7 Feite oor Want as Voegwoord: Wanneer, Hoe, Voorbeelde


Daar is verskillende tipes en soorte voegwoorde wat in die Engelse taal gebruik word. Kom ons ondersoek die gebruik van "omdat" as 'n voegwoord.

"Omdat" is 'n voegwoord en dit word gebruik as 'n manier om rede of oorsaak van 'n sekere situasie of omstandigheid te verskaf.

Hier is twee voorbeelde van "omdat" as 'n voegwoord-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 1. Hy het nog 'n lepel gevra omdat hy het die eerste een laat val.Die woord 'omdat' in hierdie stelling kan 'n voegwoord genoem word aangesien dit gebruik word om twee klousules te verbind.
 2. Sy is vir die span gekies omdat sy is die beste speler..'Omdat' in hierdie voorbeeld 'n voegwoord genoem kan word aangesien dit gesien word wat twee klousules verbind.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voegwoord

Kom ons neem 'n dieper duik in "want" as 'n samevoeging met behulp van feite en voorbeelde.

Wanneer is "omdat" 'n voegwoord?

Kom ons kyk na wanneer is "omdat" 'n voegwoord.

"Omdat" is 'n voegwoord wanneer dit gebruik word om twee klousules te koppel. Spesifiek gesproke, ondergeskikte klousules.

Hier is 'n twee voorbeelde van wanneer "omdat" funksioneer as 'n voegwoord-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 3. Hulle het uiteindelik die klein huisie gekoop omdat hulle was so lief daarvoor.In hierdie geval, die woord "omdat" kan 'n voegwoord genoem word aangesien dit ondergeskikte bysin van die sin aan die hoofsin koppel.
 4. Die studente het gehuil omdat hul gunsteling onderwyser was besig om af te tree.In hierdie spesifieke geval die term "omdat" is ook 'n voegwoord aangesien dit die tweede klousule met die eerste een koppel.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voegwoord

Hoe is "omdat" 'n voegwoord?

Kom ons ondersoek hoe "omdat" as 'n voegwoord beskou kan word.

"Omdat" word as 'n voegwoord beskou as gevolg van die feit dat dit help om twee klousules te kombineer.

Hier is 'n paar voorbeelde van hoe "omdat" as 'n voegwoord gebruik kan word

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 5. Ons het na die ballet gaan kyk omdat dit was die mees verwagte vertoning wat in ons stad aangebied is.Die woord "omdat" in hierdie spesifieke sin funksioneer as 'n voegwoord aangesien dit twee sinsdele saamvoeg.
 6. Ons het vroeg bereik omdat ons wou goeie konsertsitplekke hê.Die term "omdat" in hierdie genoemde voorbeeld is 'n voegwoord aangesien dit die tweede klousule met die eerste een verbind.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voegwoord

Is “omdat” altyd 'n voegwoord?

Kom ons kyk of "omdat" altyd as 'n voegwoord funksioneer of nie.

"Omdat" is dalk nie altyd 'n voegwoord nie. Soms kan dit funksioneel wees in verskillende grammatikale vorme en dit hang af van die plasing daarvan in 'n sin en ook van bepaalde woorde wat daarop volg.

Hier is twee voorbeelde van "omdat" nie as 'n voegwoord gebruik word nie-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 7. Ek en my vriende is al twee en 'n half jaar nie meer in kontak nie omdat of ons uiters besige skedules.In hierdie geval, die woorde "as gevolg van" is 'n twee-woord voorsetsel aangesien dit gebruik word om die oorsaaklike verband tussen die tweede klousule tot die eerste klousule te merk. Die gebruik van die woord 'van' na 'omdat' is geneig om dit 'n voorsetselterm te maak.
 8. Omdat Ek het 'n beter werk gekry, my leefstyl is ook opgedateer.Hier, die woord "omdat" is 'n bywoord aangesien dit nie in die begin van die sin gebruik word nie en nie die twee klousules kombineer nie.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voorsetsel en bywoord.

Wanneer word “omdat” nie as voegwoord beskou nie?

Daar is uitsonderlike tye wanneer "omdat" nie as 'n voegwoord beskou kan word nie. Kom ons ondersoek daardie feit.

"Omdat" word nie altyd gebruik nie aangesien dit afhang van wanneer, waar en hoe daardie woord in 'n sin geplaas word. "Omdat" kan in sommige gevalle as 'n voorsetsel en in sommige gevalle as 'n bywoord gebruik word.

