Is kookpunt 'n intensiewe eiendom: gedetailleerde feite


'n Intensiewe eienskap is 'n eienskap van materie wat nie verander deur die konfigurasie en hoeveelheid materie te verander nie. Is kookpunt ook 'n intensiewe eienskap?

Die kookpunt is die temperatuur waarteen die vloeistof begin kook en sy toestand in die gasvorm van materie verander. Die kookpunt van 'n vloeistof verander nie al verminder ons die hoeveelheid vloeistof nie, dus is dit 'n intensiewe eienskap.

Hoekom is die Kookpunt 'n Intensiewe Eiendom?

Die kookpunt van die vloeistof hang af van die hitte-energie wat deur die vloeistof verkry word om die intermolekulêre binding tussen die atome te verbreek.

Die kooktemperatuur van enige vloeistof verander nie, selfs al verander die houervorm, sy grootte en die hoeveelheid vloeistof wat vir kook gehou word. Die kookpunt van al die vloeistof is in hierdie suiwer vorm vas, dus is die kookpunt 'n intensiewe eienskap van vloeistowwe.

is kookpunt 'n intensiewe eienskap
Water by sy kookpunt; Beeldkrediet: Pixabay

Jy het seker opgelet dat as jy een liter water hou om te kook of 1000 liter water vir kook, die water by dieselfde temperatuur sal begin kook wat 100 grade Celsius is. Die kookpunt van die water verander nie, dit bly dieselfde. Vandaar die kookpunt word gesê dat dit 'n intensiewe eienskap van vloeistowwe.

Is die kookpunt van water 'n intensiewe eiendom?

Intensiewe eienskappe van materie is soos temperatuur, spesifieke hitte, digtheid, hardheid, kleur, deursigtigheid, brekingsindeks, ens.

Die kookpunt is die temperatuur waarteen die vloeistof begin kook en is 'n intensiewe eienskap van vloeistof aangesien die kookpunt van die vloeistof nie verander deur die hoeveelheid vloeistof te verander nie.

Daar is twee verskillende tipes eiendomme, intensief en omvangryk. Ekstensiewe eienskappe is dié wat die fisiese hoeveelheid materie beskryf soos vorm, grootte, hoeveelheid, ens., anders as intensiewe eiendom wat nie van die fisiese hoeveelhede afhang nie.

Hoe verander die vloeistof in 'n damptoestand wanneer dit kook?

Die molekules in die vloeistof word gebind deur los intermolekulêre bindings tussen die atome wat hulle vorm te vorm.

Die hitte-energie wat deur die volume vloeistof by kook verkry word, word deur hierdie bindings aangegryp. Aangesien hierdie energie wat verkry word hoog genoeg is om die bindings tussen die atome te breek, breek die molekulêre bindings, en die intermolekulêre spasiëring tussen die atome neem toe, en omskep dus vloeistof in die gasfase.

Die kookpunt van die vloeistof is gebaseer op die intermolekulêre binding tussen die molekules wat die vloeistof vorm en die aantal waterstofbindings wat gevorm word. Die waterstof- en suurstofatome vorm 'n sterk atoombinding en 'n groot hoeveelheid energie word benodig om hierdie binding te breek. Dus sal sulke vloeistowwe wat die waterstof- en suurstofbinding vorm 'n hoë hê kookpunt in vergelyking met ander vloeistowwe.

Wat maak die kookpunt van 'n vloeistof duidelik?

Die kookpunt is die temperatuur waarteen die vloeistof begin kook en sy fase van vloeistof na damp verander.

Verskillende vloeistowwe bestaan ​​uit verskillende chemiese samestellings wat bindings met 'n ander element vorm en vereis dus 'n verskillende hoeveelheid energie om hierdie bindings te breek.

Gevolglik verskil die kookpunt van die vloeistowwe en kan dit vertel van die chemiese binding tussen die molekules. Gebaseer op die kookpunt kan ons vertel van die chemiese samestelling van die materie en die binding en chemiese konfigurasie van die materie skat.

Wat is kookpuntverhoging?

Die hoogte is 'n toename in hoeveelheid. Die hoogte van die kookpunt impliseer 'n verhoging in die temperatuur.

Die kookpuntverhoging is die styging in die temperatuur bokant die kookpunt van die vloeistof waarby die vloeistof begin kook as gevolg van die byvoeging van opgeloste stof by die oplosmiddel.

Dit word gegee deur die formule [latex]\Delta T=iK_bm[/latex]

Waar [latex]K_b[/latex] kb is molale kookpunt konstante wat 0.51 is0 C/m vir water

[latex]\Delta T [/latex] is 'n verandering in kookpunt by die byvoeging van opgeloste stof

M is 'n molaliteit van oplossing wat gedefinieer word as mol opgeloste stof opgelos per kg oplosmiddel en

I is Van't Hoff faktor wat 'n aantal ione is wat gevorm word tydens dissosiasie in die oplosmiddel.

Jy het seker opgemerk dat, wanneer suiker by die water gevoeg word, die kooktemperatuur van die water hoog word. Dit is omdat die hitte-energie wat aan die volume water verskaf word, ook deur die suikermolekules verkry word. Boonop neem die digtheid van water ook toe wanneer die suiker in water oplos.

Algemene vrae

Wat is die verandering in die kookpunt van etanol wanneer 2.5 gram vanillien by die 75 gram etanol gevoeg word? Kb=1.220 C/m en die molêre massa van vanillien is 152g/mol.

Gegee: [latex]K_b=1.22^0\ C/m[/latex]

Kb= 1.220C / m

M=152 g/mol

Massa oplosmiddel = 75 gram

Massa opgeloste stof = 2.5 gram

mol opgeloste stof = [latex]\frac{2.5}{152}=0.01645\ g/mol[/latex] 2.5/152=0.01645g/mol

[latex]Molaliteit = \frac{mol\ van\ opgeloste stof }{kg\ van\ oplosmiddel}= \frac{0.01645}{0.075} =0.22\ mol/kg[/latex]

Molaliteit=mol opgeloste stof/kg oplosmiddel=0.01645/0.075=0.22mol/kg

[latex]\Delta T=iK_bm[/latex]

[latex]=1.22\keer 0.22=0.2684^0C[/latex]

=1.22*0.22=0.26840C

Daarom is die kookpunt van etanol by die byvoeging van vanillien [latex]78.5^0C+0.2684^0C=78.77^0C[/latex].

78.50C + 0.26840C = 78.770C

Waarom is volume nie 'n intensiewe eiendom nie?

Volume is 'n hoeveelheid wat die hoeveelheid materie wat in die sisteem voorkom, definieer en is 'n skalêre hoeveelheid.

Die volume van die saak bly nie deurgaans dieselfde nie en kan verander word deur óf na 'n ander fase te transformeer óf deur sommige eksterne agentskappe en die houer te verander of saam te pers, dus is dit 'n uitgebreide eiendom.

Wat is die verskil tussen intensiewe en ekstensiewe eiendomme?

Beide hierdie eienskappe vertel van die hoeveelheid en hoeveelheid materie.

Intensiewe eienskappe van materie is dié wat geneig is om vas te bly en nie wissel nie, terwyl die uitgebreide eienskappe dié is wat afhang van die hoeveelheid en konfigurasie van die materie.

Is oppervlakspanning intensief of uitgebreide eiendom?

Die oppervlakspanning is die vermoë van die vloeistof om die minste moontlike oppervlakte te beset.

Die oppervlakspanning tussen die molekules van die spesifieke vloeistof verander nie aangesien die hoeveelheid van die materie verander nie, dus is dit 'n intensiewe eienskap van materie.

Is soortlike gewig 'n intensiewe of uitgebreide eienskap van materie?

Die soortlike gewig is 'n skalêre hoeveelheid materie wat die verhouding is van die digtheid van die stof tot die digtheid van water by 'n spesifieke druk- en temperatuurtoestande.

Aangesien die digtheid 'n massa van materie is wat die eenheidsvolume van materie beslaan, en die waarde van spesifieke swaartekrag is vasgestel vir 'n onderskeie aangeleentheid in ag geneem, dus is dit 'n intensiewe eienskap van materie.

Waarom is massa nie 'n intensiewe eienskap nie?

Die massa van materie is gebaseer op die hoeveelheid materie teenwoordig.

Die hoeveelheid materie kan verander en kan gedefinieer word op grond van die hoeveelheid materie wat in die houer teenwoordig is, daarom is dit 'n uitgebreide eienskap van materie.

Klik ook asseblief om te weet oor Is Kookpunt En Kondensasiepunt Dieselfde.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings