Is Adjektief Kwantitatief: 7 Interessante Feite


Ons gaan verskeie voorbeelde en verwante verduidelikings leer wat verband hou met die onderwerp 'Is byvoeglike naamwoord kwantitatief?'.

'Kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde' is daardie byvoeglike naamwoorde wat selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent in die aspekte van hoeveelheid, getalle, hoeveelheid, ens.

 1. Sandip kan maklik 'n inkopiesak dra wat produkte van 40 kilogram bevat.
 2. Elke student is ewe belangrik en kosbaar vir 'n onderwyser.
 3. Minu kan vier rokke in een week stik.
 4. Jy moet óf 'n koppie koffie drink óf 'n koppie groen tee wat deur my gemaak is.
 5. Pijush wil die derde uitgawe van die Engelse handboek koop.
 6. Nie jy of jou vriend is goed as studiemaats nie.
 7. My droom is om my maatskappy onder die top tien maatskappye van Indië te sien.
 8. Ek moet 1 liter melk vir my bejaarde skoonpa neem.
 9. Renu se ma het vir haar gesê om vyf lemoene by die mark te koop.
 10. Mina het haar klerekas twee keer per week georganiseer.

Verduideliking 1 – Hier kan die byvoeglike naamwoord '40 kilogram' gemerk word as 'Bepaalde Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' omdat dit 'n 'Spesifieke hoeveelheid' toon.

Verduideliking 2 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'elke' gemerk word as 'Demonstratiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord' omdat dit 'Al die studente' aandui.

Verduideliking 3 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'vier' gemerk word as 'Bepaalde Kwantitatiewe Adjektief' omdat dit 'n 'Spesifieke Getal' toon.

Verduideliking 4 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'óf' gemerk word as 'Demonstratiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord' omdat dit ''n Opsie' aandui.

Verduideliking 5 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'derde' gemerk word as 'Bepaalde Kwantitatiewe Adjektief' omdat dit 'n 'Spesifieke Posisie' aandui.

Verduideliking 6 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'nie een nie' gemerk word as 'Demonstratiewe Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' omdat dit ''n Opsie' aandui.

Verduideliking 7 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'tien' gemerk word as 'Bepaalde Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' omdat dit 'n 'Spesifieke Posisie' aandui.

Verduideliking 8 – Hier kan die byvoeglike naamwoord '1 liter' gemerk word as 'Bepaalde Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' omdat dit 'n 'Spesifieke hoeveelheid' merk.

Verduideliking 9 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'vyf' gemerk word as 'Bepaalde Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' omdat dit 'n 'Spesifieke Posisie' aandui.

Verduideliking 10 – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'twee keer' gemerk word as 'Bepaalde Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' omdat dit 'n 'Spesifieke Getal' merk.

Wat is kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde?

Byvoeglike naamwoorde is daardie woorde wat verskeie aspekte van selfstandige naamwoord, voornaamwoord of selfstandige naamwoord ekwivalent aandui. Kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde is daardie byvoeglike naamwoorde wat sekere spesifieke aspekte van selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent aandui in die arena van hoeveelheid, hoeveelheid, ens. 'Kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde' word ook in sommige situasies as 'Numeriese Byvoeglike naamwoorde' genoem.

ReeksnommerKwantitatiewe byvoeglike naamwoordeReeksnommerKwantitatiewe byvoeglike naamwoorde
1Klein16Veel
2Genoeg17Twee en twintig
3Een18Elke
4meer19Vier en dertig
5Verskeie20Voldoende
6Vier21dertig
7Min22Elke
8Hele23Vyf
9tagtig24Nóg
10Enkel25Tien
11Negentig26Groot
12Dubbel27honderd
13Sewe28Baie
14Drie29Baie
15vyftig30talle
Lys van dertig 'Dikwels Gebruikte Byvoeglike naamwoorde'

Voorbeeld – Al het hard probeer, maar Sandip was derde in die fietsren van sy skool.

Verduideliking -

Hier kan die byvoeglike naamwoord 'derde' gemerk word as 'Kwantitatiewe Adjektief' aangesien dit 'n bepaalde numeriese situasie of posisie van die Selfstandige naamwoord 'Sandip'.

Wanneer is byvoeglike naamwoord kwantitatief?

An byvoeglike naamwoorde word 'Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' wanneer dit beskryf enige van die onderstaande aspekte van selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van selfstandige naamwoorde.

Aspek 1 – 'Hoogte' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent.

Aspek 2 – 'Temperatuur' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van die naamwoord.

 Aspek 3 – 'Gewig' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent.

Aspek 4 – 'Ouderdom' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van die naamwoord.

Aspek 5 – 'Volume' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van die naamwoord.

Aspek 6 – 'Lengte' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent.

Aspek 7 – 'Breedte' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of selfstandige naamwoordekwivalent.