Hier is een voorbeeld van elk van "omdat" funksioneer as 'n voorsetsel en bywoord-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 9. Ons moes die skoolterrein verlaat omdat of 'n poetse wat die studente op die personeel gemaak het.In hierdie geval, die woorde "as gevolg van" is 'n twee-woord voorsetsel aangesien dit gebruik word om die oorsaaklike verband tussen die tweede klousule tot die eerste klousule te merk. Die gebruik van die woord 'van' na 'omdat' is geneig om dit 'n voorsetselterm te maak.
 10. Omdat sy hou van roomys, haar pa het drie bakkies daarvan gekoop.Hier, die woord "omdat" is 'n bywoord aangesien dit nie in die begin van die sin gebruik word nie en nie die twee klousules kombineer nie.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voorsetsel en bywoord.

Watter soort voegwoord is die woord “omdat”?

Kom ons ondersoek watter soort voegwoord "omdat" is.

"Omdat" kom onder die subtipe van 'n ondergeskikte voegwoord.

Hier is 'n twee voorbeelde "omdat" as ondergeskikte voegwoorde-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 11. Die mees ervare werker sal gevra word om die opdrag oor te neem omdat die maatskappy het die uitkoms nodig om perfek te wees.Die woord "omdat" in hierdie sin kan ook 'n voegwoord genoem word aangesien dit twee sinsdele saamvoeg, wat dit gevolglik 'n ondergeskikte voegwoord maak.
 12. Die kollege professore het uitgestap omdat hulle wou hê dat die hoër mense hul salaris moet verhoog.In hierdie spesifieke voorbeeld ook "omdat" is 'n ondergeskikte voegwoord aangesien dit twee klousules aan mekaar koppel, naamlik die tweede een met die eerste een.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voegwoord

Waarom is "omdat" 'n ondergeskikte voegwoord?

Kom ons probeer uitvind hoekom "omdat" as 'n ondergeskikte voegwoord beskou word.

"Omdat" word as 'n ondergeskikte voegwoord beskou aangesien dit 'n ondergeskikte klousule aan 'n hoofsin verbind.

Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde van "omdat" as voegwoorde vir beter begrip-

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 13. Die kleuter het haar ma gebel omdat sy het haar gemis op die eendaguitstappie wat sy en haar pa onderneem het.In hierdie geval, die woord "omdat" kan 'n voegwoord genoem word aangesien dit ondergeskikte bysin van die sin aan die hoofsin koppel.
 14. Ons hele groep het na die beste restaurant in die dorp gegaan omdat ons wou nou al maande soontoe gaan..Die woord 'omdat' in hierdie stelling kan 'n voegwoord genoem word aangesien dit gebruik word om twee klousules te verbind.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voegwoord

Voorbeelde van 'omdat' as voegwoorde.

Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde van 'want as 'n voegwoord.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
 15. My seun studeer nou al vir ure omdat sy eksamens begin van môre af.Die woord "omdat" in hierdie sin kan ook 'n voegwoord genoem word aangesien dit twee sinsdele saamvoeg, wat dit gevolglik 'n ondergeskikte voegwoord maak.
 16. Die man het vir homself 'n boot gekoop omdat hy het 'n goeie fortuin gewen met die loterykaartjie.'Omdat' in hierdie voorbeeld 'n voegwoord genoem kan word aangesien dit gesien word wat twee klousules verbind.
 17. Sy het haar werk bedank omdat sy wou 'n besigheid van haar eie begin.Die term "omdat" in hierdie genoemde voorbeeld is 'n voegwoord aangesien dit die tweede klousule met die eerste een verbind.
 18. Mark wou 'n argitek sowel as 'n interieur word omdat dit was sy kinderdroom.In hierdie spesifieke geval die term "omdat" is ook 'n voegwoord aangesien dit die tweede klousule met die eerste een koppel.
 19. Sy het 'n bietjie los kontant gevra omdat sy het net haar kredietkaart gehad.'Omdat' in hierdie voorbeeld 'n voegwoord genoem kan word aangesien dit gesien word wat twee klousules verbind.
 20. Ek is mal daaroor om elke Sondag brood te bak omdat dit help my om rustig te raak na 'n lang week.In die geskrewe verklaring hierbo ook voorbeeld "omdat" is 'n ondergeskikte voegwoord aangesien dit twee klousules aan mekaar koppel, naamlik die tweede een met die eerste een.
Voorbeelde van "Omdat" as 'n voegwoord

Gevolgtrekking

Daarom is dit bewys dat die woord "omdat" meer dikwels as nie 'n voegwoord is, 'n ondergeskikte voegwoord, en in sommige gevalle ook in verskillende vorme gebruik kan word.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings