Onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd: 5 feite wat u moet weet


Soos die naam verbygaan, is 'n onreëlmatige werkwoord in Engelse grammatika 'n werkwoord wat nie die gereelde reëls van verbuiging volg terwyl die verskillende tye gevorm word nie.

Terwyl die verlede en die verlede deelwoordtyd van gereelde werkwoorde gevorm word deur '-d', '-ed' of '-t' aan die einde van die basiswerkwoord by te voeg, volg onreëlmatige werkwoorde nie hierdie patroon nie, aangesien hul verlede en verlede deelwoord word gevorm deur interne veranderinge binne die werkwoord.

Met interessante feite en voorbeelde sal ons nou leer ken hoe onreëlmatige werkwoorde in die verlede tyd gebruik word.

Vorme van onreëlmatige werkwoorde wat in die verlede tyd gebruik word

Ons sal die verskillende vorme van onreëlmatige werkwoorde wat in die verlede tyd gebruik word, ondersoek.

Die tabel hieronder beeld die verskillende vorme van onreëlmatige werkwoorde uit wat in die verlede tyd gebruik word. Ons sal die vorme verken met behulp van onreëlmatige werkwoorde, "drink", en "voel".

ReeksnommerTipes Verlede TydGrammatikale individuele en grammatikale nommerOnreëlmatige Werkwoordvorm Gebruik
1Eenvoudige verlede tyda. Eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal
b. Tweede persoon enkelvoud / meervoud getal
c. Derde persoon enkelvoud / meervoud getal
a. ek gedrink baie water soos ek fout dors.
b. Jy gedrink baie water soos jy fout dors.
c. Sy/ Hy/ Hulle gedrink baie water soos sy /hy/ hulle fout dors.
2Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal
b. Tweede persoon enkelvoud / meervoud getal
c. Derde persoon enkelvoud getal
d. Derde persoon meervoud getal
a. ek het gedrink baie water soos ek gevoel het dors.
b. Jy besig was om te drink baie water soos jy gevoel het dors.
c. Hy sy het gedrink baie water soos hy/sy gevoel het dors.
d. Hulle besig was om te drink baie water soos hulle gevoel het dors.
3Verlede perfekte tyda. Eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal
b. Tweede persoon enkelvoud / meervoud getal
c. Derde persoon enkelvoud / meervoud getal
a. ek gedrink het baie water soos ek moes fout dors.
b. Jy gedrink het baie water soos jy moes fout dors.
c. Sy/Hy/Hulle gedrink het baie water soos sy/hy/hulle gevoel het dors.
4Verlede volmaakte deurlopende tyda. Eerste persoon enkelvoud/ meervoud getal
b. Tweede persoon enkelvoud / meervoud getal
c. Derde persoon enkelvoud / meervoud getal
a. ek gedrink het baie water soos ek gevoel het dors.
b. Jy gedrink het baie water soos jy gevoel het dors.
c. Sy/Hy/Hulle gedrink het baie water soos sy/hy/hulle gevoel het dors.
Vorme van onreëlmatige werkwoorde wat in die verlede tyd gebruik word

Hoe onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word

Onreëlmatige werkwoorde is nie konvensionele werkwoorde nie, aangesien hulle nie die algemene reëls volg terwyl hulle verskillende tye vorm nie. Kom ons kyk hoe sulke onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word.

Onreëlmatige werkwoorde, wanneer dit in die verlede tyd gebruik word, verskil van die gewone byvoeging van agtervoegsels soos '-ed', '-d' of '-t' tot hul basisvorme. Sulke werkwoorde het gewoonlik ook onreëlmatige verlede deelwoorde, wat verskil van die verlede tydsvorm van die werkwoord.

Voorbeeld: Raghu geskryf haar 'n brief verlede week.

In bogenoemde sin, die werkwoord 'skryf' is 'n onreëlmatige werkwoord sedert die verlede tyd van die werkwoord 'skryf' is nie 'geskryf' nie, maar is 'geskryf'.

Wanneer onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word

Die onreëlmatige werkwoorde word in verlede tyd gebruik om 'n handeling aan te dui wat reeds plaasgevind het. Hier sal ons sien wanneer sulke onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word.

Die tabel hieronder toon die plekke en situasies waar (wanneer) onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word.

ReeksnommerWanneer onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik wordvoorbeeldeVerduideliking
1Wanneer ons 'n aktiwiteit of aksie wat in die verlede voltooi is, moet aandui of verwys.Vidhya val af terwyl jy op die fiets ry.Hier,'geval', die eenvoudige verlede tyd van die onreëlmatige werkwoord 'val' word gebruik om die handeling te wys wat reeds verby is.
2Wanneer ons moet verwys na 'n aktiwiteit of aksie wat een of ander tyd in die verlede plaasgevind het.Vidhya was besig om te val af terwyl jy op die fiets ry.Hier,'was besig om te val', die verlede aaneenlopende tyd van die onreëlmatige werkwoord 'val' word gebruik om te verwys na aksie wat in die verlede aan die gang was.
3Wanneer ons moet verwys na 'n aktiwiteit wat voor 'n bepaalde tyd in die verlede plaasgevind het.Toe ek by die huis kom, Vidhya geval het af terwyl jy op die fiets ry.  Hier,'het geval', die verby perfekte tyd van die onreëlmatige werkwoord 'val' word gebruik om te verwys na 'n handeling wat gebeur het voor die tyd dat 'ek' by die huis gekom het.
4Wanneer ons moet verwys na 'n aksie of aktiwiteit wat voor 'n sekere tyd in die verlede begin het en tot op daardie tydstip nog plaasgevind het.Vidhya was besig om te val af terwyl hy die afgelope twee dae op die fiets gery het.Hier,'het geval', die verby volmaakte aaneenlopende tyd van die onreëlmatige werkwoord 'val' word gebruik om te verwys na 'n aksie wat twee dae gelede begin het en tot daardie dag plaasgevind het.
Wanneer onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word

Formule en struktuur van onreëlmatige werkwoorde wat in verlede tyd gebruik word

Kom ons bespreek hier die verskillende formules en strukture waarin onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word.

Die tabel hieronder vertoon die struktuur en formule van onreëlmatige werkwoorde, wat gebruik word in die vorming van die verskillende tipes verlede tye, soos enkelvoudige verlede, verlede kontinu, verlede perfek, en verlede perfek kontinu.

ReeksnommerTipes Verlede TydFormule en struktuur van onreëlmatige werkwoordevoorbeelde
1Verlede tydOnderwerp + vorige vorm van die onreëlmatige werkwoord + voorwerp + oorblywende deel van die sinWe geëet pizza gisteraand.
 
2Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was / was + basisvorm van die onreëlmatige werkwoord + ing + voorwerp + oorblywende deel van die sinWe besig was om te eet pizza gisteraand.
3Verlede perfekte tydOnderwerp + het + verlede deelwoordvorm van die onreëlmatige werkwoord + voorwerp + oorblywende deel van die sin gehadToe my ma gisteraand by die huis kom, het ons geëet het pizza.
4Verlede volmaakte deurlopende tydOnderwerp + was + teenwoordige vorm van die onreëlmatige werkwoord + ing + voorwerp + oorblywende deel van die sin geweesWe geëet het pizza vir die laaste drie dae.
Formule en struktuur van onreëlmatige werkwoorde wat in verlede tyd gebruik word

Voorbeelde van onreëlmatige werkwoorde wat in verlede tyd gebruik word

Die onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd kan gebruik word om sinne in die enkelvoudige verlede, verlede kontinu, verlede volmaakte, of verlede perfekte kontinue tyd te raam.

Kom ons gaan nou deur die volgende tabel, wat uit voorbeeldsinne bestaan, om te sien hoe onreëlmatige werkwoorde in verlede tyd gebruik word.

Reeksnommervoorbeeldeverduidelikings
1My pa gekoop 'n nuwe skootrekenaar vir my verlede maand."Gekoop" is die eenvoudige verlede tyd van die onreëlmatige werkwoord "koop" en word gebruik om 'n aksie aan te dui wat reeds verlede maand verby is.
2Varsha verlaat het my huis toe die swaar reën begin het."Verlaat het" is die verby perfekte tyd van die onreëlmatige werkwoord "Verlaat" en word gebruik om 'n aksie (aksie van vertrek) aan te dui wat verby was toe die reën begin het.
3Die kinders gevind hul speelgoed onder die tafel."Gevind" is die eenvoudige verlede tyd van die onreëlmatige werkwoord "vind" en word gebruik om te verwys na 'n aktiwiteit wat reeds voltooi is.
4Hulle besig was om te bou die huis vir vyf maande.“Het gebou” is die verby volmaakte aaneenlopende tyd van die onreëlmatige werkwoord "bou" en word gebruik om die bouaktiwiteit aan te dui wat die afgelope vyf maande aan die gang is.
5Liza gemaak 'n pragtige serp vir my."Gemaak" is die eenvoudige verlede tyd van die onreëlmatige werkwoord "maak" en word gebruik om 'n aksie aan te dui wat voltooi of voltooi is.
Voorbeelde van onreëlmatige werkwoorde wat in verlede tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel gee ons dus 'n gedetailleerde oorsig van onreëlmatige werkwoorde in die verlede tyd met behulp van verskeie onreëlmatige werkwoordvoorbeelde en verwante verduidelikings.

Read more about Tense

Irregular Verbs In Future Tense
Do Verb In Present Tense
Have Verb In Past Tense
Should In Past Tense
35 Past Continuous Tense Examples
Verbs In Present Perfect Tense
Should In Present Tense
Wees werkwoord in huidige tyd
Have Verb In Present Tense
Can In Future Tense
Do Verb In Future Tense
Would In Present Tense
Would In Past Tense

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings