3 feite oor die gebruik van inleiding in tyd (hede, verlede, toekoms)


Die term "inleidend" kan herken word as die byvoeglike vorm van die werkwoord "inleiding". Kom ons kyk na die toepaslikheid van die werkwoord "invoer" in verskillende tydperke.

Die term "introduce" kan genoem word as 'n werkwoord in Engelse dele van spraak. Die werkwoord "invoer" neem verskeie vorme aan om die behoefte aan die tydswyse van verskeie sinne te bevredig, soos die byvoeging van "ing" om 'n sin te raam wat aaneenlopend is vanaf die huidige, verlede of toekomstige tyd.

Kom ons kyk na die feite en verwante regverdigings rakende die gebruik van die term "invoer" in verskillende tydsvorme.

"Bekendstel" in huidige tyd

Die drie woorde wat die betekenis van die term "invoer" die beste beskryf, is aankondig, gaan voort en stel voor. Kom ons pas "introduce" toe in die teenwoordige tyd.

Die doel van die gebruik van die term “introduce” in die huidige tyd gaan oor die begin of begin van 'n nuwe aspek in die huidige tyd. Ons moet die term “introduce” verander na “introduce” as ons dit gebruik om te verwys na enige derdepersoon enkelvoud getal, manlik of vroulik.

Wanneer kan ons "invoer" in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormGebruik van die werkwoord "invoer" in verskeie huidige tydvorme
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie wortelvorm "introduce" kan net na die onderwerp geplaas word vir die raam van eenvoudige huidige-modus sinne om te verklaar dat een entiteit in 'n toevallige of algemene modus is om enige nuwe persoon, idee, saak, konsep, ens. te begin, te begin of ten toon te stel. op die huidige tydstip.
2. Present Continuous Tense / Present Progressive TenseDie progressiewe term "is/is/stel bekend" kan net na die onderwerp geplaas word vir die raamwerk van huidige progressiewe modus sinne om te verklaar dat een entiteit aktief begin, begin of enige nuwe persoon, idee, saak, konsep, ens. die huidige tyd.
3. Present Perfect TenseDie terme "het ingestel" of "het ingestel" kan net na die onderwerp geplaas word vir die huidige perfekte modus van sinne om te verklaar dat een entiteit enige nuwe persoon, idee, saak, konsep, ens. in die afgelope tyd begin vertoon het, maar die effek van die proses kan steeds gevoel word.
4. Present Perfect Continuous TenseDie terme "het al bekendgestel" of "het al bekendgestel" kan net na die onderwerp geplaas word vir die huidige volmaakte aaneenlopende modus van sinne om te verklaar dat een entiteit enige nuwe persoon, idee, saak, konsep, ens. begin vertoon het by die verlede tyd en is steeds aktief besig om dieselfde taak uit te voer.
Gebruik van die werkwoord "invoer" in verskeie huidige tydvorme

Voorbeelde met "invoer" in die teenwoordige tyd

Tipe GespanneVoorbeelde met die werkwoord "introduce"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydVandag stel ek 'n nuwe biologie-les aan my graad agtste studente bekend.Die basisterm "introduceer" is net na die vak, eerste persoon enkelvoud, geplaas om te sê dat die spreker algemeen is in sy wyse van inleiding of begin van 'n nuwe konsep op die gebied van die vak, biologie.
2. Huidige Deurlopende TydEk stel 'n nuwe biologie les bekend aan almal van julle wat studente in die 8 isth standaard.Die basisterm “am introducing” is net na die vak, eerste persoon enkelvoud getal, geplaas om aan te dui dat die spreker aktief besig is om 'n nuwe konsep in die vakgebied, biologie, te begin of bekend te stel.
3. Present Perfect TenseEk het 'n nuwe biologie les bekendgestel aan my graad 8 biologie studente van my laaste klas.Die huidige volmaakte term "ingestel het" is net na die onderwerp, eerste persoon enkelvoud getal, geplaas om te verklaar dat die spreker 'n nuwe konsep op die gebied van die vak, biologie, van 'n tyd in die verlede begin het, maar die effek van die onderrig is nog in proses.
4. Present Perfect Continuous TenseEk het sedert die eerste klas vandag tot nou 'n nuwe les oor die onderwerp van biologie bekendgestel.Die huidige volmaakte deurlopende term "het bekendgestel" word gebruik om te demonstreer dat die spreker aktief begin met nuwe leer in die veld van biologie van 'n geruime tyd gelede en steeds in die voortsettingsmodus is. 
Voorbeelde met "invoer" in die teenwoordige tyd

"Bekendstel" in verlede tyd

Verlede tyd verduidelik situasies wat voorheen gebeur het en het geen relevansie of baie min relevansie in die hede. Kom ons pas "introduce" toe in die verlede tyd.

Die term "introduceer" verander na "ingestel" terwyl ons dit in die verlede tyd gebruik. Die doel van die gebruik van die term "introduce" in die verlede tyd is om te verklaar dat enige entiteit in die verlede 'n nuwe aspek begin of begin het.

Terme soos "was bekendstelling", "was bekendgestel" ens. is verpligtend om verlede tyd sinne te raam met die werkwoord "stel bekend."

Wanneer kan ons "invoer" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormGebruik van die werkwoord "invoer" in verskeie verlede tydsvorme
1. Eenvoudige Verlede TydDie vorige term "ingestel" kan net na die onderwerp vir die eenvoudige vorige sinswyse geplaas word om te dikteer dat 'n entiteit enige nuwe persoon, idee, saak, konsep, ens. begin, begin het of ten toon gestel het op die tydstip wat dit gehad het reeds verbruik is.
2. Verlede Deurlopende TydDie terme "was bekendgestel" of "was bekendstelling" moet volgens die nommer van die onderwerp in 'n sin van eenvoudige verlede-modus geplaas word om te dikteer dat 'n entiteit aktief enige nuwe persoon, idee, saak, konsep begin, begin of vertoon het , ens. op die tydstip wat reeds verbruik is.
3. Verlede Volmaakte TydDie term "het ingestel" moet gebruik word om die sin in die verlede volmaakte tydsvorm te raam om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te bied, waaronder 'n mens moet praat oor 'n entiteit wat in die bui was om 'n nuwe persoon, idee te begin of te begin , saak of konsep voor 'n ander of na 'n ander gebeurtenis in die dae wat reeds verby is.
4. Past Perfect Continue TydDie term "was bekendgestel" moet na die onderwerp in die verlede geplaas word perfekte aaneenlopende modus van tyd om te verklaar dat die entiteit aktief die taak van inleiding vir 'n spesifieke, voorafbepaalde tydperk uitgevoer het in die dae wat reeds verby is.
Gebruik van die werkwoord "invoer" in verskeie verlede tydsvorme

Voorbeelde met “introduce” in die verlede tyd –

Tipe GespannevoorbeeldeVerduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydRobin het sy nuwe baas by die gesinsbyeenkoms aan sy ouers voorgestel.Die term "ingestel" is na die onderwerp Robin geplaas om aan te dui dat die proefpersoon in 'n manier van inisiasie was om besonderhede van 'n spesifieke persoon in vervloë dae te verskaf.
2. Verlede Deurlopende TydRobin het sy nuwe baas by die gesinsbyeenkoms aan sy ouers voorgestel.Die frase "was bekendstelling" is na die onderwerp geplaas om aan te dui dat die onderwerp besonderhede oor 'n spesifieke persoon aan al die mense by die samekoms in vervloë dae geïnisieer het.
3. Verlede Volmaakte TydRobin het sy nuwe baas aan sy ouers voorgestel voordat enigiemand die baas as 'n vriend van Robin by die gesinsbyeenkoms beskou het.Die term "het bekendgestel" is geplaas om die volgorde van twee gebeurtenisse aan te dui, waaronder een verklaar het dat die onderwerp besonderhede van 'n spesifieke persoon aan almal verskaf voordat enige wanopvattings in die ander gebeurtenis plaasgevind het.
4. Past Perfect Continue TydRobin het van 7:8 tot XNUMX:XNUMX sy nuwe baas aan al die lede van die party voorgestel.Die term "het bekendgestel" is net na die onderwerp geplaas om te verklaar dat die subjek voortdurend besonderhede van sy baas aan almal verskaf het vir 'n spesifieke tydperk in vervloë dae.
Voorbeelde met "invoer" in die verlede tyd

"Introduce" in toekomende tyd

Versteek en verberg is die twee beste antonieme van die term "invoer." Kom ons pas die term “introduce” toe in die toekomstige tyd.

Die doel van die term "invoer" in die toekomende tyd is om te verklaar dat enige entiteit 'n nuwe aspek gaan begin of begin in die dae wat nog kom. Terme soos "sal bekendstel," "sal bekendstel," "sal bekendgestel het," ens. is verpligtend om sinne in die toekomstige modus van tyd te raam.

Wanneer kan ons "introduce" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormGebruik van die werkwoord "invoer" in verskeie toekomstige tydvorme
1. Eenvoudige Toekomstige TydDie term "sal bekendstel" moet in die eenvoudige toekomstige modus van 'n sin gebruik word om te verseker dat 'n entiteit enige idee, nota, persoon of saak in die komende dae gaan begin, begin of ten toon stel.
2. Toekomstige Deurlopende TydDie term "sal bekendstel" moet gebruik word in die toekomstige deurlopende sinswyse om te verseker dat 'n entiteit aktief enige idee, nota, persoon of saak in die komende dae sal begin, begin of ten toon stel.
3. Toekomstige volmaakte tydDie term "sal ingestel het" moet in die toekomstige volmaakte sinswyse gebruik word om te verseker dat 'n entiteit die proses sal voltooi om enige idee, nota, persoon of saak te begin, te begin of ten toon te stel voor 'n spesifieke tyd in die dae wat is voor.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydDie term "sal bekendgestel het" moet in die toekomstige volmaakte deurlopende sin gebruik word om te verseker dat 'n entiteit aktief enige idee, nota, persoon of saak vir 'n spesifieke voorafbepaalde tydsraamwerk sal begin, begin of ten toon stel in die dae wat gaan plaasvind.
Gebruik van die werkwoord "invoer" in verskeie toekomstige tydvorme

Voorbeelde met "introduce" in die toekomende tyd

Tipe GespannevoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydMnr. Roy sal sy nuwe uitvinding in die volgende maand aan al sy kollegas by die instelling bekendstel.Die term "sal bekendstel" word gebruik om aan te dui dat die onderwerp 'n nuwe ontdekking in die komende dae gaan vertoon.
2. Toekomstige Deurlopende TydMnr. Roy sal sy nuwe uitvinding in die volgende maand aan al sy kollegas by die instelling bekendstel.Die term "sal bekendstel" word gebruik om te dikteer dat die onderwerp aktief 'n nuwe ontdekking sal vertoon in die dae wat voorlê.
3. Toekomstige volmaakte tydMnr. Roy sal sy nuwe uitvinding voor die volgende maand aan al sy kollegas by die instelling bekend gestel het.Die term "sal bekendgestel het" word gebruik om te dikteer dat die onderwerp die tentoonstelling van sy nuwe ontdekking voor 'n spesifieke tyd in die dae wat voorlê, sal voltooi.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydMnr. Roy sal sy nuwe uitvinding vanaf die 7 aan al sy kollegas by die instelling bekend gestel het.th na die 10th van die komende maand.Die term "sal bekendgestel het" word gebruik om te dikteer dat die onderwerp sy nuwe ontdekking aktief sal vertoon voor sy kollegas vir 'n spesifieke tydperk in die dae wat voorlê.
Voorbeelde met "introduce" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Nou gaan ons ons les opsom met die selfstandige naamwoord van die term "invoer." Die term "inleiding" kan beskou word as die naamwoordvorm van die term "inleiding". Die term "inleiding" gaan alles oor 'n aktiwiteit wat iets nuuts, aktueel of die nuutste aanbied.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings