25 MCQ oor meting en instrumentasie

1. Watter instrument word gebruik vir beide AC- en DC-metings?

 1. Die bewegende yster
 2. Die Elektrodinamometer
 3. 'n Elektrostatiese Instrumente
 4. Al hierdie tipes

Korrekte antwoord is opsie (4) :Al hierdie tipes

2. Maxwell-brug kan gebruik word vir meting van induktansie met

 1. Hoër Q-faktor
 2. Baie klein Q-faktor
 3. Intermediêre Q-faktor
 4. Variasies in Q

Korrekte antwoord is opsie (3): Intermediêre Q-faktor

3. Watter tipe brug word gebruik om frekw. van 'n sein?

 1. A Wien brug
 2. An Anderson se brug
 3. 'n DesSauty se brug
 4. Nie 'n opsie nie

Korrekte antwoord is opsie (1):Wien brug

Wien brug

4. Die verskynsels wat insluip word waargeneem

 1. 'n Watt-uur meter
 2. 'n Voltmeter
 3. 'n Ammeter
 4. Die Q meter

Korrekte antwoord is opsie (1): 'n Watt-uur meter

5. Lae weerstand in enige stelsel word gemeet

 1. by die Wheatstone-brug
 2. by die Kelvin-dubbelbrug
 3. by die Maxwell-brug
 4. by die Wien-brug

Korrekte antwoord is opsie (2): by die Kelvin-dubbelbrug

Kelvin dubbelbrug

6. Termokoppel is a

 1. Passiewe transducer
 2. Aktiewe omskakelaar
 3. Piëzo-elektriese omskakelaar
 4. Nie een hiervan nie

Korrekte antwoord is opsie (2) : Aktiewe omskakelaar

7. Energiemeter is 'n

Energiemeter, beeldkrediet – Kristoferb at Engelse WikipediaHidro quebec meterCC BY-SA 3.0
 1. Integreer instrument
 2. Opname-instrument
 3. Aanduidende instrument
 4. Nie een hiervan nie

Korrekte antwoord is opsie (1) : Integreer instrument

8. 'n Megger, wat 'n meetinstrument is, word gebruik om te meet

 1. Lae waarde weerstand
 2. Mediumwaarde weerstand
 3. Hoë waarde weerstand
 4. Al hierdie

Korrekte antwoord is opsie (3) : Hoë waarde weerstand

9. _____ is nie 'n integrerende instrument nie?

 1. Ampere-uur meter
 2. Watt-uur meter
 3. voltmeter
 4. Al hierdie

Korrekte antwoord is opsie (2) : Watt-uur meter

10. ______ is nie geskik vir beide wisselstroom- en GS-seinmetings nie?

 1. dinamometer
 2. Elektrostatiese tipe
 3. Induksie tipe
 4. Nie een hiervan nie

Korrekte antwoord is opsie (3) : Induksie tipe

11. Watter brug word gebruik vir frek. meting?

 1. Maxwell-brug
 2. Schering brug
 3. Wien brug
 4. Anderson brug

Korrekte antwoord is opsie (3) : Wien brug

12. Die skaal van PMMC instrument is

 1. Uniform
 2. Beknop aan die punte
 3. lineêre
 4. Nie een hiervan nie

Korrekte antwoord is opsie (3) : lineêr

13. 'n Megger se funksie is om

 1. Meet spanning
 2. Meet stroom
 3. Meet isolasie weerstand
 4. Nie een hiervan nie

Korrekte antwoord is opsie (3): Meet isolasieweerstand

14. Een nuttige voordeel van PMMC instrument is

 1. Lae kragverbruik
 2. Geen histerese af
 3. Doeltreffende eddy huidige storting
 4. Al hierdie

Korrekte antwoord is opsie (4) : Al hierdie

15. 'n Afstotingstipe ammeter wanneer dit in 'n wisselstroombaan gebruik word, lees

 1. Piekwaarde stroom
 2. RMS waarde huidige
 3. Gemiddelde waarde
 4. Nie een hiervan nie

Korrekte antwoord is opsie (2) : RMS waarde stroom

16. Watter volgende parameter kan gemeet word deur die Maxwell-brug te gebruik?

 1. Waarde van die onbekende weerstand
 2. Waarde van onbekende induktor
 3. Waarde van onbekende kapasitor
 4. Waarde van Freq.

Korrekte antwoord is opsie (2) : Waarde van onbekende induktor

17. In 'n bewegende ysterinstrument veroorsaak 12A-stroom 'n defleksie van die naald met 60 grade. 'n Defleksie van 15 grade sal verkry word deur 'n stroom van

 1. 9A
 2. 6A
 3. 4A
 4. 3A

Korrekte antwoord is opsie (2) : 6A

18. 'n WS voltmeter word gebruik om te meet

 1. Gemiddelde waarde
 2. RMS waarde
 3. Piekwaarde
 4. Piek tot piek waarde

Korrekte antwoord is opsie (2) : RMS waarde

19. Watter van die kenmerke is wenslik tydens enige elektriese meting?

 1. Akkuraatheid
 2. Sensitiwiteit
 3. reproduseerbaarheid
 4. Al hierdie

Korrekte antwoord is opsie (4) : Al hierdie

20. Watter meetinstrumente word gebruik hoë WS spanning metings?

 1. PMMC voltmeter
 2. Bewegende yster voltmeter
 3. Elektrostatiese voltmeter
 4. Warm draad instrument

Korrekte antwoord is opsie (3) : Elektrostatiese voltmeter

21. In elektrodinamometer tipe wattmeter

 1. Huidige spoel is vas
 2. Drukspoel is vas
 3. Albei hierdie is vas
 4. Albei hierdie is verskuifbaar

Korrekte antwoord is Opsie (4) : Albei hierdie is verskuifbaar

22. Watter van die volgende brug word verkies vir die meting van induktansie met Q-faktor?

 1. Maxwell se brug
 2. Hooi brug
 3. Owen brug
 4. Desauty se brug

Korrekte antwoord is opsie (2) :Hooibrug

23. Elektrostatiese tipe instrumente is

 1. Ammeters
 2. Wattmeter
 3. Voltmeters
 4. ohmmeter

Korrekte antwoord – Opsie (3) : Voltmeters

24. 'n Bewegende yster-aantrekkingstipe instrument word gemaak van

 1. Een bewegende spoel en een ysterstuk
 2. Twee bewegende spoele
 3. Twee ysterstukke
 4. Al hierdie

Korrekte antwoord is opsie (1) : Een bewegende spoel en een ysterstuk

25. In 'n helikopter tipe GS voltmeter is die spanningsomsetting

 1. Ac na DC
 2. GS na AC
 3. Slegs AC of DC
 4. Nie een hiervan nie

Korrekte antwoord is opsie (2) : DC na AC

Vir meer elektroniese vrae kliek hier

Klik hier vir onlangse pos

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo