan ​​en onthou. Ek hoop met my nuuskierigheid kan ek die lesers verskaf wat hulle soek deur my blogs. Kom ons koppel deur LinkedIn.

Onlangse plasings