Iridium Chemiese Eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Iridium is 'n oorgangswit element wat 'n baie skaars silwerwit harde, bros metaalelement is. Kom ons ondersoek Iridium-feite in detail.

Iridium(Ir) vaste stof is slegs bytend om gesmelte soute en halogene te kies. Die metings van digtheid, Ir, 'n metaal wat aan die platinumgroep behoort, word algemeen beskou as die 2nd digste element (agter Os). By temperature van 2000 °C weerstaan ​​die metaal korrosie die beste.

Kom ons bespreek die chemiese kenmerke van iridium, soos sy atoomsimbool, elektroniese konfigurasie, kookpunt, ionisasie-energie, isotope en allotropiese vorms.

Iridium simbool

'n Chemiese element word kortliks beskryf deur sy simbool te gebruik. Kom ons kyk na die Iridium-simbool.

Iridium is 'n periodieke tabel element met die simbool "Ir". Die Latynse woord Iris beteken reënboog (Griekse godin) en verwys na die iridiummetaal en die lewendige kleure van sy sout.

iridium chemiese eienskappe
Simbool van Iridium

Iridium groep in periodieke tabel

Die periodieke tabel definieer 'n groep as 'n elementêre kolom. Kom ons kyk na die iridiumgroepvoorspelling.

Iridium (Ir) word in die 9de groep van die periodieke tabel aangetref. Die groep word onderverdeel volgens die aantal elektrone in die finale elektroniese dop. Dit het 9 elektrone in sy buitenste (s en d) dop, wat dit in groep 9 van die periodieke tabel plaas.

Iridiumperiode in periodieke tabel

'n Ry van die periodieke tabel het 'n voorafbepaalde aantal chemiese elemente in 'n spesifieke tydperk. Kom ons kyk na die iridiumperiode.

Iridium (Ir) behoort tot die 6th periode van die periodieke tabel

Iridiumblok in periodieke tabel

Die elemente waaruit die blok bestaan, deel vergelykbare fisiese en chemiese eienskappe. Kom ons kyk na die blok iridium.

Iridium is in blokke d en f geleë. Dit is omdat sy valenselektrone in elektroniese skulpe d en f is, wat die laaste skulpe van die element is. Dit val binne die kategorie oorgangselemente.

Iridium atoomgetal

Blokke elemente word saam gegroepeer volgens hul chemiese en fisiese eienskappe. Kom ons praat oor die Iridium atoomgetal.

Atoomgetal 77 behoort aan die element iridium. Dit bestaan ​​uit 77 protone en 77 elektrone.

Iridium atoomgewig

Al die isotope van 'n element en hul proporsionele oorvloede bepaal sy atoomgewig. Kom ons bespreek die atoomgewig van iridium.

Iridium het 'n atoomgewig van 192.217 g/mol.

Iridium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

'n Atoom se elektronegatiwiteit word bepaal deur hoe suksesvol dit elektronpare van ander atome verkry. Kom ons ondersoek die iridium elektronegatiwiteitswaarde.

Iridium het 'n Pauling-elektronegatiwiteitswaarde van 2.2, soos sommige ander 9th-groepelemente.

Iridium atoomdigtheid

Die aantal atome in 'n element per volume-eenheid word uitgedruk as sy atoomdigtheid. Kom ons kyk na die atoomdigtheid van iridium.

Iridium moet 'n digtheid van 22.56 g/cm hê3 by kamertemperatuur. As gevolg van hul elektronkonfigurasie is hulle uiters dig. Sodra dit smelt en sy smeltpunt bereik, verander dit in 'n vloeistof met 'n digtheid van 19 g / cm3.

Iridium smeltpunt

Wanneer 'n stof smelt, is sy smeltpunt sy temperatuur. Kom ons kyk na die smeltpunt van iridium.

Die smeltpunt van iridium is 2719 K (2446 °C, 4435 °F).

Iridium kookpunt

'n Stof begin by sy kookpunt kook wanneer dit vloeibaar is. Kom ons vind uit wat die kookpunt van iridium is.

Die kookpunt van iridium is 4403 K (4130 °C, 7466 °F). Dit het die 10th-hoogste kooktemperatuur van enige element en verander in 'n supergeleier onder 273.010 °C (0.14 K; 459.418 °F).

Iridium Vanderwaals radius

Die skeiding tussen twee atome van dieselfde element wat deur hul kerne se aantrekkingskrag bymekaar gehou word, staan ​​bekend as 'n Vander Waals-radius. Kom ons kyk na die iridium s'n Vander Waals radius.

Iridium het 'n van der Waals-radius van 229 pm (1pm=1*10-12 m).

Iridium ioniese radius

Ioniese radiusse in kristalrooster is die helfte so ver uitmekaar as wat atoomione ioniese radius voorstel. Kom ons kyk na die ioniese radius van iridium.

Iridium het 'n ioniese radius van 0.63Å(+4). Die tabel hieronder toon die talle koördinasiesentrums en ioniese radiusse van iridium:

iridium
Ioon(Om te gaann+ )
koördinering
struktuur
Ioniese radius
(1:1=10*XNUMX-12 m)
Ir(III)6-koördinaat,
oktaëdriese
82pm
Ir(IV)6-koördinaat,
oktaëdriese
76.5pm
Ir(V)6-koördinaat,
oktaëdriese
71pm
 Die ioniese radius van Iridium

Iridium isotope

Isotope het 'n vaste hoeveelheid protone, maar hul neutrontellings fluktueer. Kom ons kyk na die iridium isotope.

Iridium het 36 radio-isotope en twee isotope wat natuurlik voorkom (191&193), met 192-Ir met die langste halfleeftyd (73.83 dae). Die mees stabiele is 192m2Ir, wat 'n halfleeftyd van 241 jaar het. Die radio-isotoop Ir-192 word in gammaradiografie gebruik om metale te ondersoek sonder om skade te veroorsaak. 

Slegs stabiele isotope word in hierdie afdeling bespreek:

iridium
isotoop
Natuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
188Ir Sintetiese1.73 dβ+111
189Ir  Sintetiese13.2 dEC112
190IrSintetiese11.8 dβ+113
191Ir37.3%StabieleStabiele114
192IrSintetiese73.827 dβ-
EC
115
193Ir62.7%StabieleStabiele116
193mIrSintetiese10.5 dIT116
194IrSintetiese19.3 pmβ-117
 Isotope van Iridium

Iridium elektroniese dop

Die aantal elektrone in elk van die elektroniese skulpe wat die kern omring, is vas. Kom ons ondersoek die Iridium elektroniese dop.

Iridium se kern word omring deur 'n elektroniese dop wat uit 2, 8, 18, 32, 15 en 2 orbitale bestaan.

Iridium elektronkonfigurasies

Die elektronkonfigurasie van 'n element verwys na hoe sy elektrone binne sy orbitale gerangskik is. Kom ons kyk na Iridium se elektronkonfigurasies.

Iridium se elektronkonfigurasies is soos volg: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d7 6s2 of [Xe] 4f14 5d7 6s2.

Iridium-energie van eerste ionisasie

'n Laaste orbitale elektron moet verwyder word om die eerste ionisasie-energie vry te stel. Kom ons ondersoek iridium se eerste ionisasie-energie.

Iridium se eerste elektrone moet met 880 kJ/mol ionisasie-energie verwyder word. Die 6s-orbitaal, wat ver van die kern is en 'n lae aantrekkingskrag het, kan met minder energie verwyder word as gevolg hiervan: Ir + IE → Ir+ + e- ([Xe] 4f14 5d7 6s2; Ir→Ir1+).

Iridium-energie van tweede ionisasie

Die 2nd ionisasie-energie is die hoeveelheid energie wat nodig is om 'n 2 uit te skakelnd elektron van die Positiewe ioon. Kom ons kyk na die tweede ionisasie-energie van iridium.

Iridium se tweede ionisasie-energie is 1600 kJ/mol. Aangesien 'n elektron meer energie benodig om uit 'n gedeeltelik volle orbitaal onttrek te word, is sy tweede ionisasie baie hoër as sy eerste: X+ → X2+ + e- ([Xe] 4f14 5d7 6s1; Ir1+→Ir2+).

Iridium-energie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energie skep die derde ionisasie-energie deur die derde elektron van die +2-ioon te verwyder. Kom ons bereken die derde ionisasie-energie van iridium.

Iridium se derde ionisasie-energie is 2700 kJ/mol. Die derde elektron moet van die buitenste X verwyder word2+ → X3+ + e- ([Xe] 4f14 5d7 6s2; Ir2+→Ir3+)) orbitale wat hierdie energie gebruik. Die derde ionisasie-energie is baie hoog omdat 'n derde elektron uit die konfigurasie van Ir geneem moet word2+.

Iridium oksidasie toestande

Die lading wat op die element ontwikkel tydens bindingsvorming staan ​​bekend as die oksidasietoestand. Kom ons ondersoek Iridium's oksidasie toestande.

Iridium kan verbindings in 'n verskeidenheid oksidasietoestande skep, soos -3, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9. Die mees tipiese is egter +3 en +4. IrO2 is die enigste oorgangsmetaaloksied met goeie karakterisering. Dit is 'n blou-swart vaste stof wat Ir kan produseer2O3 wanneer dit met HNO reageer3

Die volgende tabel toon verskeie Ir-molekules se oksidasietoestande:

Oksidasie
State van
Ir ioon
molekule
van Ir
-3[Ir(CO)3]3- 
-1[Ir(CO)3(PPh3)]-
0Ir4(CO)12
+1[Ir(CO)Cl(PPh3)2]
+2IrCp2
+3IrCl3
+4IrO2
+5Ir4F20
+6IrF6
+7[(η2-O2)IrO2]+
+8IrO4
+9[IrO4]+
Die oksidasietoestand van Iridiumioon

Iridium CAS-nommer

CAS-registrasie of 'n CAS-nommer kan enige element as uniek identifiseer. Kom ons kyk na die Iridium CAS-nommer.

Die iridiummolekule het die CAS-nommer 7439-88-5.

Iridium ChemSpider ID

Chem Spider ID is die spesifieke nommer wat die Royal Society of Science aan 'n sekere element toegeken het om dit volgens sy karakter te identifiseer. Kom ons kyk na die Iridium Chemspider ID.

Die Chemspider ID vir iridium is 22367. Iridium-inligting word deur ChemSpider se databasis verskaf deur hierdie ID te gebruik.

Iridium allotropiese vorms

Die fisiese eienskappe van allotrope verskil van hul chemiese eweknieë. Kom ons praat oor Iridium in sy allotropiese toestand.

Iridium vertoon nie 'n allotropiese vorm nie. Aangesien dit van nature radioaktief is, kan geen bykomende allotrope geskep word nie.

Iridium chemiese klassifikasie 

Die periodieke tabel verdeel die elemente in groepe gebaseer op hul chemiese samestelling. Kom ons kyk hoe iridium chemies geklassifiseer word.

  1. Iridium het die tweede hoogste elastisiteitsmodulus van enige metaal.
  2. As katalisators word iridiumverbindings gebruik.
  3. Die elektronaffiniteit van iridium is 151 kJ/mol.
  4. Iridium reageer vinnig met swael by atmosferiese druk om iridiumdisulfied te vorm.

Iridium staat by kamertemperatuur

Die toestand waarin 'n element onder standaard druk en temperatuur kan woon, staan ​​bekend as die fisiese toestand van 'n atoom. Kom ons kyk na die toestand van Ir by kamertemperatuur.

Iridium is solied by standaard- of kamertemperatuur (20°C). Iridium is 'n waardevolle, silwer-wit metaal wat teen 'n wit hitte tussen 1,200 1,500° en XNUMX XNUMX° bewerk kan word, al is dit hard en bros.

Iridium se vastestofstruktuur is 'n gesiggesentreerde kubieke vorm. Die Eenheidsel van die Kristalstruktuur kan gebruik word om dit te beskryf. 

Is Iridium paramagneties?

Die geneigdheid van magnetisering om in die rigting van die magnetiese veld te wys, staan ​​bekend as paramagnetisme. Kom ons ondersoek die paramagnetiese kenmerke van iridium.

Iridium het paramagneties eienskappe as gevolg van ongepaarde elektrone. Die molêre magnetiese vatbaarheid van die iridiummetaal is +25.6 × 10-6 cm3/mol, wat dit paramagneties maak (298 K).

Gevolgtrekking

Die korrosiebestandheid van iridium is die hoogste onder alle metaalelemente, aangesien dit nie deur byna alle sure, gesmelte metale, silikate of aqua regia by hoë temperature beïnvloed word nie. Dit word in natuurlike afsettings aangetref, hetsy op sigself of in kombinasie met platinum en ander verwante metale.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings