Is kookpunt 'n fisiese eienskap: hoe, hoekom en gedetailleerde feite


In hierdie artikel sal ons die eienskappe van die kookpunt bespreek en is kookpunt 'n fisiese eienskap of nie met gedetailleerde feite.

'n Kookpunt is 'n fisiese eienskap van 'n saak omdat ons die temperatuur van die kokende vloeistof kan meet sonder om die chemiese eienskappe van die vloeistof te versteur.

Hoe is kookpunt 'n fisiese eienskap?

Die kookpunt is 'n temperatuur waarby die sisteem sy fase van een vorm na 'n ander verander.

Die hitte-energie wat vanaf die eksterne bronne aan die vloeistof verskaf word, word omgeskakel in termiese energie wat die temperatuur van die vloeistof verhoog wat met die termometer gemeet word, dus is 'n fisiese eienskap van die vloeistowwe.

Is kookpunt 'n fisiese eienskap
Vloeistof- tot dampfase wanneer die kookpunt bereik word; Beeldkrediet: Pixabay

Die kookpunt lei tot die verandering van die vloeibare toestand van die materie in die damptoestand. Dit is duidelik as gevolg van die feit dat die gaping tussen die molekules toeneem, wat lei tot die fisiese verandering van die saak.

Die kook punt lei tot die verandering in die fase van die materie, en ook die volume van die molekules wat die spasie beslaan neem toe, en dus neem die digtheid van die materie af.

Lees meer oor Hoe word hitte deur straling oorgedra: Uitputtende verduideliking.

Is verandering in kookpunt 'n fisiese eienskap?

Die kookpunt hang ook af van die chemiese samestelling, digtheid van molekules en atmosferiese druk.

As jy die druk waarteen die vloeistof kook dan die kookpunt van die vloeistof sal verlaag word; terwyl as die uitoefening van druk toeneem, vloeistof by 'n hoër temperatuur sal begin kook.

Die kookpunt is direk eweredig aan die druk waaraan die sisteem blootgestel word. Dus, volgens Ideal Gas Law,

"Die produk van die volume van die molekules wat in die stelsel teenwoordig is en die druk wat op die stelsel inval, is gelyk aan die temperatuur van die stelsel en die universele gaskonstante."

Dit word gegee deur die verband, PV=nRT

Waar P 'n druk is

V is 'n volume van die stelsel

T is 'n temperatuur

R is 'n gaskonstante wat gelyk is aan 8.314 J/mol K

n is 'n aantal mol

By konstante temperatuur is die volume omgekeerd eweredig aan die druk op die stelsel. Soos die druk toeneem, verminder die volume van die stelsel. En by konstante druk, verhoog die volume van die stelsel die hitte-energie wat nodig is om die temperatuur van 'n stelsel te verhoog.

Die kookpunt hou verband met die temperatuur en druk deur Clausius – Clapeyron-vergelyking as

Waar TB is 'n temperatuur van kookpunt

T is 'n temperatuur van 'n vloeistof

R is 'n ideale gaskonstante R=8.314 J/mol K

P is 'n dampdruk

P0 is die druk by temperatuur T

ΔHVAP is 'n hitte van verdamping

Die verdampingshitte is die hoeveelheid hitte wat benodig word om die fase van die vloeistof om te skakel om dit in dampe om te skakel.

Ons kan die vergelyking vir die kookpunt uit hierdie vergelyking raam, dus het ons

Die verandering in die kookpunt vind plaas as gevolg van die variasies in die druk, wat 'n fisiese eienskap is. Daar is ook geen variasies in die chemiese eienskappe van die vloeistof of enige ander veranderinge wat in die saak gesien word nie. Die verandering in die kookpunt is dus klaarblyklik 'n fisiese eienskap van die vloeistof.

Lees meer oor Voorbeelde van konveksie hitte-oordrag: kritieke feite.

Hoe is verandering in kookpunt 'n fisiese eienskap?

Die kookpunt van die vloeistof kan gemeet word en die variasie in die kookpunt kan ook bepaal word.

Die verandering in kookpunt vind plaas as gevolg van 'n verandering in die druk of die toevoeging van onsuiwerhede tot die volume van 'n vloeistof. Maar die kookpunt bring geen variasies in 'n vloeistof mee nie, alhoewel dit die afstand van skeiding tussen die molekules verleng.

Die fisiese eienskappe van die materie kan gemeet of opgemerk word sonder om enige chemiese eienskappe van die materie te verander. By die blootstelling van die stelsel aan die eksterne hittebron, die hitte energie word omgeskakel na termies energie. Die molekules wat die vloeistof vorm, beweeg al hoe verder van mekaar af, wat die digtheid van die sisteem per volume-eenheid van die vloeistof verminder. Hierdie energie word deur die molekules verkry en ontsnap in die lug en kry genoeg potensiële energie op.

Lees meer oor Fisiese onomkeerbare verandering Voorbeeld: Gedetailleerde analise.

Wat is 'n verandering in die kookpunt van die water by die byvoeging van 'n knippie natriumchloried wat 15 gram weeg?

Ons weet dat die kookpunt van water 100 grade Celsius is en atmosferiese druk 1 atm.

Die atoommassa van katioon van sout Na is 22.99 g

Die atoommassa van 'n anioon van sout Cl is 35.45 g

Dus is die atoommassa van natriumchloriedsout 22.99+35.45 = 58.44 gram

Die mol NaCl wat by die kookwater gevoeg word, is

Mol NaCl= 15g x 1 mol/58.44g

Mol NaCl= 0.2567 mol

As die volume van die water in 'n beker 100ml is, dan is die massa van die water

M = ϱV

M = 1 x 100 =100 gram = 0.1kg

Die molaliteit van opgeloste stof in oplosmiddel is

m = mol opgeloste stof/massa oplosmiddel

m = 0.2567/0.1= 2.567 mol/kg

Daarom is die variasie wat in die kookpunt van die water gesien word

ΔT=ikbm

Hier, in hierdie geval, Van't Hoff faktor i=2 omdat twee ione van natrium en chloor in water sal dissosieer.

ΔT=2 x 0.51 x 2.567=2.620C

Die variasie in die kookpunt temperatuur van die water wat ons bereken het, is 2.620C.

Dus sal die kookpunt van die water by die vermenging van 15 gram natriumchloried in 100 ml water 100+2.62= 102.62 wees0C.

Lees meer oor Resulterende krag en ewewigtige krag: volledige vergelyking.

Algemene vrae

Bereken die temperatuur van die kookpunt van 'n vloeistof met 'n temperatuur van 60 grade wat 'n dampdruk van 1.2 atm bou. Die verdampingshitte is 1420 J/g.

Gegee: T = 600 C

R = 8.314 J/mol K

P = 1.2 atm

P0 = 1 atm

ΔHVAP=1420 J/g

Die vergelyking om die kookpunt te vind is

Deur al die gegewe waardes in hierdie vergelyking in te voeg, kry ons

= ((16.67 – 1.06) x 10-3 )-1

= (15.61 x 10-3 )-1

= 103/ 16.23

= 64.060 C

Die kookpunt van die vloeistof is dus 64.060C.

Verander die kookpunt van die vloeistof wanneer sout bygevoeg word?

Die roomyssalon gebruik sout om die in stand te hou temperatuur tot 'n vriespunt om te keer dat roomys hak.

Wanneer 'n soutkorrel by die vloeistof gevoeg word, word die temperatuur van die vloeistof effens verlaag aangesien die hitte-energie van die omgewing deur die sout geabsorbeer word en meer tyd nodig is om die temperatuur by die kookpunt te bereik.

Verander die kookpunt van die vloeistof as gevolg van die teenwoordigheid van onsuiwerhede?

Die teenwoordigheid van onsuiwerhede wissel die kookpunt van die vloeistof.

Die hitte-energie wat aan die vloeistof verskaf word, word deur die deeltjies van onsuiwerhede wat in die vloeistof teenwoordig is, aangegryp en dus kan die kooktemperatuur van die vloeistof styg.

Wat is 'n effek op die kookpunt as die druk toeneem?

Druk is direk verwant aan die temperatuur van die stelsel.

Soos die druk toeneem, sal die temperatuur wat nodig is vir die vloeistof om te kook ook toeneem, en sodoende die kookpunt van die vloeistof verhoog.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings