5 feite oor na as voegwoord: wanneer, hoe, voorbeelde


Die woorde wat twee klousules verbind om 'n sin te produseer, staan ​​bekend as voegwoorde. Kom ons kyk hoe die voegwoord "na" in diens geneem kan word.

Die voegwoord "Na" word gebruik om 'n tydperk oor te dra wat volg op 'n vorige gebeurtenis wat plaasgevind het.

Om die bogenoemde feite beter te verstaan, kom ons kyk na 'n paar voorbeelde:

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
1. Ek het 'n lang en ontspannende bad geneem na 'n lang en moeilike dag hê.Aangesien dit twee klousules saamvoeg, word die woord "na" as 'n voegwoord in hierdie sin beskou.
2. Ek beplan om 'n oorbruggingsjaar te neem na hoërskool klaar is.Die voegwoord "na" is gebruik om die twee klousules saam te voeg soos gesien in hierdie voorbeeld.
Voorbeelde van "Na" as 'n voegwoord.

Kom ons kyk nou na 'n paar bykomende voorbeelde en feite daaragter.

Wanneer is "na" 'n voegwoord?

Kom ons kyk na die geleenthede wanneer die voegwoord "na" gebruik word.

Wanneer dit twee klousules saamvoeg, word daar na die woord "na" verwys as 'n voegwoord.

Hier is 'n paar voorbeelde daarvan in aksie:

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
3. Die reëls van wegkruipertjie soek mense op klein plekkies na tel tot honderd.  Wanneer die tweede klousule die voegwoord "na" gebruik om bykomende inligting aan te bied, maak die eerste klousule meer sin.
4. Sy het die hond 'n goeie maaltyd gevoer na hom vertroetel.Die woord "na" dien as 'n verbindingselement tussen die eerste en tweede klousule, wat dit 'n voegwoord maak.
5.My oupa het uiteindelik uit sy maatskappy getree na veertig jaar diens by daardie plek.Hier funksioneer die woord "na" as 'n voegwoord, wat die tweede klousule toelaat om uit te brei op die idees wat in die eerste aangebied word.
6. Ons het tot laatoggend ingeslaap na gisteraand se vermoeiende partytjie.Die voegwoord "na" is gebruik om die twee klousules saam te voeg soos gesien in hierdie voorbeeld.
Voorbeelde van "Na" as 'n voegwoord.

Is "na" altyd 'n voegwoord?

Kom ons kyk of "na" altyd 'n voegwoord is.

Daar is ander gebruike vir die woord "na". Afhangende van die konteks, kan dit dikwels dien as 'n bywoord, voorsetsel en soms ook as 'n byvoeglike naamwoord.

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde waar die woord "na" nie as 'n voegwoord gebruik word nie.

Sl. Geen.Grammatikale vormvoorbeeldeverduidelikings
7. voorsetselDie baas het die deur oopgemaak vir sy werknemer het ingegaan na Hulle.In sy voorsetselvorm word die woord "na" altyd gevolg deur 'n selfstandige naamwoord, soos hier die geval is.
8. bywoordOns het pas ons winkel vir die dag gesluit en 'n kliënt het reg na vore gekom na.Soos hier gesien, word die woord "na", in sy bywoordelike vorm altyd aan die einde van die sin aangetref.
9. adjektiefHy het baie spyt gehad in die na jaar.Wanneer "na" voor 'n selfstandige naamwoord geplaas word op 'n manier om dit te beskryf, in hierdie geval "party" word dit toevallig as 'n byvoeglike naamwoord beskou.
Voorbeelde van "Na" as 'n voorsetsel, bywoord en byvoeglike naamwoord.

Wanneer word "na" nie as voegwoord beskou nie?

Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van die woord "na" wat in ander grammatikale konstrukte as voegwoorde gebruik word.

Wanneer dit nie gebruik word om twee sinne te verbind nie, sal "na" nie as 'n voegwoord beskou word nie. Dit kan ook funksioneer as 'n bywoord, voorsetsel of byvoeglike naamwoord afhangende van die konteks en waar dit in die frase gebruik word.

Die woord "na" word in 'n handvol van die voorbeelde hieronder in ander kontekste as voegwoorde gebruik.

