Is En 'n Voegwoord? 3 feite (wanneer, hoekom en voorbeelde)


Daar is 'n paar woorde in Engelse grammatika wat as skakel- of verbindwoorde gebruik word. 'En' is 'n woord wat ons as 'n koppelaar kan gebruik. Kom ons kyk na die funksie van die woord 'en' as 'n voegwoord.

Ons kan die woord 'en' seker as voegwoord. Dit kan gebruik word om twee of meer woorde, frases, klousules en sinne saam te voeg. Die gedagtes, aksies en idees kan ook in skrif en spraak verbind word.

Kyk na die voorbeelde in die tabel hieronder.

voorbeeldeverduidelikings
1. Jack het 'n kolf gekoop en Harrie het 'n bal gekoop.In hierdie sin verbind die woord 'en' twee hoofsinne en omraam 'n saamgestelde sin.
2. Michael en sy broer lees in 'n volkstaal skool.In hierdie sin word die woord 'en' as 'n voegwoord gebruik. Dit is hier gebruik om twee woorde saam te voeg, naamlik 'Michael' en 'sy broer'.
Voorbeelde van 'en' as 'n voegwoord

Kom ons sien meer feite wat daarmee verband hou.

Wanneer is 'en' 'n voegwoord?

Die woord 'en' is 'n voegwoord. Hier sal ons verduidelik wanneer dit as 'n voegwoord beskou word.

Terwyl ons skryf of praat kan ons die woord 'en' as 'n voegwoord gebruik wanneer die volgende situasies voor ons lê.

 Kyk nou na die situasies in die tabel hieronder.

situasiesvoorbeeldeverduidelikings
1. Ons gebruik 'en' om twee woorde en frases te verbind.Almal by die partytjie het gesing en dit baie geniet.In hierdie sin verbind die woord 'en' twee woorde 'sing' en 'geniet'
2. Ons kan 'en' gebruik wanneer ons wil wys een ding gebeur na die ander.Rafik het aandete geneem en gaan slaap.In hierdie voorbeeld verbind die woord twee hoofsinne en wys een ding gebeur een na die ander voorval
3. Die woord 'en' help ons om te weet een aksie veroorsaak 'n ander handeling.My vriend het na my huis toe gekom en hy was verstom om die nuwe skildery teen die muur te sien.In hierdie voorbeeld word gevind dat een aksie die oorsaak van 'n ander aksie is.
4.'En' word tussen twee breuke gebruik.Dhiriti het 'n pond en 'n half pond vis gekoop.Hier wys die woord 'en' dat dit gebruik word om twee breuke te verbind.
5. Ons gebruik 'en' in die berekening wanneer getalle bymekaar getel word.Ons weet dat twee en twee vier maak.In hierdie voorbeeld tree die woord 'en' op om twee getalle te verbind.
Wanneer 'en' as voegwoord gebruik word

Waarom is 'en' 'n koördinerende voegwoord?

Die voegwoord 'en' behoort tot die kategorie FANBOYS. Kom ons kyk nou hoekom dit 'n koördinerende voegwoord is.

Die woord 'en' is 'n koördinerende voegwoord aangesien dit twee woorde, frases en klousules van dieselfde kategorie saamvoeg.

Voorbeeld-Tania het die dieretuin besoek en sy het bly geword.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld word twee onafhanklike klousules verbind met die woord 'en' en raam 'n saamgestelde sin.

Voorbeelde van 'en' as koördinerende voegwoorde:

Die volgende is die sinne waar die woord 'en' as koördinerende voegwoorde optree.

voorbeeldeverduidelikings
1. Hulle het by die plek aangekom en begin om 'n hotel uit te vind om daar te bly.Hier vind ons dat die woord 'en by twee onafhanklike klousules aansluit' 'Hulle het op die plek aangekom' en 'het 'n hotel begin uitvind om daar te bly'.
2. Jack hou baie van Ricky en hy praat nooit met hom nie.Dit is die sin waar die woord 'en' as 'n koördinaatklousule optree omdat dit by die twee klousules van dieselfde kategorie aansluit.
3. Daar is twee katte en drie honde in ons huis.Hier verbind die woord 'en' twee woorde van dieselfde soort en werk as 'n koördinerende voegwoord.
4. Santanu het middagete geneem en kantoor toe gegaan.In hierdie sin verbind die woord 'en' twee hoofsinne en vorm 'n saamgestelde sin.
5. Verlede week was ons Digha toe en ons het die seestrand baie geniet.Hier verbind die woord 'en' twee hoofsinne en omraam 'n saamgestelde sin.
Voorbeelde van 'en' as koördinerende voegwoorde

Gevolgtrekking

Die artikel handel oor 'n gedetailleerde bespreking oor die woord 'en' as 'n voegwoord. Dit sal ons beslis in staat stel om dit op die regte manier te gebruik terwyl ons enige sin konstrueer.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings