Is as 'n voegwoord? 5 feite (wanneer, hoe en voorbeelde)


Daar is 'n paar woorde in Engelse grammatika wat as verbindings- of koppelwoorde gebruik word. Hulle is voegwoorde. Hier sal ons ''as'' as voegwoord verduidelik.

Die woord "as” is 'n voegwoord omdat dit twee sinsdele aan mekaar verbind en 'n komplekse sin omraam. Dit word voor 'n afhanklike klousule of 'n bywoord geplaas.

Kom ons verduidelik meer interessante feite wat verband hou met ''as'' in samehang met wanneer, hoe en 'n paar voorbeelde op 'n wonderlike manier.

Wanneer is ''as'' a konjunksie?

Die woord ''as'' moet voegwoord wees. Nou sal ons ondersoek wanneer ''as'' as 'n voegwoord gebruik word.

Die woord ''as' word beskou samewerking wanneer dit gebruik word om twee klousules te verbind en 'n komplekse sin te vorm. Ons kan ''as'' as 'n voegwoord in verskillende situasies gebruik wat verskillende betekenisse sal meebring.

Die volgende tabel wys vir ons wanneer ons die woord ''as'' as 'n voegwoord kan gebruik.

Gebruik van ''as'"voorbeeldVerduideliking
1. Ons gebruik ''as'' wanneer een aksie plaasvind terwyl 'n ander stap aan die gang is.My vriend het aangekom terwyl ek geslaap het.In hierdie sin sien ons dat ''as'' gebruik is om een ​​handeling te noem wat plaasgevind het terwyl 'n ander handeling plaasgevind het.
2. ''As'' word gebruik om 'n resultaat met 'n oorsaak te verbind.Ons het gisteraand vroeg gaan slaap aangesien ek beplan het om die oggend te gaan stap.Hier word gevind dat ''as'' as 'n voegwoord gebruik word om 'n oorsaak met 'n resultaat te verbind.
3. ''As'' word gebruik om ''op die manier wat'' te beteken.Soumen het betyds bereik soos ons verwag het.Hier word ''as'' gebruik om op dieselfde manier as die verwagting te beteken.
Voorbeelde van "as" 'n voegwoord

Hoe is ''as'' 'n ondergeskikte konjunktief?

'n Ondergeskikte voegwoord verbind die hoofsin met 'n afhanklike klousule. Kom ons ondersoek ''as'' as 'n ondergeskikte konjunktief.

Die woord "as" is 'n ondergeskikte konjunktief op so 'n wyse dat dit die hoofklousule by 'n subklousule aansluit. Dit gee ons die hoofgedagte van die sin wat 'n oorsaak en gevolg-verhouding aandui.

Ex- Aangesien dit reën, sal ek nie vandag skool toe gaan nie.

Verduideliking- In hierdie sin sien ons dat die woord ''as'' 'n onafhanklike klousule aansluit by dié van 'n afhanklike klousule en hier 'n oorsaak en gevolg-verwantskap toon.

Voorbeelde van ''as'' as voegwoord:

Dit is seker dat ons ''as'' as voegwoord kan gebruik. Hier sal ons 'n paar sinne vind waar ''as'' as 'n voegwoord gebruik is.

Kyk na die tabel waar ''as'' op 'n interessante manier as 'n voegwoord gebruik word.

voorbeeldVerduideliking
1. Rumki is lank soos haar ma lank is.In hierdie sin word die woord ''as'' as 'n voegwoord gebruik omdat dit twee klousules verbind, naamlik ''Rumki is lank'' en ''haar ma is lank'', en lewer 'n komplekse sin.
2. Aangesien jy nie by die huis was nie, het ek 'n boodskap vir jou ma gelos.Hier verbind ''as'' twee klousules en maak 'n enkele sin. Die hoofklousule - "Ek het 'n boodskap vir jou ma gelos" en die subklousule "jy was nie by die huis nie".
3. Tina het hulp nodig aangesien sy nuut in die span is.In hierdie voorbeeld word gesien dat ''as'' die hoofklousule ''Tina het hulp nodig'' verbind met die subklousule ''sy is nuut in die span'' om 'n komplekse sin te raam.
4. Die studente het die som gemaak soos die onderwyser vir hulle gesê het.Hier word die woord ''as'' gebruik om twee klousules te verbind. Die hoofklousule-''Die studente het die som gemaak'' en die subklousule- is ''Soos die onderwyser vir hulle gesê het''.
5. Help my asseblief om die vrag op te lig aangesien dit swaar is.Hier verbind die ''as'' twee verskillende klousules om 'n komplekse sin te vorm. Een is die hoofklousule - "asseblief, help my om die vrag op te lig" en die subklousule - "dit is swaar".
Voorbeelde van "as" as 'n voegwoord

Wanneer word ''as'' nie as 'n voegwoord beskou nie?

Ons het die gebruik van ''as'' as voegwoord geleer. Hier sal ons kyk wanneer die woord "as" nie 'n voegwoord is nie.

Die woord ''as'' word nie as voegwoord beskou as ons dit as 'n voorsetsel, of as 'n bywoord gebruik nie.

Voorbeelde van ''as'' word nie as voegwoorde beskou nie.

Die woord ''as'' word nie net as 'n voorsetsel gebruik nie, maar ook as 'n bywoord. Kom ons verken dit hieronder.

Nou sal ons die sinne in die tabel volg waar ''as'' as 'n voorsetsel en 'n bywoord op 'n interessante manier gebruik is.

voorbeeldGebruik van "as""Verduideliking
1. Suiza het as hoof van 'n Engelsmedium skool gewerk."As" as 'n voorsetsel.In hierdie sin word die woord ''as '' as 'n voorsetsel gebruik en word voor die selfstandige naamwoord ''hoof'' geplaas.
2. Prasanta is sterk soos yster."As" word as 'n bywoord gebruik.Hier word die woord ''as'' as 'n bywoord gebruik en word voor die byvoeglike naamwoord ''sterk' geplaas.
3. Hardloop so vinnig as wat jy kan."As" word as 'n bywoord gebruik.Hier word gevind dat die woord ''as'' voor die byvoeglike naamwoord ''vinnig'' gebruik is.
Voorbeelde van "as" wat nie as voegwoorde beskou word nie

Gevolgtrekking

Hierdie artikel handel oor die bespreking oor ''as'' as voegwoord. Dit gaan ook oor die gebruik van ''as'' as 'n voorsetsel en 'n bywoord. Dit sal ons ongetwyfeld baie help terwyl ons hierdie woord in sinne gebruik.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings