Is Centripetale Versnelling Konstant: Verskillende gebruiksgevalle en probleme met feite


Sentripetale versnelling is 'n vektorhoeveelheid aangesien dit rigting saam met grootte het.

'n Voorwerp wat sentripetale versnelling het, is altyd in 'n sirkelbeweging, wat lei tot voortdurende verandering van rigting. Daarom is sentripetale versnelling nie konstant nie.

Kom ons probeer in hierdie afdeling 'n paar vrae beantwoord soos: "Is sentripetale versnelling konstant?"

Die formule vir sentripetale versnelling word gegee as: ac =v2/r

waar,
ac = sentripetale versnelling.
v = snelheid van die voorwerp.
r = radius van die sirkel.

Sentripetale versnelling is a vektor hoeveelheid, en dus, om 'n konstante te wees, moet die grootte en rigting daarvan ook konstantes wees. Vir 'n gegewe eenvormige sirkelbeweging, sal die grootte van sentripetale versnelling aanhoudend wees aangesien die snelheid van die voorwerp en radius van die trajek onwrikbaar sal wees. Maar die rigting sal voortdurend verander, en daarom sal sentripetale versnelling nie 'n konstante wees nie.

Is Centripetale Versnelling Altyd Konstant ?

Die sentripetale versnelling is nooit konstant nie.

Die sentripetale versnelling is nooit konstant nie, maar as die radius van die wentelbaan waarin die voorwerp beweeg baie groot is en die spoed van die voorwerp relatief minder is as vir 'n breukdeel van 'n sekonde of wat, kan die sentripetale versnelling as 'n konstante waarde.

As die genoemde situasie nie daar is nie, dan is die sentripetale versnelling is nooit konstant nie.

Wanneer is sentripetale versnelling konstant ?

Wanneer die radius van die sirkel te groot is, sal die sentripetale versnelling konstant kan wees.

Die radius van die sirkel is reeds 'n konstante waarde. As die snelheid ook as 'n konstante beskou word, kan die sentripetale versnelling konstant wees vir 'n afstand gelyk aan die raaklyn van 'n sirkel.

Aangesien die grootte en rigting beide konstant moet wees vir 'n vektorhoeveelheid om 'n konstante te wees, word die sentripetale versnelling vir daardie raaklyn as konstant beskou aangesien die rigting vir daardie spesifieke afstand nie verander nie.

is sentripetale versnelling konstante
Die klein geel lyn aan die bokant van die sirkel verteenwoordig die raaklyn aan 'n sirkel.

Lees meer oor Hoe om Centripetale versnelling te vind.

Wanneer is sentripetale versnelling nie konstant nie ?

Die sentripetale versnelling is oor die algemeen nooit konstant nie, aangesien die rigting van 'n voorwerp voortdurend in 'n sirkelbeweging verander.

Sentripetale versnelling, ook bekend as radiale versnelling, is 'n vektorhoeveelheid wat uit rigting saam met grootte bestaan. Die grootte in die eenvormige sirkelbeweging is altyd konstant, maar aangesien die trajek sirkelvormig is, sal die rigting voortdurend verander, wat 'n inkonstante waarde van versnelling tot gevolg het.

Dus sal die sentripetale versnelling nie aanhoudend wees in die teenwoordigheid van 'n eenvormige sirkelbeweging nie.

Is Centripetale Versnelling Konstant In Omvang ?

Wanneer die voorwerp wat sentripetale versnelling is onder eenvormige sirkelbeweging, dan is die grootte van sentripetale versnelling konstant.

As die voorwerp onder die invloed van uniform is sirkelbeweging dan die sentripetale versnelling sal 'n bestendige grootte hê.

Maar as die voorwerp nie in eenvormige sirkelbeweging beweeg nie, sal daar wisselende uitsette wees vir die grootte van sentripetale versnelling.

Is Centripetale Versnelling Konstant In Eenvormige Sirkelbeweging ?

Die eenvormige sirkelbeweging waarborg nie stabiliteit aan die sentripetale versnelling.

Die sentripetale versnelling is 'n vektorhoeveelheid, en vir 'n vektorhoeveelheid om konstant te wees, moet dit konstante rigting sowel as konstante grootte hê. Maar aangesien die beweging van 'n voorwerp sirkelvormig is, sal sy rigting voortdurend verander. Daarom kan eenvormige sirkelbeweging konstante grootte waarborg, maar dit verseker nie konstante rigting nie.

Slegs een uitsondering kan help om die sentripetale versnelling konstant te wees in 'n eenvormige sirkelbeweging, wat die baan is wat 'n groot radius het. Groot radius lei tot 'n groot omtrek en 'n groot omtrek vir 'n fraksie van afstand lyk soos 'n reguit lyn. Dus, die rigting vir 'n klein eenheid van tyd sal dalk nie verander nie, en vir daardie spesifieke afstand kan die sentripetale versnelling as konstant beskou word.

Sentripetale versnelling is 'n konstante vektor ?

Vir 'n vektorgrootheid om 'n konstante te wees, behoort die grootte en rigting daarvan beide konstantes te wees.

Die sentripetale versnelling kan nie as 'n konstante vektor beskou word nie, aangesien die voorwerp in beweging 'n sirkelvormige trajek sal volg, waardeur die rigting van die voorwerp voortdurend sal verander, wat die sentripetale versnelling beperk om 'n konstante vektor te word.

Daarom is die sentripetale versnelling nie 'n konstante vektor nie,

Lees meer oor Sentripetale versnelling vs versnelling.

Wat gebeur met sentripetale versnelling wanneer spoed konstant is ?

Daar is nie so 'n impak van konstante spoed op die sentripetale versnelling nie.

Die enigste uitkoms sal die konstante grootte wees. Konstante spoed stel nie konstante sentripetale versnelling vas nie.

Daar is twee formules vir die sentripetale versnelling; een behels snelheid (v), en 'n ander behels die hoeksnelheid ω. Beide die formules word gegee as: ac =v2/r

waar,
ac = sentripetale versnelling.
v = snelheid van die voorwerp.
r = radius van die sirkel.

ac = r/ω2

waar,
ac = sentripetale versnelling.
ω = hoeksnelheid van die voorwerp.
r = radius van die sirkel.

Uit beide die formules is dit duidelik dat die grootte van die sentripetale versnelling sal verander in ooreenstemming met verandering in die spoed van die voorwerp, aangesien die sentripetale versnelling direk eweredig is aan die spoed van die voorwerp. Dus, as daar 'n toename in die snelheid is, sal die sentripetale versnelling ook toeneem. Net so, as daar 'n afname in die snelheid is, sal die sentripetale versnelling ook in dieselfde formaat afneem.

Sentripetale versnelling afleiding

Die sentripetale versnelling kan van verskeie verskillende metodes en formules afgelei word. Een so maklike manier om die sentripetale versnelling af te lei, is deur die formule vir sentripetale krag te gebruik. Die formule vir sentripetale krag word gegee as: F = mv2/r

waar,
F = sentripetale krag.
m = massa van die voorwerp.
v = snelheid van die voorwerp.
r = radius van die sirkel.

Volgens Newton se tweede bewegingswet is krag op 'n voorwerp direk eweredig aan sy versnelling. Om die proporsionaliteitsteken te verwyder, word 'n konstante bygevoeg. Die konstante in hierdie geval is die massa (m). Die formule vir Newton se tweede bewegingswet word gegee as: F = ma

waar,
F = krag.
m = massa van die voorwerp.
a = versnelling van die voorwerp.
Stel beide die kragvergelykings gelyk om die formule vir sentripetale versnelling.

ma = mv2/r

Daarom,

a = v2/r

Hier is versnelling (a) gelyk aan sentripetale versnelling (ac). Daarom, ac =v2/r

Vraag: 'n Motor ry teen 'n spoed van 77 m/s op 'n sirkelbaan met 'n radius van 205 m. Wat is die sentripetale versnelling van die motor?

Ans: Die formule om die sentripetale versnelling te bereken word gegee as: ac =v2/r

Vervang 77 m/s vir v en 205 m vir r in die formule om die sentripetale versnelling te bereken.

Daarom is die versnelling van die motor 28.92 m / s2 goud rondom 29 m / s2.

Que: Die hoeksnelheid van 'n boot is 75 km/h, wat sirkels maak in 'n groot dam vir 'n jaarlikse skou. Die radius van die sirkel is ongeveer 15 m. Bereken die sentripetale versnelling van die boot.

Ans: Die formule wat gebruik word om die sentripetale versnelling van die boot te bereken is: ac = rω2

Die spoed van die boot word in km/uur gegee. Die eerste een moet die spoed van die boot van km/uur na m/s omskakel. Om die spoed van km/hr in m/s om te skakel, moet die gegewe spoed met 1000 meter vermenigvuldig word as 1 kilometer = 1000 m en die gegewe spoed deur 3600 s deel as 1 uur = 3600 sekondes. Daarom,

Vervang 20.83 m/s vir ω en 15 m vir r in die formule om die sentripetale versnelling te bereken.

Daarom is die sentripetale versnelling van die boot 6508.33 m / s2.


Durva Dave

Ek is Durva Dave, het my nagraadse studie in Fisika voltooi. Fisika fassineer my baie en ek hou daarvan om die 'Hoekom' en 'Hoe' te weet van alles wat in ons heelal ontvou. Ek probeer om my blogs in eenvoudige dog effektiewe taal te skryf sodat dit makliker is vir die leser om te verstaan ​​en onthou. Ek hoop met my nuuskierigheid kan ek die lesers verskaf wat hulle soek deur my blogs. Kom ons koppel deur LinkedIn.

Onlangse plasings