Is hoekversnelling negatief? 7 feite om te oorweeg


In die huidige artikel sal ons praat oor die negatiewe hoekversnelling en 7 feite om te oorweeg.

Die hoeveelheid verandering wat plaasvind in hoeksnelheid met betrekking tot 'n bepaalde tydsinterval is niks anders as hoekversnelling nie. 'n Rigiede liggaam kan op twee maniere roteer, dit wil sê met betrekking tot 'n vaste oorsprong wat wentelbaan uitbeeld en 'n ander met betrekking tot sy eie massamiddelpunt, dit wil sê, spin.

Daarom het ons twee soorte hoekversnellings, naamlik spinhoekversnelling en orbitale hoekversnelling. Vir enige rigiede liggaam is 'n netto eksterne wringkrag verantwoordelik vir die oorsaak van hoekversnelling. Terwyl dit nie waar is vir 'n nie-stywe liggaam nie, want dit kan versnel of bloot versnelling verkry sonder enige eksterne wringkrag.

Is hoekversnelling negatief?

Ja, die hoekversnelling is negatief. Hoekversnelling kan positief of negatief wees, afhangende van die rigting van rotasie. 'n Positiewe hoeksnelheid stem ooreen met 'n positiewe hoekversnelling, en 'n negatiewe hoeksnelheid stem ooreen met negatiewe hoekversnelling.

Die hoekversnelling kan gekategoriseer word as a pseudoskalêr waarvan die teken afhanklik is van dié van die hoekspoed. As daar gesê word dat die hoekversnelling in dieselfde rigting as van die beweging is en dieselfde teken as die snelheid het, word dit as versnel of versnel beskou. Terwyl, as hulle albei in die teenoorgestelde rigting is, word gesê dat die liggaam vertraag of vertraag.

Die volgende afdeling handel oor wanneer hoekversnelling negatief is.

is hoekversnelling negatief
Image krediete: Pixabay gratis beelde

Wanneer is hoekversnelling negatief?

Die hoekversnelling word 'n positiewe of negatiewe teken toegeken gebaseer op die rigting van hoekspoed gevolg deur die hoeksnelheid van die liggaam. maw as die liggaam in 'n kloksgewyse rigting roteer, sê ons dat dit 'n positiewe hoekverplasing ondergaan, en dus 'n positiewe hoekversnelling besit.

 Net so, as dit in die plek van 'n kloksgewyse rigting in 'n antikloksgewyse rigting roteer, kan dit 'n negatiewe hoekverplasing aanhou wat impliseer dat dit deur 'n negatiewe hoekversnelling ingewerk gaan word.

Laat ons in die komende afdeling bespreek hoekom dit is hoekversnelling negatief.

Hoekom is hoekversnelling negatief?

Soos ons reeds geleer het, is die hoeveelheid verandering wat plaasvind in hoeksnelheid met betrekking tot 'n bepaalde tydsinterval niks anders as hoekversnelling wat ooreenstem met 'n liggaam wat 'n rotasietipe beweging ondergaan nie. Daar is basies twee soorte hoekversnellings.

So, hierdie hoekbeweging kan op twee maniere plaasvind, een kloksgewys en 'n ander in 'n antikloksgewyse rigting. Dit is hoekom hoekversnelling 'n negatiewe rigting toegeken word.

As 'n lineêre beweging langs die negatiewe as is, is die snelheid wat daarmee ooreenstem, negatiewe snelheid as dit aanhou om in die negatiewe rigting te beweeg. Daarom is die hoekversnelling, in hierdie geval, niks anders as 'n 'stoot' in die negatiewe rigting.

Vervolgens sal ons verstaan ​​wat negatiewe hoekversnelling beteken.

 

Wat beteken negatiewe hoekversnelling?

Dit word verstaan ​​dat 'n variasie wat ooreenstem met die lineêre snelheid ooreenstem met die lineêre versnelling. Net so word 'n rotasietempo wat met die draaiende voorwerp geassosieer word, dit wil sê, hoeksnelheid, gevarieer in ooreenstemming met die hoekversnelling. Hierdie hoekversnelling wat verantwoordelik is vir 'n toename in die rotasietempo in die kloksgewyse rigting is positief.

Terselfdertyd is dit in die antikloksgewyse rigting negatief. So Basies beteken 'n negatiewe hoekversnelling dat die rotasie in 'n antikloksgewyse rigting plaasvind, dit wil sê, die hoekverplasing en hoeksnelheid is in die antikloksgewyse rigting. 

Nou probeer ons weet of hoekversnelling altyd negatief is.

Is hoekversnelling altyd negatief?

Die hoekversnelling word 'n positiewe of negatiewe teken toegeken gebaseer op die rigting van hoekspoed gevolg deur die hoeksnelheid van die liggaam. maw as die liggaam in 'n kloksgewyse rigting roteer, sê ons dat dit 'n positiewe hoekverplasing ondergaan, en dus 'n positiewe hoekversnelling besit.

Daar word gesê dat 'n liggaam wat 'n negatiewe hoekversnelling het, 'n afnemende hoeksnelheid of 'n negatiewe hoeksnelheid en 'n afnemende hoekverplasing of 'n negatiewe hoekverplasing het. Hoekversnelling kan altyd nie in 'n negatiewe rigting wees nie

Hoe om te bepaal of hoekversnelling negatief of positief is?

Daar word gesê dat die rigting van die versnellingsvektor altyd loodreg is op die vlak waarin die rotasie plaasvind. Gestel daar is 'n toename in die hoeksnelheid in die kloksgewyse rigting. Dan gaan hoekversnelling wegwys ten opsigte van die waarnemer.

Soos in lineêre beweging, gaan in die hoekige geval ook voort om 'n rigting op e positief te bepaal, gevolg deur die rigting teenoorgestelde daarvan as negatief te beskou. Oor die algemeen stem die positiewe teken ooreen met die kloksgewys rigting en die negatiewe met die antikloksgewys rigting.

Hoe om negatiewe hoekversnelling te vind?

As gevind word dat die hoekspoed van 'n liggaam wat rotasiebeweging ondergaan langs 'n kloksgewyse rigting toeneem en in 'n antikloksgewyse rigting afneem, dan word dit 'n negatiewe teken toegeken. Dit word verstaan ​​dat 'n variasie wat ooreenstem met die lineêre snelheid ooreenstem met die lineêre versnelling.

Net so, 'n rotasiekoers wat verband hou met die spin voorwerp, dit wil sê hoeksnelheid, word gevarieer in ooreenstemming met die hoekversnelling. Hierdie hoekversnelling wat verantwoordelik is vir 'n toename in die rotasietempo in die kloksgewyse rigting is positief. Terselfdertyd is dit in die antikloksgewyse rigting negatief.

Image krediete: Pixabay gratis beelde

Is kloksgewys hoekversnelling positief of negatief?

Die hoekversnelling word 'n positiewe of negatiewe teken toegeken gebaseer op die rigting van hoekspoed gevolg deur die hoeksnelheid van die liggaam. maw as die liggaam in 'n kloksgewyse rigting roteer, sê ons dat dit 'n positiewe hoekverplasing ondergaan, en dus 'n positiewe hoekversnelling besit.

 Net so, as dit in die plek van 'n kloksgewyse rigting in 'n antikloksgewyse rigting roteer, kan dit 'n negatiewe hoekverplasing aanhou wat impliseer dat dit deur 'n negatiewe hoekversnelling ingewerk gaan word.

Wat bedoel jy met hoekversnelling?

Die hoeveelheid verandering wat plaasvind in hoeksnelheid met betrekking tot 'n bepaalde tydinterval is niks anders as hoekversnelling nie. Hoekversnelling, in eenvoudige woorde, kan beskou word as 'n 'stoot' na die liggaam wat in enige rigting beweging ondergaan, dit wil sê langs die bewegingsrigting of teenoorgesteld aan die bewegingsrigting.

Hoeveel soorte hoekversnelling is teenwoordig?

'n Rigiede liggaam kan op twee maniere roteer, dit wil sê met betrekking tot 'n vaste oorsprong wat wentelbaan uitbeeld en 'n ander met betrekking tot sy eie massamiddelpunt, dit wil sê, spin. Daarom het ons twee soorte hoekversnellings, naamlik spinhoekversnelling en orbitale hoekversnelling. 

Wat bedoel jy met 'n negatiewe lineêre versnelling?

In lineêre beweging, gaan in die hoekige geval ook voort om 'n rigting te bepaal om positief te wees, gevolg deur die rigting teenoorgestelde daarvan as negatief te beskou. Oor die algemeen stem positiewe lineêre versnelling ooreen met beweging langs die kloksgewyse rigting en negatiewe lineêre versnelling langs die antikloksgewyse rigting.

Image krediete: Pixabay gratis beelde

Gee een voorbeeld om die hoekversnelling in die alledaagse lewe uit te beeld.

'n Skyf met 'n as in sy middel is 'n baie goeie voorbeeld om die konsep van hoekversnelling te verstaan. In hierdie geval word gesê dat die skyf om sy middelpunt gedraai word, en as ons 'n pyl op die rand van die skyf vasmaak, bly die oriëntasie van die pyl vas, en dit kan nie verander met betrekking tot die skyf terwyl dit draai nie.

Terwyl die spoed wat met die draaiende skyf geassosieer word, oor die algemeen nie konstant is nie, en dit wissel, wat die gevolg is van hoekversnelling, en dit veroorsaak 'n voortdurende verandering in die hoeksnelheid van die skyf.

Image krediete: Pixabay gratis beelde

Gevolgtrekking

Hoekversnelling kan positief of negatief wees, afhangende van die draairigting. 'n Positiewe hoeksnelheid stem ooreen met 'n positiewe hoekversnelling, en 'n negatiewe hoeksnelheid stem ooreen met negatiewe hoekversnelling. Die hoekversnelling kan gekategoriseer word as 'n pseudoskalaar waarvan die teken afhanklik is van dié van die hoekspoed.

Harshitha HN

Hi.....ek is Harshitha H N. Ek het my meestersgraad in Fisika aan die Universiteit van Mysore voltooi met 'n spesialisering in Kernfisika. Ek is goed vertroud in die veld van Latex, GAMESS-sagteware en AVAGADRO-sagteware. Ek geniet dit om nuwe dinge in my vrye tyd te verken. My artikel het altyd ten doel om te ontwikkel en 'n mate van waarde na die tafel te bring met relevante onderwerpe. Kom ons koppel deur LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/harshitha-hn-368418249

Onlangse plasings