IO3- lewis struktuur: Tekeninge, Hibridisering, Vorm, Ladings, Pare

In hierdie artikel bespreek ons ​​oor io3- lewis struktuur insluitend die tekening, verbastering, vorm, pare en 'n paar algemene vrae.

Jodaat is 'n oksoanioon van jodium. Dit word gevorm wanneer jodiumsuur een proton verloor. Dit het die molekulêre gewig van 174.903. Gewoonlik kom jodate in die natuur voor as soute wat oor die algemeen kleurloos is.

IO3- Lewis Struktuur Tekening

Aangesien jodium groter in grootte is en minder elektronegatiwiteit as O-atoom het, tree ek op as die sentrale atoom in hierdie verbinding.

Jodium het 7 valanselektrone waaruit 3 elektrone deelneem aan sigma-binding met 3 O-atome en vorm 2 pi-binding met 2 O-atome. Een elektronpaar is steeds teenwoordig op I-atoom wat as eensame elektronpaar op sentrale I-atoom oorbly. O-atoom het 6 valans-elektrone, waarvan 1 gebruik word om sigma-binding te maak en 1 gebruik word om pi-binding te maak en oorblywende 4 elektrone teenwoordig as eensame paar elektrone op O-atoom.

IO3- Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie beteken beweging van elektrone van een atoom na 'n ander atoom en die struktuur wat deur hierdie proses verkry word, word kanoniese struktuur genoem.

Io3- het 3 kanonieke strukture. In al die strukture het IO-binding 'n gedeeltelike dubbelbindingskarakter as gevolg van delokalisering van elektronpaar wat op O-atoom teenwoordig is met 'n leë antibindingorbitaal van I=O-dubbelbinding.

IO3- LEWIS STRUKTUUR RESONANSIE

IO3- Lewis Struktuur Vorm

Volgens VSEPR-teorie is die vorm van io3- piramidaal waarin jodium tetraëdries omring word deur 2 O atome en 1 O- ioon. As gevolg van die teenwoordigheid van 1 alleenpaar op die sentrale I-atoom, kom ideale tetraëdriese geometrie nie voor nie. Aangesien alleenpaar op I-atoom afwesig is, is die geometrie van hierdie verbinding tetraëdries. Maar as omdat eensaam paar is teenwoordig die struktuur word is vervorm en die korrekte geometrie is piramidaal.

IO3- Lewis Struktuur Formele Aanklag

Die formele lading op enige atoom of ioon kan bereken word deur die formule hieronder gegee:

Formele aanklag (f) =VB/2-N

waar,

V= Aantal valanselektrone, B= Aantal bindingselektrone, N= Aantal nie-bindende elektrone.

Vandaar formele lading op I-atoom in io3- = 7-10/2-2=0.

Formele lading op elke dubbelgebonde O-atoom in io3- =6-4/2-4=0.

Formele lading op enkelbinding O-atoom in io3- =6-2/2-6=-1.

Dus het jodiumatoom 0 formele lading daarop. Elke dubbelbinding O atoom het 0 en enkelbinding O-atoom het -1 formele lading wat maak dat die hele verbinding negatief gelaai is.

IO3- Lewis Struktuurhoek

Io3- het vervormde tetraëdriese geometrie vandaar normale tetraëdriese bindingshoek 109028" hier ontstaan ​​nie. Dit is as gevolg van eensame paar teenwoordig op I-atoom.

In hierdie verbinding vind beide lp-lp en bp-bp afstoting plaas. Maar lp-lp afstoting is sterker van aard as binding paar-binding paar elektroniese afstoting. Om hierdie bindingspaar-eenpaar-afstoting te minimaliseer, word OIO-bindingshoek tot 100 verminder0 van 109028'.

IO3- Lewis-struktuur Oktetreël

In die lewis struktuur van io3- het ons gevind dat elke O-atoom 8 elektrone in sy buitenste dop het en hul oktet vervul. In io3- ioon vorm I 2 I=O dubbelbindings en 1 IO enkelbinding, daar bestaan ​​ook 1 eensame paar elektrone wat op die sentrale I-atoom teenwoordig is en 'n totaal van 12 elektrone rondom I-atoom skep. Aangesien ek 'n lid van 3 isrd periode element. Dit kan hul oktet met meer as 8 elektrone vermeerder. Daarom is jodaat volgens oktetreël 'n stabiele verbinding.

IO3- Lewis Struktuur Eensame Paar

Die valansdop-elektron wat nie aan sigma sowel as pi-binding deelneem nie, word eensame elektronpaar of nie-bindende elektronpaar genoem.

Die basiese formule waarmee ons die eensame elektronpaar op die gegewe atoom kan vind, word hieronder gegee:

Aantal eensame pare= Totale aantal valanselektron van die atoom-getal bindings wat deur daardie atoom gevorm word.

In io3- alleenpaar teenwoordig op I atoom= 7-5=2 dws 1 alleenpaarr

Eensame paar teenwoordig op elkeen dubbelgebonde O atoom=6-2=4 dws 2 alleenpaar.

Eensame paar teenwoordig op enkelgebonde O-ioon= 8-2=6 ie3 alleenpaar.

Hierdie eensame paar elektrone word gevind in die lewis struktuur van io3- op die gegewe atome as elektronkolletjies.

IO3- Valans-elektrone

Eerstens om die totale valanselektron in io3- ioon uit te vind, is dit belangrik om te weet die elektroniese konfigurasie van I en O atoom.

Die elektroniese konfigurasie van I is [Kr36]4d105s25p5 en soos ons uit elektroniese konfigurasie sien dat daar 7 elektrone in valansdop van I-atoom is. Die elektroniese konfigurasie van O-atoom is [He2]2s22p4. Daar is 6 elektrone in die valansdop van O-atoom. Daar is ook een negatiewe lading op O-atoom.

Die totale valanselektrone wat op io3- ioon teenwoordig is, sal gelyk wees aan die (som van die valanselektron van I en O atoom+1 negatiewe lading), maw gelyk aan (7*1)+(6*3)+1=26. Daar is 26 valanselektrone in io3- ioon.

IO3- Lewis Struktuur Hibridisering

Hibridisering is die proses waarin hibriede orbitale gevorm word deur die vermenging van dieselfde energie atoomorbitale.

Die grondtoestand buitenste dop elektroniese konfigurasie van I is 5s25p5. Soos ons uit die elektroniese konfigurasie van I-atoom sien dat daar slegs 1 ongepaarde elektron is en om io3- ioon te vorm, is 3 ongepaarde elektron nodig. In die opgewekte toestand dra ek 2 p elektrone oor in 5d orbitaal en nou is 'n totaal van 5 ongepaarde elektrone teenwoordig.

In die volgende stap het 3 O-atoom 3 ongepaarde elektron gegee om 3 elektronpaar te vorm waardeur 3 IO enkelbinding gevorm word. Daar is nog 1 ongepaarde elektron teenwoordig op O-atoom wat 2 I=O pi-bindings vorm.

In hierdie verbinding I gebruik sp3 hibriede orbitaal om IO-bindings te maak. As gevolg van sp3 hibridisasie behoort jodaat tetraëdriese geometrie te hê, maar as gevolg van die teenwoordigheid van eensame elektronpaar is die vorm van io3- ioon piramidaal.

Io3- Gebruike

Jodate word gebruik in die behandeling van tiroïedklierversteuring.

Dit word gebruik in jodometrie vir die vervaardiging van medisyne.

Dit word in die ontleding gebruik om arseen- en sinksoute te toets.

Soms word dit gebruik vir jodium van tafelsout om jodiumtekort te verwyder.

Sommige algemene vrae oor IO3-

Is IO3- Ionies of kovalent?

Io3- is 'n kovalente verbinding. Jodaat word gevorm deur kovalente sigma-bindingsvorming. Wanneer 'n ioniese verbinding gevorm word, word een of meer elektrone na elektronegatiewe atoom beweeg vanaf minder elektronegatiewe atoom. Hier in die vorming van hierdie verbinding gebeur niks nie. Io3-ioon word gevorm deur elektronpaar tussen I en O atoom te deel. Dit is dus 'n kovalente verbinding.

Is IO3- Stabiel?

Io3- is 'n stabiele verbinding. Aangesien eensame elektronpaar op I-atoom teenwoordig is, vind lp-bp afstoting plaas. Om hierdie rede word sy stabiliteit verminder. Maar as gevolg van resonansie kry elke IO-binding 'n gedeeltelike dubbelbindingskarakter wat alleenpaar-binding-paarafstoting oorkom en die verbinding stabiel maak.

Is io3- polêr van aard?

Io3- is polêr van aard. Daar word gevind dat 'n molekule polêr is as sy dipoolmoment (µ) nie gelyk is aan 0 nie. In hierdie verbinding 3 is IO-bindings polêr dit is as gevolg van elektronegatiwiteitsverskil tussen I- en O-atoom. Aangesien I meer elektronegatief as O-atoom is, lê die 3 IO-bindingsmomente na I-atoom.

Scroll na bo