Is Behalwe 'n Voegwoord? 5 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


“Voegwoorde” en “Verbindwoorde” speel dieselfde rol deur frases, sinsdele of sinne te verbind. Kom ons kyk na die rol wat "behalwe" speel terwyl klousules verbind word.

Die woord "besides" is 'n bywoord van oorsprong, maar kan as 'n "Konjunktiewe Bywoord" gemerk word omdat dit soms twee onafhanklike sinsdele soos 'n "Verbindwoord" verbind.

Nou gaan ons deur verskeie belangrike feite en verduidelikings gaan wat verband hou met "behalwe" as 'n konjunktiewe bywoord.

Wanneer is "behalwe" 'n voegwoord?

Konjunktiewe bywoorde is "bywoorde" wat die rol van voegwoord speel en dra die naam "Verbindwoord". Kom ons kyk wanneer ons "besides" as 'n konjunktiewe bywoord kan gebruik.

Die woord "behalwe" kan as 'n konjunktiewe bywoord gemerk word wanneer dit twee onafhanklike sinsdele verbind. Ten slotte, ensovoorts, is egter 'n paar voorbeelde van konjunktiewe bywoorde.

Situasies waar ons "behalwe" kan gebruik om twee onafhanklike klousules te verbind, word hieronder gegee.

Situasies waar "behalwe" as "Konjunktiewe Bywoord" gebruik kan wordvoorbeeldVerduideliking
1. Die woord "behalwe" kan as 'n konjunktiewe bywoord gebruik word as die betekenis "behalwe vir" gestel moet word.My pa is 'n groot houtvakman; buitendien leer hy nog om sy vaardighede te verbeter.Die woord "besides" kan beslis gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" aangesien dit die tweede onafhanklike klousule "hy is nog besig om sy vaardighede te verbeter" verbind met die eerste onafhanklike klousule "My pa is 'n groot houtvakman" terwyl dit die betekenis uitbeeld "behalwe vir".
2. Die woord "behalwe" kan as 'n konjunktiewe bywoord gebruik word as die betekenis "afgesien van" gestel moet word.Rajib wil speel; buitendien is hy moeg.Die woord "besides" kan sekerlik gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" aangesien dit die tweede onafhanklike sinsdeel" hy is moeg " verbind met die eerste selfstandige bepaling "Rajib wil speel" terwyl dit die betekenis "afgesien van" uitbeeld.
3. Die woord "behalwe" kan as 'n konjunktiewe bywoord gebruik word indien die betekenis "anders as" gestel moet word.Ek wil nie eet nie; Behalwe, Ek is reeds vol van die karwei.Die woord "daarby" kan sekerlik gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" aangesien dit die tweede onafhanklike klousule "Ek wil nie eet nie" verbind met die eerste onafhanklike klousule "Rajib wil speel" terwyl dit die betekenis "anders as" uitbeeld.
4. Die woord "behalwe" kan as 'n konjunktiewe bywoord gebruik word as die betekenis "afgesien van" gestel moet word.My ma kan heerlike nie-vegetariese kosse kook; buitendien is sy heeltemal vegetariër.Die woord "besides" kan beslis gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" aangesien dit die tweede onafhanklike klousule "sy is heeltemal vegetariër" verbind met die eerste onafhanklike klousule "My ma kan heerlike nie-vegetariese kosse kook" terwyl dit die betekenis uitbeeld " afgesien van”.
Lys situasies waar "behalwe" as "Konjunktiewe Bywoord" gebruik kan word

Hoe is "behalwe" 'n konjunktiewe bywoord?

Ons kan kennis neem dat konjunktiewe bywoorde nooit 'n bysin of frase met die hoofsin verbind nie. Kom ons sien die gebruik van "besides" as 'n konjunktiewe bywoord.

Die woord "behalwe" is a byvoeglike bywoord op so 'n manier waar dit soms die rol van 'n bywoord speel en soms die rol van 'n voegwoord speel terwyl dit twee onafhanklike sinsdele verbind.

Voorbeeld – Pijush kan uiters pragtige olieverfskilderye teken; buitendien kan hy potloodsketse ook teken.

Verduideliking -

Die woord "besides" kan beslis as 'n "konjunktiewe bywoord" gemerk word aangesien dit die tweede selfstandige klousule "hy kan potloodsketse ook teken" met die eerste onafhanklike klousule verbind " Pijush kan uiters pragtige olieverfskilderye teken" terwyl dit die betekenis uitbeeld " afgesien van”.

Voorbeelde van "besides" as voegwoord-

Hier is 'n paar sinne wat met die konjunktiewe bywoord "behalwe" geraam is.

voorbeeldVerduideliking
1. Ek moet die premie vir my nuwe motor betaal; buitendien, ek betaal reeds die huur vir my nuwe woonstel.Die woord “besides” kan sekerlik gemerk word as 'n “konjunktiewe bywoord” aangesien dit die tweede onafhanklike klousule “sy ek betaal reeds die huur vir my nuwe woonstel” verbind met die eerste onafhanklike klousule “Ek moet die premie betaal vir my nuwe motor".
2. Rajib gaan na sy vriend se huis; buitendien is hy reeds die laaste vier uur uit sy huis.Die woord “besides” kan sekerlik gemerk word as ’n “konjunktiewe bywoord” aangesien dit die tweede selfstandige klousule “hy is reeds die afgelope vier uur uit sy huis” verbind met die eerste onafhanklike klousule “Rajib gaan na sy vriend se huis ”.
3. Renu het 'n vegetariese kositem vir die middagete gekook; buitendien het sy al 'n nie-vegetariese gekook.Die woord "besides" kan beslis gemerk word as 'n "konjunktiewe bywoord" aangesien dit die tweede onafhanklike klousule "sy het reeds 'n nie-vegetariër gekook" verbind met die eerste onafhanklike klousule "Renu het 'n vegetariese kos vir die middagete gekook".
4. Ek sien uit na die nuwe werk; buitendien het ek reeds my vorige werk verlaat.Die woord "daarby" kan sekerlik as 'n "voegwoordbywoord" gemerk word, aangesien dit die tweede selfstandige klousule "Ek het reeds my vorige werk verlaat" verbind met die eerste onafhanklike klousule "Ek sien uit na die nuwe werk".
5. Mina het die deur gesluit voordat sy uitgegaan het; buitendien het hy reeds die binnedeur gesluit.Die woord "besides" kan sekerlik as 'n "konjunktiewe bywoord" gemerk word aangesien dit die tweede selfstandige bepaling "hy het reeds die binnedeur gesluit" verbind met die eerste selfstandige bepaling "Mina het die deur gesluit voordat hy uitgegaan het".
Voorbeelde van "besides" as voegwoord

Wanneer word "behalwe" nie as voegwoord beskou nie?

Die woord "behalwe" is 'n deel van meer as een groep van dele van spraak. Kom ons kyk na die gebruik van "besides" in ander rolle in die Engelse taal.

Die woord "behalwe" kan nie as 'n voegwoord beskou word wanneer dit die rol van twee ander dele van spraak speel behalwe voegwoord nie; "voorsetsel" en "bywoord."

Die rol van die woord "behalwe" as 'n voorsetsel en as 'n bywoordvoorbeeldVerduideliking
1. "Behalwe," as 'n voorsetsel: As 'n "voorsetsel," is die woord "behalwe" gewoonlik aan die begin van die sin geleë om die betekenis "om by te voeg" aan te toon.Behalwe die grondvloer en eerste verdieping, kan ek 'n woonstel op enige ander vloer van die gebou oorneem.  Die woord "behalwe" kan beslis as 'n "voorsetsel" gemerk word, aangesien dit in gebruik is om die plasing van verskeie vloere aan te dui wat nie in die voorkeur van die spreker is nie. Ons moet let op die plasing van die woord "behalwe" heel aan die begin van die sin en die gebruik van 'n leesteken (komma) voor die onderwerp van die sin.
2. "Behalwe" as 'n bywoord: As 'n bywoord word behalwe gewoonlik aan die einde van 'n sin geplaas. Die woord "behalwe" kan ook in die middel van die sin as 'n "voorsetsel" geplaas word, maar in daardie geval moet 'n ander voegwoord in die sin voorkom.Ek is mal daaroor om toebroodjies te eet, en behalwe dit eet ek graag hoendertoebroodjies ook.  Die woord "behalwe" kan beslis as 'n "bywoord" gemerk word aangesien dit verwys na die aktiwiteit van "eet" deur die spreker. Ons moet let op die plasing van die bywoord "behalwe" na die voegwoord "en" om die betekenis "invoeging" uit te beeld.
Die rol van die woord "behalwe" as 'n voorsetsel en as 'n bywoord

Voorbeelde van "behalwe" wat nie as voegwoorde beskou word nie-

Die woord "behalwe" kan nie in 'n eenvoudige sin gebruik word nie. Die sin moet 'n saamgestelde of komplekse sin wees om die woord "behalwe" as 'n voorsetsel of as 'n bywoord te gebruik.

Nou gaan ons deur verskeie voorbeelde en verwante verduidelikings gaan om die rol van die woord "behalwe" as 'n voorsetsel en as 'n bywoord te wys.

voorbeeldVerduideliking
1. Behalwe dat Mina 'n weduwee is, bestuur Mina 'n skryfbehoeftewinkel om na haar kind te sorg.Die woord "daarby" kan sekerlik as 'n voorsetsel gemerk word omdat dit die verhouding van die onderwerp "Mina" met die woord "weduwee" toon.
2. Rajib gaan 'n kind aanneem, en behalwe dit sorg hy reeds vir 'n paar weeskinders.Die woord "behalwe" kan beslis as 'n bywoord gemerk word, want dit wysig die aktiwiteit "versorging" van die onderwerp, Rajib, terwyl dit die betekenis "bykomend tot" oordra.
3. Behalwe dat hy die eienaar van die kuratorwinkel is, speel Rajib graag carambole as 'n professionele speler.Die woord "behalwe" kan beslis as 'n voorsetsel gemerk word omdat dit die verhouding van die vak "Rajib" met die beroep "die eienaar van die kuratorwinkel" toon.
4. Ek sal my voorvaders se huis versorg, en boonop sal ek 'n woonstel op my naam koop.Die woord "behalwe" kan beslis as 'n bywoord gemerk word omdat dit die aktiwiteit "koop" van die spreker wysig terwyl dit die betekenis "bykomend tot" oordra.
5. Die toeristegroep is op pad na die top van die berg, en buiten dit dra hulle ons landsvlag om bo-op die berg te huisves.Die woord "behalwe" kan beslis as 'n bywoord gemerk word, want dit wysig die aktiwiteit "dra ons nasionale vlag" van die onderwerp, Rajib, terwyl dit die betekenis "bykomend tot" oordra.
Voorbeelde van "behalwe" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Afsluiting -

Ons moet nie verwar word tussen die woorde "besides" en "besides", alhoewel beide van hulle voorsetsels is. Die bywoord "besides" stel die betekenis "naby" in 'n sin, terwyl die konjunktiewe bywoord "besides" die betekenis "afgesien van" stel.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings