Oombliklike snelheid vs versnelling: Vergelykende analise


Ons is reeds vertroud met die terme snelheid en versnelling. In hierdie pos sal ons oombliklike snelheid vs versnellingsfeite ken.

Snelheid en versnelling is onderling verwant aan mekaar. Oombliklike snelheid is die berekening van snelheid by enige spesifieke tydperk, en versnelling word gedefinieer as die tempo van verandering Snelheid(V) met inagneming van 'n periode. As ons die afgeleide van V neeminst met t, dan kry ons versnelling.

In hierdie artikel sal ons meer op Oombliklike snelheid vs versnelling in detail konsentreer.

Oombliklike snelheid: definisie en feite

Die term snelheid word gebruik om die deeltjie se spoed in 'n tydperk aan te dui of te meet.

  • Ons weet dat die betekenis van snelheid en wat dit aandui. Kom nou by die woord oombliklike snelheid, dit dui op die toename of afname in partikelspoed in 'n bepaalde tydperk, dit wil sê, dit wys die spoed op 'n vereiste tydstip.
  • Dit word gemeet langs die pad waarop die deeltjie in oorweë beweeg.
  • Die grafiek wat gebruik word om oombliklike snelheid (Vinst) toon die verandering van spoed, dit wil sê, toename of afname van 'n liggaam.

Laat weet ons nou van die ander nodige hoeveelheid wat ons sal fokus op oombliklike snelheid vs versnelling.

oombliklike snelheid vs versnelling

Versnelling: Definisie en feite

Versnelling is nog 'n belangrike term wat in alledaagse fisika gebruik word.

  • Versnelling in fisiese wetenskappe is een van die noodsaaklike hoeveelhede waarsonder die basiese berekening van meganika nie moontlik is nie.
  • Dit word in die algemeen gegee as die berekening of afgeleide van die verandering van snelheid van 'n voorwerp/liggaam wat in beweging is na sy tyd.
  • As ons die versnelling van die begin tot die einde van die beweging in ag neem, dan word dit gemiddelde versnelling genoem.
  • As ons versnelling(a)-berekening op 'n bepaalde tyd of tydperk beskou of geneem word as die beperkende waarde van agem, dan staan ​​dit bekend as oombliklike versnelling (ainst).

Kom ons konsentreer nou op die artikel se hooffokus, oombliklike snelheid vs versnelling.

Oombliklike snelheid vs versnelling

Hier sal ons meer bestudeer oor die insigte en feite van oombliklike snelheid vs versnelling.

Parameters van vergelykingOombliklike snelheidversnelling
DefinisieDit help om die spoed van 'n liggaam langs 'n bepaalde roete op enige spesifieke tydperk te meet.Die term versnelling spesifiseer die verandering in spoed of snelheid van 'n deeltjie langs die rigting van die pad in 'n interval van tyd.
Terme wat in die berekening gebruik wordVerplasing/ Posisie/ Afstand en tyd.Snelheid/spoed en tyd.
Aard van die hoeveelheidDit is 'n fisiese vektorhoeveelheid.Dit is 'n fisiese vektorhoeveelheid.
Afgeleide van die termeDit is die afgeleide van beide verplasing/posisie met inagneming van tyd.Dit is die afgeleide van beide veranderinge in snelheid/spoed van die deeltjie/voorwerp met inagneming van tyd.
FormuleVerplasing/Tyd (d/t) = ds/dtSnelheid/Tyd (v/t) = dv/dt
eenheidGemeet in m/sGemeet in m/s2
KenmerkeDit dui die liggaam se spoed aan met 'n bepaalde tyd en rigting van die roete.Dit dui die verandering in die snelheid vir spesifieke intervalle aan.
voorbeeld'n Hond jaag 'n been.’n Man neem aan ’n hekkieswedren deel.

So, dit is 'n paar prominente verskille van oombliklike snelheid vs versnelling.

Is oombliklike snelheid 'n vektor of 'n skalêre fisiese hoeveelheid?

Ons het reeds geweet dat oombliklike snelheid of V 'n primêre vektor van fisiese hoeveelhede is.

Oor die algemeen is dit 'n term wat gebruik word om die verandering in posisie of verplasing van 'n liggaam onder beweging met tyd te meet. Uit sy definisie kan ons daarop let dat dit uit beide rigtings bestaan, en dit gee ook die waarde van die grootte wat noodsaaklike kenmerke van 'n vektor is.

Kom ons fokus nou op die volgende aspekte van die berekening van hierdie oombliklike snelheid vs versnelling in detail.

Hoe vind jy oombliklike snelheid op 'n grafiek?

Ons kan oombliklike snelheid in verskeie metodes vind; ons sal van een hier weet.

Ons kan die V meetinst van 'n deeltjie of liggaam onder 'n beweging in 'n bepaalde tydperk met behulp van 'n PT-grafiek. Ons moet slegs die basiese stappe volg om die waardes te stip, die asse aan te dui, die helling te neem en 'n raaklyn te trek; hierna kry ons die vereiste Vinst van 'n liggaam.

oombliklike snelheid vs versnelling

Dit is tyd om te leer oor die aard van versnelling.

Is versnelling 'n skalaar of vektor fisiese hoeveelheid?

Versnelling is 'n fisiese vektor, maar dit kan soms 'n skalaar wees.

Aangesien versnelling beide grootte en rigting aandui, word dit 'n fisiese vektorhoeveelheid genoem. Die versnelling hang af van die aard van die dimensie waarin dit voorkom. Byvoorbeeld, op 'n getallelyn is versnelling skalaar, terwyl in-vlak koördinate of ruimte as 'n fisiese vektorhoeveelheid beskou word.

Laat ons nou weet hoe om hierdie versnelling op 'n grafiek te vind.

Versnelling: Stappe om te vind met behulp van a Snelheid-tyd grafiek

Een van die maniere om die waarde van die versnelling van 'n bewegende liggaam te vind, is vanaf die snelheid-tyd grafiek.

Nadat ons die asse aangedui het en die vereiste waardes op 'n snelheid-tydgrafiek geplot het, moet ons die helling neem vir spesifieke metings. Hier is die helling gelyk aan die vereiste versnelling van die voorwerp. Soms kan jy selfs 'n formule gebruik om hierdie helling te bereken.

oombliklike snelheid vs versnelling

Konsentreer nou op die noodsaaklike kenmerke van oombliklike snelheid.

Voorbeelde van oombliklike snelheid vs versnelling in die daaglikse lewe

Vir elke voorwerp se beweging kan ons oombliklike snelheid en versnelling bereken. Ons kry dus baie voorbeelde van die daaglikse lewe van oombliklike snelheid vs versnelling.

'n Kind wat 'n marathon hardloop, neem spesifieke rustyd vir elke bestemming. Hier om die verandering in posisie vir elke stadium te weet, kan ons oombliklike snelheid gebruik, en as ons die spoed/snelheid daarvan in ag neem, is dit versnelling.

Oombliklike snelheid vs versnelling


Image Credit: Pixabay gratis beelde

In tennis verander die posisie van die bal vir elke treffer. Ons kan die verandering in posisie vir elke interval bereken deur oombliklike snelheid te gebruik, en as dit 'n verandering in snelheid is, is dit balleversnelling.

Oombliklike snelheid vs versnelling


Image Credit: Pixabay gratis beelde

Terwyl ons die materiaal verskuif, kan ons as gevolg van swaar bagasie soms ons houding of posisie van bewegende goed verander. Hier kan ons die verandering in posisie aanteken met behulp van oombliklike snelheid, en as dit 'n verandering in snelheid is, dan is dit materiaalversnelling.

Oombliklike snelheid vs versnelling
Image Credit: Pixabay gratis beelde

Daarom is dit 'n paar voorbeelde van die daaglikse lewe van V.

Gereelde vrae| Gereelde vrae

Kan ons die oombliklike snelheid as dieselfde as 'n versnelling beskou?

Beide oombliklike snelheid en versnelling is verskillende hoeveelhede in vergelyking met mekaar.

Die tempo van verandering van hoeveelheid, as dit met tyd bereken word, word dan geneem as die afgeleides van onderskeie hoeveelhede. Hier word V geneem as die posisiemaatstaf met tyd, en versnelling is die afgeleide van die snelheidsverandering na tyd. Uit hierdie instink kan ons sien dat beide afgeleide en integrale is.

Wat is die definisie van oombliklike snelheid?

Die definisie van snelheid is amper soortgelyk aan oombliklike snelheid met 'n paar kritieke veranderinge.

Dit word as die limiet van 'n V geneem aangesien die intervalperiode amper na nul neig. Dit staan ​​selfs bekend as die afgeleide van afstand/verplasing met die oomblik t wat vir tyd staan. Die eenheid van meting word geneem in terme van lengte en tyd. Dit kan in meters, kilometers, minute of sekondes wees, ens.

Wat is die definisie van versnelling?

Die versnelling word gemeet as die dubbele afgeleide van verplasing en tyd.

  • Die betekenis van versnelling is om die verandering in snelheid wat toeneem, afneem, of konstante variasie in snelheid uit te vind met inagneming van die onderskeie tydinterval en die pad.
  • Dit is 'n fisiese vektorhoeveelheid en is 'n beduidende faktor in die meting van die veranderinge in snelheid.
  • Dit kan ook op 'n VT-grafiek gemeet word, want in hierdie grafiek is die helling gelyk aan die nodige versnelling van die liggaam in beweging.

Hoe vind jy oombliklike snelheid met behulp van versnelling?

Beide die hoeveelhede oombliklike snelheid en versnelling hou op een of ander manier met mekaar verband.

Ons het reeds in ons vorige artikels geweet van oombliklike snelheid. Dit is die eerste afgeleide van verplasing of posisie met tyd. As ons slegs die afgeleide van snelheid met tyd in ag neem, sal dit die wees tweede afgeleide van posisie en tyd. Daarom, as ons Vinst op 'n bepaalde tyd beskou, kan ons deur die afgeleide daarvan te neem a=d→vdt meet.

Raghavi Acharya

Ek is Raghavi Acharya, ek het my nagraadse studie in fisika voltooi met 'n spesialisasie in die veld van gekondenseerde materie fisika. Met 'n baie goeie begrip in Latex, gnu-plot en oktaaf. Ek het fisika nog altyd as 'n boeiende studiegebied beskou en ek geniet dit om die verskillende velde van hierdie vak te verken. In my vrye tyd is ek besig met digitale kuns. My artikels is daarop gemik om die konsepte van fisika op 'n baie vereenvoudigde wyse aan die lesers te lewer. Kom ons koppel deur - LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raghavi-cs-260a801b1 E-pos ID: raghavics6@gmail.com

Onlangse plasings