Sl. Geen.Grammatikale vormvoorbeeldeverduidelikings
10. voorsetselEk en my ma gaan gewoonlik oggendstappies na ontbyt.Die woord "na" word altyd gevolg deur 'n selfstandige naamwoord in sy voorsetselvorm, soos dit in hierdie sin getoon word.
11. bywoordDie man en hul seun het ons huis verlaat en sy vrou en dogter het gou vertrek na.Soos gesien kan word, verskyn die woord "na," wanneer dit as 'n bywoord gebruik word, altyd aan die einde van 'n sin.
12. adjektiefOns het nog 'n na partytjie om na te gaan.Wanneer "na" voor 'n selfstandige naamwoord geplaas word op 'n manier om dit te beskryf, in hierdie geval "party" word dit toevallig as 'n byvoeglike naamwoord beskou.
Voorbeelde van "Na" as 'n voorsetsel, bywoord en byvoeglike naamwoord.

Watter soort voegwoord is die woord "na"?

Soos met ander voegwoorde, val "na" onder 'n sekere kategorie; kom ons kyk.

Aangesien dit die ondergeskikte bysin met die hoofsin verbind, val "na" onder die subtipe van ondergeskikte voegwoord.

Hier is verskeie voorbeelde van die woord "na" wat as 'n ondergeskikte voegwoord gebruik word.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
13. Die bruidegom en bruid sal 'n paar prettige speletjies speel na die huwelikseremonie was verby.Aangesien dit help om die ondergeskikte bysin met die hoofsin te verenig, kan die woord "na" as 'n ondergeskikte voegwoord beskou word.
14. Tia sal haar huiswerk klaarmaak na 'n lang slapie.In hierdie geval is die ondergeskikte klousule onverstaanbaar op sy eie en vereis 'n ondergeskikte voegwoord om dit aan die afhanklike sin te verbind, soos "na".
Voorbeelde van "Na" as 'n voegwoord.

Waarom is "na" 'n ondergeskikte voegwoord?

Kom ons kyk van naderby na die regverdigings vir die subkategorisering van die voegwoord "na".

"Na" as 'n voegwoord verbind 'n afhanklike klousule, met die onafhanklike klousule, en maak dit dus 'n ondergeskikte voegwoord.

Kom ons kyk na 'n paar bykomende gevalle van hoe die woord "na" sinne verbind.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
15. Die gesin kom vir aandete na ons huis toe na 'n paar dae van nou af.Die voegwoord "na" is gebruik om die twee klousules saam te voeg soos gesien in hierdie voorbeeld.
16. Almal was uiters moeg na die lang trekvakansie wat ons geneem het.Wanneer die tweede klousule die voegwoord "na" gebruik om bykomende inligting aan te bied, maak die eerste klousule meer sin en maak die genoemde voegwoord 'n ondergeskikte voegwoord.
Voorbeelde van "Na" as 'n voegwoord.

Voorbeelde van "na" as voegwoorde

Hieronder is 'n vyf voorbeelde van die woord "na" wat as voegwoord gebruik word.

Sl. Geen.voorbeeldeverduidelikings
17. Hulle het vir nog 'n voorgereg gevra na die nagereg was verby.Hier funksioneer die woord "na" as 'n voegwoord, wat die tweede klousule toelaat om uit te brei op die idees wat in die eerste aangebied word.
18. My pa voel gewoonlik redelik slaperig na middagete eet.Die woord "na" dien as 'n verbindingselement tussen die eerste en tweede klousule, wat dit 'n voegwoord maak.
19. Jy is veronderstel om links te neem na die eerste winkel wat jy sien.Wanneer die tweede klousule die voegwoord "na" gebruik om bykomende inligting aan te bied, maak die eerste klousule meer sin en maak die genoemde voegwoord 'n ondergeskikte voegwoord.
20. Die baba het uiteindelik gaan slaap na die hele dag huil.Aangesien dit twee klousules saamvoeg, word die woord "na" as 'n voegwoord in hierdie sin beskou.
21. Sy kon uiteindelik haar droomkollege bywoon na so hard werk.Wanneer die tweede klousule die voegwoord "na" gebruik om bykomende inligting aan te bied, maak die eerste klousule meer sin en maak die genoemde voegwoord 'n ondergeskikte voegwoord.
Voorbeelde van "Na" as 'n voegwoord.

Gevolgtrekking

Dit is dus duidelik dat die woord "na" 'n verskeidenheid grammatikale betekenisse het tesame met die funksionering as 'n ondergeskikte voegwoord in verskeie sinne.

Vriddhi Kapoor

Hi.....ek is 'n gegradueerde met 'n Baccalaureusgraad in Engelse Letterkunde. Ek wil eendag 'n Meestersgraad in dieselfde rigting doen en my loopbaan in Akademie voortsit. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vriddhi-kapoor-513bb4202

Onlangse plasings