7 Ioniese kovalente bindingstipes: gedetailleerde insigte en feite

In hierdie artikel gaan ons kyk wat die voorbeelde is van tipes ioniese kovalente bindings, feite en gedetailleerde insigte.

Sommige verbindings bevat beide ioniese bindings en kovalente bindings in hul molekulêre struktuur. Hulle word ook poliatomiese verbindings genoem. Om stabilisering te bereik, vorm sommige molekules meer as een tipe binding. Hier gaan ons 'n paar molekules sien wat ionies is tipes kovalente bindings voorbeelde.

Ioniese binding

An Ioniese binding word gedefinieer as twee verskillende ione, katione en anione trek mekaar aan en vorm 'n binding. Elektrovalente binding is 'n ander term wat gebruik word vir ioniese binding. Ionies verbindings toon hierdie tipe binding in hul atoomstruktuur. Hierdie tipe binding word in Metaal en Nie-metale gevorm.

eienskappe

 • 'n Elektrovalente binding is 'n ander term wat aan die ioniese binding toegeskryf word.    
 • 'n Sterk elektrostatiese aantrekkingskrag word gebruik om anione en katione saam te kombineer.
 • Hulle het 'n hoë smeltpunt.
 • Hulle is 'n goeie geleier van elektrisiteit in 'n gesmelte toestand of opgelos in oplosmiddels, maar in die vaste toestand is hulle 'n slegte geleier van elektrisiteit.
 • Hulle kan in polêre oplosmiddels opgelos word en het nie in nie-polêre oplosmiddels opgelos nie.

Lees meer oor: 10 Ioniese Bond-voorbeelde: Verduideliking en gedetailleerde feite

Kovalente binding

Die kovalente binding word bepaal as twee atome wat hul gelyke valenselektrone deel om 'n stabiele elektroniese konfigurasie te verkry. Kovalente verbindings bevat hierdie soort binding in hul molekulêre strukture.

eienskappe

 • Die binding word tussen dieselfde of verskillende atome gevorm.
 • Dit word verder geklassifiseer op grond van die elektronegatiwiteit van atome as 'n polêre en nie-polêre kovalente binding.
 • Hulle het 'n eienskap van lae smelt- en kookpunt.
 • Hulle is nie in staat om elektrisiteit te gelei nie.
 • Hulle kan opgelos word in oplosmiddels wat nie-polêr is en los nie op in water wat 'n polêre oplosmiddel is nie.

Lees meer oor: 4 Enkelkovalente bindingsvoorbeelde: Gedetailleerde insigte en feite

Ioniese kovalente binding tipes voorbeelde

Natriumhidroksied NaOH

Natriumhidroksied, Suurstofatoom en Waterstofatoom wys die vorming van 'n kovalente binding deur elektrone te deel. Hidroksiedioon het 'n negatiewe lading en natriumioon het 'n positiewe lading. Hierdie twee ione OH- en Na+ mekaar aantrek vorm 'n ioniese binding.

ioniese kovalente binding tipes
Figuur 1: Struktuur van natriumhidroksied NaOH

Natriumnitraat NaNO3

In natriumnitraat vorm die stikstofatoom 'n binding met drie suurstofatome. Die binding wat tussen stikstof en suurstof gevorm word, word 'n kovalente binding genoem. Nitrietioon GEEN3 het 'n negatiewe lading terwyl natriumioon Na 'n positiewe lading het. Na+ en nee3- ione vorm ioniese bindings. Dit is dus 'n voorbeeld van 'n molekule met 'n ionies en kovalent band.

Figuur 2: Struktuur van natriumnitraat NaNO3

Ammoniumchloried NH4Cl

In die ammoniumchloriedmolekule vorm die stikstofatoom vier kovalente bindings met vier verskillende waterstofatome. NH4 kry 'n positiewe lading. Hierdie ammoniumioon kombineer met negatief gelaaide chloriedioon. NH4+ en Cl- ione vorm 'n ioniese binding.

Figuur 3: Struktuur van ammonium chloried NH4Cl

Kalsiumkarbonaat CaCO3

In kalsiumkarbonaat vorm die kovalente bindings tussen die drie suurstofatome en 'n koolstofatoom. Karbonaatione verkry 'n negatiewe lading en kombineer met positief gelaaide kalsiummetaalione. Ca+ en CO3- vorm 'n ioniese binding.

Figuur 4: Struktuur van Kalsiumkarbonaat CaCO3

Kaliumsianied KCN

In Kaliumsianied word die koolstofatoom kovalent met die stikstofatoom gekombineer. Die koolstofatoom en stikstofatoom deel drie elektrone met mekaar. Sianied CN is meer elektronegatief as kalium. Dit kry 'n negatiewe lading. Kalium het 'n positiewe lading. K+ en CN- vorm 'n ioniese binding.

Figuur 5: Struktuur van Kaliumsianied KCN

Kaliumnitriet KNO2

In die Kaliumnitrietmolekule vorm die stikstofatoom twee kovalente bindings met twee verskillende suurstofatome. Positief gelaaide kaliumioon K+ en negatief gelaaide nitraation NO2- vorm 'n ioniese binding. WEET2 het beide ioniese en kovalente binding.

Figuur 6: Struktuur van Kaliumnitriet KNO2

Kaliumsulfaat K2SO4

In Kaliumsulfaat deel die Swavatoom elektrone met vier suurstofatome. Swael vorm 'n ioniese binding met Kaliummetaalione. Negatief gelaai SO4-2 ioon en positief gelaaide K+2 ioon vorm binding.

Figuur 7: Struktuur van Kaliumsulfaat K2SO4

Bariumsianied Ba(CN)2

In bariumsianied deel die koolstofatoom en stikstofatoom drie elektrone met mekaar. Negatief gelaaide sianiedioon vorm 'n ioniese binding met positief gelaaide bariumioon. CN- en Ba+2 vorm ioniese bindings.

Figuur 8: Struktuur van bariumsianied Ba(CN)2

Lees meer oor: 15 Koördineer kovalente bindingsvoorbeelde: Gedetailleerde insig en feite

Feite

 • Chemiese binding bestaan ​​uit beide ioniese sowel as kovalente binding.
 • Beide die bindings verskaf stabiliteit aan die verbindings.
 • Sommige verbindings is heeltemal oplosbaar in water en sommige van hulle is min oplosbaar in water.
 • Die meeste van hierdie verbindings is soute.
 • Hulle kan elektrisiteit in 'n gesmelte toestand gelei.
 • In 'n waterige oplossing het hulle geskei om katione en anione te vorm.

Algemene vrae:

Vraag: Hoe gaan dit met KCN ionies en kovalent?

Antwoord: KCN het beide ioniese en kovalente bindings.

In Kaliumsianied word die koolstofatoom kovalent met die stikstofatoom gekombineer. Die koolstofatoom en stikstofatoom deel drie elektrone met mekaar. Sianied CN is meer elektronegatief as kalium. Dit kry 'n negatiewe lading. Kalium het 'n positiewe lading. K+ en CN- vorm 'n ioniese binding.

Vraag: NH4S het ionies en kovalent verbande?

Antwoord: NH4S het albei bindings.

In ammoniumsulfied word stikstof kovalent met vier waterstofatome gekombineer. Die elektronegatiwiteitsverskil lei tot die vorming van 'n ioniese binding tussen ammoniumioon en swael. Vandaar NH4S het nie net 'n ioniese nie, maar het ook kovalente binding.

Vraag: CaCO3 is ionies of kovalent?

Antwoord: Dief3 word as 'n ioniese verbinding beskou.

In kalsiumkarbonaat vorm die drie suurstofatome drie kovalente bindings met 'n koolstofatoom. Karbonaatione verkry 'n negatiewe lading en kombineer met positief gelaaide kalsiummetaalione. Ca+ en CO3- vorm 'n ioniese binding.

Scroll na bo