Aspek 8 – 'Tyd' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van die naamwoord.

Aspek 9 – 'Area' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van die naamwoord.

Aspek 10 – 'Bedrag' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van die naamwoord.

Aspek 11 – 'Hoeveelheid item' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of ekwivalent van die naamwoord.

Aspek 12 – 'Hoogte' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent.

Aspek 13 – 'Syfers' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of selfstandige naamwoordekwivalent.

Aspek 14 – 'Numeriese Data' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of selfstandige naamwoordekwivalent.

Aspek 15 – 'Meeting' van die selfstandige naamwoord, voornaamwoord of selfstandige naamwoordekwivalent.

Voorbeeld – Sandip kan die helfte van die burger in een minuut eet.

Verduideliking -

Hier kan die byvoeglike naamwoord 'half' as 'Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' gemerk word omdat dit die hoeveelheid van 'n voedselitem aandui.

Hoe is byvoeglike naamwoord kwantitatief?

An adjektief word kwantitatief wanneer dit sekere aspekte van selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent beskryf of wysig, soos; hoogte, temperatuur, hoeveelheid ens. Alle kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde kan in drie groepe verdeel word. Hierdie drie groepe kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde is

Eerste Groep – 'Bepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde'

Tweede Groep – 'Onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde'

Derde Groep – 'Verspreidende kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde'

Hierdie drie groepe kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde wysig selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent op drie verskillende maniere. Kom ons leer hoe hierdie drie kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde werk.

Bepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde -

Kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde wat 'n vaste getal of numeriese posisie aandui, word definitiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde genoem. Bepaalde numeriese byvoeglike naamwoorde kan in twee tipes verdeel word.

Tipe Een – Kardinale nommers

Voorbeeld – Een (1), Vyf (5), Sestig (60) ens.

Tipe Twee – Rangnommers

Voorbeeld – Eerste (1), Tweede (2), Vyfde (5) ens.

Sin met 'Cardinal Definite Quantitative Adjective' –

Ek het vyf aartappelskyfies pakkies by die nabygeleë kruideniersmark gaan koop.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'vyf' gemerk word as 'Kardinale kwantitatiewe byvoeglike naamwoord' omdat dit 'n vaste numeriese aantal skyfiepakkies toon.

Sin met 'Ordinal Definite Quantitative Adjective' –

My dogter het my trots gemaak deur die derde posisie in die dansvertoning te verseker.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'derde' gemerk word as 'n 'Ordinale Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' omdat dit 'n posisie van 'n dansopvoering toon.

Onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde -

Onbepaalde hoeveelhede byvoeglike naamwoorde is net die teenoorgestelde van definitiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde. Hierdie tipe byvoeglike naamwoorde toon nooit 'n vaste getal of 'n vaste posisie nie. Onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde is gebaseer op aannames.

Voorbeeld – Verskeie, Min, Baie ens.

Sin met 'Onbepaalde Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' –

Verskeie prosa-lees van die Engelse boek is nie genoeg om 'n idee oor die sillabus te hê nie.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'Verskeie' gemerk word as 'Onbepaalde Kwantitatiewe Byvoeglike naamwoord' aangesien dit geen vaste getal of posisie toon nie, maar ons moet die aantal prosa aanneem.

Verspreidende kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde -

Voorbeelde van hierdie groep byvoeglike naamwoorde is elke, óf, nie een ens.

Sin met 'Verspreidende kwantitatiewe byvoeglike naamwoord' –

Elke studente van die Engelse klas is ernstig om die klaslesing binne tyd neer te skryf.

Verduideliking - Hier, die byvoeglike naamwoord 'elke' kan as distributief gemerk word kwantitatiewe byvoeglike naamwoord omdat dit alle studente van die Engelse klas aandui.

Hoekom is byvoeglike naamwoord kwantitatief?

Sommige byvoeglike naamwoorde word kwantitatief omdat hulle selfstandige naamwoord, voornaamwoord of naamwoordekwivalent in enige van die volgende kriteria verander of beskryf.

 1. 'n Vaste nommer
 2. 'n Vaste posisie
 3. 'n Sekere hoeveelheid
 4. bedrag
 5. Meting ens.

Voorbeeld – Sandip was die eerste persoon van sy kantoor wat die seminaar betyds bygewoon het.

Verduideliking -

Hier kan die byvoeglike naamwoord 'eerste' as 'Kwantitatiewe Adjektief' gemerk word omdat dit 'n vaste numeriese posisie '1' gemerk het.

Gebruik van kwantitatiewe byvoeglike naamwoord -

Gebruik van 'Definite Quantitative Adjektief' –

Voorbeeld 1 – Ek voel honger en ek het een lemoen om te eet.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'een' as 'n definitiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord gemerk word omdat dit 'n 'spesifieke getal' toon.

Voorbeeld 2 – Pijush het vir my drie sketspenne gegee om 'n skets te verf.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'drie' as 'n definitiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord gemerk word omdat dit 'n 'spesifieke getal' toon.

Voorbeeld 3 – Daar is sewentig studente in die 'A'-afdeling van klas sewe.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'sewentig' as 'n definitiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord gemerk word omdat dit 'n 'spesifieke getal' toon.

Voorbeeld 4 – Renu gaan drie kositems vir ons almal kook.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'drie' as 'n definitiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord gemerk word omdat dit 'n 'spesifieke getal' toon.

Gebruik van 'onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoord' –

Voorbeeld 1 – Sandip moet meer vaardighede verrig om 'n professionele sokkerspeler te wees.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'meer' as onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoord gemerk word omdat dit 'n 'Hoeveelheid' toon.

Voorbeeld 2 – Alhoewel ek van al die penne hou, maar ek kan bekostig om net 'n paar van hulle te koop.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'sommige' gemerk word as onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoord omdat dit 'n 'Bedrag toon".

Voorbeeld 3 – Min kos is genoeg om die lewe van 'n monnik te onderhou.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'min' as 'n onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoord gemerk word omdat dit 'n 'Bedrag' toon.

Voorbeeld 4 – Renu het baie soorte rokkies, maar sy wil 'n nuwe een koop.

Verduideliking - Hier kan die byvoeglike naamwoord 'baie' gemerk word as onbepaalde kwantitatiewe byvoeglike naamwoord omdat dit 'n 'Hoeveelheid' toon.

Gebruik van 'Demonstratiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord' –

Voorbeeld 1 – Sandip het sy hele spaargeld spandeer om 'n padreis na Ladakh te geniet.

Verduideliking - Hier, die byvoeglike naamwoord 'heel' kan as demonstratief gemerk word kwantitatiewe byvoeglike naamwoord omdat dit 'Totale Bedrag' toon.

Voorbeeld 2 – Ons moet die bydrae van elke lid van die span erken om hulle aan te moedig vir toekomstige werk.

Verduideliking – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'elke' gemerk word as demonstratiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord omdat dit 'Alle lede' wys.

Voorbeeld 3 – Nie een van die twee aanbiedings was vir my aanloklik nie.

Verduideliking – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'nie een' as demonstratiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord gemerk word omdat dit 'Albei die opsies' wys.

Voorbeeld 4 – Of jy teken hierdie skildery of ek sal jou in die dansklas toelaat.

Verduideliking – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'óf' gemerk word as demonstratiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord omdat dit 'Albei die opsies' wys.

Voorbeeld 5 – Jy moet hierdie sjokolade onder elke student van klas V versprei.

Verduideliking – Hier kan die byvoeglike naamwoord 'elke' gemerk word as demonstratiewe kwantitatiewe byvoeglike naamwoord omdat dit 'Alle studente' wys.

Kan kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde voornaamwoorde wees?

Ja, sekere kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde kan ook as voornaamwoord gebruik word. Ons moet die punt merk dat slegs 'Onbepaalde voornaamwoorde' as 'Kwantitatiewe voornaamwoord' gemerk kan word. Voorbeelde van kwantitatiewe voornaamwoorde is elk, genoeg, min, baie ens.

Hoe word kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde voornaamwoord?

Wanneer 'n voornaamwoord die hoeveelheid of hoeveelheid van iets aandui, word daardie voornaamwoord 'Kwantitatiewe voornaamwoord' genoem. Kwantitatiewe voornaamwoorde word kwantifiseerders genoem.

Waarom word kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde voornaamwoord?

Sommige kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde word kwantitatiewe voornaamwoord omdat hulle die verwante selfstandige naamwoord of naamwoordekwivalent vervang deur hoeveelheid, getal, hoeveelheid, meting, ens.

Wanneer kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde voornaamwoord word?

Kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde word voornaamwoord wanneer dit 'n hoeveelheid of getal noem wat nie aan almal bekend is of naamloos is nie. Bedrag of getal gespesifiseer deur kwantitatiewe voornaamwoord of kwantifiseerders kan spesifiek of spesifiek wees.

Voorbeeld – ek het baie kos. Hoeveel kos het jy nodig om jou ontbyt te voltooi?

Verduideliking -

Hier kan die voornaamwoord 'baie' in die tweede sin as 'Kwantifiseerders' gemerk word omdat dit 'n nie-gespesifiseerde hoeveelheid kos aandui.

Afsluiting -

Alhoewel kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde ook numeriese byvoeglike naamwoorde genoem word, maar kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde dui nie altyd 'n bepaalde numeriese getal of posisie aan nie, maar 'n sekere hoeveelheid of hoeveelheid kan ook onder kwantitatiewe byvoeglike naamwoorde kom.

Lees meer oor Pretensieuse voorbeelde

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings