Is dapper byvoeglike naamwoord of selfstandige naamwoord of werkwoord? 5 Nuttige feite


Soms speel dieselfde woord die rol van meer as een deel van spraak in die Engelse taal. Kom ons kyk of die woord "dapper" 'n byvoeglike naamwoord, 'n selfstandige naamwoord of 'n werkwoord kan wees of nie.

Die woord "dapper" speel 'n belangrike rol in meer as een deel van spraak in die Engelse taal. Daardie twee rolle is 'n "bywoord" en 'n "selfstandige naamwoord". Ons kan 'n aantekening maak dat as ons die woord "dapper" as 'n werkwoord wil gebruik, ons drie vorme van "dapper" as 'n werkwoord kan gebruik. Hulle is “dapper”, “dapper” en “dapper”.

Kom ons leer verskeie voorbeelde en verwante verduidelikings van die gebruik van die woord "dapper" as 'n "bywoord", 'n "selfstandige naamwoord" en 'n "werkwoord".

Wanneer is "dapper" 'n byvoeglike naamwoord?

Die woord "dapper" moet sekere reëls handhaaf om as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk te word. Kom ons kyk na die situasies waar die woord "dapper" die rol van 'n "byvoeglike naamwoord".

Die woord "dapper" vervul die rol van die byvoeglike naamwoord wanneer dit een of meer as een funksie hieronder verrig terwyl dit die toeskrywing van selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van selfstandige naamwoorde verander.

Die reëls waar "mooi" 'n "byvoeglike naamwoord" wordvoorbeeldVerduideliking
1. Die woord "dapper" moet die kenmerk van 'n "enkelvoud selfstandige naamwoord" verander om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.Pijush is regtig dapper dat hy besluit het om alleen 'n kampvuur te doen.Die woord "dapper" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit die enkelvoud eienaam "Pijush" wysig.
2. Die woord "dapper" moet die eienskap van 'n "meervoud selfstandige naamwoord" verander om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.Die lede van die blouspan is regtig dapper dat hulle besluit het om 'n kampvuur in hierdie diep bos te doen.Die woord "dapper" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit die meervoudsselfstandige naamwoord, "2" wysignd Persoon Meervoud Getal.”
3. Die woord "dapper" moet die eienskap van 'n "enkelvoudsnaamwoordfrase" verander om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.Die dapper klein katjie het sy bes probeer om saam met sy ma in hierdie wêreld te oorleef.Die woord "dapper" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit die enkelvoudige naamwoordfrase "klein katjie" wysig.
4. Die woord "dapper" moet die eienskap van 'n "meervoudsnaamwoordfrase" verander om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.Daardie vyf klein katjies is dapper genoeg om in hierdie wêreld sonder hul ma te oorleef.Die woord "dapper" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit die enkelvoud meervoudsnaamwoordfrase "vyf klein katjies" verander.
5. Die woord "dapper" moet die eienskap van 'n "enkelvoud voornaamwoord" verander om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.Die hondjie het sy bes probeer om die dief weg te hou. Dit is dapper genoeg om die dief bang te maak.Die woord "dapper" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit die enkelvoudige voornaamwoord "Dit", wat na die selfstandige naamwoord "die hondjie" verwys, wysig.
6. Die woord "dapper" moet die eienskap van 'n "meervoudsnaamwoord" verander om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.Daardie vyf hondjies het hul bes probeer om die dief weg te hou. Hulle is dapper genoeg om die dief bang te maak.Die woord "dapper" kan beslis as 'n "byvoeglike naamwoord" gemerk word, aangesien dit die meervoudige voornaamwoord "hulle" verander, wat na die selfstandige naamwoord "vyf hondjies" verwys.
7. Die woord "dapper" moet voor die onderskeie selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent gehou word om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word.Die dapper sportman het die marathon met net een been voltooi.Die woord "dapper" kan beslis as 'n byvoeglike naamwoord in hierdie voorbeeld gemerk word, aangesien dit net voor die selfstandige naamwoord "sportman" geplaas is om dieselfde kenmerk te hê.
8. Die woord "dapper" moet met die onderskeie selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord-ekwivalent verbind word om 'n "byvoeglike naamwoord" genoem te word in daardie gevalle waar die byvoeglike naamwoord "dapper" nie voor die onderskeie selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent geplaas word nie.Die sportman was dapper om die marathon met net een been te voltooi.  Die woord "dapper" kan sekerlik 'n "byvoeglike naamwoord" genoem word aangesien dit verbind word met die selfstandige naamwoord "sportman" met die werkwoord "is".
Die reëls waar "mooi" 'n "byvoeglike naamwoord" word

Is "dapper" 'n beskrywende byvoeglike naamwoord?

Daar is altesaam agt soorte byvoeglike naamwoorde in die Engelse taal, en "dapper" is ook onder hulle. Kom ons kyk of die woord "dapper" 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord is of nie.

Die byvoeglike naamwoord "dapper" behoort tot die groep van "demonstratiewe byvoeglike naamwoorde" in die Engelse taal aangesien die byvoeglike naamwoord "dapper" verantwoordelik is vir die demonstratiewe sekere karakter van mense, diere, voëls, ens.

Wanneer om die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" te gebruik?

Ons kan die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" gebruik wanneer ons sekere spesifieke eienskappe aan enige mens, dier, voël, insek, ens.

Situasies waar ons die "dapper" gebruikvoorbeeldVerduideliking
1. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik word om die "moed" van enige mens of nie-mens te wys.Pijush is baie dapper om die bankdacoits in die gesig te staar.Die byvoeglike naamwoord "dapper" is duidelik 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord omdat dit gebruik word om die moed van die eienaam Pijush, wat die bankrowers in die gesig gestaar het, te beskryf.
2. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik word om die "avontuurlike aard" van enige mens of nie-mens te wys.Sandip en Pijush is uiters dapper aangesien hulle besluit het om sonder 'n suurstofsilinder te gaan trek.Die byvoeglike naamwoord "dapper" kan beslis 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord genoem word, aangesien dit gebruik word om die avontuurlike aard van Sandip en Pijush te demonstreer, wat besluit het om sonder enige suurstofsilinder te gaan trek.
3. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik word om die "vreeslose natuur" van enige mens of nie-mens te wys.Dapper Mina het nie haar treë terug gegee toe haar pa op 'n vroeë ouderdom gesterf het nie en sy moes al die verantwoordelikheid vir die gesin neem.Die byvoeglike naamwoord "dapper" kan beslis 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord genoem word aangesien dit gebruik word om die vreeslose aard van Mina te demonstreer, wat al die verantwoordelikheid vir haar gesin op 'n vroeë ouderdom geneem het.
4. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord “dapper” kan gebruik word om die “desperate aard” van enige mens of nie-mens te wys.Ons noem almal Sandip 'n dapper man, aangesien hy teen die plaaslike goons gaan kla het.Die byvoeglike naamwoord "dapper" kan beslis 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord genoem word aangesien dit gebruik word om die desperate aard van Sandip, wat teen die plaaslike goons gaan kla het, te demonstreer.  
5. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik word om die "galante poging" van enige mens of nie-mens te wys.Mina was dapper genoeg om al daardie kinders te help wat in hul huise vasgekeer was weens swaar reënval.Die byvoeglike naamwoord "dapper" kan beslis 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord genoem word aangesien dit gebruik word om die galante poging van Mina om die vasgekeerde kinders te red, te demonstreer.
6. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik word om die "staatmakerkarakter" van enige mens of nie-mens te wys.Sandip se pa is ongelooflik dapper omdat hy al vyf sy broers en susters met sy eie geld gepleeg het.Die byvoeglike naamwoord "dapper" kan beslis 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord genoem word aangesien dit gebruik word om die staatmakerkarakter van Sandip te demonstreer, wat al sy broers en susters met sy eie geld gepleeg het.
7. Die demonstratiewe byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik word om die "vrymoedigheid" van enige mens of nie-mens te wys.Renu is dapper genoeg om enige soort opdrag in haar kantoor aan te pak.Die byvoeglike naamwoord "dapper" kan beslis 'n demonstratiewe byvoeglike naamwoord genoem word aangesien dit gebruik word om die gewaagde aard van Renu te demonstreer, wat dapper genoeg is om enige tipe opdrag in haar kantoor aan te pak.
Situasies waar ons die "dapper" gebruik

Is "dapper" 'n selfstandige naamwoord?

Heldeagtig, onverstandig, ontembaar, onverskrokke, dapper, ens. is van die sinonieme van die woord “dapper”. Kom ons kyk of die woord “dapper” die rol van a kan speel selfstandige naamwoord of nie.

Die woord "dapper" kan nie as 'n selfstandige naamwoord gebruik word nie. As ons die woord "dapper" as 'n selfstandige naamwoord wil gebruik, dan moet ons die selfstandige naamwoordvorm "dapperheid" gebruik in plaas van die byvoeglike naamwoordvorm "dapper". Nou sal ons verskeie feite leer wat verband hou met die gebruik van die naamwoordvorm "dapperheid."

Die gebruik van die selfstandige naamwoord vorm "dapperheid" van die byvoeglike naamwoord "dapper"voorbeeldVerduideliking
1. Die selfstandige naamwoord "dapperheid" kom onder die groep van "abstrakte selfstandige naamwoorde" in die Engelse taal.Ons nasionale sokkerspan is bekroon met 'n eretoekenning vir hul dapperheid en moed.Die woord "dapperheid" word gebruik as 'n "selfstandige naamwoord" om te verwys na 'n abstrakte kwaliteit van die menslike natuur, en dit is "galante gees". Hier word die abstrakte selfstandige naamwoord "dapperheid" gebruik om na die galante aard van ons nasionale sokkerspan te verwys.
2. Die woord "dapperheid" is 'n "enkelvoud selfstandige naamwoordvorm".Ron het geweldige dapperheid getoon om die hondjie wat in 'n moddergat vasgekeer was, te red.Die woord "dapperheid" word gebruik as 'n "selfstandige naamwoord" om te verwys na 'n abstrakte kwaliteit van die menslike natuur, en dit is "standvastige natuur". Hier word die abstrakte selfstandige naamwoord "dapperheid" gebruik om te verwys na die staatmaker aard van die persoon, Ron.
3. Die betekenis van die selfstandige naamwoord vorm “dapperheid” is die eienskap van dapper wees.Die dapperheid van ons nasionale weermag moet nie net erken word nie, maar ook gerespekteer word.Die woord "dapperheid" word gebruik as 'n "selfstandige naamwoord" om na 'n abstrakte kwaliteit van die menslike natuur te verwys, en dit is "sterktelike natuur". Hier word die abstrakte selfstandige naamwoord "dapperheid" gebruik om te verwys na die stoere aard van ons nasionale weermag.
4. Ons kan die selfstandige naamwoord "dapperheid" gebruik om na enige mens of niemens met 'n dapper gees te verwys.Dit verg baie dapperheid om ons eie foute te aanvaar en uit ons foute te leer.Die woord "dapperheid" word gebruik as 'n "selfstandige naamwoord" om te verwys na 'n abstrakte kwaliteit van die menslike natuur, en dit is "'n onvreeslike natuur". Hier word die abstrakte selfstandige naamwoord "dapperheid" gebruik om te verwys na die onvreeslike aard waarin 'n persoon sy eie skuld moet aanvaar en uit die fout moet leer.
Die gebruik van die selfstandige naamwoord vorm "dapperheid" van die byvoeglike naamwoord "dapper"

Is "dapper" 'n werkwoord?

Elke tipe werkwoord het sy eie vormverandering volgens die tydvorm. Kom ons leer of ons die woord "dapper" as 'n "werkwoord" kan gebruik of nie.

Die woord "dapper" kan beslis as 'n "werkwoord" bestempel word en dit het vier tipes vorme verander volgens persoon en tydvorme. Nou sal ons verskeie feite en verduidelikings leer wat verband hou met die gebruik van die werkwoord "dapper."

Wanneer om die werkwoord "dapper" te gebruik?

Die woord “dapper” kan op verskeie plekke gebruik word. Hier is die lys van situasies waar ons die werkwoord "dapper" kan gebruik.

Lys situasies waar ons die werkwoord "dapper" kan gebruikvoorbeeldVerduideliking
1. Ons kan die werkwoordvorm "dapper" gebruik om enige gewaagde aktiwiteit van enige menslike of selfstandige naamwoord menslike entiteit te verwys.Pijush trotseer die water om met die boot na daardie kant van die rivier te gaan.  Ons het die "s" by die werkwoord "dapper" gevoeg aangesien die onderwerp 'n "3rd persoon enkelvoud getal.” Hier verwys die werkwoord "dapper" na die aktiwiteit wat Pijush met die water gedoen het om dit oor te steek.
2. Ons kan die werkwoordvorm “dapper” gebruik om enige dapper aktiwiteit van enige persoon behalwe 3 te verwysrd persoon enkelvoud getal.Kom ons trotseer die water om met die boot na daardie kant van die rivier te gaan.Die werkwoord "dapper" word gebruik om te verwys na 'n opvallende aktiwiteit wat deur die "2nd persoon meervoud” met die water om dit oor te steek.
3. Ons kan die werkwoordvorm "dapper" gebruik om enige avontuurlike aktiwiteit van enige mens of niemens in die "teenswoordige deelwoord" tydvorm te verwys.Ek is nie lus daarvoor om my ma se onbeperkte soeke na sosiale media te trotseer nie.Die werkwoord "dapper" word gebruik om te verwys na 'n desperate aktiwiteit wat deur die spreker gedoen is. Ons gebruik die vorm "dapper" hier omdat die sin in huidige deelwoordvorm is.
4. Ons kan die werkwoordvorm "gemoedig" gebruik om enige dapper aktiwiteit van enige mens of niemens in die "verlede" tydsvorm of "verlede deelwoord"-vorm te verwys.Renu het vir die heel eerste keer die kos aangedurf wat deur haar man gemaak is.Die werkwoord "dapper" word gebruik om te verwys na 'n moedige aktiwiteit wat deur die eienaam Renu gedoen is. Ons gebruik die vorm "gemoedig" hier omdat die sin in die verlede tyd is.
Lys situasies waar ons die werkwoord "dapper" kan gebruik

Afsluiting-

Ons kan 'n aantekening maak van die bywoorde wat ons saam met die byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik. Sommige bywoorde wat ons saam met die byvoeglike naamwoord "dapper" kan gebruik, is baie, ongelooflik, uiters, uitsonderlik, ens.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings