Is lugweerstand 'n krag? 7 feite wat jy moet weet!


Lugweerstand werk op 'n voorwerp in die teenoorgestelde rigting van sy (die voorwerp se) beweging deur die lug. Kom ons kyk of lugweerstand 'n krag is of nie.

Lugweerstand is 'n krag. Dit is omdat dit probeer om die beweging van 'n liggaam te weerstaan ​​deur in die teenoorgestelde rigting op te tree as die bewegingsrigting van daardie liggaam deur die lug. Lugweerstand het beide grootte en rigting en die vermoë om die rigting van 'n bewegende liggaam te verander. Hierdie kenmerke maak dit 'n krag.

Kom ons gaan deur vrae soos watter tipe krag lugweerstand is, wat is die rede dat lugweerstand as 'n kontakkrag beskou word, is lugweerstand 'n konserwatiewe krag, is lugweerstand 'n sleepkrag en meer vrae soos hierdie.

Watter tipe krag is lugweerstand?

Krag is 'n vektorhoeveelheid wat beide grootte en rigting besit. Kom ons fokus op watter tipe krag lugweerstand is.

Lugweerstand is basies 'n weerstandskrag van nature. Of die lugweerstandskrag 'n sterk krag of 'n swak krag is, word deur twee sleutelfaktore bepaal: die oppervlakarea van die bewegende liggaam en die spoed van die liggaam waarmee dit beweeg.

As die liggaam teen 'n vinniger tempo beweeg en dit het 'n groot oppervlak, dan is die waarde van lugweerstand hoog en as die spoed laag is en die oppervlakte klein is, sal die lugweerstand laag wees.

Waarom word lugweerstand as 'n kontakkrag beskou?

Wanneer twee liggame met mekaar in kontak is, werk 'n krag tussen die twee liggame in. Laat weet ons hoekom lugweerstand as 'n kontakmag.

Lugweerstand word as 'n kontakkrag beskou. Die rede is dat lugweerstand op 'n liggaam kan inwerk of die liggaam kan beïnvloed slegs wanneer lugmolekules in direkte kontak met die deeltjies van daardie liggaam kom en dit is moontlik wanneer die liggaam oor die lug beweeg. Tydens die kontak probeer lugmolekules die liggaam vertraag.

Basies tref die lugmolekules die deeltjies van daardie liggaam direk tydens kontak. As die oppervlak van die liggaam groot is, is die aantal deeltjies ook groter en 'n groot aantal lugmolekules kan die liggaam tref. Dit verminder op sy beurt die spoed van die liggaam.

Is lugweerstand 'n konserwatiewe krag?

A konserwatiewe krag is 'n pad wat onafhanklik is om 'n deeltjie van een punt na 'n ander te beweeg. Kom ons fokus daarop of lugweerstand konserwatief is of nie.

Lugweerstand is nie 'n konserwatiewe krag nie, dit is nie konserwatief van nature. Dit is omdat dit 'n dissipatiewe krag is wat soortgelyk is aan die nie-konserwatiewe kragte. Soos 'n bewegende voorwerp oor die lugmedium vorder, neem die lugmedium die energie van die voorwerp weg en hierdie energie sal nooit teruggestuur word nie.

Boonop hang die werk wat deur die lugweerstandskrag verrig word af van die pad wat beteken dat dit afhang van die beginpunt en stoppunt van die voorwerp. Aangesien nie-konserwatiewe kragte padafhanklik is, is lugweerstand dus ook nie-konserwatief.

Is lugweerstand 'n sleepkrag?

Volgens vloeistofmeganika is die sleepkrag 'n krag wat die vloei van 'n vloeistof probeer weerstaan. Kom ons kyk of die lugweerstandskrag 'n sleepkrag is.

Lugweerstand is a sleepkrag. Die lugweerstand moet die hoogste wees om as 'n sleepkrag op te tree en moet teen 'n hoek teenoor die bewegingsrigting van die liggaam wees. 'n Sleepkrag kan in twee komponente verdeel word: horisontaal en vertikaal. Afhangende van die hoek kan hierdie twee komponente twee afsonderlike waardes hê.

Afhangende van die hoek het een van die horisontale en vertikale komponente van die sleepkrag groter waarde as die ander. Sleepkrag werk slegs op 'n liggaam in wanneer die liggaam deur 'n vloeibare medium (in hierdie geval lugmedium) beweeg.

Is lugweerstand 'n wrywingskrag?

Wrywingskrag word gebruik om die relatiewe beweging van die soliede oppervlaktes, vloeibare lae en materiaalelemente te weerstaan. Laat weet ons of lugweerstand 'n wrywingskrag is of nie.

Lugweerstand is 'n wrywingskrag. Dit is omdat lug die beweging van die bewegende voorwerp probeer teëwerk en dit is bekend dat wrywing die soortgelyke eienskap het om die beweging van 'n liggaam teen te staan. Daarbenewens werk lugweerstand in die teenoorgestelde rigting as die beweging van die liggaam wat ook soortgelyk is aan wrywing.

Lugweerstand vertraag of stop 'n versnellende liggaam wat deur die lugmedium beweeg deur in die teenoorgestelde rigting van hul vordering op te tree. Verskeie fisiese eienskappe soos die vorm van 'n liggaam word ook beïnvloed deur die invloed van die lugweerstand as gevolg van die wrywingsaard daarvan.

Is lugweerstand 'n druk- of trekkrag?

As 'n drukkrag toegepas word, beweeg dit weg en as 'n trekkrag toegepas word, sal die voorwerp na die krag toe beweeg. Laat weet ons of lugweerstand 'n druk- of 'n trekkrag is.

Lugweerstand is 'n stootkrag. Dit is omdat lug teen 'n voorwerp deur die lug gedruk word om dit te stop of om dit te vertraag. Lug druk die voorwerp om dit te vertraag wat op sy beurt die liggaam stop. Tydens die val van die voorwerp neem die gravitasieversnelling ook af as gevolg van die effek van lugweerstand.

In watter mate hierdie drukkrag (lugweerstand) die voorwerp stadiger kan maak, hang af van die oppervlakarea en spoed van daardie voorwerp. Die spoed van 'n vallende liggaam kan die eindsnelheid bereik wanneer die versnelling nul is as gevolg van die effek van lugweerstand.

Gevolgtrekking

In hierdie artikel is die onderwerp van lugweerstand 'n krag met 7 feite wat daarmee verband hou, is kortliks bespreek. Vrae soos die tipe krag van lugweerstand, of dit 'n druk- of trekkrag is, is ook daarin beantwoord.

Ankita Biswas

Hi...ek is Ankita Biswas. Ek het my B.Sc in fisika Honneurs en my M.Sc in Elektronika gedoen. Tans werk ek as 'n Fisika-onderwyser in 'n Hoër Sekondêre Skool. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie fisika veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde fisika-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankita-biswas-b95785230

Onlangse plasings