IO4- Lewis-struktuur, kenmerke: 11 feite wat u moet weet


IO4-lewis-struktuur is notasie van IO4- valenselektrone in lyn- en puntvorm, ook bekend as Lewis-puntstruktuur. Kom ons leer IO4-lewis struktuur en kenmerke.

IO4- lewis struktuur saamgestel uit twee atome 1 jodium en 4 suurstofatome. Jodium is sentraal geplaas en bind aan 4 O-atome getoon deur lyn (4 kovalente bindings) en eenpaar elektrone geplaas op 4 O-atome getoon deur kolletjies. IO4-lewis-struktuur is in 'n vierkantige hakie gesluit as gevolg van negatiewe lading daarop.

IO4- is die chemiese formule van perjodaatioon, wat 'n ester of sout van perjoedsuur is wat hoofsaaklik bestaan ​​uit twee elemente jodium en suurstof wat nie-metale is. IO4- di periodaat is 'n anorganiese monovalente negatiewe ioon (anioon). Kom ons bespreek die struktuur, eienskappe, vorm, polariteit en ander eienskappe.

Hoe om IO4-lewis-struktuur te teken?

Lewis-struktuur is basies 'n vereenvoudigde metode om valenselektrone van 'n molekule te wys wat 'n eenvoudige struktuur vorm. Hier volg 'n paar stappe om IO4-lewis-struktuur te teken.

  1. Valenselektrone: Tel valenselektrone met IO4-lewis-struktuur en kies die minste elektronegatiewe atoom as 'n sentrale atoom, dws jodium is minder elektronegatief as suurstof.
  2. Eenpaar elektrone en oktet reël:  Maak enkelbindings tussen alle I- en O-atome van IO4-lewis-struktuur, plaas oorblywende valenselektrone op bindende atome, dws O-atome. Hierdie nie-bindende elektrone is eensame paar elektrone, let op hoeveel hulle in die struktuur is. Pas oktetreël toe en kyk of die atome volledige of onvolledige oktette het.
  3. Formele lading en vorm: Evalueer die formele lading van IO4-lewis-struktuur met gegewe formule en voorspel die vorm, hibridisering en bindingshoek daarvan.
io4-lewis-struktuur
IO4- lewis struktuur

IO4- valenselektrone

Valenselektron is die elektrone op die buitenste valensiedop van 'n element wat hulle verkry of verloor om 'n naaste edelgaskonfigurasie te vorm. Kom ons bespreek dit.

IO4-lewis struktuur bevat 32 valenselektrone. I- en O-atome van IO4- ioon het onderskeidelik 7 en 6 valenselektrone, aangesien hulle aan 17 behoortth en 16th groep periodieke tabel. Dus is die valensiedop elektroniese konfigurasie van I 5s2, 5p5 en O is 2s2, 2p4.

Kom ons bereken algehele valenselektrone teenwoordig op IO4-lewis struktuur.

  • Valenselektrone op jodium en vier suurstof = 7 + ( 6 x 4 ) = 31
  • Voeg een ekstra elektron by as gevolg van -1 lading op IO4- ioon = 01
  • Totale valenselektrone op IO4-lewis struktuur = 31 + 1 = 32
  • Om algehele elektronpare te vind, deel valenselektrone met 2 = 32 / 2 = 16

Daarom het die IO4-lewis-struktuur twee-en-dertig valenselektrone en sestien elektronpare.

Valenselektron op IO4-lewis struktuur

IO4- lewis struktuur alleenpare

Eensame paar elektrone is daardie ongedeelde paar valenselektrone wat in enige molekule of ioon teenwoordig is. Kom ons het 'n bespreking van alleenpare in IO4-lewis struktuur.

Die IO4-lewis-struktuur bestaan ​​uit 12 enkelpaar elektrone. Dit het altesaam 32 valenselektrone. Agt valenselektrone is bindingselektronpare aangesien hulle kovalente bindings binne I- en O-atome vorm. Die oorblywende 24 nie-bindende elektrone is 12 eenpaar elektrone.

Elke suurstofatoom van IO4- het 6 nie-bindende elektrone. Elke suurstofatoom het dus drie pare eensame elektronpare. Aangesien IO4- vier suurstofatome het, dus 4 (O) x 3 (LP) = 12 enkelpaar elektrone op IO4- ioon.

IO4- lewis struktuur oktet reël

Oktetreël definieer die teenwoordigheid van agt elektrone op enige atoom wat die volledige of onvolledige oktet toon. Hieronder is 'n kort bespreking oor IO4-lewis struktuur oktet reël.

IO4- lewis-struktuur wat oktetreël bevredig soos die I- en O-atome het volledige oktette. IO4- ioon het 32 ​​valenselektrone, 8 bindingselektrone rondom sentrale I-atoom en 2 bindings- en 6 nie-bindende elektrone rondom 4 O-atome. Dus, I en 4 O atome het volledige oktette in IO4- lewis struktuur.

Die sentrale I-atoom het 8 elektrone (binding) waardeur dit 'n volledige oktet het. Al 4 O-atome het 8 elektrone (6 nie-bindende / 2 bindings) as gevolg waarvan hulle volledige oktette het.

IO4- lewis struktuur formele lading

Formele lading is die positiewe of negatiewe lading teenwoordig op enige ioon of molekule. Hier sien meer bespreking oor IO4- formele aanklag.

Formele lading = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

IO4- atomeValenselektroneNie-bindende elektroneBinding van elektroneFormele aanklag
Jodium708(7 – 0 – 8 / 2) = + 3
Suurstof662(6 – 6 – 2 / 2) = -1
Berekende waardes van formele lading op I- en O-atome van IO4- ioon
IO4-lewis struktuur het formele lading

IO4- lewis struktuur resonansie

Resonansiestruktuur is 2 of meer vorme van dieselfde molekule met dieselfde atoomposisie maar verskillende elektroniese posisies en bindings. Kyk na die IO4-resonansiestruktuur.

struktuur:Central Iodine FCBoonste suurstof FCLaer suurstof FCRegte suurstof FCLinks suurstof FC
Lewis+3-1-1-1-1
Resonansie 10-1000
Resonansie 200-100
Resonansie 3000-10
Resonansie 40000-1
Vier Resonansiestrukture van IO4- ioon

Resonansiestruktuur kan moontlik wees as die molekule veelvuldige bindings, formele lading en eensame elektronpare het. Al die 4 resonansiestrukture van IO4-ioon toon stabiele vorm. Daar is beweging van elektrone op 3 O-atome om 3 I=O-dubbelbindings te vorm wat die formele lading op I en 3 O tot nul verminder.

Resonansiestruktuur van IO4-ione

IO4- Lewis struktuur vorm

Molekulêre vorm en elektrongeometrie van enige Lewis-struktuur word bepaal deur VSEPR-teorieë gegee module. Kom ons bespreek IO4-lewis struktuurvorm.

Die vorm en geometrie van IO4-lewis-struktuur is viervlakkig. Die IO4-lewis-struktuur bestaan ​​uit vyf atome met een jodiumatoom en vier suurstofatome. Jodium word sentraal geplaas as gevolg van sy lae elektronegatiwiteit as suurstofatome.

Vorm van IO4-ioon

Hierdie mediale jodiumatoom het nul eensame elektronpare en geheg met 4 O-atome rondom dit. Die IO4-lewis-struktuur volg dus die AX4 generiese formule waarin A sentrale atoom is en X atome aan sentrale atoom bind. AX4 generiese formule toon tetraëdriese vorm van IO4-ioon.

Weet meer oor Hidrofobiese voorbeelde

IO4- lewis struktuur hoek

Bindingshoek is 'n bepaalde hoek binne die bindings van enige molekulêre struktuur. Kom ons bespreek die bindingshoek in IO4-lewis-struktuur hieronder:

IO4-lewis-struktuur het 109.5 grade bindingshoek binne OIO-bindings van IO4- ioon. 4 IO-bindings binne sentrale jodium en 4 O-atome. Aangesien die sentrale atoom geen enkelpaar elektron bevat nie, het dit tetraëdriese vorm. Daarom het dit 'n bindingshoek van 109.5 grade. 

Die bindingshoeke kan met die VSEPR-teorie volgens die strukture voorspel word. Aangesien die IO4-lewis-struktuur die tetraëdriese geometrie het aangesien dit uit 5 atome bestaan, word 1 sentrale I-atoom wat met 4 O-atome verbind is. VSEPR teorie voorspelling sê dit het 109.5 grade hoek.

IO4- hibridisasie

Die vermenging en hervorming van atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitale te vorm, staan ​​bekend as hibridisasie. Kom ons het 'n bietjie bespreking oor IO4-lewis struktuur hibridisasie.

Die IO4-lewis struktuur het sp3 of tetraëdriese hibridisasie. Hibridisering kan bepaal word met steriese getal van sentrale atoom. IO4-ioon het steriese getal 4 en tetraëdriese vorm of meetkunde. 

Wanneer 1 's' en 3 'p' orbitale van dieselfde atoomdop van element met mekaar oorvleuel om 4 nuwe ekwivalente hibriede orbitale te vorm, staan ​​bekend as tetraëdriese of sp3 hibridisasie. IO4-ioon kom onder AX4 generiese formule van VSEPR teorie as gevolg van wat dit tetraëdriese molekulêre vorm en elektron meetkunde het. 

IO4- oksidasiegetal

Die atome met totale elektron waaraan hulle skenk of saam met ander atome aanvaar om chemiese bindings te vorm, is oksidasiegetal. Onder die bespreking in IO4- oksidasiegetal.

Die oksidasiegetal van IO4- ioon is +7. Die oksidasiegetal van jodiumatoom is basies -1 volgens die reëls, maar dit het uitsondering as hierdie halogeenatoom aan suurstof- of fluooratome geheg word. Dus, in IO4- kan jodium nie -1 oksidasiegetal hê nie, maar het die oksidasiegetal +7 bereken.

Hoekom het die IO4- + 7 oksidasiegetal?

In ioniese verbindings soos IO4- moet al die oksidasiegetalle opgesom word tot die lading op die ioon. 

Die jodium van IO4-ioon het die oksidasiegetalwaarde +7 bereken, want die jodiumatoom is 'n nie-metaal en kom dus onder 17th periodieke tabel groep. Dit beteken die jodiumatoom benodig altyd een elektron vir voltooiing van oktet en vorm 'n stabiele toestand. 

Hoe het die IO4- + 7 oksidasiegetal?

IO4- is 'n ioniese verbinding en volgens oksidasiereëls moet ons ladings daarop optel.

Om die oksidasiegetal van jodium in IO4-ioon te evalueer, moet ons al die ladings op RHS (regterkant) rangskik wat gelyk is aan nul. Suurstofatoom het – 2 oksidasiegetal en die IO4- ioon bevat vier suurstofatome. Dus, die oksidasiegetal van jodium is:

Kom ons kyk na die oksidasiegetal van jodium in IO4- = x,

Vier suurstofatome het oksidasiegetal = – 2,

Daarom, x + 4 (- 2) = – 1

                  x – 8 = – 1

                  x = – 1 + 8

                  x = + 7

Dus, die jodiumatoom van IO4-ioon het + 7 oksidasiegetal.

Is IO4- polêr of nie-polêr

Nie-polêre verbindings is dié wat nie dipool of nul dipool het nie as gevolg van simmetriese rangskikking van atome in die struktuur daarvan. Hier kan ons hieronder sien.

IO4- (periodaat) is 'n nie-polêre ioon, want dit het gelyke verspreiding van elektrone en nul dipoolmoment. Die IO4-ioon het tetraëdriese geometrie en het ook simmetriese rangskikkings van atome in sy struktuur.

Hoekom is IO4- nie-polêr?

Volgens die VSEPR-teorie het Lewis-struktuur 'n sentrale atoom met geen enkelpaar elektrone nie en dit word verbind met soortgelyke atome, dan is dit 'n nie-polêre verbinding.

In die IO4-lewis-struktuur het die middelste jodiumatoom geen eensame paar elektrone nie en dit word ook met soortgelyke atome geheg, dws vier suurstofatome rondom dit. Die IO4-ioon is dus 'n nie-polêre ioon van aard.

Hoe IO4- is nie-polêr?

IO4-ioon het almal dieselfde O-atome rondom die sentrale I-atoom. Alle O-atome het ook gelyke elektronpare, hoewel dit nie-polêr is.

IO4-ioon is nie-polêr aangesien dit ekwivalente deling van elektrone binne die I- en O-atome het, waardeur die dipoolmoment mekaar van beide atome kanselleer en IO4-ioon het nul dipool.

Is IO4- 'n poliatomiese ioon?

Poliatomiese ione is dié wat meer as een atoom het en kovalent aan mekaar gebind is en ook 'n mate van lading op dit het. Beskryf hier Is IO4- polyatomies.

IO4- is 'n poliatomiese ioon. Uit sy struktuur is dit duidelik dat daar meer as een atome in IO4-ioon teenwoordig is, dws 5 (poli) atome 1 I en 4 O. 

Hoekom IO4- 'n poliatomiese ioon?

Poli beteken baie of meer. Poliatomiese ioon is ladingbevattende molekule met meer as een atoom in sy molekule.

IO4-ioon is 'n poliatomiese ioon omdat dit altesaam vyf atome het wat kovalent met mekaar gebind is. Die atome van die IO4-ioon het ook 'n mate van lading soos dit +3 lading op die sentrale jodiumatoom het en -1 lading op die binding van vier suurstofatome. 

Gevolgtrekking:

IO4-lewis struktuur het tetraëdriese vorm en meetkunde met sp3 hibridisasie en 109.5 grade bindingshoek. Dit is 'n poliatomiese ioon en nie-polêr van aard.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings